Telefony Urzędu
wyślij pocztą
Centrala: +48 22 443 6000
faks: +48 22 443 6011


Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 czynne 24/7, www.warszawa19115.pl,
tel. 19115, aplikacja mobilna Warszawa 19115, email: kontakt@um.warszawa.pl

SprawaNr tel.Stanowisko / pokój
Architektura, Urbanistyka, Geodezja+48 22 44 36007stan. 7
Dowody osobiste, meldunki+48 22 44 36004stan 11-16
Działalność gospodarcza+48 22 44 36125stan. 5
+48 22 44 36225stan. 5
Edukacja+48 22 44 36000pok. 14
Gospodarka Nieruchomościami+48 22 44 36239stan. 2
Gospodarka odpadami komunalnymi - informacja, reklamacje - Infolinia Miejska19115
Gospodarka odpadami w ramach utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych, decyzje środowiskowe, zwierzęta - informacja+48 22 44 36056pok. 118
Informacja Urzędu+48 22 44 36000stan. 1
Kancelaria Urzędu+48 22 44 36100pok. 18
+48 22 44 36101stan. 18
Komunalny zasób mieszkaniowy+48 22 44 36179stan. 4
Koncesja na sprzedaż alkoholu, Bon żłobkowy+48 22 44 36005stan. 34
Kultura+48 22 44 36043pok. 14
Nieruchomości, Sprawy lokalowe+48 22 44 36006stan. 3
Ochrona Środowiska, Karta Dużej Rodziny, 500+, Gospodarka odpadami komunalnymi+48 22 44 36120stan. 8
Oświata+48 22 44 36042pok. 306
Prawa jazdy+48 22 44 36021stan. 26
+48 22 44 36022stan. 26
Rejestracja pojazdów+48 22 44 36018stan 21,22
+48 22 44 36124stan 23-25
Sekretariat Rady Dzielnicy+48 22 44 36070pok. 101
Sekretariat Zarządu Dzielnicy+48 22 44 36060pok. 200
Sport+48 22 44 36173pok. 14
Sprawy lokalowe, Infrastruktura i drogownictwo+48 22 44 36086stan. 2
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne+48 22 44 36208stan. 9
Urząd Stanu Cywilnego+48 22 32 58816pok. 29,30
+48 22 44 36008pok. 29,30
+48 22 44 36040pok. 29,30
Wyst. faktur, wieczyste użytkowanie, wykup lokali+48 22 44 36036stan. 8
Zasoby lokalowe+48 22 44 36006stan. 6
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!