Aktualności
Prośba o zdalny kontakt z OPS
1 kwietnia 2020 środa
grafika

Z uwagi na troskę i bezpieczeństwo mieszkańców naszej dzielnicy, w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób potrzebujących wsparcia (pomocy usługowej, żywnościowej, finansowej, psychologicznej, specjalistycznej) o nawiązanie kontaktu wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Sekretariat: tel. 22 277-34-40
Punkt przyjęć interesantów: tel. 22 277-34-63
Adres e-mail: sekretariat@ops-ursus.pl

Wolontariat - pomoc w zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw: 511 863 056 lub 606 768 676

ZDALNA POMOC

Całodobowa Infolinia NFZ - 500 190 590
Dyżurny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 602 220 181, 502 171 171
Nieodpłatna pomoc prawna - 19115 lub nppar21ursus@um.warszawa.pl
Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów - 510 205 050
Całodobowy telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich - 800 676 676
Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
Infolinia Wsparcia Psychologicznego związana z aktualną sytuacją epidemiologiczną - 222 990 431

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. ZAKOŃCZONA”
13 marca 2020 piątek
grafika

Zakończona kwalifikacja wojskowa. Wezwania do stawienia się na komisję tracą ważność.

Ministrowie MSWiA Mariusz Kamiński oraz MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie (Dz.U. poz. 423) zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy przepisu kwalifikacja w tym roku zostaje zakończona w piątek 13 marca . Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Do pobrania - Rozporządzanie Ministra MSWiA .pdf

Nowe ograniczenia w przestrzeni publicznej
1 kwietnia 2020 środa
grafika

W związku z epidemią koronawirusa rząd wprowadza nowe ograniczenia z dniem 1 kwietnia 2020, obowiązujące w przestrzeni publicznej, usługach i handlu oraz podczas kwarantanny.

Planowana przerwa w dostawie wody
6 kwietnia 2020 poniedziałek

MPWiK w m. st. Warszawie S.A. informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na włączeniu nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci w nocy z poniedziałku 6. kwietnia na wtorek 7. kwietnia b.r. na terenie RSM Ursus czasowo zostanie wstrzymana dostawa wody.

Przerwa w dostawie wody nastąpi miedzy godziną 23.00 w poniedziałek a godziną 6.00 we wtorek w budynkach nr 14, 37, 39 przy ul. Tomcia Palucha.

Termin został uzgodniony pomiędzy zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a mieszkańcy zostali poinformowani o tym fakcie przez administratorów.

ARiMR przyjmuje wnioski i e-oświadczenia o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020
31 marca 2020 wtorek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje oświadczenia i e-wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r.
W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób:

- pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłać pocztą lub złożyć poprzez platformę ePUAP,

- zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet,

- przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym.

Szczegóły na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów przekształcanych we własność
30 marca 2020 poniedziałek
grafika

Dodatkowe informacje na stronie: http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/?fbclid=IwA

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:
- Nie zgłosiłem zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, co mam zrobić? Czy dużo na tym stracę?
Radni, 19 marca przyjęli uchwałę w sprawie 98- i 99 proc. bonifikat od opłat rocznych za 2019 i 2020 rok. Co oznacza, że jeśli przysługiwała Panu bonifikata od opłaty jednorazowej, to nic Pan nie straci.
Jeśli nie wniósł Pan jeszcze opłat rocznych za 2019 i 2020 rok, proszę o ich wniesienie w wysokości uwzględniającej należną bonifikatę. Następnie proszę zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą.
Otrzyma Pan dokument zawierający informację o wysokości opłaty jednorazowej w wysokości 18 opłat z bonifikatą oraz informację o wysokości opłat za 2019 i 2020 rok z bonifikatą. Jeśli wniósł Pan wcześniej opłaty za 2019 i 2020 rok w wysokości nie uwzględniającej nowych bonifikat, to nadpłata zostanie zwrócona. W przeciwnym wypadku należy wnieść należną opłatę jednorazową.
Tym samym skorzysta Pan z bonifikaty od wszystkich opłat rocznych.

- Zgłosiłem zamiar jednak nie otrzymałem informacji o wysokości zapłaty jednorazowej. Terminy już upłynęły, czy muszę wnieść opłatę roczną? Jeśli nieruchomość jest na liście nieruchomości przekształconych w wyszukiwarce i przysługiwała Panu bonifikata od opłaty jednorazowej – nie musi Pan wnosić opłat i może spokojnie czekać na dokument.
Dokument będzie zawierał informację o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą i o wysokości opłat rocznych za 2019 i 2020 rok z bonifikatą przyznaną na mocy nowej uchwały. Po jego otrzymaniu należy wnieść opłaty i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.

- Czy bonifikata od opłat rocznych dotyczy też garaży?
Tak, zgodnie z uchwałą 98- i 99 proc. bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

- Ile zaświadczeń wydano w Warszawie? Dlaczego nie wszystkie?
Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do mieszkańców trafiły już dokumenty dotyczące 88 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.
Zaświadczenia dla części z pozostałych nieruchomości zostaną wydane w późniejszym terminie – m.in. ze względu na konieczność zlecenia i sporządzenia operatów szacunkowych (dotyczy to przede wszystkim domów jednorodzinnych, dla których w dniu przekształcenia nie obowiązywała opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego).

- W wyszukiwarce nie ma mojej nieruchomości należącej do Skarbu Państwa?
Prezydent m.st. Warszawy nie gospodaruje wszystkimi nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Warszawy. W związku z tym w wyszukiwarce są ujęte tylko takie nieruchomości stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa, dla których organem upoważnionym do gospodarowania jest Prezydent m.st. Warszawy (a więc również do wydania zaświadczenia o przekształceniu).
Proszę sprawdzić, czy wydanie zaświadczenia dla Pana nieruchomości na pewno należy do zadań Prezydenta m.st. Warszawy (sprawdzając np. czy otrzymywana dotychczas korespondencja w sprawie użytkowania wieczystego pochodzi od Zarządu Mienia Skarbu Państwa). Jeśli tak, proszę skontaktować się z Zarządem Mienia Skarbu Państwa w celu uzyskania informacji o nieruchomości.

Przedłużony termin rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
30 marca 2020 poniedziałek
grafika

Rodzice, którzy jeszcze nie zarejestrowali wniosków rekrutacyjnych o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej w systemie rekrutacyjnym i nie przesłali ich do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru, będą mogli to zrobić do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 30 marca, o godz. 13.00.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski, nie muszą ponownie ich składać. Do 23 kwietnia przedłużony zostaje również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Przypominamy, że dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rekrutacja do przedszkoli: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Rekrutacja do szkół podstawowych: https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!