Aktualności
Ulica Traktorzystów przejezdna już w weekend.
21 października 2011 -
24 października 2011
grafika

W ramach czasowej organizacji ruchu w najbliższy weekend (22-23 października 2011 r.) zostanie puszczony ruch kołowy i pieszy na ul. Traktorzystów.

Parkujesz z kartą N+? Sprawdź, jak zmieniły się przepisy
13 października 2011 -
21 października 2011
grafika

Z końcem września zmieniły się w stolicy przepisy dotyczące parkowania z kartą N+. Teraz należy przed przednią szybą umieścić obie karty – kartę parkingową oraz kartę N+. Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach oznaczonych kopertą oraz do niestosowania się do niektórych znaków - zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39). Kartę parkingową mogą uzyskać osoby mające ważne orzeczenie o niepełnosprawności – bez względu na fakt, czy są w posiadaniu pojazdu lub prawa jazdy – a także placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych. Posiadacz karty parkingowej, parkując pojazd na kopercie, w strefie płatnego parkowania, jest zwolniony z opłat za parkowanie. Warunek - karta parkingowa musi być umieszczona za przednią szybą pojazdu.
Posiadacze karty parkingowej mogą ubiegać się o kartę N+, która umożliwia bezpłatne parkowanie na wszystkich miejscach w strefie płatnego parkowania. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, osoby posiadające kartę N+ muszą (z chwilą zaparkowania w strefie płatnego parkowania) umieścić przed przednią szybą obie karty: parkingową oraz kartę N+.
Karta N+ umożliwia niepełnosprawnym bezpłatne parkowanie na dowolnych miejscach w strefie płatnego parkowania, nie tylko na kopertach.
Kartę N+ mogą dostać kierowcy, których niepełnosprawność powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu oraz rodzice lub opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych. o kartach parkingowych – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych: www.scon.waw.pl tel. (22) 831 44 40 o kartach N+ - Zarząd Dróg Miejskich www.zdm.waw.pl, tel. (22)55 89 304.

IX Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety
6 października 2011 -
20 października 2011
grafika

Dom Kultury "Kolorowa" we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy organizuje IX Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety. W tym roku będzie to przegląd twórczości Czesława Miłosza–laureata Nagrody Nobla. Impreza ma charakter otwartego przeglądu recytatorskiego, do którego zapraszamy młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego. Celem przeglądu jest: przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o twórczości poety, umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej utalentowanym mieszkańcom naszego województwa, zachęcenie do uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym, wyróżnienie najciekawszych recytacji i promocja laureatów. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień fundując nagrodę specjalną. Przegląd przygotowany jest w dwóch kategoriach: I. uczniowie gimnazjów II. uczniowie szkół ponad gimnazjalnych i dorośli. Każdy z uczestników do I etapu eliminacji przygotuje po dwa wiersze ewentualnie jeden wiersz i dowolny fragment prozy poetyckiej (nie przekraczający 3 minut). Eliminacje odbędą się w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16: I etap – 8, 9, 10 (wtorek, środa, czwartek) listopada 2011 roku. Szczegółowy plan przesłuchań organizator po zamknięciu listy zgłoszeń zamieści na stronie internetowej Domu Kultury „Kolorowa” www.kolorowa.arsus.pl. Dla osób zakwalifikowanych do II etapu i ich opiekunów przewidziane są konsultacje w dniach 15,16 listopada 2011 roku. II etap odbędzie się 22 listopada 2011 roku, do którego jury zakwalifikuje najlepszych z każdej kategorii wiekowej. W II etapie eliminacji obowiązują dwa utwory, w tym jeden nieprezentowany w I etapie. Karty uczestnictwa (w załączeniu) należy przekazać do Domu Kultury "Kolorowa" Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, przesłać pocztą, faxem -(22)667 83 75, pocztą elektroniczną e-mail: dk.kolorowa@gmail.com lub on-line ze strony organizatora. Termin zgłoszeń upływa w dniu 24 października 2011 roku. Jury IX Przeglądu przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Jury może przyznać dodatkowo indywidualne nagrody i wyróżnienia. Wieczór Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada br.(wtorek) o godzinie 18:00 w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.
Do pobrania Karta zgłoszeniowa

Poszukujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
11 października 2011 -
18 października 2011
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, poszukuje nauczycieli kontraktowych/mianowanych/dyplomowanych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym do prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia prowadzone będą w ursusowskich szkołach podstawowych w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”. do pobrania zapytanie ofertowe

„Poszukujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć”
7 października 2011 -
13 października 2011
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, poszukuje nauczycieli kontraktowych/mianowanych/dyplomowanych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI oraz trenerów sportowych i instruktorów tańca do prowadzenia zajęć sportowych i tanecznych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą w ursusowskich szkołach podstawowych w ramach projektu „Nasza szkoła jest fajna”. do pobrania zapytanie ofertowe

Uszkodzona magistrala wodociągowa w al. Jerozolimskich
11 października 2011 -
12 października 2011
grafika

Uszkodzenie magistrali wodociągowej w al. Jerozolimskich skutkuje brakiem wody w miastach: Piastów, Pruszków oraz w Ursusie, gminie Michałowice, w Regułach, Opaczu - Kolonii. W związku z zaistniałą sytuacją zostały uruchomione awaryjne ujęcia na terenie miasta Pruszkowa, dzięki czemu zapewnione będą dostawy wody pod niskim ciśnieniem w niektórych rejonach miasta. Aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców, MPWiK w m.st. Warszawie S.A. podstawi beczkowozy z wodą pitną w następujących lokalizacjach: Pruszków: - ul. Emancypantek róg Ramzesa - ul. Działkowa 54 (os. Parzniew) - ul. Wojska Polskiego 16 (os.Centrum) - ul. Andrzeja róg Ewy Piastów - ul. Skorupki 1 b - ul. Reja róg Orzeszkowej Ursus: - mobilny beczkowóz na terenie Ursusa - ul. Wojciechowskiego przy Keniga (os.Niedźwiadek) Gmina Michałowice: - ul. Raszyńska 34 Jak informuje MPWiK, jeśli dalsze prace naprawcze będą przebiegały bez przeszkód, a próby szczelności wypadną pomyślnie, woda w kranach popłynie prawdopodobnie w okolicach godziny 15.00.

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2 września 2011 -
10 października 2011
grafika

do dnia 18 września 2011 r.
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a; do dnia 25 września 2011 r.
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb wyborów niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a do dnia 29 września 2011 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców powyżej 75 lat (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy art. 54-57) do dnia 4 października 2011 r.
- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców; do dnia 7 października 2011 r.
- możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w dniu 9 października 2011 r.godz. 7:00 - 21:00 - głosowanie
Informacje dodatkowe
Wszelkie informacje na temat spisu osób uprawnionych oraz o sposobach głosowania udzielane są w Urzędzie Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1, Delegatura BAiSO pok. 16/17 lub tel. (22)478-60-12 (22)478-61-14 (22)478-60-14 w godzinach pracy urzędu, tj.: Poniedziałek – 8:00 - 18:00 wtorek-piątek – 8:00 – 16:00 W załączeniu druki do pobrania:

  1. WNIOSEK - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
  2. WNIOSEK - DOPISANIE NIEPEŁNOSPRAWNEGO
  3. WNIOSEK i ZGODA - GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  4. WNIOSEK i UPOWAŻNIENIE – WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
  5. WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY PRZEBYWAJĄCEGO CZASOWO NA OBSZARZE M.ST. WARSZAWY W OKRESIE OBEJMUJĄCYM DZIEŃ WYBORÓW
  6. PODZIAŁ DZIELNICY URSUS NA OBWODY WYBORCZE


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!