Aktualności
Dzielnica Ursus dołączyła do programu Klubu ONICO Warszawa „Cała dzielnica kibicuje”.
7 lipca 2017 piątek
grafika

Uczniowski Klub Sportowy Iskra, jako reprezentant dzielnicy dołączył do programu Klubu ONICO Warszawa „Cała dzielnica kibicuje”. Zespół ONICO, dawniej AZS Politechnika Warszawska, zaprosił do współpracy lokalny klub i dzielnicę w sezonie 2017/2018. Umowa została podpisana 5 lipca br. w obecności burmistrz Urszuli Kierzkowskiej.

W ramach podjętej współpracy między klubami w nadchodzącym sezonie sportowym odbędą się wspólne treningi, szkolenia, a dzielnica stanie się patronem meczu ONICO Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów, na który zawodników pierwszej drużyny wyprowadzą młodzi siatkarze UKS Iskry Warszawa. W ten sposób wezmą udział w wyjątkowym wydarzeniu sportowym, w którym zmierzą się jedne z najlepszych klubów w Polsce. Trenerem ONICO Warszawa jest Stéphane Antiga, były trener reprezentacji Polski, obecnie trener siatkarskiej reprezentacji Kanady, w drużynie gra wielu zawodników reprezentacji narodowej w piłce siatkowej. Menagerem projektu jest Marcin Nowak, wybitny reprezentant Polski w siatkówce.

– Piłka siatkowa to popularna dyscyplina w dzielnicy Ursus. Lokalny klub UKS „Iskra” szkoli blisko 200 adeptów w różnych kategoriach wiekowych. Współpraca z klubem ONICO Warszawa, występującym w siatkarskiej Plus Lidze z pewnością stworzy możliwości rozwoju dla naszych młodych siatkarzy, a także będzie zachęcać dzieci i młodzież z terenu dzielnicy do uprawiania sportu.
- Urszula Kierzkowska burmistrz dzielnicy Ursus

– Program „Gmina, dzielnica, miasto” rośnie w siłę. Dołączyła do niego kolejna warszawska dzielnica, której zależy na sportowym rozwoju mieszkańców – oznajmił Marcin Nowak, wybitny reprezentant Polski w siatkówce, a obecnie manager projektu. – Zaangażowanie ze strony lokalnej społeczności jest bardzo istotne w budowaniu każdego klubu sportowego. Marka klubu ma być zaś elementem spajającym region na poziomie społecznym, eventowym, szkoleniowym, a także biznesowym – stwierdził.

Uhonorowano jubileusze małżeńskie
21 czerwca 2017 środa
grafika

W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się podniosła uroczystość w trakcie której pięć par małżeńskich obchodziło jubileusze małżeńskie. Dostojni jubilaci Państwo: Mirosława i Franciszek Kiersnowscy, Krystyna i Stanisław Boguscy, Alicja i Bolesław Talarek, Anna i Jan Pąśko oraz Maria i Bartłomiej Witan otrzymali okolicznościowe statuetki.

Życzenia dostojnym gościom złożyli burmistrz Urszula Kierzkowska i zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 11, pod kierownictwem Anny Kałużnej.

Zapraszamy do galerii - http://ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=galeria&rok=2017&gal=Uhonorowano%20jubileusze%20malzenskie

Warszawska uchwała krajobrazowa - konsultacje
16 czerwca 2017 piątek
grafika

Trwają konsultacje dotyczące projektu tzw. warszawskiej uchwały krajobrazowej. To dokument, którego celem jest poprawa jakości przestrzeni publicznej w Warszawie. Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane.

Projekt zakłada m.in., że szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), w taki sposób, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych, zaś tzw. szyldy semaforowe nie będą mogły przekraczać określonych wymiarów. Do poprawy jakości krajobrazu przyczyni się również uporządkowanie sytuowanych na terenach publicznych obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. W projekcie ustawy znajdą się zapisy dotyczące palety materiałów, z których będzie można je wykonywać.

Zostaną także wprowadzone regulacje dotyczące grodzenia. Zapisy określą dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń, wskażą materiały, z jakich powinny być wykonane (od strony przestrzeni publicznych, jako niewłaściwe zostaną np. wskazane ogrodzenia z blachy fałdowej i betonowych prefabrykatów). Uchwała wykluczy możliwość grodzenia projektowanych, jako otwarte osiedli z okresu PRL, a także przegradzania przez współczesne kompleksy mieszkaniowe ciągów pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi lub ciągów wyznaczonych w planach miejscowych.

Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie poddany ponownej analizie, a następnie, zgodnie z ustawą, po przejściu procedury uzgodnień i wyłożenia publicznego, trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy. Konsultacje społeczne potrwają do 14 lipca 2017 roku

Niezbędne informacje dostępne są na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/ladnie-dzieki-warszawskiej-uchwale-krajobrazowej .

Miasto szuka operatora Centrum Kreatywności Targowa
5 lipca 2017 środa
grafika

Trwa postępowanie na wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa. Projekt będzie realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a nowy gospodarz, na zasadzie umowy koncesji, poprowadzi Centrum przez maksymalnie 15 lat.

Przyszły operator (partner prywatny lub konsorcjum podmiotów) będzie miał do dyspozycji powierzchnię ponad 3 tys. m² w pięknej, zrewitalizowanej kamienicy, która znajduje się w samym centrum warszawskiej Pragi – w pobliżu stacji metra Dworzec Wileński, Muzeum Warszawskiej Pragi i Bazaru Różyckiego. Zadaniem operatora będzie utrzymanie i zarządzanie Centrum.

Centrum Kreatywności pełni rolę inkubatora przedsiębiorczości dedykowanego kreatywnym startupom. Początkujący przedsiębiorcy sektora kreatywnego mogą tutaj wynająć sale na pracownie po preferencyjnych stawkach czynszu, a także liczyć na wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń czy doradztwa.

Zadaniem Centrum jest również ścisła współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i przedstawicielami środowisk kreatywnych, a co za tym idzie wsparcie kreatywnych i innowacyjnych projektów oraz przedsiębiorstw działających w tym sektorze.

Nowy gospodarz musi wykazać się między innymi doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami z powierzchnią biurową i konferencyjną oraz doświadczeniem w realizacji projektów mających na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Oferty można składać do 13 lipca do godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Mienia m.st. Warszawy (ul. Jana Kazimierza 62). Kolejnym etapem postępowania będą negocjacje z potencjalnymi partnerami. Miasto zaprosi maksymalnie 5 oferentów z największą liczbą punktów, przyznanych przez komisję.

Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 to zespół 3 budynków: frontowy, południowy i północny, które tworzą układ w kształcie litery „C”. Łączy je okazały przeszklony 360-metrowy dziedziniec z powierzchnią wystawienniczą. W obiekcie znajduje się kompleks sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 211 m² oraz 33 nowoczesne pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 m² do 34 m². Już dziś pracujący w Centrum przedsiębiorcy, wynajmują 24 pracownie.

Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są pod linkiem: www.zmw.waw.pl/przetargi.html . Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 22 836 81 03.

Centrum Kreatywności zostało utworzone przez m.st. Warszawa w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.3 „Kompleksowe wykorzystanie terenów pod działalność gospodarczą”.

fot. E. Lach

41 rocznica Wydarzeń Czerwca’76 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
27 czerwca 2017 wtorek
grafika

Oficjalne uroczystości upamiętniające strajki z lat siedemdziesiątych odbyły się 25 czerwca br. pod pomnikiem Robotników Czerwca 1976 roku w Warszawie. Uroczystości poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP, którą koncelebrował proboszcz ks. prałat Zbigniew Sajnóg - dziekan dekanatu ursuskiego. Po mszy zaproszeni goście oraz mieszkańcy Ursusa przeszli w uroczystym przemarszu pod pomnik, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. W pierwszej kolejności odczytano przemówienie Prezydenta RP, po tym okolicznościowe mowy wygłosili: Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej, Urszula Kierzkowska burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Andrzej Kierzkowski Przewodniczący Organizacji Terenowej Nr 1 Ursus NSZZ „Solidarność”.

Wydarzenia Czerwca 1976 roku zajmują szczególne miejsce w najnowszej Historii Polski. To właśnie protest pracowników Zakładów Mechanicznych „Ursus”, ale także robotników Radomia i Płocka, jako pierwszy zakończył się zwycięstwem protestujących. W rezultacie narodziła się spontaniczna fala solidarności, która doprowadziła do powstania pierwszej niezatwierdzonej przez władzę opozycji - Komitetu Obrony Robotników - nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej – powiedziała Urszula Kierzkowska burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Na zakończenie uroczystości zgromadzone delegacje, w wojskowej asyście honorowej z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego złożyły wieńce pod pomnikiem.

Po zakończeniu części oficjalnej wydarzenia w O.K. ARSUS przy ul. Traktorzystów 14 odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Zespołu Wojska Polskiego.

W uroczystości uczestniczyli m. in.: Tadeusz Deszkiewicz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, Małgorzata Kidawa-Błońska Wicemarszałek Sejmu RP, Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej RP, Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urszula Kierzkowska burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Wiesłąw Krzemień i Kazimierz Sternik zastępcy burmistrza Dielnicy Ursus m.st. Warszawy, Katarzyna Łęgiewicz burmistrz dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Michał Grodzki burmistrz dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Grzegorz Kuca zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Grażyna Orzechowska-Mikulska zastępca burmistrza dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Radni m.st. Warszawy, Radni dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Przedstawiciele Regionów NSZZ Solidarność, delegacje i poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Ursusa.

Zapraszamy do galerii: 41 rocznica Wydarzeń Czerwca’76 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Ursusie
23 czerwca 2017 piątek
grafika

W piątek, 23 czerwca w Szkole Podstawowej nr 14 im. Bohaterów Warszawy przy ul. K. Sosnkowskiego 10 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla klas IV-VI. Były podziękowania, dyplomy i kwiaty dla nauczycieli.

Gratuluje wszystkim uczniom promocji do następnej klasy. Ten rok był szczególnie trudny dla nauczycieli ze względu na reformę szkolnictwa. To m.in. dzięki Państwa zaangażowaniu Dzielnica Ursus przygotowana jest do reformy szkolnictwa, która ruszy 1 września. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzę by wakacje były radosne oraz bezpieczne – powiedziała podczas uroczystości Burmistrz Urszula Kierzkowska.

Podobne apele na koniec roku szkolnego odbyły się w innych placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Ursusa. Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień wraz z radną Dzielnicy Ursus Wanda Kopcińską uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum 132, w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka, w filii SP nr 4 przy ul. Konińskiej, w Szkole Podstawowej nr 14 z oddziałami integracyjnymi przy ul. K. Sosnkowskiego 10 (klasy III) oraz w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 (klasy III).

W trakcie uroczystości w tej ostatniej placówce Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, obok życzeń spokojnych i pogodnych wakacji, przypomniał, że uczniowie ursuskich szkół odnoszą wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach – Widać to potem w wynikach egzaminów gimnazjalnych, gdzie w tym roku uczniowie z Ursusa zdali najlepiej w Warszawie sprawdzian z języka niemieckiego w trybie rozszerzonym – dodał.

Natomiast Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w następujących placówkach: Gimnazjum nr 131 (klasy I-II) i filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konińskiej. W trakcie uroczystości w filii SP nr 4 zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik przypomniał, że w tej placówce spotykamy się po raz ostatni, gdyż w nowym roku szkolnym będzie to już Szkoła Podstawowa nr 382.

Zapraszamy do galerii: http://ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=galeria

Spotkanie z oświatą
28 czerwca 2017 środa
grafika

W środę, 28 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Ursus odbyło się spotkanie zastępców burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika z dyrektorami placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy. W trakcie spotkania podsumowano rok szkolny 2016/2017 oraz omówiono plany na nowy rok szkolny w związku z reformą szkolnictwa, która wchodzi w życie 1 września br.

- W mijającym roku szkolnym odnotowaliśmy dobre wyniki dydaktyczne naszych uczniów. Wymownym przykładem są wyniki egzaminów gimnazjalnych, gdzie w tym roku uczniowie z Ursusa zdali najlepiej w Warszawie sprawdzian z języka niemieckiego w trybie rozszerzonym. Chciałbym Państwu podziękować za pomoc w utworzeniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. To rozwiązanie spowodowało, że wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym znalazły miejsce w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Ursusie – powiedział w trakcie spotkania zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.

W trakcie spotkania pożegnano Zdzisława Woźnego, dotychczasowego dyrektora LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego, który odchodzi na emeryturę.

Zapraszamy do galerii: Spotkanie z oświatą


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!