Aktualności
Podwórkowa Gwiazdka
13 grudnia 2014 sobota
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z siedzibą przy Placu Czerwca 1976 roku NR 1 zaprasza do udziału i pomocy w zorganizowaniu Podwórkowej Gwiazdki.
Szczegółowe informacje pod tel. 534508233, 798819574, 511862982. Akcję wspiera Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Podwórkowa Gwiazdka to inicjatywa aktywnych mieszkańców, której celem jest sąsiedzka integracja i zwrócenie uwagi na osoby mieszkające w najbliższej okolicy. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie podczas którego będziemy śpiewać kolędy, przygotowywać świąteczne ozdoby, własnoręczne kartki z życzeniami, robić pierniki i zdobić świąteczne ciastka. Wspólnie ubierzemy choinkę. W programie przewidujemy słodki sąsiedzki poczęstunek oraz zabawy i atrakcje dla dzieci.

Zapalenie świeczki w Ursusie
5 grudnia 2014 piątek
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie Państwa zaprasza na uroczyste zapalenie pierwszej świeczki na choince przed Urzędem, które odbędzie się 5 grudnia br. Zaczynamy o 16:30.
Ale to nie wszystko. o godzinie 17:00 w sali kameralnej w Ośrodku Kultury "Arsus", odbędzie się wernisaż oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych prac w konkursie plastycznym "Anioły", współorganizowanym przez Urząd i Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 STO.
A na zakończenie o godzinie 18:00 w Sali widowiskowej OK "Arsus" odbędzie się rodzinne kolędowanie. W koncercie wezmą udział: zespół wokalny Young Ursus Voices pod dyrekcją Krzysztofa Matuszaka, stowarzyszenie kameralnego zespołu muzyków instrumentalnych oraz śpiewające rodziny z Ursusa.

Serdecznie Zapraszamy!!

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły
30 maja 2014 -
30 listopada 2014
grafika

W związku z Obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie "o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły" informujemy, iż wszyscy zainteresowani mogą wziąć aktywny udział w przygotowaniach harmonogramu i programu prac związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Podlegają one 6-cio miesięcznym konsultacjom społecznym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/lewe_menu-konsultacje_spoleczne-susza.html
Do pobrania: Obwieszcznie

Projekt „Nowy zawód – nową szansą”
1 stycznia 2014 -
30 maja 2015
grafika

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujące na obszarze m.st. Warszawy na bezpłatne szkolenia w standardzie VCC oraz trzymiesięczne staże.
Informacje o projekcie
Ulotka

Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
13 czerwca 2014 -
30 listopada 2014
grafika

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.1446) od 1 lipca 2014 r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
Dotychczas wydane (wszystkie) karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30 listopada 2014 r.
Uprawnienia do karty parkingowej na nowych zasadach (bez konieczności ponownego stawania na komisji ds. orzekania o niepełnosprawności) zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazania o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej (pkt. 9 orzeczenia - dotyczy).
Osoby te muszą zgłosić się nie wcześniej niż po 1 lipca 2014 r. do siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie przy ul. Andersa 5, aby wymienić dokument.
Pozostałe osoby (nie wymienione powyżej), które chcą ubiegać się o uprawnienia wynikające z posiadania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, będą mogły po 1 lipca 2014 r. rozpocząć procedurę ponownego orzekania o stopniu niepełnosprawności, w celu konieczności ustalenia znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.
Jednocześnie informujemy, że nie tracą ważności dotychczas wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie których zostały wydane karty parkingowe.

Więcej informacji:
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5
Tel: +48226206625 w godz. 8:00-16:00
www.scon.waw.pl
miejski system kontaktu Warszawa 19115
całodobowy nr tel. 19115, mail, czat, portal samoobsługowy www.warszawa19115.pl

II Kiermasz Za Jeden Uśmiech
4 listopada 2014 -
28 listopada 2014
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z siedzibą przy Placu Czerwca 1976 roku NR 1 za pomoc i zaangażowanie w zorganizowaniu II Kiermaszu Za Jeden Uśmiech dziękuje Wszystkim Indywidualnym Darczyńcom oraz Placówkom Oświatowym: Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Keniga 20; Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori ul.Henryka Pobożnego 1; Zespołowi Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie ul. Orłów Piastowskich 47; LVI Liceum Ogólnokształcącemu im. Leona Kruczkowskiego ul. Dzieci Warszawy 42; Przedszkolu nr 112 Leśne Skrzaty ul. B. Wapowskiego 3, Przedszkolu nr 200 im. Gąski Balbinki ul. Balbinki 1, Przedszkolu nr 219 Niezapominajka ul. Keniga 16, Przedszkolu nr 413 ul. Górna Droga 10, Niepublicznemu Przedszkolu "ISKIERKA" ul. Regulska 71, Żłobkowi nr 26 ul. Wapowskiego 1, Żłobkowi 27 ul. Keniga 9.
Akcję wspiera Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

„Jak modernizować modernizm”
6 listopada 2014 -
21 listopada 2014
grafika

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało publikację pt. „Jak modernizować modernizm? Zabytki architektury mieszkaniowej modernizu. Dobre praktyki konserwatorskie dla mieszkańców i użytkowników” Poradnik został przygotowany w oparciu o wnioski lokalnych stowarzyszeń i organizacji.
Broszura jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie, bądź w wersji PDF, na stronach internetowych BSKZ: www.zabytki.um.warszawa.pl. Do wglądu również w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Ursus.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!