Aktualności
44. rocznica śmierci gen. Kazimierza Sosnkowskiego
11 października 2013 piątek
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na uroczystości patriotyczne poświęcone 44. rocznicy śmierci gen. Kazimierza Sosnkowskiego (19.11.1885 - 11.10.1969). Uroczystości odbędą się 11 października o godz. 11:00 przy pomniku poświęconym pamięci generała Kazimierza Sosnkowskiego przy ul. Sosnkowskiego. W programie: przemówienie Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, krótka modlitwa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Warszawa w dobrej kondycji
20 września 2013 piątek
grafika

W ramach projektu „Warszawa w dobrej kondycji” utworzonych zostanie 100 siłowni plenerowych na terenie stoulcy. Miło nam poinformować, że rusza dalszy etap projektu. Od 20 września do 10 października mieszkańcy będą mogli wybierać najdogodniejsze lokalizacje dla siłowni plenerowych w swojej dzielnicy (3 lokalizacje).
Wszystkie zgłoszone propozycje zostały sprawdzone czy spełniają kryteria. Brano pod uwagę przede wszystkim wymogi prawne i techniczne, czyli prawo dysponowania terenem, na którym miałaby stanąć siłownia i jego wielkość. Oceniano stopień integracji lokalnej społeczności, dostępność miejsca a także równomierne rozłożenie siłowni w danej dzielnicy.
W Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wytypowano następujące lokalizacje:

 • Park Czechowicki – ul. Spisaka
 • Park Hassów – ul. Jagiełły/Wojciechowskiego
 • Park Achera – ul. W. Sławka
 • Ul. Zagłoby – teren przy Przedszkolu nr 343 na ul. Warszawskiej
 • Skorosze – zieleniec przy ul.Dzieci Warszawy 42
 • OSiR – ul. Sosnkowskiego
Zapraszamy do głosowania poprzez dedykowaną stronę internetową www.wdobrejkondycji.waw.pl lub w formie ankiet papierowych w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus – Pl. Czerwca 1976 roku nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo w załącznikach.
ankieta
plakat

Zaproszenie na debatę poświęconą tożsamości Warszawy
8 października 2013 wtorek
grafika

We wtorek 8 października, odbędzie się szósta debata z cyklu "Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0". Tym razem zapraszamy na spotkanie nt. "Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać?". Debata rozpocznie się o godz. 17:00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.
Debaty realizowane w ramach projektu "Warszawa 2.0" mają służyć m.in. zaangażowaniu mieszkańców w wyznaczanie nowych kierunków rozwoju miasta. Obejmują szerokie spektrum zagadnień, które stanowią współczesne wyzwania dla rozwoju metropolii. Cały cykl debat skoncentrowany został na włączeniu procesu partycypacji społecznej i przygotowaniu założeń do mapowania priorytetów i celów operacyjnych w nowym dokumencie strategicznym.
Jednym z kierunków rozwoju Warszawy jest zbudowanie dobrze rozpoznawalnego wizerunku stolicy - silnej Marki Warszawa. Podczas najbliższej debaty specjaliści z dziedziny marketingu i ekonomii, przedstawiciele biznesu oraz mediów, podejmą dyskusję o współczesnej Warszawie - tożsamości miasta widzianej przez pryzmat branż, które reprezentują, a także nowych kierunków kreacji wizerunku Warszawy.
Debata o współczesnej historii stolicy jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jaka będzie Warszawa jutra.Udział w debacie wezmą:

 • dr Magdalena Florek, Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc
 • prof. Krzysztof Obłój, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego
 • Edwin Bendyk, publicysta
 • Jacek Aleksandrowicz, Polska Przedsiębiorcza
 • Łukasz Blikle, A.Blikle Sp. z o.o.
 • Marta Jabłkowska-Wojtasik, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA
 • Eugeniusz Korin, Teatr 6 piętro
 • Kordian Piwowarski, reżyser
 • Krzysztof Bulski, Astoria Avenue Sp. z o.o.
 • Krzysztof Nowak, Profile Sp. z o.o.
W ramach kolejnych spotkań z cyklu "Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0" mieszkańcy będą mogli podyskutować także o innych obszarach życia w stolicy:
 • 15 października - Strategia dla metropolii - jak zbudować nowoczesną i sprawną metropolię? Gdybyś miał 500 mln zł na rozwój metropolii to na co byś je wydał?
 • 22 października - Raport z realizacji strategii rozwoju Warszawy - w jakim jesteśmy miejscu?
 • 6 listopada - Ludzki wymiar miasta - jakie powinno być miasto dla ludzi?
 • 19 listopada - Przestrzeń miejska - 10 miejsc, które chciałbym/chciałabym zmienić w Warszawie.
 • 26 listopada - Gospodarka XXI wieku - ile innowacji i kreatywności?
 • 3 grudnia - Inteligentne miasta - ile technologii w mieście?
Zobacz także: http://www.um.warszawa.pl/dla-mediow

Nabór do dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego
20 września 2013 piątek
grafika

Nabór do dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Trwa nabór do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy! Zgłoszenia do 6 października!
Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Ursus. Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy.
Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.
Czym jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?
To grupa osób powołana uchwałą burmistrza do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku, monitorowania i wspierania przebiegu budżetu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach budżetu. W skład zespołu wejdą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni Rady Dzielnicy i osiedli oraz urzędnicy.
Kto może zgłosić się do zespołu?
Do zespołu może zgłosić się mieszkaniec dzielnicy lub organizacja pozarządowa (po jednym przedstawicielu z organizacji) działająca na jej obszarze.
Jak można zgłosić się do zespołu?
Wystarczy przesłać swoje zgłoszenie, w którym należy podać imię, nazwisko, kontakt mailowy lub telefoniczny oraz zaznaczyć czy dana osoba zgłasza się jako osoba fizyczna czy organizacja pozarządowa na adres budzetpartycypacyjny@ursus.warszawa.pl lub przekazać osobiście Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl. Czerwca 1976 nr 1 - kancelaria
- termin zgłoszeń upływa 6 października 2013 r.
Jak będą wybierani członkowie zespołu?
- 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych
Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zgłoszonych organizacji pozarządowych, w trakcie którego (po dyskusji o planowanych działaniach i potencjale organizacji) nastąpi wybór 5 przedstawicieli spośród wszystkich zgłoszonych organizacji. Jeśli zgłosi się mniej osób niż 5 przedstawicieli organizacji albo równo 5, wtedy wszystkie osoby wejdą w skład zespołu.
- 5 przedstawicieli mieszkańców
Po zebraniu zgłoszeń odbędzie się spotkanie ze zgłoszonymi osobami. Na spotkaniu odbędzie się dyskusja o planowanych działaniach, potencjale i możliwościach czasowych poszczególnych osób. Następnie ze wszystkich zgłoszonych zostanie wylosowanych 5 przedstawicieli mieszkańców. Spotkanie kończy się dyskusją nad możliwościami uczestnictwa osób niewylosowanych i ich chęci uczestnictwa w dalszych krokach procesu. Jeśli zgłosi się 5 mieszkańców albo mniej niż 5, wszystkie osoby wchodzą w skład zespołu.
Terminy spotkań zostaną podane na stronie urzędu oraz na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl i przekazane wszystkim zgłoszonym.
W skład zespołu wejdą również:

 • urzędnicy (5 osób wyznaczonych przez burmistrza),
 • po jednym przedstawicielu klubów działających w Radzie Dzielnicy, wytypowanych przez klub (liczba osób zależy od liczby klubów w dzielnicy),
Jak będzie wyglądała praca zespołu?
Szacujemy, że do końca 2013 r. odbędą się około 3-4 spotkania oraz co najmniej 10 spotkań do połowy września 2014 r.
Termin zakończenia prac zespołu – połowa września 2014 r.
Członkowie zespołu ze strony społecznej nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, pracownicy urzędu dzielnicy i radni będą uczestniczyli w spotkaniach zespołu w ramach obowiązków służbowych.
Co wydarzy się dalej?
Zespół zostanie powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy i rozpocznie prace nad zasadami realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.
Jak będzie przebiegał budżet partycypacyjny w naszej dzielnicy?
Przebieg budżetu partycypacyjnego wypracuje Zespół ds. budżetu partycypacyjnego, a następnie zostanie on poddany konsultacjom społecznym. Każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić swoje pomysły i uwagi do zaproponowanego harmonogramu. Następnie, na podstawie wyników konsultacji, zespół opracuje ostateczny kształt przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.
Więcej informacji na stronach: www.konsultacje.um.warszawa.pl

69. rocznica obozu przejściowego dla 50 tys. Warszawiaków wypędzonych przez Niemców.
4 października 2013 piątek
grafika

"Mieszkamy w miejscu niezwykłym, które bardzo boleśnie zostało doświadczone przez historię. Ziemia, po której chodzimy każdego dnia, nosi ślady krwi, dzięki której o Warszawie mówi się semper invicta - zawsze niezwyciężona.
Dokładnie 69 lata temu przez to miejsce przeszła ludność powstańczej Warszawy. Po ośmiu tygodniach bohaterskiej walki, w Ożarowie podpisano honorowy akt kapitulacji.
Rozpoczęły się wywózki całej ludności cywilnej – do specjalnego obozu w Pruszkowie przewieziono ok. 550 000 ludzi z samej Warszawy, natomiast z okolic miasta dodatkowo 100 000 osób. Przez obóz w Ursusie przewinęło się dalsze 50 000 osób. Hitlerowcy złamali postanowienia układu i wielu Polaków trafiło do Niemiec na przymusowe roboty, a 60 000 zostało wywiezionych do obozów zagłady. Większość z nich już nigdy nie zobaczyło Warszawy.
4 października powinien być dla nas dniem zadumy i refleksji nad trudną historią naszego miasta. Zbierając się w tym miejscu oddajemy zasłużony hołd patriotom, którzy oddali swoje życie dla Ojczyzny".
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na obchody patriotyczne 4 października 2013 r. godz. 11:00 Pomnik ul. Traktorzystów (dawna brama główna ZPC Ursus) z okazji 69 rocznicy obozu przejściowego dla 50 tys. Warszawiaków wypędzonych przez Niemców.

  w programie:
 • przemówienie Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • krótka modlitwa
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

Gra miejska „Włącz się”
5 października 2013 sobota
grafika

Startujemy w sobotę 5 października o godzinie 10:00 i bawimy się do godziny 17:00. Grę można zacząć i zakończyć w dowolnej e-pracowni warszawskiej. Swój udział w grze można nawet ograniczyć do jednej e-pracowni.
Superkomputer miał sterować wszystkimi e-pracowniami warszawskimi. Jednak w wyniku błędu uległ poważnej awarii. Zadaniem graczy będzie skompletowanie i złożenie komputera z części zapasowych rozsianych po siedmiu e-pracowniach.
Dostępu do każdej z nich broni specjalny kod. By go zdobyć gracze będą musieli rozwikłać szereg zagadek i zadań. Wśród nich znajdzie się pokonanie okrytego mrokiem labiryntu, zmierzenie się z wiadomością przekazaną w alfabecie braille’a, upolowanie biegającego tranzystora czy naprawienie zepsutego światłowodu.
Gra przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych i bez względu na sprawność. Celem gry jest zebranie, jak największej liczby części superkomputera. Wszyscy uczestnicy, którym uda się zebrać przynajmniej jedną część, otrzymają upominki. Spośród drużyn, które będą miały najlepszy wynik (zbiorą najwięcej części z różnych e-pracowni) rozlosujemy nagrody niespodzianki. W grze nie liczy się czas przejścia trasy, lecz efektywność w rozwiązywaniu zadań.
Jak wziąć udział w grze? Wystarczy zarejestrować swoją drużynę (od 2 do 6 osób) poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@gamesdevelopment.pl. Rejestracja otwarta będzie do końca dnia poprzedzającego grę, czyli 4 października.
E-pracownie warszawskie, to ogólnodostępne centra informatyczne, które wyposażone są w specjalistyczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Centra zostały otwarte w ramach projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami. Korzystanie z e-pracowni jest bezpłatne.

  E-pracownie zlokalizowane są w następujących placówkach:
 • e-pracownia warszawska Tarchomin w Multicentrum przy ul. Porajów 14,
 • e-pracownia warszawska Bielany w Mediatece Start-Meta przy ul. Szegedyńskiej 13a,
 • e-pracownia warszawska Nowa Praga w Bibliotece Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego przy ul. W. Skoczylasa 9,
 • e-pracownia warszawska Grochów w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 przy ul. Weterynaryjnej 3,
 • e-pracownia warszawska Śródmieście w Instytucie Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6,
 • e-pracownia warszawska Stara Ochota w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44,
 • e-pracownia warszawska Wierzbno w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. J. P. Woronicza 44a.
  W e-pracowniach warszawskich można skorzystać między innymi z:
 • klawiatury z powiększonymi, kontrastowymi opisami, która jest zaprojektowana dla osób słabowidzących,
 • drukarki brajlowskiej umożliwiającej tłumaczenie i zapisywanie dokumentów w postaci brajlowskiej, a także ich drukowanie,
 • urządzenia lektorskiego umożliwiającego czytanie publikacji papierowych, wspierającego czytanie książek elektronicznych i zawierającego wbudowany syntezator języków,
 • powiększalnika stacjonarnego, współpracującego z komputerem, posiadającego ruchomy pulpit z blokadą oraz szeroką gamę kolorów wysokokontrastowych,
 • myszy alternatywnej z gniazdami przycisków, której kursor jest sterowany kulą o średnicy 65 mm,
 • dużego i średniego przycisku (switch) reagującego na dotyk równomiernie na całej powierzchni przycisku,
 • czujnika mrugnięć pozwalającego kontrolować komputer wraz ze stosownym oprogramowaniem wykrywającym mrugnięcia bezprzewodowo i przesyłającym je do odbiornika połączonego z komputerem,
 • urządzenia reagującego na ruch głowy użytkownika za pomocą znacznika umocowanego na głowie,
 • lupy elektronicznej powiększającej od 5 do 14 razy z opcją podświetlania i automatycznego ustawienia ostrości,
 • urządzenia umożliwiającego pełną kontrolę nad komputerem przy pomocy ruchów ust,
 • komunikatora dla osób niemówiących, umożliwiającego nagranie i odtworzenie 32 wiadomości.
To tylko niektóre urządzenia dostępne w e-pracowniach warszawskich.
Zachęcamy do udziału w grze oraz odwiedzenia wszystkich e-pracowni i zapoznania się ze sprzętem.

Debata publiczna "Warszawa Obywatelska" - 1 października 2013
1 października 2013 wtorek
grafika

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na debatę publiczną "Warszawa Obywatelska", która odbędzie się 1 października 2013 o godz. 17:00 przy ul. Andersa 29 w ramach cyklu „Zmieniamy Warszawę 2.0.” Szczegóły spotkania znajdują się w załączniku.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!