Wykazy dotyczące decyzji, pozwoleń oraz umów
Wykazy i Informacje dotyczące decyzji, pozwoleń oraz umów z zakresu architektury i infrastruktury.
Rejestr wydawanych decyzji o warunkach zabudowy: - rok 2019w formacie PDF- rok 2020w formacie PDF- rok 2021w formacie PDF
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę: - rok 2019w formacie PDF- rok 2020w formacie PDF- rok 2021w formacie PDF
Rejestr podpisanych umów z art. 16 "Ustawy o drogach publicznych" - rok 2019w formacie PDF - rok 2020w formacie PDF - rok 2021w formacie PDF
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego: - rok 2019w formacie PDF- rok 2020w formacie PDF- rok 2021w formacie PDF
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych: - rok 2019w formacie PDF- rok 2020w formacie PDF- rok 2021w formacie PDF
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę: - rok 2019w formacie PDF- rok 2020w formacie PDF- rok 2021w formacie PDF
Rejestr wniosków o warunki zabudowy: - rok 2019w formacie PDF- rok 2020w formacie PDF- rok 2021w formacie PDF
Opublikowano: środa 14 kwietnia 2021 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!