Rada Seniorów

Opublikowano: środa 28 października 2020 / Wprowadził: lwi 
Ostatnie pożegnanie
Z przykrością zawiadamiamy, że 23 października zmarła

śp. LUCYNA WASILEWSKA
radna Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, prezes Uniwersytetu III Wieku im. Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie

żegnamy dawną mieszkankę Ursusa i ofiarną działaczkę społeczną naszej dzielnicy do ostatnich dni życia.

Radni Rady Seniorów Dzielnicy Ursus
Opublikowano: poniedziałek 26 października 2020 / Wprowadził: lwi 
Pismo Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie objęcia stałą opieką medyczną w domu osoby powyżej 70 roku życia
Rada Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na spotkaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku przygotowała pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie objęcia stałą opieką medyczną w domu osoby powyżej 70 roku życia. Zapraszamy do zapoznania się z pismem oraz odpowiedzią z Kancelarii Prezydenta.

- Pismo Rady Seniorów - plik .pdf
- Odpowiedź Kancelarii Prezydenta - plik .pdf
Opublikowano: poniedziałek 6 lipca 2020 / Wprowadził: lwi 
Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy II kadencji
Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy II kadencji. Stoją od lewej: Paweł Smereczyński, Tadeusz Kaczmarek, Jerzy Domżalski, Barbara Banaszek, Maciej Linke, Bolesław Staniszewski, Marianna Jaguścik, Lucyna Wasilewska, Maria Jeśka, Krzysztof Szczerba (Przewodniczący Rady). Na zdjęciu brak Wandy Sawickiej.
Fot. Waldemar Sokołowski

Opublikowano: środa 19 lutego 2020 / Wprowadził: lwi 
Przycisk Sieci Życia ®
Przycisk Sieci Życia ® umożliwi wezwanie pomocy.
Aktywuj przycisk bezpłatnie w swoim telefonie.
Krajowa Sieć Alarmowa Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej
www.ratownictwo.org
tel.: 42 637 04 74
Opublikowano: wtorek 21 stycznia 2020 / Wprowadził: lwi 
Seniorzy 4.0
Jesteś osobą po 60 roku życia i chcesz mieć niezbędną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia i finansów?
A może jesteś aktywnym Seniorem, który szuka społeczności na zdobywanie nowych kompetencji?
Chciałbyś podnieść, jakość swojego życia i mieć wpływ na zmiany w swoim mieście?
Zapisz się do BEZPŁATNEGO programu dla Seniorów w swoim mieście.
Zapisy od stycznia 2020r.
KONTAKT: www.paga.org.pl lub tel.: 22 573 73 33

Załącznik
Opublikowano: wtorek 21 stycznia 2020 / Wprowadził: lwi 
Wyniki głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus
Zakończyło się głosowanie do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Spośród 3 kandydatów wyłoniono 3 radnych, którzy uzyskali największą ilość głosów. Wybory przeprowadzono na podstawie uchwały 40/X/2019 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmian w statucie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głosowanie odbyło się w terminie od 2 do 16 września 2019 r. Na podstawie ważnych kart wyborczych sporządzono listę 3 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów. W głosowaniu wzięło udział 101 osób, oddano 95 ważnych głosów.

Lista wybranych radnych:
1. Jeśka Maria
2. Linke Maciej
3. Staniszewski Bolesław

Protokół wyborów do pobrania - plik.pdf
Zestawienie wyników głosowania do pobrania - plik.pdf
Opublikowano: wtorek 17 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Konkurs na Miejsce Przyjazne Seniorom 2019
Urząd m.st. Warszawy uruchomił kolejną edycję rozpoznawalnego i cieszącego się popularnością konkursu, w którym Warszawska Rada Seniorów, rady dzielnicowe wraz z Urzędem m.st. Warszawy wybierają i nagradzają miejsca otwarte na potrzeby osób 60+. Zapraszamy instytucje, organizacje dostępne, oferujące atrakcyjne zniżki i ciekawe wydarzenia dla starszych mieszkańców stolicy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2019 r.
Regulamin udziału w konkursie na stronie: http://senioralna.um.warszawa.pl/MPS2019 Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 (lub nr 1a w przypadku wyróżnień indywidualnych) i złożenie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych osobiście, elektronicznie lub za pomocą poczty. Przed wypełnianiem wniosku można zapoznać się z załącznikami 2 - 4, stanowiącymi karty oceny wniosku. Zapraszamy do udziału w konkursie na Miejsce Przyjazne Seniorom.

Więcej informacji:
Bartosz Grzeszczuk, ext.bgrzeszczuk@um.warszawa.pl, 22 443 14 92
Opublikowano: wtorek 17 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Wybory uzupełniające do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
W terminie od 2 do 16 września 2019 r. w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbędą się wybory uzupełniające do dzielnicowej Rady Seniorów. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Ursus. Głos można oddać do urny wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00) lub przesłać pocztą z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus – głosowanie”.

Do pobrania - karta do głosowania .docx
Opublikowano: środa 28 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Trwa nabór do rady seniorów dzielnicy Ursus
Trwa nabór uzupełaniający do rady seniorów dzielnicy Ursus
Formularze zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus można składać do 23.08.2019 roku (piątek).
Trwa nabór uzupełaniający do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. Obecnie w skład Rady wchodzi 9 osób, w tym 8 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy, wybranych na okres 3-letniej kadencji. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy. Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 23 sierpnia 2019 roku (piątek) w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.

Do pobrania:
Przykładowy formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz ogłoszenie o wyborach uzupełniających do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: czwartek 8 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Wybory do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus
Zakończyło się głosowanie do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Spośród 8 kandydatów wyłoniono 7 radnych, którzy uzyskali największą ilość głosów. Wybory przeprowadzono na podstawie uchwały 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głosowanie odbyło się w terminie od 7 do 15 maja 2018 r.. Na podstawie ważnych kart wyborczych sporządzono listę 7 kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów. W głosowaniu wzięło udział 106 osób, oddano 102 ważne głosy.

Lista wybranych radnych:
1. Kaczmarek Tadeusz
2. Wasilewska Lucyna
3. Smereczyński Paweł
4. Szczerba Krzysztof
5. Banaszek Barbara
6. Florczak Alina
7. Sawicka Wanda


Protokół wyborów do pobrania- plik .pdf
Zestawienie wyników głosowania do pobrania- plik .pdf
Opublikowano: środa 6 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
Wybory do Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
W terminie od 7 do 15 maja 2018 r. w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbędą się wybory do dzielnicowej Rady Seniorów. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Ursus. Głos można oddać do urny wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00) lub przesłać pocztą z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus – głosowanie”.

Do pobrania:
Karta wyborcza
Opublikowano: czwartek 10 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
Warszawa przyjazna seniorom
W stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie Warszawskiej Rady Seniorów, pełniącej funkcję doradczą i nadzorczą nad realizacją działań programu „Warszawa przyjazna seniorom”.
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała członków Warszawskiej Rady Seniorów 20 października 2014 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk: Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezydenta m.st. Warszawy, oraz Rady m.st. Warszawy. Członkami rady są: Ewa Kozdroń – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy; Olga Johann, Anna Nehrebecka-Byczewska, Michał Szymborski – przedstawiciele Rady m.st. Warszawy; Maria Lehman, Zdzisław Czerwiński – przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów; Maria Godlewska, Stanisław Trzmiel – przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
„-Jesteśmy świadkami zmian demograficznych, wymagających budowania społeczeństwa aktywnego. Drzemiąca w seniorach życiowa energia, która wynika z ich doświadczenia i wiedzy, powinna być inspiracją dla pozostałych mieszkańców Warszawy.- powiedziała podczas spotkania Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy - Rady seniorów mogą stać się platformą dialogu pomiędzy niesformalizowanymi środowiskami seniorów a Urzędem Miasta. Taka platforma stwarza perspektywę na lepsze życie i samorealizację mieszkańców. Aby wspólnoty lokalne okazały się trwałe, powinny być budowane przy udziale wszystkich grup społecznych i oparte na zaangażowaniu obywatelskim. Niezwykle ważne przy tym jest branie pod uwagę potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym właśnie tkwi istotna rola rad seniorów. – podkreśliła Prezydent.
Podczas pierwszego posiedzenia Prezydent Warszawy wręczyła jej członkom nominacje. Wspólnie zapoznano się z prezentacją na temat programu „Warszawa przyjazna seniorom”.
Rozpoczął się również proces powoływania dzielnicowych rad seniorów, których przedstawiciele dołączą do grona Warszawskiej Rady Seniorów. Do badania efektów podejmowanych działań ratusz zbudował sposób monitorowania programu „Warszawa przyjazna seniorom”, oparty na wskaźnikach oraz badaniach ankietowych. Powołana Warszawka Rada Seniorów będzie reagować na bieżące potrzeby i oczekiwania seniorów i skutecznie wspierać miasto w realizowanych działaniach.
Dowiedz się więcej na: www.senioralna.um.warszawa.pl/
Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
Powstaje dzielnicowa Rada Seniorów Ursusa

Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów.
Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy.
Do zadań Rady będzie należało: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.
Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy.
Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:

  • Krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów,
  • Zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  • Zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
  • Listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2015 roku (poniedziałek) w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.


  1. Uchwała Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  2. Załącznik Nr 1 - Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  3. Przykładowy formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 

Porządki spotkań do pobrania:
Opublikowano: poniedziałek 14 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 

Protokoły do pobrania:
Opublikowano: poniedziałek 12 października 2020 / Wprowadził: lwi 

Banaszek Barbara
Barbara BanaszekCzłonek Zarządu Uniwersytetu III Wieku. Sekretarz Rady Programowej Uniwersytetu, gdzie organizuje dla słuchaczy wykłady na Zamku Królewskim. Pracując w Radzie Seniorów chciałaby zając się problemami ludzi starszych.
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Jerzy Domżalski
Jerzy DomżalskiHistoryk i dziennikarz. Związany z samorządem lokalnym były rzecznik prasowy gminy i red. naczelny "Dziennika Ursusa". Członek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Działa w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej w Ursusie.
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Alina Florczak
Alina FlorczakCzłonek Uniwersytetu III Wieku. Zajmuje się częścią kulturalno-oświatową organizując wyjścia do teatrów i opery dla seniorów. Jest otwarta na problemy osób samotnych potrzebujących pomocy.
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Marianna Jaguścik
Marrianna JaguścikPrzedstawiciel Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Maria Jeska
Maria JeskaRadna Rady Seniorów powołana uchwałą nr 294/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 25 września 2019r.
Opublikowano: piątek 11 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Tadeusz Kaczmarek
Tadeusz KaczmarekMieszkaniec osiedla Niedźwiadek. Działacz społeczno - związkowy, związany z działalnością PTTK - Ursus. Radny dwóch kadencji w Urzędzie Miasta Piastów. Uczestnik Uniwersytetu III Wieku oraz Klubu Seniora.
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Maciej Linke
 Maciej LinkeRadny Rady Seniorów powołany uchwałą nr 294/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 25 września 2019r. Były Radny Gminy Ursus. Współzałożyciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Ursus. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Członek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Komorowie.
Opublikowano: piątek 11 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Wanda Sawicka
Wanda SawickaOd wielu lat aktywnie działa w Ursusowskich Klubach Seniorów. Od kilku lat jest w Zarządzie Klubu Seniora "Wesoła Chata" działającym przy Domu Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Jest seniorką roku 2014. Otrzymała emblemat "Zasłużony Senior Ursusa" za upowszechnianie kultury w Dzielnicy Ursus. Otrzymała liczne podziękowania oraz dyplomy za działalność na rzecz Seniorów w Dzielnicy Ursus. Pragnie dać siebie innym.
Opublikowano: czwartek 29 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Paweł Smereczyński
Paweł SmereczyńskiMieszkaniec osiedla Gołąbek. Z wykształcenia architekt krajobrazu mgr. SGGW. Członek założycielski Akcji Katolickiej w parafii św. Jana Apostoła. Członek Ruchu Światło życie Domowy Kościół.
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Bolesław Staniszewski
Bolesław StaniszewskiRadny Rady Seniorów powołany uchwałą nr 294/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 25 września 2019r. Wielokrotnie odznaczany. Chce w dalszym ciągu pracować dla poprawy warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów. Były radny Dzielnicy Ursus.
Opublikowano: piątek 11 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Krzysztof Szczerba
Krzysztof SzczerbaByły członek Zarządu Stowarzyszenia „Niezależni”. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Sponsorował imprezy dla emerytów i rencistów w Klubie „Promyk”. Członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Lucyna Wasilewska
Lucyna WasilewskaPrezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Członek Klubu Literackiego Metafora przy Ośrodku Kultury "Arsus".
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 

Akty prawne:
Statut Rady Seniorów - pobierz
Regulamin Pracy Rady Seniorów - pobierz
Opublikowano: środa 2 marca 2016 / Wprowadził: mka 

Pliki do pobrania:
- uchwała 1/II/2015 z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

- uuchwała 2/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie regulaminu pracy Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

- uchwała 1/III/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie odwołania z członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Radnego Seniora Piotra Jankowskiego,

- uchwała 2/III/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów,

- uchwała 1/I/2018 z dnia 10 września 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

- uchwała 2/I/2018 z dnia 10 września 2018r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,

- uchwała 3/I/2018 z dnia 10 września 2018r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów,

-
wniosek nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany rewaloryzacji rent i emerytur,

- wniosek nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany rewaloryzacji rent i emerytur,

- wniosek nr 3/2018 z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie przedłużenia linii autobusowej nr 178,

- wniosek nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie zmiany przebiegu trasy autobusu linii 177,

- wniosek nr 5/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie wykonania naprawy ogrodzenia po ZPC Ursus,

- wniosek nr 6/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie wykonania na terenie Dzielnicy Ursus pielęgnacji drzew,

- wniosek nr 7/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie wykonania przeglądu stanu technicznego chodnika przy ul. Drzymały wzdłuż szkoły,

- wniosek 1/2018 z dnia 10.09.2018r. w sprawie ustawienia ławek przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 36
- odpowiedź

- wniosek 2/2018 z dnia 10.09.2018r. w sprawie ustanowienia Oznaki Honorowego Seniora Ursusa i powołanie kapituły tego Odznaczenia
- odpowiedź

- wniosek 3/2018 z dnia 08.10.2018r. w sprawie utwardzenia materiałami przyjaznymi Seniorom nawierzchni przy plenerowej siłowni przy pasażu na ulicy Zagłoby
- odpowiedź

- wniosek 4/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
- odpowiedź

- wniosek 5/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie rejonizacji w przyjmowaniu pacjentów do szpitali
- odpowiedź

- wniosek 6/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie utworzenia przystanku autobusowego (linia 194 i 716) na żądanie przy ul. Traktorzystów na wysokości Ośrodka Kultury Arsus
- odpowiedź

- wniosek 7/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych na terenie dzielnicy
- odpowiedź

- wniosek 8/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zorganizowania dla seniorów szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy

- wniosek 9/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie uruchomienia w internecie strony poświęconej problemom seniorów

- wniosek 10/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie dokonania naprawy zdewastowanego pasa zieleni na drodze powiatowej ul. Kompanii Kordian AK
- odpowiedź

Opublikowano: czwartek 29 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 

Banaszek Barbara
Barbara BanaszekCzłonek Zarządu Uniwersytetu III Wieku. Sekretarz Rady Programowej Uniwersytetu, gdzie organizuje dla słuchaczy wykłady na Zamku Królewskim. Pracując w Radzie Seniorów chciałaby zając się problemami ludzi starszych.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Teresa Bogucka-Szczęsnowicz
 Teresa Bogucka - SzczęsnowiczLekarz pediatra, wieloletni pracownik poradni dziecięcej w Ursusie, mężatka, dwoje dzieci. Radna trzech kadencji.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Jerzy Domżalski
Jerzy DomżalskiHistoryk i dziennikarz. Związany z samorządem lokalnym były rzecznik prasowy gminy i red. naczelny "Dziennika Ursusa". Członek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Działa w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej w Ursusie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Alina Florczak
Alina FlorczakCzłonek Uniwersytetu III Wieku. Zajmuje się częścią kulturalno-oświatową organizując wyjścia do teatrów i opery dla seniorów. Jest otwarta na problemy osób samotnych potrzebujących pomocy.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Janina Maria Gostowska
Janina Maria GostowskaCzłonkini Klubu „Senior” oraz „Promyk”. Była członkiem komisji rewizyjnej. Chętnie uczestniczy w życiu i działaniach społecznych seniorów. Wolny czas chce poświęcić pracy społecznej dla poprawy bytu seniorów.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Bogdan Jeśka
Bogdan JeśkaPracował z młodzieżą trudną i zaniedbaną. Zrealizował dwa projekty unijne z udziałem młodzieży Polski oraz Litwy. Należy również do Polskiego Związku Działkowców. Aktywnie działa w Klubie Seniora „wesoła Chata”.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Tadeusz Kaczmarek
Tadeusz KaczmarekMieszkaniec osiedla Niedźwiadek. Działacz społeczno - związkowy, związany z działalnością PTTK - Ursus. Radny dwóch kadencji w Urzędzie Miasta Piastów. Uczestnik Uniwersytetu III Wieku oraz Klubu Seniora.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Wanda Lesiak
Wanda LesiakOd 1997 jest na emeryturze a od 2 lat działa w zarządzie klubu „Wesoła Chata”, w którym zajmuje się finansami. W trakcie zasiadania w Radzie Seniorów chciałaby zająć się służbą zdrowia w Ursusie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Maciej Linke
 Maciej LinkeByły Radny Gminy Ursus. Współzałożyciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Ursus. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Członek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Komorowie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Alicja Pilecka
Alicja PileckaWyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Pragnie również reprezentować Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Ryszard Rogal
Ryszard RogalPrzedstawiciel Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: czwartek 12 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Paweł Smereczyński
Paweł SmereczyńskiMieszkaniec osiedla Gołąbek. Z wykształcenia architekt krajobrazu mgr. SGGW. Członek założycielski Akcji Katolickiej w parafii św. Jana Apostoła. Członek Ruchu Światło życie Domowy Kościół.
Opublikowano: czwartek 19 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Bolesław Staniszewski
Bolesław StaniszewskiPrzewodniczący Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wielokrotnie odznaczany. Chce w dalszym ciągu pracować dla poprawy warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów. Były radny Dzielnicy Ursus.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Alicja Swoboda
Alicja SwobodaPracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ursusie. Była w zarządzie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Radzie Seniorów chciałaby zająć się sprawami związanymi z kulturą i sztuką.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
Krzysztof Szczerba
Krzysztof SzczerbaByły członek Zarządu Stowarzyszenia „Niezależni”. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Sponsorował imprezy dla emerytów i rencistów w Klubie „Promyk”. Członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.
Opublikowano: wtorek 17 listopada 2015 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!