Aktualności
Koronawirus - działania Warszawy
11 marca 2020 środa
grafika

W związku z kolejnymi zakażeniami koronawirusem SARS-Cov-2 w naszym kraju, przypominamy, że za kwestie dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego odpowiada administracja rządowa.

Ściśle współpracując z administracją rządową w ramach swoich kompetencji i w trosce o mieszkańców m.st. Warszawa podjęło następujące kroki:

 • Prezydent m.st. Warszawy R. Trzaskowski zwrócił się do wojewody mazowieckiego K. Radziwiłła i za jego pośrednictwem do administracji rządowej, by rozważyła zawieszenie działalności szkół, przedszkoli, żłobków na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.
 • Prezydent Warszawy zarekomendował dyrektorom, by w przypadku podejrzenia obecności koronawirusa w szkole, władze placówek zawieszały ich funkcje, do czasu uzyskania wyników testu.
 • Dyrektorom szkół przekazano zalecenia, jak należy zachować się w momencie podejrzenia zachorowania wśród uczniów lub kadry.

Ochrona seniorów

 • Ochrona osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) polegająca na m.in. ograniczeniu wizyt. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Imprezy masowe i kultura

 • Odwołujemy imprezy masowe w rozumieniu ustawy, zgodnie z decyzją rządu. Odwoływane są wcześniej planowane spotkania, takie jak Komisje Dialogu Społecznego, konsultacje i konferencje.
 • Instytucjom kultury przekazano zalecenia sanepidu dotyczące zasad higieny i obowiązujących procedur. Rozesłano także informację o uelastycznieniu sprzedaży biletów.

ZTM i WOM-y

 • ZTM zwrócił się do wszystkich operatorów komunikacji miejskiej o zwiększenie nadzoru nad służbami sprzątającymi oraz podjął decyzję o używaniu środków dezynfekcyjnych przy czyszczeniu powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej na bezpośredni kontakt - kasowniki, poręcze, przyciski.
 • Na monitorach w komunikacji miejskiej prezentowane są rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób chronić się przed wirusem oraz jak postępować, gdy istnieje podejrzenie zakażenia (szczegółowe informacje w załącznikach).
 • Zalecenia dla burmistrzów w zakresie obsługi interesantów: zorganizowania obsługi tak, aby osoby mogły utrzymywać od siebie dystans 1-1,5 m. W WOM-ach zostały postawione pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk.
 • Miasto prowadzi także akcję edukacyjno-informacyjną w WOM-ach, placówkach oświaty, kultury i sportu, pomocy społecznej i innych jednostkach miejskich poprzez zamieszczenie plakatów oraz informacji na ekranach (tam gdzie są one dostępne).

Aktualizacja informacji pozyskiwanych z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o liczbie osób zakażonych, hospitalizowanych, objętych kwarantanną i objętych nadzorem przez sanepid.

Informacja wojewody mazowieckiego o koronawirusie:

Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę https://www.gov.pl/koronawirus.

Informacja o koronawirusie:
Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronęhttps://www.gov.pl/koronawirus.

Zalecenia wojewody mazowieckiego dotyczące przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek doskonalenia nauczycieli o wstrzymaniu od 9 marca do odwołania:
 • wycieczek, wymiany i wyjazdów zagranicznych
 • przyjmowania wycieczek i wymiany zagranicznej.

Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza na swojej stronie aktualne informacje o koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji https://gis.gov.pl/
Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza także Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie https://www.pssewawa.pl/

Jak zapobiec zachorowaniu na koronawirusa?
6 marca 2020 piątek
grafika

W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 oraz potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,

w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodowaćprzeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Plik do pobrania - Co musisz wiedzieć o koronawirusie - plik mp3

Koronawirus SARS-CoV-2
4 marca 2020 środa
grafika

W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (wcześniej nazywanego 2019-nCoV), wywołującego chorobę COVID-19, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat wirusa na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

Epidemiologia zakażeń wirusem i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną namawiamy do bieżącego śledzenia aktualności na stronach poniższych instytucji.

Główny Inspektorat Sanitarny monitoruje sytuację epidemiologiczną i prowadzi bieżący monitoring osób przekraczających granicę Polski w porozumieniu z innymi służbami. Na swojej stronie na bieżąco publikuje informacje o nowym koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji.

https://gis.gov.pl/

Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie.

https://www.pssewawa.pl/

Na stronie Ministerstwa Zdrowia zostały zebrane i w przystępny sposób przedstawione informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dla osób podróżujących do określonych państw i regionów, zamieszcza ostrzeżenia i rekomendacje m.in. w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Państwowy Zakład Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zamieścił ikonografiki Światowej Organizacji Zdrowia, które krótko i obrazowo informują jak można ograniczyć ryzyko zakażenia się wirusem.

https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-...

Infografikiki - Jak uchronić się przed koronawirusem

NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA - Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego”
3 marca 2020 wtorek
grafika

NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

„Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego”

Jeśli Twoje dziecko posiada trudności z przetwarzaniem słuchowym lub ma stwierdzone
ryzyko dysleksji lub dysleksję udokumentowane orzeczeniem, opinią z poradni psychologiczno pedagogicznej lub badaniem przetwarzania słuchowego złóż wniosek na bezpłatną terapię słuchową metodą Warnkego.

PROJEKT REALIZOWANY JEST Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W M.ST. WARSZAWIE NA ROK 2020

Zajęcia rozpoczną się w od 01 kwietnia 2020r. w cyklach 12 zajęć.

Miejsce realizacji zajęć - sala integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 382, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY o:
1. Zapoznanie się z Zasadami przyjęcia - plik do pobrania
2. Złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 382 - plik do pobrania

Plakat - plik do pobrania

Wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 382 ul. Konińska 2. Koordynator projektu: Maria Łączyńska (nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 382); mail: bometodawarnkego@gmail.com

Bezpieczni zimą w Ursusie
19 lutego 2020 środa
grafika

W dniu 18 lutego br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 biorący udział w akcji "Zima w mieście" gościli na zajęciach funkcjonariuszkę policji oraz przedstawicielkę Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.
Podczas spotkania przypomniano sposób dokonywania zgłoszenia na numer alarmowy 112. Wyjaśniono również, jak niebezpieczne jest wchodzenie na lód pokrywający zbiorniki wodne oraz zapoznano uczniów z Dekalogiem Narciarza. Ponadto policjantka zaprosiła uczniów do udziału w Konkursie plastyczno-filmowym pod hasłem "Stok nie jest dla bałwanów". Pod koniec spotkania przedstawicielka DBBiZK wręczyła dzieciom książeczkę pt. „Kapitan Wyderka" oraz puzzle.
Zapraszamy do galerii - Bezpieczni zimą w Ursusie

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w SP 382
7 lutego 2020 piątek
grafika

W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus. Uczestników powitała dyrektor Agnieszka Jasitczak-Wolska, która wyraziła swoje uznanie dla działalności terapeutów. Obrady miały szczególny charakter, bowiem 26 stycznia 2020 roku minęły 4 lata od pierwszego spotkania sieci, którą inaugurowali: mgr Anna Marszycka (P137), mgr Kamila Dudziec (SP382), mgr Agnieszka Szczodra (SP4) oraz dr Jakub Skrzek (PPP15). Warto dodać, że aktualnie grupę tworzy 29 osób.
W części merytorycznej logopedzi opracowywali drugą część plakatów w ramach projektu obywatelskiego „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne”. Już niebawem efekty prac zostaną rozpowszechnione w środowisku lokalnym.

Zapraszamy do galerii - Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w SP 382

Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
13 stycznia 2020 poniedziałek

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie kompetencje wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej ze wszystkich dzielnic przejmuje Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57.

Dla ułatwienia załatwiania tych spraw bliżej miejsca zamieszkania ewentualne deklaracje na podatek od nieruchomości „DN-1” i informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych – druki „IN-1” można również składać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.

Szczegółowa karta usługi związana z ustaleniem/określeniem/korektą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod adresem: www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne.

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020r. obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych przez Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57 wpłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych tak od osób fizycznych jak i prawnych należy dokonywać na nr konta 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.

Podstawa prawna:
Centrum Obsługi Podatnika zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 906/2019 zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (§ 1 ust.1).
W § 1 ust. 2 pkt 3 ww. zarządzenia wskazane zostały zadania nowotworzonej komórki organizacyjnej m.st. Warszawy.

Kontakt:
Centrum Obsługi Podatnika – ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Tel: 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 09 02


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!