Informator - Organizacje pozarządowe
drukuj wszystko 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Iskierka Nadziei”

Adres:
Siedziba Stowarzyszenia ul. Sosnowskiego 16 pokój nr 20

Telefony:
tel. kom. 0500 042 832

WWW:

email:
iskierka _nadziei@vp.pl

Godz. otwarcia:
wtorek, środa , czwartek od godz. 15 do 17

Władze:

 1. Zygmunt Poreda – Prezes Zarządu
 2. Anna Szewczyk – Z-ca Prezesa
 3. Władysława Dąbrowska – Sekretarz
 4. Bożena Wojciechowska – Skarbnik
 5. Jadwiga Golańska - członek

Cele :

 • Niesienie pomocy rodzinom z osobami niepełnosprawnymi
 • Organizowanie dzieciom ,osobom niepełnosprawnym ich rodzinom turnusów rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, leczniczych, edukacyjnych.
 • Organizowanie zdolności poznawczych osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie: wycieczek, imprez plenerowych, wyjść do kina , teatru itp.
 • Organizowanie warunków sprzyjających rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych: imieniny , urodziny , bale , dyskoteki
 • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
Współpraca z Instytucjami Państwowymi i organizacjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi, wyznaniowymi a także środkami masowego przekazu – w celu uzyskania pomocy w realizowaniu celów statutowych

Działalność:
Stowarzyszenie jest organizacja charytatywną, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej a środki finansowe i wszelkiego rodzaju produkty pozyskuje od sponsorów i darczyńców, którzy wspomagają naszą działalność. Obecnie Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją „Bank Żywności SOS” w Warszawie i organizuje paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin Stowarzyszenia. Władze na rzecz Stowarzyszenia pracują społecznie

Konto bankowe:
751240 1053 1111 0010 0623 2497

Typ organizacji:
Fundacja non-profit,Organizacja pożytku publicznego

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!