Aktualności
Nieczynna strona www
9 grudnia 2005 -
11 grudnia 2005

W związku z przebudową instalacji elektrycznej w budynku urzędu niedostępna będzie strona www dzielnicy Ursus od godz. 16-tej w piątek do godz. 10-tej w poniedziałek. Za niedogodności przepraszamy.

Nieczynna strona www
17 grudnia 2005 -
18 grudnia 2005

W związku z przebudową instalacji elektrycznej w budynku urzędu niedostępna będzie strona www dzielnicy Ursus w sobotę i niedzielę. Za niedogodności przepraszamy.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
12 stycznia 2006 czwartek

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3025/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2005 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na okres od 1.01.2006 do 31.08.2006 roku dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), realizujące statutowe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

Rewitalizacja, szansa czy konieczność?
15 stycznia 2006 niedziela

Rewitalizacja to kompleksowy proces obejmujący przemiany społeczne, przestrzenne i gospodarcze, nakierowany na poprawę jakości życia. Program rewitalizacji daje szansę uzyskania dodatkowych funduszy na rozwój Ursusa i poprawę jakości życia w naszej Dzielnicy. W Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy prowadzone są prace związane z przygotowaniem takiego programu.
Chcemy poznać Państwa - mieszkańców Ursusa opinię w tej sprawie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, poprzez wypełnienie ankiety, które prosimy wrzucać do urn wystawionych w miejscach publicznych lub przesłać na adres Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa. Termin składania ankiet upływa 15 stycznia 2006 roku.

Koncert kolęd
11 stycznia 2006 środa

Dom Kultury „Kolorowa” zaprasza na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu operetkowego BELCANTO o godz. 18.00 do sali imprez - parter. Wstęp wolny.

Wystawa pt. „Bohaterowie naszej wyobraźni. W kręgu Andersena...”
18 stycznia 2006 -
28 lutego 2006

Dom Kultury „Kolorowa” we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus”, Ośrodkiem Kultury Ochoty, Duńskim Ośrodkiem Kultury w Polsce, Instytutem Sztuki PAN oraz Polskim Ośrodkiem Lalkarskim POLUNIMA organizuje w dniach 18 stycznia – 28 lutego br. wystawę lalek teatralnych pt. ”Bohaterowie naszej wyobraźni. W kręgu Andersena ...”. Ekspozycja obejmuje ok. 150 lalek wybitnych polskich scenografów. Wystawa teatralnych lalek jest nie tylko okazją do duchowego powrotu w krainę dzieciństwa, do spotkania z bohaterami naszych lektur i teatralnych wzruszeń. Stwarza też możliwość spojrzenia z bliska na teatralne lalki jak na arcydzieła. Każda z nich jest bowiem odrębnym dziełem sztuki, niepowtarzalnym w swej urodzie i ekspresji. Na wystawie będzie można podziwiać: kukły, jawajki, pacynki, marionetki oraz maski odzwierciedlające główne nurty artystyczne polskiego teatru lalek ostatniego półwiecza, bogactwo jego stylistyk, technik i materiałów. Wystawa zwiedziła następujące kraje: Bułgarię, Chorwację, Macedonię, Bośnię i Hercegowinę, Słowację, Włochy i Węgry. Pokazywana była też w wielu miastach Polski. Organizatorzy dedykują tę wystawę dzieciom i młodzieży przedszkoli i szkół oraz społeczności Ursusa. Ekspozycji będą towarzyszyły spotkania plastyczne oraz pokazy filmów według bajek Andersena. Wernisaż wystawy odbędzie się 18 styczna br. o godz. 17.00.

Zima w mieście 2006
14 stycznia 2006 -
29 stycznia 2006

  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!