Aktualności
Realizacja budżetu partycypacyjnego 2015
26 marca 2015 -
1 kwietnia 2015
grafika

Trwa realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. W Dzielnicy Ursus mieszkańcy w czasie głosowania na 36 różnych projektów, na łączna kwotę 640 tys. zł., oddali prawie 6 tysięcy głosów. Wyłoniono 5 zwycięskich pomysłów. Zgodnie z regulaminem, wszystkie wybrane projekty zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym - 2015. Poniżej prezentujemy Państwu etap realizacji poszczególnych projektów:

 1. Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury "Arsus", kwota: 210000,00 zł – w trakcie przygotowania do przetargu.
 2. Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus, kwota: 418600,00 zł – wyłoniony wykonawca, trwają prace projektowe, które mają zakończyć się w lipcu b.r.
 3. Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów, kwota: 4600,00 zł – w trakcie przygotowania do przetargu.
 4. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół, kwota: 2520,00 zł, – wyłoniony wykonawca, trwa realizacja projektu przez firmę BESSONS Sp. z o.o.
 5. Mapa/ Plan Ursusa, kwota: 3200,00 zł – trwają prace graficzne. DATA wydarzenia oraz data ekspozycji: 26.03.2015 – 01.04.2015

Odpady zielone
26 marca 2015 czwartek
grafika

Przypominamy, że w okresie od grudnia do kwietnia odpady zielone nie są odbierane w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W przypadku wytworzenia na terenie nieruchomości odpadów zielonych w okresie od grudnia do kwietnia mogą Państwo zawrzeć indywidualną umowę na ich odbiór z dowolnie wybraną firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wykaz dostępny w linku).

Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
23 września 2014 wtorek
grafika

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września br. Biuro Ochrony Środowiska rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2015 r. inwestycji:

 1. polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości,
 2. z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest,
 3. związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania dotacji i potrzebnych dokumentów uzyskać można w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7 pok. 404) lub na stronie internetowej Biura w zakładce ”Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej”- link: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/default.htm. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2015 r. Stosowne formularze wniosku można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców, Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus (pl. Czerwca 1976 r. nr 1) oraz Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7 pok. 404).

Spotkanie świąteczne w Klubie Seniora ,,Ursus”
20 marca 2015 piątek
grafika

Klub Seniora ,,Ursus” założony w 1979 r. działa w środowisku „starego” Ursusa. Do tradycji klubu należy organizowanie imprez okolicznościowych. W placówce działa 150 uczestników skupionych w 6 klubach, zespołach i sekcjach.

20 marca 2015 roku w DK „Kolorowa” odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Seniorzy przygotowali część artystyczną oraz poczęstunek. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne. W spotkaniu wzięli udział: przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus H. Linowski, burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, radna Marianna Jaguścik, dyrektor O.K. „Arsus” Bogusław Łopuszyński oraz ks. prałat Zbigniew Sajnóg.

Nowe dowody osobiste
1 marca 2015 niedziela
grafika

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: ustawa o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności.
Wprowadzają one nowe rozwiązania w zakresie:

 • wydawania dowodów osobistych,
 • meldunków (zameldowanie na pobyt stały/czasowy, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę lub powrotu (…),
 • wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych.
Jedną z nowości jest możliwość załatwiania niektórych spraw drogą elektroniczną, czy też złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnie wybranym urzędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Zmiana dotyczy też osób, które na podstawie przepisów odrębnych podlegają obowiązkowi posiadania numeru PESEL. Teraz wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy. Dotychczas wnioski składane były bezpośrednio Departamencie Ewidencji Państwowych MSW.
Wszelkie procedury odnośnie nowych ustaw zamieszczone będą w odpowiednich kartach informacyjnych na stronie Urzędu m.st. Warszawy, w zakładce „Jak załatwić sprawę w Urzędzie”. Warto też skorzystać w miejskiej infolinii 19115.
Nowe ustawy i rozwiązania, które ze sobą niosą, mają być docelowo dla mieszkańców korzystne. Jednak, w pierwszym okresie ich funkcjonowania czas załatwiania sprawy może się wydłużyć.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w pierwszych dniach funkcjonowania wszystkich nowości ustawowych i systemowych. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, by pracownicy zajmujący się bezpośrednią obsługą w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych byli przygotowani na wszelkie ewentualne problemy z tym związane.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz pod tym adresem:
www.facebook.com/video.php?v=799981760076187&fref=nf

Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl
23 lutego 2015 -
30 marca 2015
grafika

Jeżeli masz wątpliwości przy rozliczaniu podatku za rok 2014 wejdź na stronę www.szybkipit.pl , skorzystaj z aplikacji pytaniowej i zapytaj ekspertów z Krajowej Informacji Podatkowej.
Każdy, kto wypełniając PIT, chce uzyskać istotne dla niego informacje nt. rozliczeń, ma problemy czy wątpliwości, może je rozwiać z pomocą materiałów zawartych na stronie. Znajdują się tam między innymi wszystkie potrzebne formularze i broszury oraz kalkulatory podatkowe. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.
A co najważniejsze strona www.szybkipit.pl ułatwia kontakt z ekspertami podatkowymi z Krajowej Informacji Podatkowej, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową. Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania poprzez aplikację, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania przez użytkownika wymaga jedynie podania jego adresu e-mail, na który otrzyma on ID pytania, powalające później odnaleźć dane pytanie w aplikacji.
W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej "Szybki PIT", przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe, zaplanowano również dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów, dzień otwarty w urzędach skarbowych (7 marca), punkty rozliczeń w galeriach handlowych (13 - 15 marca) oraz wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia (29 i 30 kwietnia).

Dofinansowanie do nauki dla studentów z niepełnosprawnościami
16 lutego 2015 -
30 marca 2015
grafika

Od poniedziałku, 16 lutego, studenci z niepełnosprawnościami mieszkający w Warszawie mogą składać wnioski o dofinansowanie kształcenia w ramach programu „Aktywny Samorząd”.
Dofinansowanie dotyczy letniego semestru roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 i zimowego semestru roku akademickiego/szkolnego 2015/2016.O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością z Warszawy, pracujące i niepracujące, które kształcą się na uczelniach wyższych, w szkołach policealnych, kolegiach.
Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedziałki w godz.: 8.00-18.00, a od wtorku do piątku w godz.: 8.00-16.00. Termin składania wniosków mija 30 marca 2015 r. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.scon.waw.pl
W 2014 roku w Warszawie z tego dofinansowania skorzystało 680 osób. Łączna kwota dofinansowania to 3,2 mln zł. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!