Aktualności
Poszukujemy nauczycieli do opracowania programów zajęć
21 lipca 2011 -
29 lipca 2011
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poszukuje nauczycieli dyplomowanych z wykształceniem pedagogicznym do opracowania programów zajęć dla uczniów klas IV-VI ursusowskich szkół podstawowych w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1, pod działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej
1 czerwca 2011 -
24 lipca 2011
grafika

1 czerwca rozpocznie się kolejny etap modernizacji przystanku kolejowego Warszawa Stadion. W czasie robót zostanie zamknięta podmiejska linia średnicowa. Pociągi nie będą kursowały między Dworcem Wschodnim a Dworcem Śródmieście. Część pociągów SKM i KM pojedzie innymi trasami. Pozostałe będą kursowały na trasach skróconych. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Planowany termin zakończenia prac to 24 lipca.

Przebudowa przystanku Warszawa Stadion wiąże się nie tylko z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, jak również z koniecznością gruntownej jego modernizacji. Przystanek zostanie przystosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Wybudowane zostaną windy i schody ruchome. Przebudowane zostaną perony, które zyskają zadaszenie. Zmodernizowane będą również przejścia podziemne, a także tory na ponad 2-kilometrowym odcinku. Koszt inwestycji to ponad 64 mln zł. Cały przystanek będzie gotowy w listopadzie.
Organizacja ruchu pociągów SKM Linia S1 Część pociągów tej linii (mniej więcej raz na godzinę) będzie kursowała po torach dalekobieżnych, czyli przez Dworzec Centralny. W związku z tym nie będą się zatrzymywały na przystankach: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Pozostałe pociągi S1 będą miały skrócone trasy. Składy jadące z Pruszkowa dojadą tylko do Dworca Zachodniego. Składy z Otwocka – tylko do Dworca Wschodniego.
Linia S2 Pociągi linii S2, tylko w godzinach porannych (od początku kursowania do ok. godz. 10:00) będą kursowały na trasie Sulejówek Miłosna – Dworzec Gdański. Nie będą się zatrzymywały na Dworcu Wschodnim. Dzięki temu pasażerowie z Sulejówka będą mieli zapewniony bezpośredni dojazd do stacji metra. Będą również mieli możliwość przesiadki do linii tramwajowych przy przystanku Warszawa ZOO. Ostatni pociąg z Sulejówka będzie odjeżdżał do Warszawy Gdańskiej o godz. 9:37. Ostatni pociąg z Dworca Gdańskiego będzie odjeżdżał o godz. 10:25. W pozostałych godzinach będą kursowały na trasie skróconej Sulejówek Miłosna – Dworzec Wschodni.
Organizacja ruchu pociągów Kolei Mazowieckich Pociągi jadące z kierunku zachodniego (Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew, Radom) będą dojeżdżały tylko do Warszawy Zachodniej. Składy z kierunku wschodniego (Mińsk Mazowiecki, Otwock) dotrą tylko do Dworca Wschodniego. Nie będą kursowały pociągi z kierunku Wołomina na Dworzec Wschodni. W związku z tym, pasażerowie z Zielonki Bankowej będą mogli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, którą dojadą do stacji Zielonka. Przez Warszawę Centralną będą kursowały niektóre pociągi ze Skierniewic, część składów z Dęblina, większość pociągów z Siedlec, a także pociągi przyspieszone kursujące przez dalekobieżną linię średnicową obecnie (część składów z Radomia, Łukowa, Siedlec, Skierniewic, Żyrardowa i Płocka).
Komunikacja zastępcza Koleje Mazowieckie uruchomią wahadłowe połączenia na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście. Pociągi będą kursowały w godz. 4:30 – 0:00 z częstotliwością co ok. 15 minut w każdym kierunku. ZTM uruchomi zastępczą linię autobusową ZS2 kursującą – w godz. 4:30-0:00 – na trasie: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska - Targowa - Zamoyskiego - al. Zieleniecka - Rondo Waszyngtona - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Al. Jerozolimskie - E. Plater - DW. CENTRALNY. W godzinach szczytu linia będzie kursowała co 4 minuty, poza szczytem – co 8 minut a w soboty i święta – co 10 minut. Linia będzie obsługiwana wyłącznie autobusami wielkopojemnymi. Ponadto, do 10 czerwca dojazd ze Śródmieścia do Dw. Wschodniego będą zapewniać tramwaje linii 7 oraz 22.
Honorowanie biletów W okresie trwania prac remontowych bilet Kolei Mazowieckich ważny na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia będzie upoważniał do przejazdu łączonego z wykorzystaniem pociągów KM i:
 • autobusów linii zastępczej ZS2,
 • innych linii autobusowych i tramwajowych na odcinku trasy pokrywającym się z trasą linii ZS2,
 • autobusów linii 127, 130, 158 i 517 pomiędzy Dworcem Zachodnim a Dworcem Centralnym, na odcinku ograniczonym ważnością biletu KM.
Bilet jednorazowy skasowany w pociągu linii S1 lub S2 zachowuje ważność:
 • w autobusie linii zastępczej ZS2 na całej długości trasy,
 • w autobusie linii 127 na odcinku Dw. Zachodni - Centrum,
 • w autobusie linii 130 na odcinku Dw. Zachodni - Dw. Centralny,
 • w autobusie linii 158 na odcinku Dw. Zachodni - PKP Powiśle,
 • w autobusie linii 517 na odcinku Dw. Zachodni - Kijowska,
 • w metrze na odcinku Dw. Gdański - Centrum,
 • w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach pokrywających się z trasami linii S1 i S2;
 • w innych liniach autobusowych i tramwajowych na odcinku trasy pokrywającym się z trasą linii zastępczej ZS2,
 • i odwrotnie.
Bilet 30-dniowy imienny na jedną linię – S1 lub S2, zachowuje ważność:
 • w autobusach linii zastępczej ZS2;
 • w innych liniach autobusowych i tramwajowych na odcinku trasy pokrywającym się z trasą linii ZS2 lub podstawowymi trasami linii S1 i S2 na odcinku Dw. Zachodni - Centrum;
 • w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach pokrywających się z trasami linii S1 i S2.
Wszystkie bilety ZTM (wraz z uprawnieniami do przejazdów ulgowych i bezpłatnych) będą honorowane w pociągach spółek PKP Intercity (z wyłączeniem pociągów międzynarodowych) oraz Przewozy Regionalne na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Zachodnia. Przejazd na podstawie ważnego biletu ZTM możliwy będzie po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej, w kasownikach zlokalizowanych na stacjach PKP lub w bramce metra. Informacje dla pasażerów W najważniejszych miejscach, w dniach 1-3 oraz 6 czerwca, będą dyżurować informatorzy ZTM. Pracować będą w godz. 7-19. Będzie można ich znaleźć:
 • w rejonie Dworca Wschodniego – 3 osoby
 • w rejonie Dworca Zachodniego – 3 osoby
 • w rejonie Dworca Centralnego – 2 osoby
 • na przystanku kolejowym Warszawa Rembertów – 1 osoba (tylko w godz. 7-10).
Informacje o zmianach w organizacji ruchu kolejowego pojawią się na przystankach kolejowych. W pociągach SKM pojawią się plakaty i ulotki informacyjne. Dodatkowo, w pociągach linii S1 kursujących rano na Dworzec Gdański emitowane będą komunikaty głosowe o zmianie trasy. Komunikaty głosowe emitowane będą także na dworcach: Wschodnim, Centralnym i Zachodnim. Rozkład pociągu wahadłowego W. Zachodnia - W. Śródmieście Rozkład linii S1 Rozkład linii S2

Promy na Wiśle nie kursują do odwołania
11 lipca 2011 poniedziałek
grafika

Ze względu na wysoki stan wody na Wiśle, od 11 lipca br. do odwołania, nie będą kursowały promy WLT z Cypla Czerniakowskiego na Saską Kępę, z Podzamcza na plażę przy Zoo oraz pomiędzy Nowodworami i Łomiankami.

„Guzki” na Gdańskim, dłuższe przerwy nocą
13 lipca 2011 -
15 lipca 2011
grafika

Od 13 do 15 lipca (w nocy) - na peronach stacji Metro Dworzec Gdański - będą montowane oznakowania ułatwiające korzystanie z podziemnej kolejki niepełnosprawnym pasażerom. Przez dwie noce na tej stacji obowiązywać będzie wydłużona przerwa - pomiędzy 23:00 a 4:00. W związku z modernizacją, w nocy z 13 na 14 oraz z 14 na 15 lipca stacja metra Dworzec Gdański będzie zamykana wcześniej. Jej perony zostaną oznakowane „guzkami” i pasami w jaskrawym kolorze, które zapewnią lepszą orientację i ułatwią poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Pasażerowie dojeżdżający metrem na ostatni kurs linii SKM S9 do Legionowa (o godz. 23:38 z Dw. Gdańskiego), powinni wysiąść na stacji metra RATUSZ ARSENAŁ i przesiąść się do tramwajów linii 18 (odjazdy o godz. 23:11 oraz 23:21), którymi dojadą do przystanku RONDO STARZYŃSKIEGO. Tam mogą wsiąść do pociągu SKM S9 na pobliskiej stacji WARSZAWA ZOO (odjazd 23:42).

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO
1 lipca 2011 -
11 lipca 2011
grafika

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r. realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Art. 9.1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4. Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

Osoby telefonujące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w weekendy od 8:00-18:00.
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
(22) 4444777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
4 marca 2011 -
30 czerwca 2011
grafika

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
4 kwietnia 2011 -
30 czerwca 2011
grafika

W dniach od 4 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Dzielnic Śródmieście, Żoliborz, Ochota, Włochy, Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. W wymienionym okresie obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 1992 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1990-1991, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  3. zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
 • kobiety urodzone w latach 1987-1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w budynku Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawa, ul. Tarczyńska 19/21
Telefon kontaktowy w sprawie kwalifikacji 22 478-61-97
Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej ma obowiązek przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji).
Pamiętaj:
 • Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej(art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.).
 • Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!