Profilaktyka uzależnień
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus przyjmuje zgłoszenia osób posiadających kwalifikacje do świadczenia konsultacji w Punkcie Informacyjnym-Konsultacyjnym w 2019 roku, o następujących kwalifikacjach:
 • psycholog,
 • terapeuta uzależnień,
 • prawnik,
 • pielęgniarka edukator.
Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie kierunkowego wyższego wykształcenia, doświadczenia w pracy w PiK z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), współuzależnionymi, ofiarami przemocy, sprawcami przemocy itp. oraz dyspozycyjność (wykonywanie usług konsultacyjnych odbywa się w godzinach 10:00-19:00)
Zgłoszenia zawierające zwięzły opis posiadanych kwalifikacji i doświadczeń prosimy przesyłać emailem na adres: ursus.wsz@um.warszawa.pl do dnia 11.01.2019r.
Opublikowano: piątek 28 grudnia 2018 / Wprowadził: mgo 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Ursus
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Ursus przy ul. Sosnkowskiego 16 (budynek Domu Kultury „Kolorowa”) piętro I, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i lub innych środków psychoaktywnych, osób doznających przemocy, sprawców przemocy itp. pracuje w następujących dniach i godzinach:
  Poniedziałek:
 • godz 10:00 - 14:00 konsultant psycholog,
 • Wtorek:
 • godz. 10:00 - 14:00 konsultant psycholog
 • godz. 15:00 - 19:00 konsultant psycholog
 • Środa:
 • godz. 15:00 - 19:00 konsultant psycholog oraz prawnik
 • Czwartek:
 • godz. 15:00 - 19:00 konsultant psycholog oraz edukator profilaktyki zdrowotnej (profilaktyka uzależnień i HIV/AIDS)
 • Piątek:
 • godz. 15:00 - 19:00 konsultant psycholog oraz terapeuta uzależnień.
tel. 22 4436243
Opublikowano: poniedziałek 25 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowy Zespół Ursus
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowy Zespół Ursus ul. Sosnkowskiego 16 (budynek Domu Kultury „Kolorowa”) piętro I, Przewodnicząca Zespołu: Maria Jackowska we wtorki od godz.13:00 do 17:30.
Dyżury członków zespołu: w pierwszy i drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 13:00 - 14:30, w trzeci i czwarty wtorek każdego miesiąca w godz. 17:00 - 18:30.
Posiedzenia Zespołu odbywają się we wtorki od godz. 15:00.
tel. 22 4436244
Opublikowano: poniedziałek 25 lipca 2016 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!