Informator - ratusz rozmawia w języku migowym
Ratusz rozmawia w języku migowym
W Ursusie zapraszamy do stanowiska Informacji, natomiast w skali miasta 80 osób zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych ukończyło kurs języka migowego.
Warszawa jest jednym z nielicznych miast, gdzie przeprowadzono szkolenie w zakresie posługiwania się językiem migowym na tak dużą skalę. Zgodnie z posiadanymi przez Biuro Polityki Społecznej danymi statystycznymi w Warszawie mieszka ok. 2000 osób głuchych i ok. 5000 osób niedosłyszących. Znajomość języka migowego przez urzędników administracji samorządowej umożliwi pokonanie bariery komunikacyjnej, na jaką narażone są osoby niesłyszące oraz otworzy urzędy na potrzeby środowiska osób niesłyszących.
Opublikowano: wtorek 17 października 2006 / Wprowadził:  

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!