Struktura Urzędu - Komórki organizacyjne
drukuj wyślij pocztę
Rzecznik 
rzecznik prasowy - Agnieszka Wall
tel.: +48224436123
e-mail: ursus.rzecznik@um.warszawa.pl
  
Wydział Organizacyjny 
naczelnik wydziału - Iwona Jankowska
tel.: +48224436062
e-mail: ursus.wod@um.warszawa.pl
  
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 
naczelnik wydziału - Andrzej Safiański
tel.: +48224436067
e-mail: ursus.wag@um.warszawa.pl
  
Wydział Architektury i Budownictwa 
naczelnik wydziału - Angelika Siok-Woźniewska
tel.: +48224436214
e-mail: ursus.wab@um.warszawa.pl
  
Wydział Budżetowo-Księgowy 
główny księgowy - Zofia Szymańska
tel.: +48224436033
e-mail: ursus.wbk@um.warszawa.pl
  
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 
naczelnik wydziału - Katarzyna Kucierzyńska
tel.: +48224436050
e-mail: ursus.wgn@um.warszawa.pl
  
Wydział Informatyki 
naczelnik wydziału - Cezary Kośliński
tel.: +48224436066
e-mail: ursus.win@um.warszawa.pl
  
Wydział Infrastruktury 
naczelnik wydziału - Marek Szymul
tel.: +48224436050
e-mail: ursus.wir@um.warszawa.pl
  
Wydział Kadr 
naczelnik wydziału - Dorota Tomaszewska
tel.: +48224436147
e-mail: ursus.wkd@um.warszawa.pl
  
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 
p.o. naczelnik wydziału - Agnieszka Wall
tel.: +48224436123
+48224436108
e-mail: ursus.wks@um.warszawa.pl
  
Wydział Kultury  
naczelnik wydziału - Katarzyna Świtalska
tel.: +48224436143
e-mail: ursus.wku@um.warszawa.pl
  
Wydział Obsługi Mieszkańców 
naczelnik wydziału - Barbara Kurzela
tel.: +48224436010
e-mail: ursus.wom@um.warszawa.pl
  
Wydział Ochrony Środowiska 
naczelnik wydziału - Barbara Szymańczak
tel.: +48224436157
e-mail: ursus.wos@um.warszawa.pl
  
Wydział Oświaty i Wychowania 
naczelnik wydziału - Hermanowska Joanna
tel.: +48224436042
Przedszkola tel.: +48224436218
Szkoły Podstawowe tel.: +48224436148, tel.: +48224436115
Szkoły Ponadpodstawowe tel.: +48224436148, tel.: +48224436115
Placówki niepubliczne tel.: +48224436149
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna tel.: +48224436048
e-mail: ursus.wow@um.warszawa.pl
  
Wydział Prawny 
naczelnik wydziału - Justyna Drabińska
tel.: +48224436074
e-mail: ursus.wpr@um.warszawa.pl
  
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus  
p.o. naczelnika wydziału - Michał Trawiński
tel.: +48224436172
e-mail: ursus.wsr@um.warszawa.pl
  
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
naczelnik wydziału - Izabela Migdal
tel.: +48224436041
e-mail: ursus.wsz@um.warszawa.pl
  
Wydział Zamówień Publicznych 
naczelnik wydziału - Jolanta Paluszek
tel.: +48224436199
e-mail: ursus.wzp@um.warszawa.pl
  
Wydział Zasobów Lokalowych 
naczelnik wydziału - Antoni Kłopocki
tel.: +48224436078
e-mail: ursus.wzl@um.warszawa.pl
  
Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 
kierownik zespołu - Janina Kalińska
tel.: +48224436025
e-mail: ursus.zdg@um.warszawa.pl
  
Zespół Funduszy Europejskich 
kierownik zespołu - Wiesław Gińko
tel.: +48224436162
e-mail: ursus.zfe@um.warszawa.pl
  
Zespół Obsługi Rady 
p.o. kierownika zespołu - Leszek Wojciechowicz
tel.: +48224436046
e-mail: ursus.zor@um.warszawa.pl
  
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich 
naczelnik - Elżbieta Cynkier-Naparty
tel.: +48224436020
e-mail: ursus.baiso@um.warszawa.pl
  
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
kierownik - Aleksander Zblewski
tel.: +48224436096
e-mail: ursus.bbizk@um.warszawa.pl
  
Urząd Stanu Cywilnego 
kierownik - Ewa Wojna
tel.: +48224431256
e-mail: ursus.usc@um.warszawa.pl
  
Redakcja Dziennika Ursusa 
rzecznik prasowy - Agnieszka Wall
tel.: +48224436123
e-mail: dziennik.ursusa@um.warszawa.pl
  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!