Aktualności
Warszawskie Dni Recyklingu
6 września 2014 sobota
grafika

Warszawskie Dni Recyklingu to coroczna impreza edukacyjna, której głównym celem jest upowszechnianie postaw proekologicznych oraz promowanie idei selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu.
6 września 2014 r. w godzinach: 10:00-13:00 odbędą się dzielnicowe pikniki ekologiczne, w każdej z 18 dzielnic Warszawy. W Ursusie akcja odbędzie się na terenie parkingu przed Urzędem Dzielnicy (przy Placu Czerwca 1976r), gdzie przyniesione surowce wtórne będzie można zamienić na zielone nagrody – zioła, oraz sadzonki drzew i krzewów. Finałem Warszawskich Dni Recyklingu jest coroczny ekologiczny piknik rodzinny, który tym razem odbędzie się 7 września 2014 r. od godz. 11:00 do godz. 17:00, w Parku Agrykola.
Mieszkańcy Warszawy będą mieli możliwość wzięcia udziału w wielu ekologicznych konkursach. Warto przynieść makulaturę, metal, szkło, tworzywa sztuczne, butelki PET, oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Surowce wtórne będzie można wymienić na piękne, zielone nagrody – zioła, kwiaty oraz sadzonki drzew i krzewów, ekologiczne torby na zakupy oraz inne ekologiczne gadżety i nagrody.
Celem Warszawskich Dni Recyklingu jest szerzenie zachowań przyjaznych środowisku oraz promowanie wśród warszawiaków recyklingu jako szansy na rozsądne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi. W tym roku będzie można również dowiedzieć się o nowych zasadach selektywnego zbierania odpadów, które (w przypadku dzielnicy Ursus) obowiązują od 1 sierpnia 2014 roku. Warszawskie Dni Recyklingu to ważne przedsięwzięcie nie tylko wieloletniego programu edukacji ekologicznej "Warszawa Stolicą Czystości" realizowanego w Warszawie od 2005 r., lecz również coroczna impreza edukacyjna.

Do pobrania: Regulaminu wymiany odpadów komunalnych na sadzonki roślin

Październikowe uroczystości patriotyczne
3 września 2014 -
10 września 2014
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na uroczystości patriotyczne

 • 3 października 2014 r. godzina 11:00
  70 rocznica obozu przejściowego dla 50 tys. Warszawiaków wypędzonych przez Niemców Pomnik ul. Traktorzystów
 • 10 października 2014 r. godzina 11.00
  45 rocznica śmierci gen. Kazimierza Sosnkowskiego (19.11.1885-11.10.1969) Pomnik Generała Kazimierza Sosnkowskiego ul. K.Sosnkowskiego
w programie:
 • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomnikach
 • Przemówienie Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesława Krzemienia

Informacja o oznakowaniu pojemników
3 września 2014 środa
grafika

Informujemy mieszkańców Warszawy, na terenie której obowiązuje nowy system odbioru odpadów komunalnych, że firmy odbierające odpady komunalne mają obowiązek wyposażenia punktów odbioru odpadów w nowe pojemniki lub wykorzystania dotychczasowych pojemników (do czasu ich fizycznego zużycia) poprzez ich właściwe oznakowanie nalepkami. Powinny być one oznakowane firmą wykonawcy oraz następującymi napisami:

 • odpady zmieszane
 • segregowane suche
 • szkło opakowaniowe
Jednocześnie na pojemniku powinien zostać zamontowany chip celem identyfikacji przez system komputerowy odbioru odpadów komunalnych.
W stosunku do zabudowy jednorodzinnej wykonawcy zobowiązani są do dostarczania worków na „odpady segregowane suche” oraz „szkło opakowaniowe”.
Do pobrania:
Informacja o oznakowaniu pojemników

Miejskie lokale użytkowe na krótkie działania
3 września 2014 środa
grafika

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i firmy, które planują krótkie działania, mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych w nowym trybie. Przyjęte regulacje to szansa na ożywienie lokali, które w danej chwili nie są używane z różnych powodów, np. przygotowywanego konkursu na najem, remontu czy sprzedaży.
Procedura nie jest skomplikowana. Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne mogą wystąpić z wnioskiem (pismem) o krótkotrwałe udostępnienie lokalu na działania – zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym – takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening czy zbiórka darów. Przestrzeń jest udostępniana na kilka godzin lub dni, maksymalnie do miesiąca, a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy.
Wysokość opłat za korzystanie z lokalu ustala zarząd dzielnicy. Co ważne, przy realizacji przedsięwzięć niekomercyjnych, np. kulturalnych lub społecznych, możliwe jest ponoszenie opłat jedynie za media.
Zasady korzystanie z lokali na krótkie działania opisane są w ulotce (w załączniku). Szczegóły można znaleźć w zarządzeniu (załączniku).
Informacje o miejskich lokalach użytkowych oraz dane kontaktowe do zakładów gosodarowania nieruchomościami (ZGN) znajdują sie na stronie www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl.
Do pobrania:
Ulotka
Zarządzenie

Imprezy Patriotyczne w Ursusie
1 września 2014 poniedziałek
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na wrześniowe obchody patriotyczne w Ursusie.

1 września: 75. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
Program:
Godzina 17:00 cmentarz przy ul. Rakuszanki (złożenie wieńców, zapalenie zniczy)
Godzina 17:30 obelisk przy ul. Cierlickiej (krótka modlitwa, przemówienie Burmistrza, złożenie wieńców, zapalenie zniczy)
Godzina 18:00 Msza Św. w Intencji Ojczyzny - Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Sosnkowskiego 34

17 września: 75. rocznica napaści sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka
Program:
Godzina 11:00 Obelisk przy ul. Cierlickiej (krótka modlitwa, przemówienie Burmistrza, złożenie wieńców, zapalenie zniczy)

29 września 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Program:
Godzina 11:00 Obelisk przy ul. Cierlickiej (krótka modlitwa, przemówienie Burmistrza, złożenie wieńców, zapalenie zniczy)

Żłobek nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 już otwarty!
1 września 2014 -
31 grudnia 2014
grafika

Żłobek nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 został wybudowany w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa żłobka przy ul. Czerwona Droga” zrealizowanego przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Powstały Żłobek wchodzi w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
W Żłobku realizowany jest projekt pt. „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga”.
Zgodnie z założeniami projektu, pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka.
Grupą docelową projektu jest 100 osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, którym udział w projekcie umożliwi lepsze godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
Regulamin rekrutacji, harmonogram i Regulamin uczestnictwa w projekcie od 16 września 2013 r. są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179.

Tymczasowe zamknięcie studni oligoceńskiej przy ul. Czerwona Droga
25 sierpnia 2014 -
22 września 2014
grafika

W związku z koniecznością przeprowadzenia wymiany instalacji wodociągowej na ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Czerwona Droga w Warszawie, Urząd Dzielnicy Ursus informuje, że obiekt zamknięty będzie przez w dniach 25.08.2014. – 22.09.2014. Termin może ulec zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!