Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2018-2023

Oświata i Wychowanie
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 2
Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe. Placówka pomieści blisko 150 dzieci. W budynku znajdzie się sala przeznaczona do zajęć ruchowych. Żłobek zostanie wyposażony we własny blok żywienia, dzięki czemu możliwe będzie przygotowywanie posiłków na miejscu. Pozostałe pomieszczenia zajmą szatnie, toalety, pokoje biurowe i magazyny. Na terenie żłobka znajdzie się również plac zabaw, parking, chodniki, drogi wewnętrzne, a także pasy zieleni. Będzie to pierwszy budynek użyteczności publicznej budowany w technologii modułowej, jednokondygnacyjny i niskoenergetyczny. W placówce zostaną zastosowane odnawialne źródła energii wspomagające przygotowanie ciepłej wody użytkowej i produkujące energię elektryczną, która częściowo pokryje zapotrzebowanie żłobka.
Realizacja: 2019 - 2021
Wartość inwestycji: 8,9 mln zł
Wizualizacja Woźnicki Zdanowicz Architekci

Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
Trwa budowa 5-oddziałowego żłobka publicznego wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, administracyjnym i ogrodem, w którym znajdzie się plac zabaw. Dla każdego oddziału zaplanowano osobny zestaw pomieszczeń składający się z sali oddziałowej, sypialni, łazienki, magazynku na pościel, leżaki i materiały edukacyjne oraz szatni. Budynek żłobka wyposażony będzie we własny blok żywienia zapewniający przygotowanie posiłków dla wszystkich dzieci na miejscu. Dodatkowym atutem placówki będzie sala gimnastyczna usytuowana na piętrze. Żłobek pomieści ok. 110 dzieci. Realizowane obecnie prace obejmują stan surowy budynku wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu. Szacowany termin zakończenia I etapu robót przypada w listopadzie bieżącego roku.
Realizacja: 2016 - 2021
Wartość inwestycji: 6 mln zł
Wizualizacja Woźnicki Zdanowicz Architekci

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Tadeusza Hennela
Pierwszy etap realizacji inwestycji zakłada budowę przedszkola dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obecnie trwają prace projektowe, a szacowany termin zakończenia budowy przypada na 2021 rok. Dokładna data będzie jednak znana po wyłonieniu wykonawcy. Pięciooddziałowa placówka pomieści sześć osobnych zestawów pomieszczeń dla każdego oddziału, obszerną salę gimnastyczną i wielofunkcyjny hol główny. Zgodnie z przyjętym w Ursusie standardem inwestycyjnym, w przedszkolu powstanie specjalna sala do zajęć integracji sensorycznej. Atutem placówki będzie także w pełni wyposażony blok żywienia z zapleczem magazynowym i socjalnym, zapewniający możliwość przygotowania i wydawania posiłków. Na przyległym do budynku terenie zostanie urządzony ogród przedszkola z trzema placami zabaw i zielenią.
W połowie kwietnia zarząd dzielnicy podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Szkoły Podstawowej. Przewidywany termin zakończenia prac nad projektem przypada na koniec marca przyszłego roku, natomiast blisko 700 uczniów swoje pierwsze kroki w placówce ma postawić 1 września 2023 roku. Trzykondygnacyjny budynek przeznaczony będzie dla dzieci uczęszczających do zerówki i klas I-VIII. Zostanie wyposażony w instalację odnawialnych źródeł energii i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Oprócz sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych miejsce znajdzie tu szkolna stołówka, biblioteka z czytelnią oraz oddzielnie pomieszczenie dla miejskiej biblioteki publicznej. Ponadto w placówce znajdzie się wielofunkcyjna hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także trybuny mogące pomieścić nawet 150 widzów. Na zewnątrz, bezpośrednio przy hali sportowej, zaplanowano teren sportowy z wielofunkcyjnym boiskiem do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej. Obok powstanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko do siatkówki oraz bieżnie. Dla najmłodszych znajdzie się również oddzielny plac zabaw.
Realizacja: 2020 - 2023
Wartość inwestycji: 42 mln zł
Wizualizacja Woźnicki Zdanowicz Architekci

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 14
Wewnątrz szkoły odnowiono zaplecza sanitarno-socjalne dla chłopców i dziewcząt. Kompleksowy remont przeszły przebieralnie, natryski oraz toalety. Harmonogram prac obejmował także dwie sale gimnastyczne, gdzie zamontowano wentylacje mechaniczne.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,7 mln zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381
Rozbudowano system do odprowadzania wód opadowych z dachów obiektów budowlanych, placów i ciągów komunikacyjnych. Dzięki temu wody opadowe są retencjonowane w 14 zbiornikach i odprowadzane istniejącym przykanalikiem deszczowym do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,7 mln zł

Remont ekstensywnego dachu zielonego na budynku Szkoły Podstawowej nr 4
Dach placówki szkolnej zlokalizowanej przy ul. Walerego Sławka 9 wymagał renowacji. Przeprowadzone prace polegały na rozbiórce istniejącego zadaszenia, w miejscu którego położono nowy ekstensywny dach zielony o powierzchni 150 m2, który składa się z roślinności sucholubnej, niewymagającej specjalnej pielęgnacji. Zasiana zieleń jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, takie jak susza, wiatr czy palące słońce. Ekstensywny dach zielony jest skutecznym narzędziem w walce ze smogiem. Jego największymi zaletami są: zmniejszenie tzw. wysp ciepła, retencja wody, produkcja tlenu oraz pochłanianie pyłu.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,046 mln zł
fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Wyposażenie Przedszkola nr 200
Przedszkole nr 200 przy ul. Balbinki 1 zostało wyposażone w laptopy do obsługi multimedialnych pomocy dydaktycznych przez dzieci, multimedialne gry i zabawy, Roboty Photon EDU, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne. Dodatkowo podopieczni otrzymali sprzęt służący do nauki przez zabawę: podłogę interaktywną „Magiczny Dywan” przeznaczoną do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych oraz zabawki sensoryczne.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 360
Szkoła Podstawowa nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42 otrzymała sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Komputery zostały przeznaczone do wyposażenia pracowni komputerowej, sal lekcyjnych, a także do szkolnej biblioteki.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Opublikowano: wtorek 9 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 

Sprawy społeczne
Budynek komunalny przy ul. Zagłoby
Na terenie dzielnicy powstał 7-kondygnacyjny blok z 84 lokalami mieszkalnymi i garażem podziemnym, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter przeznaczono na miejsce aktywności kulturalnej. Na terenie zewnętrznym odtworzony został plac zabaw dla dzieci. Środki na budowę pochodzą z Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy.
Realizacja: 2017 - 2019
Wartość inwestycji: 22,5 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Remonty, naprawy i konserwacje zasobu komunalnego
W 10 budynkach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus wymieniono instalację elektryczną co umożliwiało zmianę sposobu ogrzewania i likwidację pieców na paliwo stałe w 12 lokalach. Ponadto przeprowadzono remont 21 pustostanów. Zakres prac obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont balkonów, stolarki okiennej oraz wymianę drzwi wejściowych.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 2,5 mln zł

Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Idea warszawskich centrów lokalnych zrodziła się z potrzeby poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Jednym z założeń projektu jest również integracja lokalnej społeczności dzięki wykorzystaniu potencjału miejsc angażujących i skupiających aktywność mieszkańców. Przestrzeń ta powinna sprzyjać rekreacji, spontanicznemu nawiązywaniu relacji, jak również prowadzeniu różnego rodzaju działalności. We wspomniane założenia wpisuje się Centrum Lokalne „Niedźwiadek”, które swoim obszarem będzie obejmowało: Park Hassów, pływalnię „Albatros”, targowisko „Centrum handlowego – Spółka Kupców Ursus” oraz plac zabaw „Hasanka”. W pierwszym etapie inwestycji modernizacji zostanie poddany plac zabaw „Hasanka. Drugi etap przewiduje natomiast budowę strefy sportu z kompleksem boisk, zapleczem sanitarnym i parkingiem wzdłuż ul. Orląt Lwowskich. Dzielnica Ursus jest jedną z 10 lokalizacji w Warszawie, na terenie których powstanie Centrum Lokalne. Pracę nad nową przestrzenią rozpoczęliśmy jako pierwsi.
fot. Kamil Dymek

Centrum Lokalne „Niedźwiadek” – Etap I: Modernizacja placu zabaw „Hasanka”
Jeden z największych placów zabaw w Warszawie „Hasanka” przejdzie duże zmiany. W miejscu istniejącej fontanny powstanie mały, wodny plac zabaw dla dzieci. Z terenu Hasanki zniknie boisko do koszykówki, a w jego miejscu pojawi się trawiasta polana do zabaw. Kompleks boisk sportowych powstanie w drugim etapie realizacji inwestycji, na sąsiadującym z placem zabaw terenie. „Hasanka” zyska dodatkową pergolę usytuowaną w centralnej części obiektu. Dzięki temu powstanie miejsce odpoczynku dla opiekunów dzieci. Dla wygody użytkowników zostanie wyznaczone koleje wejście do obiektu. Nowa brama znajdzie się od strony pawilonów handlowych. Na powierzchni całego obiektu zostanie wymieniona nawierzchnia bezpieczna, to blisko 2 tys. metrów kwadratowych. Modernizacji zostaną poddane także instalacje obiektu - sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie.
Realizacja: 2017 - 2020
Wartość inwestycji: 3,3 mln zł

fot. Kamil Dymek

Centrum Lokalne „Niedźwiadek” – Etap II: Kompleks boisk z zapleczem sanitarnym i parking
Głównym punktem budowy II etapu centrum lokalnego będzie strefa sportu z kompleksem boisk, w skład którego wejdą- boisko sportowe do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej), boisko sportowe do gry w badmintona o nawierzchni akrylowej, boisko sportowe do gry w piłkę ręczną i piłkę nożną o nawierzchni typu trawy syntetycznej, boisko sportowe to gry w tenisa i badmintona o nawierzchni akrylowej oraz strefa fitness. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano także odgrodzenie obiektu ekranami akustycznymi od strony torów, a także budowę na jego obszarze ścieżek dla pieszych, tras rowerowych wzdłuż strefy sportowej i parkingu dla samochodów. Obszar uzupełnią elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery i nowe nasadzenia zieleni. Kompleks boisk zostanie wyposażony w zaplecze sanitarne z szatniami, toaletami, pomieszczeniem magazynowym oraz osobnym pokojem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, w którym rodzice będą mogli także przewijać niemowlęta.
Realizacja: 2017 - 2020
Wartość inwestycji: 6,8 mln zł
fot. Urząd

Opublikowano: wtorek 9 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 

Drogi i Komunikacja
Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Tomcia Palucha
Na wysokości budynku nr 37 przy ul. Tomcia Palucha na wniosek mieszkańców powstało nowe przejście dla pieszych. Ponadto dzielnica wykupiła zespół garaży i doprowadziła do ich rozbiórki poprawiając w ten sposób widoczność na skrzyżowaniu. Dzięki temu zwiększyło się bezpieczeństwo uczestników ruchu, w tym dzieci korzystających z przejścia w drodze do szkoły.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,057 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. od ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa, z budową sieci kanalizacji deszczowej
Na ulicy wykonano warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej. Powstały miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich zostało przebudowane na mini rondo, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort jazdy uczestników ruchu.
Realizacja: 2017 - 2019
Wartość inwestycji: 1,52 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Remonty chodników, wymiana nawierzchni
W 2019 roku poddano renowacji 19 dróg gminnych, pozostających w zarządzaniu dzielnicy. Wyremontowano następujące ulice: Legnicką, Piskorską, Prażmowską, Obrońców Helu na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. B. Wapowskiego, J. Czechowicza na odcinku od ul. W. Bełzy do ul. M. Falskiego, W. Bełzy na odcinku od budynku nr 17 do ul. J. Czechowicza, Lipiec Reymontowskich, L. Białego, S. Leszczyńskiego na odcinku od ul. H. Brodatego do ul. Piechoty Wybranieckiej, H. Brodatego na odcinku od ul. S. Leszczyńskiego do posesji nr 7, Czerwona Droga na odcinku od ul. Wolności do ul. W. Kadłubka, W. Kadłubka na odcinku od ul. Czerwona Droga do ul. W. Laskonogiego, M. Falskiego na odcinku od ul. W. Jagiełły do ul. S. Wojciechowskiego, płk. S. Dąbka, 1-go Maja na odcinku od ul. gen. K. Sosnkowskiego do ul. Bohaterów Warszawy, Jesienną, W. Hermana na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. W. Hermana 2C, Koronacyjną na odcinku od ul. Królowej Bony do ul. S. Leszczyńskiego oraz J. Chmiela na odcinku od ul. Kompanii Kordian do ul. Żurawickiej. Wyboru ulic przeznaczonych do remontu dokonano na podstawie rocznego przeglądu dróg gminnych.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 3,1 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64
Trwają czynności formalne związane z przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej budowę dróg. Urząd Dzielnicy Ursus zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o bezpłatne przekazanie gruntów potrzebnych do realizacji inwestycji, dzięki której Ursus zyska trzeci przejazd nad torami kolejowymi na wysokości osiedla Niedźwiadek. Wykonano już projekty techniczne oraz zabezpieczono środki finansowe do 2021 roku na ich realizację.
Realizacja: 2017 - 2021
Wartość inwestycji: 10 mln zł
fot. Kamil Dymek

Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia przy ul. Zagłoby, ul. Orląt Lwowskich, ul. Henryka Pobożnego i ul. Ryżowej
Celem inwestycji było poprawienie widoczności i bezpieczeństwa uczestników ruchu. W rejonie ul. Zagłoby i ul. Orląt Lwowskich wymieniono jedenaście słupów oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zamontowano dwie nowe latarnie doświetlające przejścia dla pieszych. Słupy zyskały nowoczesne, energooszczędne oprawy w technologii LED. Jaśniej, a co za tym idzie bezpieczniej zrobiło się także na terenie Gołąbek. Na ul. Henryka Pobożnego dzielnica wybudowała nowe oświetlenie uliczne. Doświetlona została także działka drogowa położona przy ul. Ryżowej – droga wewnętrzna pomiędzy budynkami nr 41 a 43. W tym miejscu postawiono trzy słupy z oprawami w technologii LED wraz z elektroenergetyczną linią zasilającą.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Utworzenie lewoskrętu z ulicy Prystora w ulicę Ryżową
Na skrzyżowaniu ulic Prystora i Ryżowej wprowadzono zmianę w organizacji ruchu. Wyznaczono lewoskręt, który znacznie ułatwił wyjazd z osiedla w kierunku Al. Jerozolimskich.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,001 mln zł
fot. Urząd Dzilnicy Ursus

Remont ul. Wincentego Kadłubka
Urząd ogłosił przetarg na remont ul. Wincentego Kadłubka na odcinku od ul. Henryka Pobożnego do ul. Czerwona Droga. Będzie to największa inwestycja drogowa w tym roku w Ursusie. W zakres prac wchodzi naprawa jezdni z podbudową, remont chodników, zjazdów i pobocza drogi, odwodnienie drogi i odtworzenie oznakowania oraz zieleni po przeprowadzonych robotach.
Realizacja: 2020
Wartość inwestycji: 0,9 mln zł
Opublikowano: wtorek 9 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 

Infrastruktura
Rozbiórka stołówki dawnych Zakładów Mechanicznych „Ursus”
Ze względu na zły stan techniczny i wysokie prawdopodobieństwo zawalenia wyburzony został budynek, w którym mieściła się dawna stołówka Zakładów Mechanicznych „Ursus”. Teren nieużytkowanego obiektu zlokalizowanego przy Placu Czerwca 1976 nr 1A zostanie przeznaczony na cele inwestycyjne.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,2 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Przebudowa Sali Ślubów
Budynek Urzędu zyskał dodatkowe wejście prowadzące bezpośrednio do sali ślubów. Wejście jest usytuowane na wysokości trzeciej klatki schodowej od strony centrum outletowego. Inwestycję zrealizowano na prośbę mieszkańców.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,2 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Opublikowano: wtorek 9 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 

Sport
Budowa kortów tenisowych
Całoroczny kompleks oferować będzie 5 kortów - jeden kort do squasha oraz 4 korty tenisowe z nową nawierzchnią wykonaną z trawy syntetycznej, certyfikowaną przez Międzynarodową Federację Tenisową. Nad kortami powstała drewniana konstrukcja, która pokryta została powłoką PCV. W okresie letnim, po demontażu ścian bocznych, zadaszenie pozostanie jedynie nad kortami i trybuną. Inwestycja realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie.
Realizacja: 2018 - 2019
Wartość inwestycji: 3,8 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Przebudowa sali fitness
Odnowiona sala ma ponad 130 m2, duże zaplecze na sprzęt, nową podłogę, nagłośnienie oraz zmodernizowaną wentylację i klimatyzację. Nowoczesna infrastruktura pozwoli zdecydowanie rozszerzyć ofertę zajęciową Klubu Fitness. Z początkiem pracy wyremontowanej sali 16 września br. uruchomione zostały następujące zajęcia: trening interwałowy, stretching oraz trening całego ciała z wykorzystaniem taśm do ćwiczeń siłowych.Inwestycja realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł
fot. OSiR Ursus

Realizacja projektu „Boiska dla Warszawy – Warszawska 63”
Boisko Szkoły Podstawowej nr 383 zostało ogrodzone piłkochwytami o wymiarach 27m x 46m. Inwestycję zrealizowano w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego – edycja 2018r.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,1 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Zadaszenie i remont boiska Orlik
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia oraz szkoły mogą korzystać z obiektu przez cały rok. Na boisku wymieniono bramki oraz odnowiono nawierzchnię z trawy syntetycznej. Od tego roku w każdym sezonie zimowym orlik będzie przykrywany halą pneumatyczną.Inwestycja realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 1,2 mln zł
fot. OSiR Ursus

Hala pneumatyczna na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 11
Przyszkolne boisko piłkarskie zyskało zadaszenie, dzięki realizacji jednego ze zwycięskich projektów ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Nowo powstały obiekt ma 8 metrów wysokości, a jeden z jego atutów stanowi system grzewczy umożliwiający grę nawet przy minusowych temperaturach. Hala posiada sztuczne oświetlenie, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z boiska o każdej porze dnia. Od tej pory powłoka będzie przykrywała boisko w każdym sezonie zimowym.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,7 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Wymiana nawierzchni na boiskach Szkoły Podstawowej nr 2
Kompleks boisk szkolnych zlokalizowanych przy ul. Orłów Piastowskich 47 przeszedł gruntowny remont. Boisko do piłki nożnej zyskało nową nawierzchnię z trawy syntetycznej, a boisko do piłki ręcznej nawierzchnię poliuretanową. Obiekty sportowe zyskały również nowe bramki i piłkochwyty. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,5 mln zł
fot. Andrzej Grabski

Wymiana nawierzchni na boisku Szkoły Podstawowej nr 382
Nawierzchnię boiska piłkarskiego poddano renowacji. Wymieniono elementy małej architektury takie jak ławki i bramki. Inwestycja realizowana z budżetu obywatelskiego.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,5 mln zł
fot. Kamil Dymek

Modernizacja ciągu komunikacyjnego
Główna aleja Ośrodka Sportu i Rekreacji – między ul. Sosnkowskiego a Pływalnią Skalar – zyskała nową nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej. W ramach inwestycji zdemontowano ogrodzenie dzielące stadion od pływalni, a przy alejce poszerzono trawnik. Dzięki temu na terenie ośrodka jest więcej przestrzeni i terenów zielonych. Do końca roku wzdłuż alejki zostanie ustawiona większa liczba ławek.Inwestycja realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł
fot. OSiR Ursus

Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 4
Wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę siatkową i w koszykówkę wraz z dodatkowym wyposażeniem sportowym zostało oddane do użytku szkoły zlokalizowanej przy ul. Walerego Sławka 9. Boisko otrzymało nową, wytrzymałą i bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz nowe kosze i siatkę do gry z możliwością regulowania wysokości. Obiekt uzupełniono o elementy małej architektury – chodniki, ławki i pokrywę skoczni do skoku w dal.
Realizacja: 2020
Wartość inwestycji: 0,2 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 14
Na terenie placówki zlokalizowanej przy ul. Sosnkowskiego 10 zmodernizowano boisko do piłki nożnej. Obiekt zyskał nową podbudowę kamienną, na której bezpośrednio została położona nowa prefabrykowana mata „Shockpad”. Zastosowany podkład pochłania wstrząsy maksymalizując bezpieczeństwo i komfort użytkowania boiska. Na macie ułożono trawę syntetyczną, a wzdłuż dwóch boków boiska zainstalowano piłkochwyty powstrzymujące wypadanie piłko poza obszar boiska. Na obiekcie zamontowano także nowe bramki piłkarskie.
Realizacja: 2020
Wartość inwestycji: 0,4 mln zł
Opublikowano: wtorek 9 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 

Rekreacja
Skatepark przy ul. Dzieci Warszawy
Autorami projektu są uczniowie ówczesnego Gimnazjum nr 132. Skatepark posiada: szerokie rozpędy, urozmaicony funbox, minirampe, dwie poręcze i grindbox, bank i mini-pipe, a także tzw. manual z murkiem. Obiekt został zrealizowany w ramach projektu budżetu obywatelskiego – edycja 2018 r.
Realizacja: 2018 - 2019
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł
fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Renowacja placu zabaw w Przedszkolu nr 200
Na placu zabaw placówki przedszkolnej przy ul. Balbinki 1 wymieniono nawierzchnię poliuretanową o powierzchni blisko 200 m2. Spodnia warstwa gumy nadaje odpowiednią elastyczność i amortyzuje siłę upadku dziecka. Na piaskowej części placu zabaw stare zabawki wymieniono na nowe.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,1 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Przebudowa placów zabaw przy Przedszkolu nr 219
Na terenie istniejącego placu zabaw powstały cztery nowe niezależne obiekty rekreacyjne o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Każdy plac przeznaczony dla innej grupy wiekowej zyskał nowe urządzenia zabawowe.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 0,5 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 112
Obiekt rekreacyjny dla dzieci przy ul. B. Wapowskiego 3 przeszedł gruntowny remont. Modernizacji poddano jego najważniejsze elementy. Teren placu o wymiarach 322,70 m2 pokryto nową bezpieczną poliuretanową nawierzchnią. Na placu wybudowano nowe chodniki i ponownie zamontowano istniejące urządzenia, które nie wymagały wymiany. Plac zabaw zyskał również elementy małej architektury oraz fabrycznie nowe zabawki posiadające niezbędne atesty i certyfikaty. Należą do nich między innymi: piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie czy specjalne konstrukcje zawierające zestawy zabawek w formie statków. W skład nowych urządzeń wejdzie również trampolina. Na remontowanym terenie rekultywowano trawniki, dzięki czemu zabawa odbywa się w przyjaznym otoczeniu zieleni.
Realizacja: 2020
Wartość inwestycji: 0,4 mln zł
fot. Waldemar Sokołowski

Opublikowano: wtorek 9 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 

Środowisko
Ekopark przy ul. Gierdziejewskiego
To pierwsza taka inwestycja w Warszawie. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw czy niecki retencyjne zbierające wodę opadową to główne elementy, które wpływają na ekologiczny charakter 5,5-hektarowego parku. Jest też drugi w dzielnicy wybieg dla psów, ogólnodostępne polany piknikowe, strefa do ćwiczeń na drążkach, miejsce do grillowania i parking. Inwestycję zrealizowano z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz ze środków unijnych w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”.
Realizacja: 2019
Wartość inwestycji: 9,9 mln zł
Dofinansowanie z UE: 7 mln zł
fot. Andrzej Grabski

Budowa tężni solankowej
W ramach zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w naszej dzielnicy zostanie wybudowana tężnia solankowa. Obiekt powstanie przy ul. Zagłoby 6. Aktualnie została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnieniową oraz oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę, ukończenie inwestycji planowane jest na maj 2020 roku.
Realizacja: 2018 - 2020
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł
Wizualizacja PPHU AQUARIUS SYSTEM Marek Środa

Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich
Wieloletnia inwestycja międzygminna polegająca na przebudowie rowu wodnego U - 1 i budowie zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka w Regułach z kanałem przerzutowym. Budowa kolektora zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w Ursusie, Włochach, Piastowie, Pruszkowie i Michałowicach. W bieżącym roku wybudowano kolektor deszczowy wzdłuż Al. Jerozolimskich od ul. Królewskiej w Regułach do ul. Ogrodowej w Michałowicach. Na chwilę obecną przygotowywane jest porozumienie pomiędzy gminami na dalszą realizację inwestycji. W kolejnych latach do wybudowania pozostały jeszcze dwa odcinki:
- od ul. Spisaka w Opaczy – Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie (prace będą obejmować przebudowę przepustów, komór oraz „włożenie” cieku w rurociąg wzdłuż Al. Jerozolimskich);
- od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie.
Realizacja: 2014 - 2019
Wartość inwestycji: 13,4 mln zł
fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Nasadzenie zieleni na ul. Walerego Sławka
W ramach realizacji projektu z zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego przy ul. Walerego Sławka 3/5 nasadzono krzewy, trawy ozdobne, hortensje bukietowe, roślinność otaczającą drzewa oraz żywopłot. Zamontowano także kosze na śmieci oraz tabliczki informujące o nakazie sprzątania po swoim psie.
Realizacja: 2018 - 2019
Wartość inwestycji: 0,018 mln zł
fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Opublikowano: piątek 20 grudnia 2019 / Wprowadził: lwi 

Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2014-2018
Link - Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2014-2018
Opublikowano: poniedziałek 26 listopada 2018 / Wprowadził: rtr 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!