Aktualności
Ankieta nt. komunikacji miejskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
3 września 2013 -
25 września 2013
grafika

Szanowni mieszkańcy,
mając na uwadze charakter spraw nurtujących Mieszkańców Ursusa, w tym spraw związanych z komunikacją na terenie dzielnicy przedłużamy do dnia 25 września 2013 r.
możliwość wyrażenia swojej opinii poprzez udział w zamieszczonej ankiecie.
Biorąc pod uwagę istniejący schemat połączeń autobusowych oraz dostępny dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tabor, ZTM planuje wprowadzenie zmian w kursowaniu autobusów, mając na celu wykorzystanie nowo powstałej infrastruktury.

Chcemy poznać Państwa opinie w tej sprawie. Poniżej udostępniamy ankietę do wypełnia, która pomoże nam ustalić priorytety komunikacyjne dla naszej dzielnicy.

Ankietę można wypełniać do dnia 25 września 2013 r. Kliknij aby przejść do ankiety

Sprzątanie świata - Polska 2013
20 września 2013 -
22 września 2013
grafika

"Odkrywamy Czystą Polskę"

Pod takim hasłem rusza tegoroczna, już 20-ta akcja "Sprzątanie Świata - Polska", koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia.
Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Akcja "Sprzątanie świata" niech się stanie pretekstem do tego, żeby każdego dnia, na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Bo przecież pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.
Tym razem pragniemy zachęcić Was do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i - co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.
Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursach dedykowanych tej jubileuszowej akcji. Z regulaminami konkursów można się zapoznać na stronie www.naszaziemia.pl

Jestem, więc nie śmiecę

Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować.
Działaj! zaplanuj, zorganizuj i przyślij do nas sprawozdanie z działania, które będzie promować idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów. Weź udział w konkursie!

Odkrywamy czysty las

Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu - co najmniej co trzecia. Wzrasta również odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dla większości uczestników "Sprzątania świata" to właśnie w lesie akcja ta miała swój początek. Zachęcamy do odszukania i sfotografowania w lasach miejsc, które udało się "odkryć" ze śmieci, które dzięki pracy uczestników akcji "Sprzątania świata" są dziś czyste i dzięki temu możliwe jest teraz odkrywanie ich prawdziwych uroków.
Działaj! zorganizuj wyprawę (wycieczkę) do lasu i nakręć film (np. relację z wyprawy lub inspirowany nią), który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem posprzątania po sobie na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. Weź udział w konkursie!

Zbieram - pomagam

Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego.
Zbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i przekazując do właściwego zagospodarowania możesz pomóc nie tylko środowisku - środki uzyskane ze zbiórek organizowanych w ramach akcji "Sprzątanie świata" zostaną przeznaczone na program "Zielona Stopa Filantropa" i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci. Więcej o programie tutaj.
Działaj! zorganizuj działanie promujące zbiórki elektroodpadów, w tym zbiórkę zużytych telefonów bądź niepotrzebnych już telefonów komórkowych. Weź udział w konkursie!

Już po raz 20-sty "Sprzątanie Świata" ma miejsce w Polsce!

W tym roku termin ogólnoświatowej akcji "Clean up the World" przypada na 20 - 21 - 22 września.
Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji. Zadania towarzyszące tegorocznej Akcji, to przedstawione powyżej: propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki - czyli "nieśmiecenie", odkrywanie lasów i promocja zbiórek ZSEE na cele pomocy innym.
Zachęcamy do skorzystania z aplikacji internetowej na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl, dzięki której możecie:

  • podzielić się z innymi wolontariuszami swoimi "sprzątaniowymi" doświadczeniami,
  • na mapie Polski oznaczyć plany na tegoroczną edycję akcji,
  • skorzystać z doświadczeń akcji w innych krajach
Zachęcamy do prowadzenia własnego bloga akcji. To wszystko czeka na Was, po zalogowaniu się, w zakładce "Moje sprzątanie świata".

Zapraszamy!

W tym roku akcję wspierają:
sponsorzy

Kurs „ Podstawy samoobrony dla kobiet”
21 września 2013 sobota
grafika

Centrum Aikido Aikikai w Warszawie zaprasza na BEZPŁATNY kurs „PODSTAWY SAMOOBRONY DLA KOBIET”.
Zajęcia odbędą się w KAGI Dojo przy ul. Regulskiej 36 (róg Piskorskiej) 21 września 2013 roku w godzinach 10:00–15:00.
Zapisy na stronie: aikido.waw.pl/aktualnosc/podstawy-samoobrony-dla-kobiet.
Osoby, które będą chciały zapisać się w ostatniej chwili proszone są o kontakt, z biurem klubu – czy są jeszcze miejsca. tel. 607302130

30. edycja Festiwalu "Dozwolone do 21"
19 września 2013 -
21 września 2013
grafika

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Dozwolone do 21” jest obecnie najstarszym festiwalem na świecie adresowanym do młodych twórców filmowych poniżej 21 roku życia. Idea powstała w 1983 roku i zdobyła uznanie w środowisku młodych filmowców. Festiwal umożliwia przeniesienie amatorskich filmów na duży ekran, a także integrację środowiska młodych filmowców oraz wymianę doświadczeń. Okazuje się, że tego rodzaju wydarzenie jest potrzebne i każdego roku zostaje przez najmłodszych filmowców przyjęte z olbrzymim zainteresowaniem. Każda kolejna edycja gromadzi coraz większą liczbę uczestników.

Festiwal oświatowy „Spełniamy nasze marzenia”
21 września 2013 sobota
grafika

21 września 2013r. w Parku Czechowickim w godzinach 11:00-16:00 odbędą się prezentacje oraz konkursy i zabawy organizowane przez przedszkolaków, uczniów oraz nauczycieli placówek oświatowych z Ursusa. Rada Dzielnicy Ursus, Zarząd Dzielnicy Ursus oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami serdecznie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do wspólnej zabawy.

Planujemy wiślany pawilon edukacyjny
19 września 2013 czwartek
grafika

Nowoczesny ośrodek edukacyjny ma powstać na prawym brzegu Wisły na Pradze Północ, w okolicach Mostu Gdańskiego. Dzięki niemu mieszkańcy Warszawy, szczególnie dzieci i młodzież szkolna, będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat ptaków zamieszkujących brzegi Wisły oraz samej rzeki.
W związku z planami budowy pawilonu, realizatorzy projektu zapraszają mieszkańców Warszawy, przedstawicieli stołecznych organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych stopni nauczania do udziału w konsultacjach społecznych na temat wyposażenia i programu działania wiślanego ośrodka edukacyjnego.
Dwa z trzech zaplanowanych warsztatów dedykowane są warszawskim nauczycielom, jeden został przewidziany jako otwarty dla mieszkańców i przedstawicieli sektora pozarządowego. Odbędzie się on w środę 18 września w godz. 17:30-19:30 w sali edukacyjnej warszawskiego ZOO przy ul. Ratuszowej 1/3 (budynek administracji ZOO, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu). Każda osoba zainteresowana tematyką spotkania może wziąć w nim udział, wystarczy przesłać swoje zgłoszenie na adres konsultacje@um.warszawa.pl do 15 września 2013 r.
Warszawscy pedagodzy mogą uczestniczyć w jednym z dwóch warsztatów, w zależności od wieku nauczanych przez siebie uczniów. I tak, warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych został przewidziany na 17 września (wtorek), w godz. 14:00-17:00, zaś spotkanie dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych oraz nauczycieli gimnazjów na 19 września (czwartek), godz. 15:00-18:00. Obydwa spotkania odbędą się również w sali edukacyjnej warszawskiego ZOO.
Nauczyciele zainteresowani udziałem w konsultacjach mogą przesłać swoje zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, dane reprezentowanej szkoły oraz nauczany przedmiot na adres marta.kaluzynska@gmail.com do 15 września 2013 r. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w warsztatach.
Podczas warsztatów realizatorzy projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl” chcą wspólnie z uczestnikami zastanowić się nad atrakcyjnymi formami edukacji dzieci i dorosłych, ciekawymi tematami zajęć, potrzebnym do wykonania tych zadań edukacyjnych wyposażeniem oraz udostępnieniem pawilonu odwiedzającym.
Uwagi i pomysły dotyczące funkcjonowania pawilonu edukacyjnego można przedstawić nie tylko na trzech zaplanowanych spotkaniach, ale także przekazać drogą mailową na adres konsultacje@um.warszawa.pl do 30 września 2013 r. Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane przez ekspertów pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także możliwości realizacyjnych – skonsultowane z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za zarządzanie brzegami Wisły. Po tej ocenie uwagi zebrane podczas konsultacji zostaną włączone w formie wytycznych do projektu budowy pawilonu, która rozpocznie się pod koniec 2014 r.
Więcej na temat konsultacji społecznych „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!” na konsultacje.um.warszawa.pl/wplyn-na-wisle oraz www.wislawarszawska.pl.
Konsultacje społeczne „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!” prowadzone są w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” realizowanego przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konsultacje społeczne - pawilon edukacyjny nad Wisłą
18 września 2013 środa
grafika

Zaplanujmy wyposażenie i program działania pawilonu edukacyjnego nad Wisłą
Jednym z działań projektu „LIFE+ WislaWarszawska.pl” jest stworzenie pawilonu edukacyjnego nad Wisłą, dzięki któremu mieszkańcy Warszawy będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat ptaków zamieszkujących brzegi Wisły oraz samej rzeki. Ośrodek ma powstać na prawym brzegu Wisły na terenie dzielnicy Praga Północ (rejon Golędzinowa, w okolicach Mostu Gdańskiego).
Zaplanuj z nami wyposażenie oraz program działania pawilonu!
Zastanówmy się wspólnie m.in. nad następującymi kwestiami:

  • Jakie formy zajęć będą najbardziej atrakcyjne dla dzieci, a jakie dla dorosłych?
  • Jakie tematy zajęć będą interesujące (w ramach tematyki ptasio-wiślanej)?
  • Jakie wyposażenie będzie potrzebne, aby realizować te działania?
  • Jak pawilon powinien być udostępniany odwiedzającym i w jakich terminach powinien być otwarty?
Przyjdź na spotkanie warsztatowe:
18 września (środa), w godz. 17:30-19:30

sala edukacyjna warszawskiego ZOO, ul. Ratuszowa 1/3 (budynek administracji ZOO, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu)
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2013 r. na adres konsultacje@um.warszawa.pl
Możesz też przekazać nam swoje pomysły nt. pawilonu drogą mailową na adres konsultacje@um.warszawa.pl.
Konsultacje w tej sprawie trwają do 30 września 2013 r.
Zgłoszone pomysły i propozycje zostaną przeanalizowane przez ekspertów pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także możliwości realizacyjnych – skonsultowane z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za zarządzanie brzegami Wisły. Po tej ocenie uwagi zebrane podczas konsultacji zostaną włączone w formie wytycznych do projektu budowy pawilonu, która rozpocznie się pod koniec 2014 r.
Jesteś nauczycielem w przedszkolu, w szkole podstawowej lub w gimnazjum? Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które ukierunkowane będą na potrzeby uczniów:
  • warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych 17 września (wtorek), godz. 14:00-17:00
  • warsztat przeznaczony dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych oraz nauczycieli gimnazjów 19 września (czwartek), godz. 15:00-18:00
Obydwa warsztaty odbędą się w sali edukacyjnej warszawskiego ZOO, ul. Ratuszowa 1/3 (budynek administracji ZOO, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu).
Nauczycieli zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, dane reprezentowanej szkoły oraz nauczany przedmiot na adres marta.kaluzynska@gmail.com do 15 września 2013 r.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w warsztatach.

Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” realizowanego przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!