Aktualności
Informacja
25 października 2010 -
7 listopada 2010
grafika

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus informuje mieszkańców , iż w dniach 6 i 7 listopada 2010 (sobota – niedziela) zostaną ustawione kontenery na odpady zielone (liście) w n/w miejscach:

 • ul. Piechoty Wybranieckiej na odc. od Zielonej Gesi do ul. Leszka Białego.
 • ul. Koronacyjna róg ul. Bony
 • ul. Siłaczki na terenie zatoki parkingowej
 • ul. Baranowska róg ul. Bandurskiego
 • ul. Robinii róg ul. Prawniczej
 • ul. Regulska róg ul. Szomańskiego
Prosimy o wrzucanie do kontenerów jedynie odpadów zielonych w workach tj. liście, gałęzie, trawa. W przypadku dodatkowych informacji prosimy o kontakt tel. z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska z Panią Stanisławą Lupa pod nr. (22) 4786056

Budowa II linii metra - newsletter
22 października 2010 -
5 listopada 2010
grafika

Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu trzeci numer newslettera dot. budowy II linii metra, a w nim:

 • Na Powiślu przesuniemy tylko przystanek – przygotowania do kolejnego etapu budowy centralnego odcinka II linii metra;
 • Monitoring przy Daszyńskiego już działa – zainstalowane zostały urządzenia informujące o przemieszczaniu ścian budynków;
 • Ruiny fabryki odkopano przy Prostej – podczas prac budowlanych przy Rondzie Daszyńskiego odkopano stare mury;
Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców dzielnicy Wola – czwartek 14 października, godz. 17.30, w Urzędzie Dzielnicy Wola. Więcej informacji na temat II linii metra znajdą Państwo na:www.metro2.ztm.waw.pl Newsletter samorządowy Nr 3w formacie PDF

Informacja Zarządu Transportu Miejskiego
21 października 2010 -
15 listopada 2010
grafika

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2987/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 maja 2009r, w dniu 12.11.2010r (piątek) wprowadza się poniższą organizację komunikacji miejskiej:

 • tramwaje – kursować będą wg rozkładów jazdy soboty
 • autobusy – kursować będą wg rozkładów jazdy dnia świątecznego
 • metro – kursować będą wg rozkładów jazdy soboty
 • SKM – kursować będą wg rozkładów jazdy dnia powszedniego
Zarządzenie Nr 2987/2009 w formacie DOC

Informacja dla Wyborców !!!
21 października 2010 -
21 listopada 2010
grafika

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich W Dzielnicy Ursus uprzejmie informuje, że zameldowanie czasowe nie jest równoznaczne z możliwością wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dn. 16.07.1998 r. –Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 ze zm.) spis wyborców sporządza się (…) na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy – Ordynacja do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy zamieszkali na terenie Dzielnicy Ursus bez zameldowania na pobyt stały (tj. zameldowani na pobyt czasowy lub nigdzie nie zameldowani) wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. W przypadku, gdyby Pan/Pani był/a zainteresowany/a dopisaniem się do rejestru wyborców zapraszamy do siedziby Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 (parter) w godzinach pracy urzędu.

Awaria łącza telekomunikacyjnego
20 października 2010 -
21 października 2010
grafika

W dniu 20 października br. wystąpiła awaria łącza telekomunikacyjnego do Urzędu Dzielnicy Ursus. W związku z tym za wynikłe problemy i zakłócenia w trakcie połączeń telefonicznych prosimy Państwa o wyrozumiałość. Spodziewany termin usunięcia usterki przez operatora to 21 października 2010r.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
19 października 2010 -
31 października 2010
grafika

ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
15 października 2010 piątek
grafika

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.10.2010 r. o godz. 1600 (w sali 102) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie wstepnego projektu budżetu dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2011 rok.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
 6. Dyskusja - wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!