Informator - Pomoc społeczna
Gdy u sąsiadów dzieje się coś złego………
Pracownicy socjalni często spotykali się ze zdziwieniem klientów, gdy informowali ich o tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie zajmuje się tylko wsparciem finansowym, ale świadczy mieszkańcom także inne usługi np. poradnictwo socjalne, prawne psychologiczne itp. Pracują w nim osoby z kwalifikacjami do podjęcia działań ukierunkowanych na udzielanie pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych np. doznawania przemocy lub innych zagrożeń.

Artykuł
Opublikowano: piątek 27 stycznia 2012 / Wprowadził: mka 
OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Pl. Czerwca 1976 r. 1
Tel. (22) 277 34 40
Faks: (22) 277 34 70

w internecie: www.ops-ursus.pl

Opublikowano: wtorek 28 grudnia 2010 / Wprowadził:  
Jadłodajnie
   
 1. Jadłodajnia św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Lubelska 30/32, tel. 22 818-4386.
 2. Bar "Św. Marta" Kamiljańskiej Misji Pomocy Społecznej, okolice pętli autobusowej przy ul. Emilii Plater / Śródmieście, tel. 0-602 227 323
 3. Bar "TYLKO" Ośrodka Charytatywnego "TYLKO" z Darów Miłosierdzia, ul. Leszno 22 / Wola
 4. Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri Zakonu Bonifratów, ul. Sapieżyńska 3 / Śródmieście, tel. 22 635 64 67
 5. Stołówka Dekanalna dla Biednych Dekanatu Ochockiego w Warszawie przy Parafii św. Franciszka z Asyżu, ul. Hynka 4a / Włochy

Opublikowano: wtorek 28 grudnia 2010 / Wprowadził:  
Noclegownie
   
 1. Centrum Pomocy - Noclegownia dla Mężczyzn prowadzona przez PKPS, ul. Burakowska 16/24, tel. 22 838-7232
 2. Patronat dla Młodych Mężczyzn po Wyrokach, ul. Siennicka 48, tel. 22 813-2215
 3. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, tel. 22 619-8501, 22 618-8696
 4. Noclegownia "Przystań II" Ośrodka "Tylko z Darów Miłosierdzia", ul. Żytnia 3/9, tel. 22 838-7025
 5. Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, tel. 22 679-0703
 6. Noclegownia Pogotowia Interwencji Społecznej, ul. Przyce 17, tel. 22 474 52 74
 7. Bursa Kofelda, ul. Lniana 1A, tel. 22 678-5352
Opublikowano: wtorek 28 grudnia 2010 / Wprowadził:  
Ośrodki Monaru - Markotu
   
 1. Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Marywilska 44, tel. 22 614-2473, 22 676-9997
 2. Noclegownia z miejscami dla osób chorych, ul. Rudnickiego 1a, tel. 22 633-5705
 3. Noclegownia dla kobiet i mężczyzn, ul. Kijowska 22, tel. 22 425-5193, 0-604-371-099
 4. "Bajka" Dom dla matek z dziećmi, schronisko readaptacyjno-opiekuńcze dla kobiet; ul. Skierdowska 2, tel. 22 814 53 00, 22 814 00 43
 5. Noclegownia dla Osób Bezdomnych i Najuboższych, ul. Skaryszewska 19, tel. 22 499 80 29
Opublikowano: wtorek 28 grudnia 2010 / Wprowadził:  
Ośrodki prowadzone przez Caritas
   
 1. Noclegownia "Przystań" dla mężczyzn, ul. Wolska 172 tel. 22 836-8573
 2. Legionowskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20, tel. 22 772-9405
Opublikowano: wtorek 28 grudnia 2010 / Wprowadził:  
Ośrodki Wspólnoty Chleb Życia
   
 1. Dom dla ludzi bezdomnych, ul. Łopuszańska 17, tel. 22 846 66 44
 2. Noclegownia dla kobiet, ul. Stawki 27, tel. 22 838 44 59
 3. Schronisko dla chorych ludzi bezdomnych, ul. Potrzebna 55, tel. 22 474 57 14

Opublikowano: wtorek 28 grudnia 2010 / Wprowadził:  
Ruch Czystych Serc
Opublikowano: piątek 1 czerwca 2007 / Wprowadził:  

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!