Preferencyjny kredyt studencki – sprawdzamy warunki!

Chociaż studia dzienne na państwowych uczelniach są bezpłatne, generują spore koszty dla studentów, szczególnie pochodzących z innych miejscowości. Skąd wziąć pieniądze na opłacenie stancji, pomocy naukowych czy codziennego transportu, zwłaszcza jeśli dochody w rodzinie nie są wysokie? Dobrym pomysłem jest preferencyjny kredyt studencki, z którego mogą skorzystać nawet doktoranci. Sprawdź, jak działa kredyt studencki. Jak złożyć wniosek i jak przebiega spłata?

 Na czym polega kredyt studencki?

Preferencyjny kredyt studencki stanowi wsparcie dla najbardziej potrzebujących studentów i doktorantów, którzy ze względu na niskie dochody w rodzinie mieliby trudności ze sfinansowaniem studiów, szczególnie na uczelni w innym mieście. Bank udziela kredytu raz na maksymalnie 6 lat studiów i raz na maksymalnie 4 lata nauki w szkole doktorskiej. To oznacza, że nie musisz składać wniosku w każdym roku akademickim.

Dzięki będzie Ci łatwiej pokryć koszt wynajmowania pokoju, zakupu podręczników do nauki, biletów komunikacji miejskiej czy codziennego wyżywienia. Bank nie oczekuje przedstawiania dokumentów, które potwierdzałyby, że comiesięczne transze są przeznaczane na studenckie życie. Jeśli nie wydasz otrzymanych pieniędzy w całości, możesz odłożyć pozostałe kwoty. Przeznaczysz je na dowolny cel, np. zakup sprzętu komputerowego czy start własnej działalności gospodarczej.

Bank wypłaca kredyt studencki w transzach. Jeden rok akademicki obejmuje 10 transz – z pominięciem sierpnia i września. Pamiętaj o tej przerwie, jeśli studiujesz poza rodzinną miejscowością i zamierzasz opłacać stancję w okresie wakacyjnym.

– Wypłacamy do 60 transz w ciągu 6 lat studiów inżynierskich lub magisterskich oraz do 40 transz w ciągu 4 lat studiów doktoranckich. Wysokość transzy wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł w zależności od potrzeb i sytuacji finansowej wnioskodawcy – wyjaśnia ekspert Banku Pekao.

Jeżeli okazałoby się, że przyznana transza kredytu studenckiego nie wystarcza Ci na pokrycie najważniejszych wydatków, masz prawo do złożenia wniosku o jej podwyższenie. I odwrotnie – kiedy uznasz, że transze są za wysokie, możesz wnioskować o ich zmniejszenie. Dzięki temu zredukujesz kapitał i odsetki do spłaty.

Ile kosztuje kredyt studencki?

Kredyt studencki wyróżnia się niskim oprocentowaniem. Składa się na nie marża banku i 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Koszty kredytu studenckiego są niewielkie w porównaniu ze zwykłym kredytem gotówkowym, ponieważ spłacasz kapitał i odsetki w wysokości połowy oprocentowania. Pozostałą część odsetek dotuje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. BGK może dodatkowo odgrywać rolę poręczyciela zamiast współmałżonka kredytobiorcy lub innych osób fizycznych. Poręczenie BGK wiąże się z opłacaniem 1,5% prowizji od każdej transzy, czyli od 6 zł do 15 zł.

Kolejnym atutem kredytu na studia jest szansa na 0% prowizji dla banku od wypłacanych transz. – Z promocyjnej oferty mogą skorzystać studenci, którzy mają dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pekao S.A. Młodym osobom proponujemy darmowe Konto Przekorzystne. Nie pobieramy opłat za jego prowadzenie, dopóki klient nie ukończy 26 lat. W pozostałych przypadkach naliczana jest symboliczna prowizja w wysokości 0,5% od każdej transzy kredytu, czyli od 2 zł do 5 zł. Opłata za przelew środków na rachunek w innym banku wynosi 4 zł – tłumaczy ekspert Banku Pekao S.A.

Kto może uzyskać kredyt studencki?

Kredyt studencki, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla studentów przed 30. rokiem życia oraz doktorantów przed 35. rokiem życia. Jest dostępny dla studentów uczelni publicznych i prywatnych, którzy uczą się w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Co ważne, możesz złożyć wniosek o kredyt studencki już podczas ubiegania się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej, czyli na kilka miesięcy przed uzyskaniem odpowiedniego statusu. Zanim podpiszesz umowę kredytową, musisz przedłożyć zaświadczenie w banku, które potwierdzi, że bierzesz udział w rekrutacji.

Kolejnym kluczowym warunkiem jest przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku złożenia wniosku o kredyt studencki. Ta kwota nie może przekraczać stawki ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 3000 zł w roku akademickim 2022/2023.

Bank weryfikuje zarobki, uwzględniając dochody:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • dzieci będących na utrzymaniu wyżej wymienionych osób: niepełnoletnich, pobierających naukę do 26. roku życia i niepełnosprawnych (bez względu na wiek).

Uwaga – w powyższe dochody nie wliczają się liczne stypendia, m.in. socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora, za wyniki w nauce lub sporcie, ministra.

Kredyt studencki a BIK

Zanim bank wyda decyzję w odpowiedzi na wniosek, składa zapytanie do BIK-u, czyli Biura Informacji Kredytowej, które przechowuje pozytywne i negatywne informacje o zobowiązaniach finansowych, m.in. kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, debetach. Dane pozytywne dotyczą terminowych spłat, dane negatywne – spóźnionych i nieopłaconych rat. W efekcie powstaje historia kredytowa, na podstawie której banki oceniają, czy jesteś rzetelnym kredytobiorcą.

Gdyby bank ocenił negatywnie Twój wniosek o kredyt z transzą wynoszącą 1000 zł, możesz poprosić o powtórną analizę, ale z założeniem niższej transzy. Z jednej strony – zyskujesz jeszcze jedną szansę na uzyskanie kredytu. Z drugiej strony – pamiętaj, że wtedy bank składa kolejne zapytanie do BIK. Ich liczba może negatywnie wpłynąć na wynik oceny zdolności kredytowej dla przyszłych wniosków.

Spłaty rat kredytu studenckiego zostaną odnotowane w BIK-u. Jeśli zadbasz o ich terminowe przelewanie, zbudujesz historię kredytową, która przyda Ci się podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy na dowolny cel czy nawet kredyt hipoteczny.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o kredyt studencki?

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku o kredyt studencki musisz złożyć:

 • zaświadczenie potwierdzające status studenta lub doktoranta lub dokument potwierdzający wzięcie udziału w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • oświadczenie o liczbie członków Twojej rodziny,
 • oświadczenie o dochodach Twoich i członków rodziny,
 • dokumenty dotyczące poręczycieli kredytu,
 • dokumenty związane z innym zabezpieczeniem kredytu,
 • inne dokumenty do oceny zdolności kredytowej.

We wniosku musisz określić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu studenckiego. Poręczenie wekslowe rodziców wnioskodawcy jest obowiązkowe z wyjątkiem niektórych przypadków.

Inne rozwiązania to:

 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie współmałżonka,
 • poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • poręczenie wekslowe innych osób fizycznych,
 • inne zabezpieczenie, które zaproponujesz
 • we wniosku.

BGK poręcza kredyt studencki w 100% w kilku sytuacjach. Po pierwsze – kiedy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 2500 zł. Po drugie – kiedy student jest pozbawiony całkowicie opieki rodzicielskiej. Po trzecie – kiedy wnioskodawca był pozbawiony całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz umieszczony w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnej, resocjalizacyjnej lub socjalizacyjnej.

Podstawowe obowiązki informacyjne związane z kredytem studenckim

Kredytobiorca musi corocznie potwierdzać, że utrzymuje status studenta lub doktoranta.

Ponadto musisz niezwłocznie poinformować bank o:

 • ukończeniu studiów,
 • urlopie od zajęć z przyczyn losowych lub zdrowotnych,
 • zmianie rachunku do wypłaty lub spłaty kredytu,
 • zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta,
 • skreśleniu z listy st
 • udentów lub doktorantów.

– Dyspozycje i zaświadczenia można składać w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Dzięki bankowości elektronicznej kredytobiorca nie musi udawać się do oddziału, aby zaktualizować najważniejsze informacje – podkreśla ekspert Banku Pekao.

Spłata kredytu studenckiego

Głównym argumentem, który powstrzymuje Cię przed złożeniem wniosku o kredyt studencki, jest obawa o brak pracy tuż po zdobyciu dyplomu? Nie musisz szukać stałego zatrudnienia od razu po uzyskaniu tytułu inżyniera lub magistra, ponieważ pierwszą ratę kredytu studenckiego spłacasz dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Dzięki karencji możesz spokojnie rozwijać karierę zawodową i zdobywać doświadczenie, które zapewni Ci wyższe zarobki w przyszłości, pozwalające na bezproblemową spłatę kredytu.

Liczba rat jest dwukrotnie większa od liczby wypłaconych transz. Jeżeli wykorzystasz maksymalną liczbę transz – 60 w okresie studiów inżynierskich lub magisterskich oraz 40 transz podczas studiów doktoranckich – będziesz spłacać kredyt przez ponad 16 lat. – Kredytobiorca może skrócić okres spłaty kredytu studenckiego za pomocą częściowej lub całkowitej nadpłaty, czyli przelania kredytodawcy wyższej kwoty, niż wynikająca z harmonogramu. Możemy także skrócić dwuletnią karencję, dzięki czemu spłata kredytu rozpocznie się wcześniej – podpowiada ekspert Banku Pekao S.A.

W przypadku problemów z terminowym spłacaniem rat warto skorzystać z prolongaty kredytu studenckiego, która polega na zawieszeniu lub wydłużeniu terminu spłaty. Maksymalna przerwa w spłacaniu kredytu trwa 12 miesięcy. Bank może pobrać prowizję za tę czynność, np. 0,05% od kwoty pozostałej do spłaty.

Umorzenie kredytu studenckiego

Czy kredyt studencki można uznać za skuteczną motywację do nauki? Tak – i nie chodzi o utrzymywanie statusu studenta lub doktoranta przez okres wypłacania transz. Kredytobiorcy, którzy znajdą się w gronie 10% najlepszych absolwentów studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub szkół doktorskich mogą liczyć na częściowe umorzenie kredytu. Przepisy wyznaczają podgrupy uprawniające do umorzenia od 20% do 50% zobowiązania.

Grupa najlepszych absolwentów uczelni – Część umorzonego kredytu

 • 1% – 50%
 • Od 1,01% do 5% – 35%
 • Od 5,01% do 10% – 20%

Opracowanie własne na podstawie art. 102 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich

Częściowe umorzenie kredytu studenckiego przysługuje także w trudnej sytuacji życiowej, za którą uznaje się m.in.:

 • utratę stałego źródła dochodu przez kredytobiorcę lub współmałżonka, która skutkuje skorzystaniem ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
 • zdarzenie losowe, które powoduje długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, np. chorobę, konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny, szkodę spowodowaną przez pożar.

Jeżeli trwale utracisz zdolność do spłaty kredytu studenckiego, szczególnie wskutek całkowitej i nieodwracalnej niezdolności do wykonywania pracy, możesz złożyć wniosek o całkowite umorzenie zobowiązania. Ponadto bank umarza kredyt studencki w całości po śmierci kredytobiorcy.

Nawet jeśli nie zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu studenckiego przed rozpoczęciem roku akademickiego, masz prawo do złożenia wniosku w dowolnym momencie. Bank powinien wydać decyzję kredytową w ciągu 30 dni. Oczekiwanie może się wydłużyć do 60 dni w sytuacji, w której przyczyna opóźnienia nie leży po stronie banku lub Twojej. Elastyczne zasady i preferencyjne warunki kredytu studenckiego sprawiają, że to najlepsza propozycja zewnętrznego źródła finansowania codziennych wydatków studentów i doktorantów.

Total
0
Shares
Prev
Globalizacja w pigułce

Globalizacja w pigułce

Globalizacja ma swoją długą tradycję

Next
Pozycjonowanie stron internetowych, SEO i marketing treści

Pozycjonowanie stron internetowych, SEO i marketing treści

Najlepszym sposobem na umieszczenie Twojej witryny na pierwszej stronie Google