Informator - certyfikat ISO
Polityka Jakości
Urząd m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której, Prezydent m.st. Warszawy wykonuje swoje zadania na podstawie i w granicach prawa.

Podstawowym celem jakościowym wykonywanych zadań jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Warszawy w drodze świadczenia wysokiej jakości usług powszechnie dostępnych.

Miarą poziomu osiągnięcia celu jest deklarowane zadowolenie mieszkańców Warszawy.

Aby osiągnąć podstawowy cel jakościowy, Prezydent m.st. Warszawy, przy pomocy Urzędu m.st. Warszawy, dba o trzy filary Polityki Jakości:

relacje z klientami - współdziałanie i wzajemne komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych realizowanymi zadaniami stron,

zasoby - zapewnienie właściwych zasobów służących realizacji zadań: ludzi, infrastruktury, mechanizmów funkcjonowania, wiedzy i środowiska pracy,

ciągłe doskonalenie - nieprzerwane monitorowanie, analizowanie oraz poprawianie stanu i efektywności posiadanych zasobów.

Prezydent m.st. Warszawy deklaruje swoje osobiste zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia podstawowego celu jakościowego oraz dbałości o realizowanie filarów Polityki Jakości, w ramach Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2001.

pobierz dokument dokument PDF

Opublikowano: czwartek 25 stycznia 2007 / Wprowadził:  
Certyfikat ISO 9001
Urząd m.st.Warszawy otrzymał 15 grudnia 2005 r. certyfikat potwierdzający spełnienie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.
Po przeprowadzeniu auditów zewnętrznych przez niezależną jednostkę certyfikującą ZETOM-CERT, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001.
Przyznanie certyfikatu jest świadectwem pozytywnej oceny przez obiektywną jednostkę zewnętrzną, które należy postrzegać nie tylko jako pewną nobilitację, ale także kolejne wyzwanie dla Prezydenta m.st. Warszawy i Urzędu wobec potrzeb i oczekiwań społeczności Warszawy.
Istotą Systemu Zarządzania Jakością jest ukierunkowanie na Klienta i ciągłe doskonalenie realizowanych działań.
Opublikowano: wtorek 17 października 2006 / Wprowadził:  
Korzyści
Dla mieszkańców Warszawy oraz innych osób, urzędów, firm, instytucji i organizacji wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie m.st. Warszawy daje korzyści poprzez:
  • tworzenie przyjaznej atmosfery obsługi oraz likwidowanie wszelkich barier w kontaktach pomiędzy Klientem a Urzędem,
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy lokalną społecznością a Urzędem m.in. poprzez uruchamiane Wydziały Obsługi Mieszkańców i udostępnianie kart informacyjnych,
  • pomoc mieszkańcom i wspieranie na każdym etapie załatwiania sprawy,
  • systematyczne wdrażanie metod i narzędzi powodujących skrócenie czasu jaki mieszkańcy poświęcają na załatwienie spraw w Urzędzie,
  • gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców dla ciągłego doskonalenia funkcjonowania procedur,
  • zapewnienie natychmiastowego i łatwego dostępu do informacji publicznej oraz informacji dotyczących bieżącego stanu sprawy załatwianej w Urzędzie,
  • wzrost zaufania Klientów do Urzędu posiadającego certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.
Opublikowano: wtorek 17 października 2006 / Wprowadził:  

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!