Aktualności
Nowe zasady korzystania z parkingu przed Urzędem Dzielnicy Ursus
6 września 2017 środa
grafika

Od czwartku, 7 września br. korzystanie z parkingu przed Urzędem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na pl. Czerwca 1976 roku nr 1 będzie wiązało się z uiszczeniem opłaty. Zmiany spowodowane są potrzebą umożliwienia mieszkańcom zaparkowania pojazdu na czas załatwiania sprawy w Urzędzie.

Osoby załatwiające sprawy w Urzędzie będą mogły parkować bezpłatnie przez jedną godzinę, na określony numer rejestracyjny, w czasie pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 7: 45 do 18: 15, od wtorku do piątku w godzinach od 7: 45 do 16:15. W pozostałym czasie parking będzie płatny. Za każdą rozpoczętą godzinę postoju zapłacimy 3 zł. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu.

Regulamin korzystania z obiektu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus plik .pdf do pobrania

. Kontakt do firmy zawiadującej parkingiem - tel.: 784 233 433, mail: wur@evend.pl .

Modernizacja linii kolejowej na odcinku W-wa Włochy - Grodzisk Mazowiecki
28 sierpnia 2017 poniedziałek
grafika

od 3 września 2017 r. remont linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki wejdzie w najtrudniejszą fazę. Przez okres ok. 12 miesięcy na skutek prac modernizacyjnych tej linii prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na odcinku Warszawa Włochy – Milanówek wszystkie stacje i przystanki osobowe będą nieczynne.

- Pociągi SKM linii S1 w dni powszednie kursować będą do stacji Warszawa Służewiec (w weekendy i święta tylko do stacji Warszawa Zachodnia)
- Pociągi KM na linii R1 (kierunek Grodzisk Maz., Żyrardów, Skierniewice) kursować będą z pominięciem wszystkich przystanków pośrednich na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Maz.
- Pociągi KM na linii R3 (kierunek Sochaczew, Łowicz) kursować będą z pominięciem przystanku Warszawa Włochy. W związku z remontem ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki odbywał się będzie wahadłowo po jednym czynnym torze. Wybrane kursy omijają również przystanki Warszawa Ursus Północny i Warszawa Gołąbki.
- W czasie prac modernizacyjnych komunikacja zapewniona zostanie przez miejskie i podmiejskie linie autobusowe ZTM (m.in. ZP i 717) oraz linie Kolejowej Komunikacji Zastępczej (ZG, ZB/ZBA, ZM) organizowanej przez Koleje Mazowieckie.

Przesiadanie na pociągi kursujące linią średnicową oraz na autobusy w kierunku centrum Warszawy - Dworzec Zachodni oraz PKP WKD Al. Jerozolimskie

Linie autobusowe ZTM i KM stanowiące szkielet zastępczej komunikacji autobusowej:

- ZG – Dw. Zachodni – Grodzisk Maz. przez wszystkie stacje wyłączone z obsługi,
- ZM – Milanówek – Grodzisk Maz. linia dowożąca w szczycie do/z pociągów kursujących między Grodziskiem Maz. i Warszawą,
- ZB – Dw. Zachodni – Pruszków – Brwinów, wybrane kursy w dni robocze w godzinach popołudniowych jako linia ZBA tylko w kierunku Brwinowa, z pominięciem Pruszkowa,
- ZP – Dw. Zachodni – Pruszków, linia ZTM o charakterze przyspieszonym,

Linie ZTM ze wzmocnioną obsługą na terenie Piastowa, Ursusa i Włoch:
717 (wzrost częstotliwości), 517, 127, 178, 191, 716

Linie ZG, ZB/ZBA i ZM – obowiązuje taryfa biletowa Kolei Mazowieckich

Komunikacja alternatywna w pobliżu przystanków kolejowych:

- Warszawa Włochy: 127, 178, 191, 716, 194, ZG, KM (R3 – W-wa Ursus Północny)
- Warszawa Ursus: 517, 178, 191, 716, 194, 187, ZG, KM (R3 – W-wa Ursus Północny)
- Warszawa Ursus Niedźwiadek: 517, 187, 716, 194, ZG, KM (R3 – W-wa Gołąbki)
- Piastów: 717, 716, ZG
- Pruszków: ZP, ZG, ZB, WKD
- Brwinów: ZB (ZBA), ZG
- Milanówek: ZG, ZM, WKD
- Grodzisk Maz.: KM (RE1), ZG, WKD

Od 3 września 2017 r. do odwołania obowiązują następujące, specjalne zasady honorowania biletów ZTM i KM:

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) są honorowane:

- w pociągach KM wszystkich linii na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym);
- w pociągach KM linii R8 i RL na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec;
- w pociągach KM linii R3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Ożarów Mazowiecki (dalej do stacji Płochocin obowiązuje standardowy zakres honorowania biletów ZTM w ramach „Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD” , tj. od dobowego „wzwyż”);
- w pociągach RE1 KM linii skierniewickiej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Ursus Niedźwiadek (uwaga: pociągi jadą bez postoju na tej stacji i wymagane jest posiadanie odpowiedniego biletu KM na odcinek pomiędzy stacją Warszawa Ursus Niedźwiadek i stacją docelową/początkową);
- w autobusach linii ZB i ZG, z uwzględnieniem stref biletowych (przystanek graniczny II strefy biletowej ZTM i strefy biletowej KM: Pruszków Os. Staszica, dla linii kursów oznaczonych ZBA: Łopuszańska).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (do odpowiednich stacji, a także w relacjach przez wyłączony odcinek lub sieciowe) są ważne w pociągach SKM linii S1, S2 i S3 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec (S1) / Warszawa Lotnisko Chopina (S2 i S3); autobusach:

- linii ZP, 717, 716, 191, 194, 207 na całej trasie; - linii 127 na odcinku Centrum – Nowe Włochy; - linii 129 na odcinku Ciepłownia Wola – PKP Ursus; - linii 177 na odcinku Żywiecka – Ursus Ratusz; - linii 178 na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP Ursus; - linii 187 na odcinku Wawelska – Ursus Niedźwiadek; - linii 189 na odcinku Ciepłownia Wola – Łopuszańska; - linii 197 na odcinku Cm. Wolski – Ursus Niedźwiadek; - linii 306 na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Ursus Ratusz; - linii 401 na odcinku Łopuszańska – Ursus Niedźwiadek; - linii 517 na odcinku Kijowska – Ursus Niedźwiadek; - linii 713 na odcinku Cm. Wolski – Ożarów Mazowiecki 3 Maja; - linii N35 na odcinku Centrum – Ursus Niedźwiadek; - linii N85 na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica; - linii N01 na odcinku Ciepłownia Wola – Rondo Zesłańców Syberyjskich.

Szczegółowe informacje oraz aktualne rozkłady jazdy dostępne na www.ztm.waw.pl oraz www.mazowieckie.com.pl

Zbliża się termin składania wniosków w programie Rodzina 500+
1 sierpnia 2017 wtorek
grafika

Decyzje wydane na wnioski złożone w trwającym obecnie okresie zasiłkowym obowiązują do 30 września 2017 roku, aby otrzymywać świadczenie po tym terminie, trzeba złożyć nowy wniosek. Można to zrobić od 1 sierpnia br.

Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego, jest to okres świadczeniowy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku. Wnioski w programie Rodzina 500+ można składać w wersji papierowej w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wysysając pocztą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), poprzez portal Emp@tia, poprzez wybrane systemy bankowości elektronicznej oraz za pośrednictwem ePUAP.

Więcej na: http://www.mpips.gov.pl/

Do pobrania:
- Wzór wypełnienia wniosku o przynznie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym
- Wzór wypełnienia wniosku o przynznie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko

Zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie
27 czerwca 2017 wtorek
grafika

Ostatnia okazja przed wakacjami do złożenia egzaminu na kartę rowerową oraz piękna pogoda sprawiły, że zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego cieszyły się bardzo dużą frekwencją. Pierwsi chętni wraz z rodzicami oczekiwali jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, zaś ostatni wytrwale walczyli o kartę rowerową pomimo zakończonego czasu „dnia otwartego”. Cały dzień było wielu chętnych z całej Warszawy. Również najmłodsi mieli okazję zapoznać się ze znakami oraz zasadami jazdy, jak również poćwiczyć swoje umiejętności. Kolejne spotkania dla dzieci planujemy zorganizować w drugiej połowie września.

Organizator: Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie we współpracy z Delegaturą BBiZK we Włochach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Zapraszamy do galerii: Zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie

Nie zgubisz się nad Wisłą. Pomoże w tym nie tylko GPS
8 maja 2017 poniedziałek
grafika

Trwa montaż Wiślanego Systemu informacyjnego. Stanowi on dopełnienie już istniejącego Miejskiego Systemu Informacji. Skorzystają z niego wszyscy. Być może także uczestnicy zabawy w geocaching, którym zazwyczaj wystarczają jedynie współrzędne GPS.

Nabrzeża, bulwary, plaże i całe otoczenie królowej polskich rzek zostało na nowo odkryte przez warszawiaków. To właśnie oni do życia powołali nową, nieoficjalną dzielnicę naszego miasta – Dzielnicę Wisła. Z myślą o jej bywalcach powstał Wiślany System Informacji (WSI) Opiera się on na tej samej zasadzie, co Miejski System Informacji (MSI) dla Warszawy. Posiada podobne siatki odniesienia: obszarową, wiślaną oraz obiektową. Jakkolwiek podział nowego systemu opiera się na już istniejących obszarach MSI, uwzględnione zostały również nazwy zwyczajowe i historyczne używane przez mieszkańców takie jak: Skrzypki, Miedzeszyn, Golędzinów, Kępa Tarchomińska, Kępa Potocka, Port Czerniakowski.

Konstrukcja nowego systemu opiera się na nawigacyjnym kilometrażu Wisły wyznaczonym na odcinku od ujścia rzeki Przemszy do Morza Bałtyckiego. Jest on powszechnie rozpoznawalny i stosowany przez użytkowników Wisły. Takie podejście przy jego tworzeniu pozwoli użytkownikom na silniejsze utożsamienie się z rzeką oraz łatwiejszą orientację w terenie.

W celu zaznaczenia wyjątkowości pasa nadwiślańskiego oraz dostosowania systemu do przyrodniczego otoczenia zastosowano materiały nawiązujące do nadrzecznej infrastruktury, takie jak stal i beton oraz wprowadzono odrębną od ogólnowarszawskiej kolorystykę.

System identyfikacyjny wprowadzony zostanie na 32-kilometrowym odcinku warszawskiej Wisły. Obejmować będzie bramy – „wejścia” nad rzekę znajdujące się w miejscach styku głównych ciągów komunikacyjnych. Bramy, oprócz nazw określających lokalizację, zawierają kilometraż rzeki oraz informację kierującą do ważnych obiektów i funkcji.

Między kolejnymi bramami pojawią się słupki z oznaczeniami szlaków i węzłów komunikacyjnych. Wzdłuż ścieżek, w ważnych punktach zlokalizowane zostaną mapy w skali 1:10 000 obejmujące całość warszawskiego odcinka Wisły. Mapy będę dostosowanie do brzegu rzeki na którym będą ustawione.

Obok najciekawszych i najważniejszych miejsc Dzielnicy Wisła ustawione zostaną tablice informacyjne, na których będzie można znaleźć podstawowe wiadomości dotyczące tych obiektów. Zostaną ustawione obok miejsc o charakterze historycznym, architektonicznym, technicznym i przyrodniczym.

Ważnym elementem systemu są słupki kilometrażowe. Rozmieszczone zostaną w miejscach wyznaczonego oficjalnego kilometrażu nawigacyjnego, lecz na przeciwnym brzegu Wisły. Pełnią one nie tylko funkcję informacyjną, określając położenie względem rzeki, są również elementem aktywizującym. Słupki te zostały wyposażone w specjalne poręcze umożliwiające wykonywanie ćwiczeń, z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.

W portach i przystaniach pojawiły się uproszczone nośniki z informacjami dla wodniaków. Są na nich zawarte wiadomości dotyczące infrastruktury przystani lub portu. Informacje są na tyle duże, aby były czytelne z większej odległości od strony wody.

Bulwary otrzymały tablice, na których eksponowana jest ich nazwa. Wały przeciwpowodziowe również otrzymają swoje oznaczenie. Podsystem informacji na wałach obecny będzie nie tylko na ich początku oraz na końcu. Informatory pojawią się co około 500 metrów na szczycie wałów oraz w miejscach, w których cieki wodne przekraczają wały.

Istotną częścią systemu są również przystanki komunikacji wodnej.

System identyfikacji dla Dzielnicy Wisła obecny jest nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Na graniczących z Wisłą osiedlach pojawią się znaki kierujące do Wisły. Będą one przeznaczone dla pieszych oraz rowerzystów i ułatwią im dotarcie do przejść dla pieszych lub kładek nad ulicami oddzielającymi rzekę od reszty miasta. Znaki te zostaną zamontowane m.in. na latarniach.

Geocaching nad Wisłą

Geocaching to nowoczesna gra terenowa polegająca no szukaniu skrytek/pojemników za pomocą odbiornika GPS. Są one przeważnie ukryte w różnych ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejscach. Każdy z pojemników zawiera tzw. logbook czyli dziennik odwiedzin, do którego znalazca powinien się wpisać, aby potwierdzić swoje odkrycie. To samo powinien zrobić na stronie geocaching.com. Poza logbookiem w większych skrytkach można znaleźć również różne rzeczy na wymianę pozostawione przez wcześniejszych znalazców. Są to zazwyczaj drobne przedmioty, monety, figurki, zabawki, które każdy znalazca może ze sobą zabrać pod warunkiem, że w zamian zostawi swoje przedmioty o podobnej wartości. Obecnie na całym świecie jest ponad 3 miliony aktywnych skrzynek geocache a ich liczba systematycznie się powiększa.

W Warszawie w 2015 roku powstała nieformalna grupa Geocaching Warszawa, która miała celu integrację środowiska pasjonatów zabawy. Rok później grupa się sformalizowała, a jej członowie założyli stowarzyszenie o tej samej nazwie, przyjmując regulamin i tworząc pierwszy zarząd.

Stowarzyszenie zawiązało się przede wszystkim w celu popularyzacji geocachingu oraz integracji pasjonatów geocachingu w Warszawie i okolicy. Wspólnie z organizacjami pożytku publicznego oraz turystycznymi promuje geocaching jako aktywną formę wypoczynku, pozwalającą na poznawanie ciekawych miejsc oraz niezwykłych ludzi. Równie ważne są aspekty edukacji ekologicznej w zakresie poszanowania i ochrony środowiska.

Dlatego też Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Geoaching Warszawa podjęły współpracę. Umowa została zawarta 6 marca 2017 r. W jej ramach organizowane będą spotkania geocachingowe, których jednym z celów będzie sprzątnięcie wcześniej określonego terenu. Zarząd Zieleni zapewni worki, rękawiczki oraz odbiór śmieci. Uczestnicy wydarzenia dodatkowo naniosą na mapę informacje dotyczące zwałek lub śmieci których nie są w stanie zabrać. Dzięki temu służby ZZW odwiedzą miejsca, które są poza ich rutynową kontrolą.

Stowarzyszaenie Geocaching Warszawa w weekend, 12-14 maja organizuje natomiast wydarzenie „Waraw UV Night”. Będzie to gra terenowa, oparta na geocachingu, na terenie Warszawy ze szczególnym uwzględnienie skrytek wykorzystujących światło UV. W tym czasie geocachigowców będzie można spotkać m.in. w parku Młocińskim czy lesie Lindego.

Ciekawostki o geocachingu:
- Geocaching istnieje od maja 2000 roku, kiedy to pasjonat sprzętu GPS, Amerykanin Dave Ulmer, ukrył w lesie wiadro i podał jego współrzędne na grupie dyskusyjnej użytkowników GPS.
- Pierwszą skrytką w Polsce jest skrytka Ndebele1, ukrywa w listopadzie 2001 r., w Warszawie. Jest to również jedyna skrytka wirtualna, bez pojemnika zawierającego logbook, w Polsce.
- W Polsce obecnie ukrytych jest prawie 37 000 aktywnych skrytek, w tym ponad 1600 w Warszawie.
- Najczęściej znajdywaną skrytką w stolicy jest geocache „W centrum Warszawy” założony w maju 2006 r. Znalazło go już ponad 2400 osób.
- Najbardziej lubianą skrytką w Warszawie jest geocache „ARh+ TB Hotel” mieszczący się przy RCKiK przy ul. Saskiej. Skrytka ta została w 2016 roku nominowana w konkursie „Polskie Geo-Laury 2016” w kategorii skrytek nietradycyjnych.
- W 2012 roku, wspólnie z PTTK, geokeszerzy w celu upowszechnienia zabawy stworzyli odznakę „PTTK Geocaching Polska”. Są jej cztery rodzaje: popularna, brązowa, srebrna i złota.

Miejsce Przyjazne Seniorom
8 sierpnia 2017 wtorek
grafika

Głównym celem akcji jest wyróżnienie, promowanie instytucji, organizacji i wydarzeń realizowanych na terenie m.st. Warszawy otwartych na potrzeby osób starszych. Miejsc bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniżki, miejsc w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani oraz obsługiwani.
Realizacja konkursu promującego instytucje zainteresowane potrzebami osób starszych - z wyłączeniem podmiotów, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów - jest jednym z założeń Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”.
Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji, podmiotów gospodarczych i organizatorów wydarzeń zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

OBEJRZYJ KLIP

Lista laureatów z 2016 roku znajduje się TU .
Lista laureatów z 2015 roku znajduje się TU .

Więcej informacji na stronie:
www.senioralna.um.warszawa.pl/miejsce-przyjazne-seniorom-2017-konkurs

Zapytania ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć metodą edukacyjną WebQuest w projekcie „TIK? Tak!”
22 września 2017 -
28 września 2017
grafika

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z gimnazjalistami realizowanych metodą edukacyjną WebQuest w ramach projektu „TIK? Tak!” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
Szczegóły w załączonym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!