Zasób lokalowy - Ursus

Komunikat w sprawie przejęcia dotychczasowych zadań ZGN Ursus przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XIX/450/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomośc iami, z dniem 1 stycznia 2016 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejmie zadania i obowiązki ZGN Ursus.
W okresie przejściowym obsługa mieszkańców komunalnego zasobu lokalowego będzie odbywać się w dawnej siedzibie ZGN Ursus, przy ul. Szancera 5.
Do celowo, mieszkańcy wszystkie sprawy będą mogli załatwić w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus na pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Numery kont bankowych do wpłat comiesięcznych i innych opłat wynikających z umów za użytkowanie lokali zasobu oraz numery telefonów interwencyjnych i kontaktowych pozostają bez zmian.
Uwaga. Zmianie ulegnie adres do korespondencji . Od 1 stycznia 2016 roku listy prosimy wysyłać na adres: Urząd Dziel nicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02 - 495 Warszawa.
Przejęcie przez Urząd Dzielnicy Ursus zadań w zakresie zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, administrowanym dotychczas przez ZGN Ursus, ma na celu zwięk szenie efektywności i jakości obsługi mieszkańców mając na uwadze względy organizacyjno - prawne oraz ekonomiczne.

Komunikat do pobrania
Opublikowano: wtorek 29 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Komunikat Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o ostatecznych wynikach konkursu pisemnego nr 3/2021 na najem lokali użytkowych.
Opublikowano: czwartek 8 lipca 2021 / Wprowadził: lwi 
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do najmu na rzecz najemcy wyłonionego w trybie poza konkursem ofert
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do najmu na rzecz najemcy wyłonionego w trybie poza konkursem ofert - plik .pdf
Opublikowano: czwartek 8 lipca 2021 / Wprowadził: lwi 
Informacja o naborze wniosków na najem miejsc postojowych w budynku Zagłoby 17 - dla osób niezamieszkujących w budynku
Informacja o naborze wniosków na najem miejsc postojowych w budynku Zagłoby 17 - dla osób niezamieszkujących w budynku

Lista plików do pobrania:
Opublikowano: czwartek 8 lipca 2021 / Wprowadził: lwi 
Wykaz boksów przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert
Wykaz boksów przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert

Lista plików do pobrania:
Opublikowano: środa 9 grudnia 2020 / Wprowadził: lwi 
Informacja dla najemców komunalnych lokali użytkowych
Informacja dla najemców komunalnych lokali użytkowych -plik .docx
Oświadczenie .docx
Wzór wniosku o obniżkę czynszu za najem lokalu użytkowego. docx
Opublikowano: czwartek 29 października 2020 / Wprowadził: lwi 
Oferty Miejskich Lokali Użytkowych do Wynajęcia
Oferty Miejskich Lokali Użytkowych do Wynajęcia
Opublikowano: wtorek 5 lutego 2019 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!