Budżet Obywatelski

Kontakt
Koordynator Piotr Pełka
e-mail:ursus.budzetobywatelski@um.warszawa.pl
tel. 22 443 61 13
Opublikowano: czwartek 27 lutego 2020 / Wprowadził: lwi 

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny 2015Budżet partycypacyjny (zwany też obywatelskim) to proces, w trakcie którego mieszkańcy sami decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Kwota, która może być wydana w Ursusie w 2015 roku zgodnie z decyzją mieszkańców to 0,5 proc. rocznego budżetu Ursusa, czyli 640906 złotych.
Projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultury, zdrowia czy sportu.
Jeśli od dawna myślicie o realizacji projektu, który będzie służył większej grupie mieszkańców Ursusa i da się go zrealizować za kwotę nie wyższą niż 640906 zł, to koniecznie wykorzystajcie możliwości, jakie daje Wam budżet partycypacyjny!

Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach warszawskiego budżetu partycypacyjnego. Głosować mógł każdy warszawiak, niezależnie od dzielnicy w której mieszka. Dzięki tysiącom głosów zostaną zrealizowane projekty upiększające nasze miasto, czyniąc je bardziej atrakcyjnym.
W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 26 milionów złotych. Zgłoszonych zostało ponad 2200 projektów, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1390 dotyczących 18 dzielnic Warszawy. Głosowało prawie 167 tys. warszawiaków.
W Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy mieszkańcy mogli głosować na 36 projektów. W sumie oddano 5 962 ważnych głosów, co oznacza, że głosowało 10, 72 % uprawnionych mieszkańców naszej dzielnicy. Tym samym Ursus, pod względem zainteresowania budżetem partycypacyjnym, zajął 6 miejsce wśród 18 warszawskich dzielnic.
W Ursusie zwyciężył projekt „Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury "Arsus"”, o wartości 210 tyś. zł, na który głos oddało 1998 osób. W sumie, w przyszłym roku, zostanie zrealizowanych 5 projektów budżetu obywatelskiego w naszej dzielnicy:

 1. Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury "Arsus", kwota: 210 000,00 zł, liczba głosów: 1998
 2. Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus, kwota: 418 600,00 zł, liczba głosów: 1847
 3. Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów, kwota: 4 600,00 zł, liczba głosów: 414
 4. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół, kwota: 2 520,00 zł, liczba głosów: 383
 5. Mapa/ Plan Ursusa, kwota: 3 200,00 zł , liczba głosów: 306
Jeśli pierwsze projekty (z największą liczbą głosów) nie wyczerpały puli pieniędzy w danej dzielnicy, wówczas dobierany był do realizacji kolejny projekt, który mieścił się w ramach finansowych. Nie musiał to być trzeci, czy czwarty po głosowaniu, ale nawet szósty czy siódmy ze zgłoszonych. Ważne, żeby wystarczyło na niego pieniędzy.

Kalendarz budżetu partycypacyjnego na rok 2014:

 • 20 stycznia - 9 marca: mieszkańcy wysyłają projekty do zespołu budżetu partycypacyjnego
 • 16 lutego - 12 maja: zespół ds. budżetu partycypacyjnego weryfikuje projekty pod względem formalnym
 • 25 maja - 15 czerwca: dyskusje na temat złożonych projektów
 • 20 - 30 czerwca: głosowanie na projekty
 • 1 - 15 lipca: podsumowanie wyników głosowania
 • 15 lipca: ogłoszenie wyników głosowania

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego znaleźć można na: www.konsultacje.um.warszawa.pl
Swoje uwagi przysyłajcie na adres: budzetpartycypacyjny@ursus.warszawa.pl
Śledźcie nas również na Facebooku www.facebook.com/bpursus

Prezentujemy państwu listę pozytywnie zweryfikowanych projektów budżetu partycypacyjnego 2015 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Do każdego wniosku został przypisany numer, który wiąże się z kolejnością wniosków na liście do głosowania. Informujemy również, że w dniach 1 i 7 czerwca w czasie obchodów odpowiednio Dnia Dziecka w Ursusie oraz XX Dni Ursusa, Urząd Dzielnicy Ursus organizuje spotkania otwarte autorów projektów z mieszkańcami. Jeśli któryś z autorów pozytywnie zweryfikowanego projektu miałby chęć pojawienia się na tym spotkaniu, to bardzo prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (dzień i godzina) na adres mailowy: jsolon@ursus.warszawa.pl. Jednocześnie bardzo prosimy autorów projektów pozytywnie zweryfikowanych o przygotowanie króciutkiej prezentacji (kilka, kilkanaście zdań) dotyczących swojego projektu. Bardzo prosimy o przesłanie tej informacji na adres e-mail podany powyżej. Na prezentacje czekamy do końca tego tygodnia.

Spis Wniosków budżetu partycypacyjnego po weryfikacji formalno-prawnej.

Przedstawiamy Państwu zestawienie wszystkich projektów budżetów Partycypacyjnych, które wpłynęły do Urzędu w ustalonym terminie. Tabela przedstawia: nazwę projektu, lokalizację projektu oraz szacowany kosztorys. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jest to lista projektów przed weryfikacją formalno-prawną. Weryfikacja nastąpi w najbliższym czasie. Po niej wszyscy wnioskodawcy dostaną od nas informację na temat dalszych losów projektów.Uwaga lista projektów została zaktualizowana. Dodano dwa wnioski!
Spis Wniosków w wersji tabelarycznej

Dokumenty:

Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: rtr 
Budżet partycypacyjny krok po kroku
Jak zadecydować o części budżetu Twojej dzielnicy?
 1. możesz zastanowić się, co jest potrzebne w Twojej okolicy, przygotować i zgłosić projekt;
 2. możesz podyskutować o złożonych projektach z ich autorami;
 3. możesz także zagłosować na te projekty, które wydadzą Ci się najciekawsze i najbardziej potrzebne.
Jak to zrobić?
Składanie projektów: Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:
 • sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy,
 • zastanów się nad tym, co jest potrzebne dla społeczności, w której mieszkasz albo dla Twojej okolicy,
 • swój pomysł opisz na formularzu, który możesz pobrać ze strony internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy,
 • oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu (pomocne informacje na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl),
 • poszukaj 15 osób, które wesprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia,
 • projekt, który opiszesz, musi spełniać kilka warunków:
  • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, w 2015 roku,
  • powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta ,
  • teren ten powinien być ogólnodostępny,
  • musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom (więcej o tym, jakie to są zadania, możesz przeczytać na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl)
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo chcesz porozmawiać o potrzebach swojej dzielnicy, udaj się na specjalny dyżur konsultacyjny, na którym będziesz mógł także uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza. Terminy i miejsca dyżurów sprawdź na stronie swojej dzielnicy.
 • Formularz z opisem pomysłu na projekt i wszystkimi potrzebnymi załącznikami złóż pomiędzy 20 stycznia a 9 marca 2014 r., przesyłając go listownie na adres swojego Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”, składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy, lub przesyłając dokumenty na specjalny adres mailowy (adresy z poszczególnych dzielnic dostępne na www.twojbudzet.um.warszawa.pl).
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszą wyrazić na to zgodę, podpisując specjalny formularz (dostępny m.in. na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl).
 • Jeśli złożysz swój formularz do 16 lutego 2014 r. a będzie zawierał jakieś błędy, zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł poprawić je w ciągu 7 dni. Jeśli złożysz formularz po 16 lutym i będą w nim jakieś niedociągnięcia, nie będziesz mógł go już poprawiać, zatem warto projekty złożyć do połowy lutego.
Weryfikacja projektów i ich wybór pod głosowanie mieszkańców:
 • Do 4 maja 2014 r. urzędnicy będą weryfikować Twój projekt: sprawdzać, czy wszystkie pola formularza zostały dobrze wypełnione, czy teren, na którym zaproponowałeś realizację projektu, należy do Miasta, czy zakres Twojego projektu mieści się w zadaniach własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom. Urzędnicy muszą też jeszcze raz policzyć, ile będzie kosztowała realizacja Twojego projektu, żeby, o ile zwycięży w głosowaniu mieszkańców, jego realizacja była realna. Jeśli faktyczne koszty Twojego projektu będą przewyższać kwotę przeznaczoną na dany obszar, dla którego zgłaszasz projekt, będzie on odrzucony, dlatego trzeba z uwagą wyceniać swoje projekty.
 • Jeśli w obszarze, do którego składałeś projekt (niezależnie od tego, czy jest to obszar całej dzielnicy, czy obszar lokalny), liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych przekracza 50, Urząd Dzielnicy zorganizuje spotkania preselekcyjne, na które zapraszani są wszyscy autorzy projektów, także Ty. Spotkania będą odbywały się od 11 do 24 maja 2014 r. To Ty i inni autorzy wybierzecie spośród zgłoszonych przez siebie projektów 50, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Pamiętaj - jeśli nie pojawisz się na żadnym ze spotkań Twój projekt nie będzie brany pod uwagę w kolejnych etapach.
 • Jak będzie przebiegał wybór? Każdy z autorów projektów albo ich przedstawiciel po zaprezentowaniu wszystkich projektów, wybiera 5 z nich oraz dokonuje ich oceny. Projekt oceniany najwyżej otrzymuje 5 punktów, projekt oceniany najniżej otrzymuje 1 punkt. Pozostałe trzy uzyskują odpowiednio 4, 3 lub 2 punkty. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych spotkań preselekcyjnych wszystkie punkty zostaną zsumowane i stworzona zostanie lista rankingowa. Za przyjęte pod głosowanie mieszkańców uznaje się 50 projektów, które uzyskały największą liczbę punktów. Jeżeli ostatnią pozycję na liście rankingowej zajmuje ex aequo kilka projektów, o tym który z nich zostaje przyjęty, decyduje losowanie.
Dyskusja na temat projektów: Decydujesz o publicznych pieniądzach, dlatego decyzję na co je wydać warto przemyśleć. Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami projektów i podyskutować o nich z ich autorami i innymi mieszkańcami:
 • sprawdź, na stronie internetowej swojej dzielnicy, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl albo w Wydziale Obsługi Mieszkańców, jakie projekty zostały złożone, czy dotyczą one całej dzielnicy, czy jakiś określonych obszarów, stanowiących część dzielnicy,
 • zastanów się, czy czegoś o tych projektach chcesz się dowiedzieć, czy rzeczywiście są potrzebne,
 • sprawdź termin spotkania, na którym będzie rozmowa o projektach w okolicy, która Cię interesuje, rozpoczną się one najpóźniej 25 maja, a zakończą 9 czerwca 2014 r.,
 • przyjdź na spotkanie, dyskutuj i zadawaj pytania, będziesz musiał podjąć ważną decyzję, na jakie projekty zagłosować.
 • Zagłosuj i wybierz
 • : Jeżeli chcesz zagłosować na projekty:
  • zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany, można głosować tylko w jednej dzielnicy, więc ten wybór jest ważny,
  • sprawdź, na stronie internetowej dzielnicy, w której chcesz głosować lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców, jak zaplanowane jest głosowanie w tej dzielnicy – czy pieniądze rozdzielane są na poziomie całej dzielnicy, czy może dzielnica została podzielona na mniejsze obszary, do których zostały zgłoszone projekty. Jeśli stworzone zostały takie obszary, zastanów się, w którym z obszarów wskazanym w podziale będziesz chciał głosować, możesz wybrać tylko jeden obszar;
  • sprawdź, jakie projekty zostały złożone i które z nich podobają Ci się najbardziej, będziesz mógł wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos,
  • pamiętaj, że w niektórych dzielnicach głosowanie może być bardziej skomplikowane, bo możesz głosować zarówno na projekty dotyczące całej dzielnicy, jak i mniejszego obszaru; będziesz mógł wtedy wybrać maksymalnie 10 projektów - 5 z poziomu ogólnodzielnicowego i 5 z wybranego przez Ciebie obszaru stanowiącego część dzielnicy,
  • od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. głosuj na projekty przez Internet,
  • możesz przesłać swój głos listownie na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. (kartę do głosowania można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców),
  • możesz także zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w dniach 23-27 czerwca 2014 r. w godzinach jego pracy. Możliwe, że w Twojej dzielnicy będą działały specjalne punkty do głosowania, sprawdź jakie i gdzie.
  15 lipca 2014 r. zostanie ogłoszona lista projektów przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.
  Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty, o których mowa, dostępne są na stronach internetowych dzielnic, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl albo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
  Już 20 stycznia rusza pierwszy w Warszawie budżet partycypacyjny, czyli taki, w którym sami mieszkańcy decydują na co wydać kwoty wydzielone z budżetów 18 dzielnic.
  ZGŁOŚ PROJEKT!
  20 stycznia ruszy etap zgłaszania projektów. Będzie mógł złożyć je każdy warszawiak. Pomysły będą zgłaszane na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu w. Warszawie, stronach internetowych Urzędów Dzielnic oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic. Trzeba będzie opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne będzie dołączenie do niego podpisów minimum 15 osób popierających propozycję projektu;

  Gotowy formularz trzeba będzie złożyć osobiście w jednym z Wydziałów Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic, wysłać drogą listową na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015” lub przesłać dokumenty mailem.
  Ten kto złoży projekt do 16 lutego w razie błędów będzie mógł go poprawić. Będzie też można liczyć na pomoc urzędników i osób pełniących dyżury konsultacyjne – przychodząc do specjalnych punktów informacyjnych lub do urzędów dzielnic.

  Jakie projekty mogą być zgłaszane? Po pierwsze mieszczące się w zadaniach dzielnic, czyli drobne zadania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne. Po drugie takie, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2015), dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu m.st. Warszawy. Jeżeli dana Dzielnica dopuści taką możliwość, akceptowane będą propozycje projektów zadań dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody właściciela terenu.

  Jeżeli liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych w danej dzielnicy przekracza 50 Urząd Dzielnicy będzie organizował spotkania preselekcyjne, na które zapraszani będą wszyscy autorzy tych projektów. To oni wybiorą spośród zgłoszonych przez siebie projektów 50, które zostaną poddane głosowaniu.

  DYSKUTUJ I PRZEKONAJ!
  Najpóźniej od 25 maja do 9 czerwca 2014 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi pomysłami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i przekonać się, na który z nich zagłosować, który jest dla nich najbardziej potrzebny i najciekawszy.

  ZAGŁOSUJ I WYBIERZ!
  Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Glosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.

  SZCZEGÓŁOWE INFOMACJE ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIA PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ: www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje/budzet-partycypacyjny a od 20 stycznia na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

  ETAPY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE:
  1. zgłaszanie propozycji projektów – od 20 stycznia do 9 marca 2014 r.,
  2. weryfikacja i opiniowanie formalne przez urzędy dzielnic zgłoszonych projektów – do 4 maja 2014 r.,
  3. wybór 50 projektów przez osoby, które je zgłosiły pod głosowanie – od 11 maja do 24 maja 2014 r.,
  4. publiczna dyskusja mieszkańców nad złożonymi projektami – najpóźniej od 25 maja do 19 czerwca 2014 r.
  5. głosowanie mieszkańców na projekty – od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r.,
  6. ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji –15 lipca 2014 r.
  7. realizacja projektów – 2015 rok
  KWOTY ETAPY BUDŻETU WYDZIELONE PRZEZ DZIELNICE DO PODZIAŁU PRZEZ MIESZKAŃCÓW
  I INFORMACJA O PODZIALE DZIELNICY (informacje z etapu konsultacji)

  Dzielnica Kwota Podział
  Bemowo 2000000 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Białołęka 1500000 zł ogólnodzielnicowy i podział na 3 obszary
  Bielany 1548521 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Mokotów 2500000 zł podział na 8 rejonów
  Ochota 2100000 zł ogólnodzielnicowy i podział na 3 obszary
  Praga-Południe 2100000 zł podział na 8 osiedli
  Praga-Północ 1200000 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Rembertów 271315 zł podział na 3 obszary
  Śródmieście 2643000 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Targówek 1360000 zł podział na 4 obszary
  Ursus 640906 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Ursynów 3000000 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Wawer 842000 zł ogólnosiedlowy i podział na 13 osiedli
  Wesoła 300000 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Wilanów 395684 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  Włochy 546624 zł podział na 4 obszary
  Wola 2000000 zł ogólnodzielnicowy i podział na 5 rejonów
  Żoliborz 684963 zł ogólnodzielnicowy - bez podziału
  25 633 013 zł15px; height: 15px; margin-right: 5px; margin-bottom: -3px;"/>Protokół z posiedzenia Zespołu w dniu 6 listopada 2013 r.
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
  Zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego!
  Głosowanie
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził:  
  UCHWAŁA Nr 192/2015ZARZĄDU DZIELNICY URSUS m.st.WARSZAWYz dnia 24.06.2015 roku
  w sprawie zmiany składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. WarszawyNa podstawie § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2016, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6699/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016, uchwala się, co następuje:
  • Zmienia się skład Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ustalony Uchwałą nr 12/2015 z dn. 07.01.2015r., zmienioną Uchwałą nr 84/2015 z 11.03.2015r. i ustala się następujący skład:
   1. Bolesław Staniszewski- przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Ursus",
   2. Alicja Pilecka- przedstawicielka Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
   3. Piotr Pełka- przedstawiciel Fundacji na rzecz rozwoju lokalnego "Złoty Środek" ,
   4. Małgorzata Skomra- przedstawicielka Stowarzyszenia Kulturalne "Carmen",
   5. Artur Fiks - przedstawiciel Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie,
   6. Maciej Mijas- mieszkaniec,
   7. Marian Czapski- mieszkaniec,
   8. Halina Bednarz-Porada- mieszkanka,
   9. Agnieszka Smyka - Mijas- mieszkanka,
   10. Gabriela Mandla- Tucholska- mieszkanka,
   11. Wojciech Golicz- mieszkaniec,
   12. Aneta Chałońska- radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   13. Łukasz Nejman- radny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   14. Anna Lewandowska- radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   15. Przemysław Omen- pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   16. Magdalena Czapska-Szymul- pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
   17. Aleksandra Magierecka- koordynator,
   18. Norbert Pyza- koordynator,
   19. Bogusław Łopuszyński- koordynator.
  • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził:  
  Głosowanie na wybrane projekty w Budżecie Partycypacyjnym
  ZAGŁOSUJ od 16 czerwca do 26 czerwca 2015 r. – możesz to zrobić na kilka sposobów:
  • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet
  • Głosowanie
  • Papierową kartę do głosowanie będzie można pobrać w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od pierwszego dnia głosowania, czyli od 16 czerwca. (pobierz kartę tutaj)
  • Zagłosować można również papierowo – przychodząc do Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 nr 1 (w godzinach jego pracy, pomiędzy 16 a 26 czerwca) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania.
  • Możesz również przekazać swój głos pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Ursus z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r. Kartę do głosowania można pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy lub na stronie internetowej (pobierz kartę)
  Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna w wybranym przez Ciebie obszarze i na poziomie ogólnodzielnicowym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny). Możesz więc zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka droższych. Kwoty te będą też podane na każdej karcie do głosowania (papierowej oraz internetowej).
  UWAGA!
  Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!
  Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz (np. zagłosujesz przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne. Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych przez Ciebie projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze terytorialnym, Twój głos również nie będzie ważny. Dotyczy to tylko głosowania papierowego - przy głosowaniu przez Internet system sam policzy koszt wybranych przez Ciebie projektów.
  Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).
  W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na wiek. (pobierz zgodę opiekuna)
  Jeśli głosujesz przez Internet, koniecznie potwierdź swój głos klikając w link aktywacyjny, który przyjdzie na Twój adres e-mail - inaczej Twój głos nie będzie ważny.
  Do dnia 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 roku!
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
  Lista projektów poddanych pod głosowanie w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
  Spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie.
  W celu promocji projektów wnioskodawcy będą mogli promować swoje projekty na naszych imprezach plenerowych w Parku Czechowickim w dniach: 13 czerwca 2015r godz. 16:00 - 19:00, 14 czerwca godz. 14:00 - 19:00, 20 czerwca godz. 16:00 - 19:00 i 21 czerwca godz. 14:00 - 19:00. W namiocie specjalnie na ten cel przygotowanym będzie można zapoznać się z projektami i zachęcać mieszkańców do głosowanie na własny projekt.
  W załączniku: Tabela projektów
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
  Dyskusje o złożonych projektach w Ursusie
  Od 27 lutego do 22 marca 2015 r. odbędą się spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów. W trakcie tych spotkań możesz zaprezentować swój projekt, zadać pytania innym twórcom projektów i wysłuchać, na jakie potrzeby odpowiadają ich projekty.
  To dobra okazja do łączenia projektów, modyfikacji, zwrócenia uwagi na szczegóły, które wymagają dopracowania. Może się okazać, że Twój sąsiad będzie miał podobny pomysł na projekt w zbliżonej lokalizacji albo złożycie dla różne projekty dla tego samego terenu. Dzięki udziałowi w spotkaniach będziesz mógł porozmawiać o tym, czy uda się Wasze projekty połączyć lub zmodyfikować je tak, aby się wzajemnie nie wykluczały.Z projektami możesz zapoznać się także na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, a głos w dyskusji możesz zabrać też na forum internetowym. Terminy spotkań zostaną opublikowane na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Spotkania odbędą się we wszystkich obszarach, dla którym można składać projekty.
  W Ursusie spotkania odbędą się w dniach 18 i 19 marca o godzinie 18:00 w Domu Kultury „Kolorowa” przy ulicy Sosnkowskiego 16. 18 marca będziemy dyskutować o projektach inwestycyjnych a 19 marca o projektach nieinwestycyjnych tzw. miękkich.
  Pamiętaj!
  Jeżeli nie złożyłeś projektu, te spotkania są również dla Ciebie! Dzięki nim możesz wpływać na projekty przygotowane przez innych, aby były jeszcze lepsze! Warto poświęcić trochę czasu, żeby przyczynić się do dopracowania projektów. To ważne, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby – Twoje i innych mieszkańców.
  harmonogram spotkań
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
  Projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego
  Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z wnioskami, które wpłynęły do naszej Dzielnicy w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Lista projektów.
  Zapraszamy również do dyskusji na temat projektów na FORUM.
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: mka 
  Skład zespołu
  Zgodnie z uchwałą nr. 12/2015 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 07 stycznia 2015 r. w Dzielnicy Ursus powstał zespół ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w składzie :
  • Bolesław Staniszewski- Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Ursus",
  • Alicja Pilecka- Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  • Piotr Pełka- Fundacja na rzecz rozwoju lokalnego "Złoty Środek",
  • Bożena Iwaniukowicz- Stowarzyszenie Kulturalne "Carmen",
  • Artur Fiks ze Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie,
  • Maciej Mijas- mieszkaniec,
  • Marian Czapski- mieszkaniec,
  • Halina Bednarz-Porada- mieszkaniec,
  • Agnieszka Smyka - Mijas- mieszkaniec,
  • Jacek Pulwarski- mieszkaniec,
  • Wojciech Golicz- mieszkaniec,
  • Aneta Chałońska- radna,
  • Łukasz Nejman- radny,
  • Adam Chmielewski- radny,
  • Tomasz Dąbrowski- radny,
  • Przemysław Omen- pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
  • Magdalena Czapska-Szymul- pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
  • Aleksandra Magierecka- koordynator,
  • Norbert Pyza- koordynator,
  • Bogusław Łopuszyński- koordynator.

  Załączniki:
  1. Regulamin zespołu
  2. Broszura o budżecie partycypacyjnym 2016
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: pja 
  Informacja

  Budżet partycypacyjny 2016Trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy! Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Ursusa? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dzielnicy Ursus.
  Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu Ursusa: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2016 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy. W skład zespołu wejdzie:

  • 6 mieszkańców,
  • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu), do 5 radnych osiedlowych
  • 4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza.
  Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2015 roku. Będzie to co najmniej 14 spotkań.

  Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie:


  SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 27 październik 2014 r., godzina 17:00, Sala Kameralna w Ośrodku Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14


  Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie 5 przedstawicieli. UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym.


  SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW 27 październik 2014 r., godzina 18:30, Sala Kameralna w Ośrodku Kultury „Arsus”, ul. Traktorzystów 14


  Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi lub osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi wylosowanymi na spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

  Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl Serdecznie zapraszamy!


  Dokumenty:
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: pja 
  Spotkanie
  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016 w naszej Dzielnicy. Odbędzie się ono dnia 6 listopada o godzinie 18:00 w sali 102 Pałacyku "Acherówka" przy ulicy Walerego Sławka 2. Obrady są otwarte dla mieszkańców. W programie m.in. ustalenie regulaminu pracy zespołu, wybranie przewodniczącego, decyzja o podzieleniu Dzielnicy na mniejsze regiony. Serdecznie zapraszamy
  Opublikowano: poniedziałek 19 października 2015 / Wprowadził: pja 

  Uśmiech natury czyli łąka kwietna w Ursusie
  Kolejny projekt z II edycji warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego został zrealizowany w dzielnicy Ursus. Tym razem, przy ul. Lalki, na powierzchni 100 mkw. powstała kwietna łąka, na której posadzono ponad 20 gatunków roślin.
  Koncepcja projektu zakładała sworznie miejsca, które będzie alternatywą dla miejskich trawników. Zachwyci kolorami i zapachem, stanowiąc jednocześnie dom dla wielu owadów. Na terenie niezagospodarowanej działki przy ul. Lalki wysiano nasiona roślin i kwiatów występujących na polskich łąkach, takich jak: złocień zwyczajny, firletka poszarpana, chaber łąkowy, krwiściąg lekarski, bukwica pospolita, marchew dzika, mak polny, wyka ptasia, komonica zwyczajna.
  Wartość umowy wyniosła 4 250,00 zł. Zakres prac związanych z realizacją projektu obejmował założenie łąki oraz jej późniejszą pielęgnację (podlewanie, pielenie, koszenie) wraz z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej.
  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: jab 
  Nowa ścianka do tenisa na OSIR Ursus
  Nowa ścianka treningowa do tenisa jest już dostępna na terenie OSIR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3. W przeszłości taka ścianka znajdowała się na terenie obiektu i skupiała dużą liczbę graczy. O tym, że powróci zadecydowali mieszkańcy w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi w II edycji warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego.
  Ścianka treningowa do tenisa ma wysokość 3 metrów, szerokość 8 metrów, wyposażona jest także u góry w stalową siatkę o wysokości 1 metra przechwytującą piłki. Przed ścianką, na dawnym boisku asfaltowym, wykonano kort o nawierzchni akrylowej w kolorze zielonym, która jest klasyfikowana przez ITF (Międzynarodową Federację Tenisową).
  Koszt realizacji projektu budowy ścianki, w ramach II edycji Budżetu Partycypacyjnego, to ponad 118 tys. zł. Prace trwały trzy miesiące. Obiekt przeznaczony jest do użytku publicznego, dostępny w godzinach otwarcia Ośrodka Sportu o Rekreacji w Dzielnicy Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3.

  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: jab 
  Piosenki Retro w „Kolorowej”
  Rozpoczęła się realizacja pierwszego projektu w ramach BP 2016 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wybrany przez mieszkańców projekt „Piosenki Retro w Kolorowej” realizuje DK „Kolorowa”.
  W najbliższą niedzielę, 31 stycznia zapraszamy o godz. 18:00 do Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 na koncert Haliny Kunickiej, piosenkarki znanej z przebojów takich jak m.in. „To były piękne dni” oraz „Jak dobrze mieć sąsiada”. Spotkanie poprowadzi Alina Małachowska.
  Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie Domu Kultury „Kolorowa”.
  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ursusa do wspólnej zabawy.
  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury 'Arsus'
  Opis:Dostosowanie aparatury projekcyjnej Kina Ośrodka Kultury Arsus do obowiązujących standardów technicznych.
  Stan realizacji:Projekt zrealizowany - Sala kinowa Ośrodka Kultury wzbogaciła się o nowoczesny projektor cyfrowy 2D/2k (standard DCI)
  Data aktualizacji:02.04.2016 r.
  Realizowany przez:Ośrodek Kultury ''Arsus''
  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
  Opis:Projekt polega na wybudowaniu domków lęgowych dla owadów.
  Stan realizacji:Projekt zrealizowany - domki zostały zawieszone.
  Data aktualizacji:02.04.2016 r.
  Realizowany przez:Wydział Ochrony Środowiska
  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Mapa / Plan Ursusa
  Opis:Wydanie mapy dzielnicy Ursus zawierającej poza ulicami informacje dot. Życia gospodarczego, kulturalnego oraz wszelkie informacje użyteczne mieszkańcom dotyczące dzielnicy.
  Stan realizacji:Projekt zrealizowany - mapa została wydrukowana i jest do dyspozycji mieszkańców.
  Data aktualizacji:04.02.2016 r.
  Realizowany przez:Wydział Kultury i Promocji
  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus
  Opis:Projekt ma na celu usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus poprzez zastosowanie tanich i bezpiecznych rozwiązań. Pierwsze z rozwiązań jest wyznaczenie pasów rowerowych na jezdniach. Drugie rozwiązanie jest dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych - poprzez zmianę oznakowania drogowego.
  Stan realizacji:Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej usprawnienia ruchu rowerowego. Trwa projektowanie pasów rowerowych oraz dróg rowerowych na ulicach objętych projektem. Projekty organizacji ruchu dla 25 ulic gminnych i 7 ulic powiatowych w opiniowaniu i uzgodnieniu. Termin ukończenia dokumentacji: listopad. Inżynier Ruchu m.st. Warszawy zatwierdził 4 projekty organizacji ruchu. Pozostałe projekty nadal są opiniowane lub zostały zwrócone z prośbą o naniesienie poprawek. Planowane wdrożenie większości projektów w 2015 r. Przetarg zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu min. połowy projektów.
  Data aktualizacji:04.02.2016 r.
  Realizowany przez:Wydział Infrastruktury - Więcej informacji pod linkiem http://www.ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=przetargi&zakres=&id=529&powrot=
  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów
  Opis:Posadzenie drzew, usunięcie kontenerów blaszanych lub ich obudowanie np. drewnem.
  Stan realizacji:Projekt zrealizowany – projekt polegał na nasadzeniu 12 szt. drzew – uzupełnieniu istniejącego szpaleru drzew od strony budynku przyległego do parku. Nasadzenia pozwolą na odgrodzenie/osłonięcie budynku od metalowych kontenerów stanowiących zaplecze lodowiska, które razi mieszkańców budynku.
  Data aktualizacji:04.02.2016
  Realizowany przez:Wydział Ochrony Środowiska
  Opublikowano: wtorek 12 lipca 2016 / Wprowadził: jab 
  Wyniki głosowania budżetu partycypacyjnego 2016 w Ursusie
  Poznaliśmy wyniki głosowania oraz projekty, które będą realizowane w Dzielnicy Ursus, w ramach budżetu partycypacyjnego 2016. Pula środków w Ursusie przeznaczona na budżet obywatelski realizowany w przyszłym roku to 1 524 253,00 zł.
  W Dzielnicy Ursus głosowało 4908 osób, co stanowi 8,7 % mieszkańców. Do realizacji wybrano w sumie 21 projektów. Zwycięski projekt dotyczy usprawnienia ruchu rowerowego na terenie dzielnicy.
  Poniżej lista projektów, które będą realizowane w 2016 r w Dzielnicy Ursus.
  • Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus - koszt projektu 73.300 zł;
  • promocja czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych i e-booków - koszt projektu 106.000 zł;
  • Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - koszt projektu 105.780 zł;
  • Klimatyzacja sali imprez Domu Kultury „Kolorowa” - koszt projektu 24.810 zł;
  • Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Dzielnicy Ursus - koszt projektu 83.253 zł;
  • Ekologiczny Ursus- Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w Ursusie - koszt projektu 20.000 zł;
  • Fortepian dla Ursusa - koszt projektu 40.000 zł;
  • Plac Zabaw Dla Dorosłych - koszt projektu 218.400 zł;
  • Ursus Street Art- Free Graffiti - koszt projektu 3.430 zł;
  • Plenerowe bajki dla dzieci „Nasze wakacyjne bajki” - koszt projektu 19.000 zł;
  • Budki dla ptaków i łąka kwietna – EKO MIASTO - koszt projektu 33 020 zł;
  • Ursus bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z ursuskich murów - koszt projektu 29.700 zł
  • Bajkowy Park Rozrywki "Oaza" - koszt projektu 200.000 zł;
  • Budowa Fitness Parku na Gołąbkach - koszt projektu 85.500 zł;
  • Ścianka do tenisa - koszt projektu 110.810 zł;
  • Ocalić pamięć Zakładów Mechanicznych "Ursus" - koszt projektu 205.000 zł;
  • Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Społecznego Klubu Seniora „Promyk” - koszt projektu 19.750 zł;
  • Piosenki Retro w „Kolorowej” - koszt projektu 54.000 zł;
  • Dodatkowe miejsca parkingowe przy Placu 1905 Roku - koszt projektu 29 115 zł;
  • Wypożyczalnia Zabawek - koszt projektu 30 800 zł;
  • "Świat w obiektywie"- aktywacja społeczności Dzielnicy "Ursus" przez działalność w sekcji fotograficznej - koszt projektu 21 420 zł.
  Szczegółowe wyniki i opisy projektów znajdują się na stronie:
  https://bp2016warszawa.zetwibo.pl/votingResult/taskList?regionId=22
  Opublikowano: poniedziałek 16 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
  Projekty pierwszej edycji B.P. zrealizowane w 2015 roku.
  Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

  Projekt „Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół” został zgłoszony w budżecie partycypacyjnym 2015 r. Niedawno Urząd Dzielnicy Ursus rozwiesił 60 sztuk domków dla owadów.
  Zlokalizowane są one w następujących miejscach:
  • w Parku Czechowickim - 8szt.;
  • w Parku Achera - 4 szt.;
  • w Parku Hassów - 4 szt.;
  • na terenie szkoły przy ul. Dzieci Warszawy - 8 szt.;
  • na skwerku przy ul. Cierlickiej - 4 szt.,
  • na terenie zieleńca przy ul. Wojciechowskiego i ul. Orląt Lwowskich (pl. Węglowy) - 4 szt.;
  • na terenie zieleńca przy ul. Bony i ul. Koronacyjnej – 4 szt.;
  • na terenie zieleńca przy ul. Królów Polskich – 4 szt.,
  • na pasażu przy ul. Zagłoby – 8 szt.;
  • teren przy ul. Gierdziejewskiego (tzw. „zielone pagórki”) - 12szt.
  Głównym celem budowy domków dla owadów jest umożliwienie im złożenia jaj, jak również przetrwanie hibernacji. Na terenach miejskich, domki zamieszkiwane są przez samotne owady, które nie wykazują zachowań agresywnych w stosunku do ludzi. Zachęcamy mieszkańców Ursusa do obserwowania budek. Może niedługo pojawią się w nich nowi lokatorzy?

  Mapa Ursusa

  Szukasz poczty, przedszkola, stacji benzynowej czy stacji roweru miejskiego Veturilo? Teraz będzie łatwiej ją znaleźć. Dzielnica Ursus m.st. Warszawy wydała mapkę na której widoczne są właśnie te elementy.
  Na drugiej stronie mapy podane zostały dane kontaktowe m.in. do ośrodków kultury, bibliotek, placówek oświatowych, a także policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Można ją otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 r.
  Pomysłodawczynią mapy była jedna z mieszkanek Ursusa, która zgłosiła go w poprzedniej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Koszt wydrukowania 2.000 szt. wyniósł 3.738 zł.
  mapa Ursusa (plik PDF) -
  http://www.ursus.warszawa.pl/files/2054_Warszawa_Ursus.pdf

  Kolejny projekt budżetu partycypacyjnego 2015 zrealizowany w Ursusie

  Cyfryzacja kina w O.K. „Arsus” to już czwarta inicjatywa mieszkańców z Budżetu Partycypacyjnego 2015, która została zrealizowana w Dzielnicy Ursus. Sala kinowa Ośrodka Kultury wzbogaciła się o nowoczesny projektor cyfrowy 2D/2k (standard DCI) wraz z ekranem i profesjonalnym wyposażeniem składającym się m.in. z czterech głośników o średniej mocy 400 W każdy.
  Zastosowane rozwiązania pozwolą na oglądanie filmów w standardzie 2D. Cechą charakterystyczną zakupionego sprzętu jest prostota obsługi oraz modułowa konstrukcja projektora, co umożliwia jego szybki serwis. Ponadto, niezależny moduł mocowania lampy umożliwiający jej szybką wymianę, Wznowienie działalności kina „Ursus” planowane jest na wrzesień tego roku.
  Obok cyfryzacji kina, do tej pory w Dzielnicy Ursus zrealizowano następujące projekty mieszkańców:
  • Domki dla skrzydlatych przyjaciół. Na terenie Dzielnicy zainstalowano 60 domków dla pożytecznych owadów, m.in. zapylających rośliny,
  • Zagospodarowanie zieleni Parku Hassów polegające na uzupełnieniu drzewostanu o 12 szt., które stworzyły zielony szpaler pozwalający zmienić otoczenie w pobliżu jednego z budynków mieszkalnych,
  • Mapa Ursusa. To publikacja zawierająca podstawowe informacje dotyczące życia gospodarczego, kulturalnego oraz dane adresowe instytucji samorządowych działających na terenie Dzielnicy.
  W trakcie realizacji jest ostatni w Dzielnicy Ursus projekt budżetu partycypacyjnego 2015 - usprawnienie ruchu rowerowego. Zakończono pierwszy etap prac - opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu.
  Opublikowano: czwartek 29 października 2015 / Wprowadził: mka 

  Mieszkańcy Dzielnicy zdecydowali na co przeznaczyć środki z tegorocznego budżetu partycypacyjnego.
  13 z 47 zgłoszonych przez mieszkańców projektów w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego zostanie zrealizowanych w 2017 r. Największe poparcie w III edycji budżetu obywatelskiego (853 głosów) otrzymał projekt obszaru Ursus Południe „Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus” . Jego wykonanie oszacowano na kwotę 122 000,00 zł. Na tym terenie powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe.
  Lista projektów wybranych do realizacji dla obszaru: Ursus Południowy przestawia się następująco:
  • „Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej, poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus” z liczbą oddanych głosów 853;
  • "Szafki na podręczniki szkolne w SP 4-Ursus Południowy" z liczbą oddanych głosów 823;
  • "Boisko plażowe na stadionie OSiR" z liczbą oddanych głosów 734;
  • "Miejskie Regały Książkowe - mobilne biblioteki" z liczbą oddanych głosów 694;
  • "Łąka kwietna Park Czechowicki - EKO MIASTO" z liczbą oddanych głosów 610;
  • "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy" z liczbą oddanych głosów 532;
  • "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul Sosnkowskiego 3" z liczbą oddanych głosów 470;
  • "Poranki Muzyczne dla dzieci w D.K. „Kolorowa" z liczbą oddanych głosów 374;
  • "Warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu finansów osobistych/Ursus Południe" z liczbą oddanych głosów 314.
  Kwota przeznaczona na realizację zwycięskich projektów obszaru Ursus Południe wynosi 752 916,30 zł.

  Na obszarze Ursus Północny największe poparcie otrzymał projekt „Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Orłów Piastowskich, Bony, Rakuszanki, Listopadowej”- 783 głosy.
  Dwa projekty: „Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny” oraz „Warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu finansów osobistych/Ursus Północny” uzyskały to samo poparcie mieszkańców- 342 głosy.
  Natomiast projekt "Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Północny)” otrzymał 395 głosów.

  Szczegóły na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/votingResult/selectRegion?mainRegionId=22

  Dziękujemy za oddane glosy!
  Opublikowano: środa 13 lipca 2016 / Wprowadził: jab 
  Głosowanie - Budżet Partycypacyjny 2017
  Już we wtorek 14 czerwca startujemy z głosowaniem na projekty III edycji Budżetu Partycypacyjnego, które potrwa do 24 czerwca.
  Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać swój głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2017 roku.

  Zagłosuj:

  PRZEZ INTERNET na stronie
  http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
  OSOBISCIE w Urzędzie Dzielnicy Ursus, plac Czerwca 1976 r. nr 1 (okienko nr 2)
  • 14-17.06 w godz. 8:00-16:00
  • 20.06 w godz. 8:00-18:00
  • 21-23.06 w godz. 8:00-16:00
  • 24.06 w godz. 8:00-18:00
  lub w Acherówce, ul. Walerego Sławka 2
  • 17.06 w godz. 14:00-18:00
  • 20.06 w godz. 14:00-18:00
  • 24.06 w godz. 14:00-18:00
  UWAGA! W tej edycji nastąpiła zmiana: papierową kartę do głosowania można oddać tylko osobiście w wyżej wyznaczonym punkcie, pokazując dowód tożsamości.
  Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz w jednej dzielnicy.
  Łączny koszt realizacji wybranych projektów nie może przekraczać kwoty dostępnej w danym obszarze terytorialnym.
  Dla obszaru Ursus Północ i Ursus Południe jest to po 763 500 zł.
  Więcej informacji na stronie:
  http://twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie_2017
  Opublikowano: środa 13 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Zakończenie etapu weryfikacji
  Informujemy, że zgodnie z harmonogramem budżetu partycypacyjnego 2017 Wydziały merytoryczne w Urzędzie Dzielnicy oraz jednostki m.st. Warszawy zakończyły etap weryfikacji szczegółowej projektów Budżetu Partycypacyjnego 2017. Prezentujemy projekty zweryfikowane negatywnie ( tabela nr 1 ) oraz pozytywnie ( tabela nr 2 ).
  Kolejnym etapem budżetu partycypacyjnego jest etap losowania kolejności projektów na listach. Losowanie przeprowadzi Zespół ds. budżetu partycypacyjnego 2 czerwca o godz. 17 30 w sali 102 budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Po losowaniu rozpocznie się promocja zgłoszonych projektów przez autorów, którzy będą prezentować swoje pomysły na wydarzeniach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus. Poniżej prezentujemy terminy imprez, w trakcie których będą przygotowane punkty informacyjne:

  - 04.06.16 r. Bieg Ursusa, start 9:00, stadion OSIR- u ul. Sosnkowskiego 3;
  - 11.06.16 r. Festiwal Disco Polo, Parku Czechowicki, godz. 17:00-22:00 oraz
  - 18.06.16 r. Bieg Niedźwiadka start o 11:00, stadion OSIR- u ul. Sosnkowskiego 3.

  Następnie od 14 do 24 czerwca 2016 r. potrwa głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na projekt albo projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. W tym roku zasady głosowania uległy zmianie. Żeby zagłosować papierowo, trzeba kartę przynieść osobiście do jednego z wyznaczonego w naszej dzielnicy punktu do głosowania i pokazać dowód tożsamości.
  Dla obszaru Ursus Północ będzie to Urząd Dzielnicy, plac Czerwca 1976 r. nr 1, natomiast dla Ursusa Południowego Acherówka. O godzinach otwarcia punktów do głosowania poinformujemy w późniejszym terminie.
  Jeśli w Państwa okolicy są osoby mające problem z poruszaniem się lub nie mają internetu, a są zainteresowane wzięciem udziału w głosowaniu, prosimy przekazać, aby zgłosiły się do koordynatora budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus pod numer (22) 443 61 13 do dnia 3 czerwca 2016 r. Przedstawiciel urzędu odbierze kartę osobiście.
  Opublikowano: środa 13 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Przedyskutuj pomysły
  Za nami etap składania projektów w ramach BP2017. W Ursusie zgłoszono 59 projektów (w tym 27 projektów w Ursusie Północnym i 32 w Ursusie Południowym). Kolejnym etapem tegorocznego budżetu partycypacyjnego są publiczne dyskusje autorów projektów z mieszkańcami, które potrwają do 06 marca 2016 r. Zapraszamy na cztery spotkania w Dzielnicy Ursus, podczas których autorzy projektów będą prezentować swoje pomysły, a pracownicy urzędu i członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odpowiedzą na wszelki pytania i wyjaśnią wątpliwości związane z dalszym procedowaniem zgłoszonych projektów. Spotkania będą okazją do wymiany opinii mieszkańców oraz szansą na dopracowanie projektów i przygotowanie ich do etapu weryfikacji.
  Terminy spotkań:
  • Ursus Północny - poniedziałek, 22 lutego, godz. 18:00-20:00 - Dom Kultury MIŚ, ul. Zagłoby 17,
  • Ursus Południowy - środa, 24 lutego, godz. 17:00-20:00, - Dom Kultury Kolorowa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 (parter),
  • Ursus Południowy – poniedziałek, 29 lutego, godz. 17:00- 20:00, Dom Kultury Kolorowa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 (I piętro),
  • Ursus Północny - środa, 2 marca, 18:00-20:00 Dom Kultury MIŚ, ul. Zagłoby 17.
  Podział projektów według terminów spotkań jest dostępny na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zapraszamy-na-spotkania-o-zg-oszonych-projektach

  Do pobrania:
  Opublikowano: środa 13 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Spotkanie z mieszkańcami dot. budżetu partycypacyjnego
  Za nami pierwsze spotkanie z mieszkańcami związane z III edycją budżetu partycypacyjnego.
  Celem spotkania było omówienie szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego oraz działań i pomysłów mieszańców na projekty do budżetu.
  Kolejnym punktem spotkania było omówienie priorytetów rozwojowych dzielnicy. Głos zabrała Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, która przedstawiła mieszkańcom projekty wybrane do realizacji II edycji budżetu partycypacyjnego.
  „Bogatsi o doświadczenia z poprzednich lat oraz przekonani o celowości akcji zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Realizacja projektów z poprzednich konkursów zyskała akceptację szerokiego grona mieszkańców. Po raz kolejny będą Państwo mieli możliwość zadecydowania o przeznaczeniu części środków budżetowych dzielnicy Ursus na wybrane pomysły. Każdy ma szansę na realizację własnego. W tym roku na Budżet Partycypacyjny zarząd przeznaczył środki w wysokości 1 527 000 zł, co stanowi 1,12% prognozowanego na 2017 r. budżetu Dzielnicy powiedziała Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska”.
  Pytania mieszkańców dotyczyły głównie możliwości zgłaszania projektów w zakresie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz utworzenia miejsc aktywności lokalnej dla mieszkańców.
  W trakcie spotkania mieszkańcom został przedstawiony nowy program rozwoju miasta 2030 i kierunki jego rozwoju na następne kilkanaście lat. Prace nad strategią potrwają do sierpnia 2017 r. Zachęcamy do włączenia się mieszkańców i środowisk lokalnych do prac na wszystkich etapach programu. Więcej informacji na ten temat na stronie warszawa2030.um.warszawa.pl.
  Na zakończenie spotkania omówiono kolejną formę udziału mieszkańców w sprawach podejmowanych przez miasto- Inicjatywy Lokalnej.
  Opublikowano: środa 13 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Maratony pisania wniosków budżetu partycypacyjnego 2017
  Masz pomysł na projekt? Nie wiesz jak go zrealizować?

  Przyjdź na maratony pisania wniosków w dniach:
  • 11.01.2016 r. (pon.)w godz. 18:00- 20:00 w Domu Kultury „Miś”, ul. Zagłoby 17 oraz
  • 12.01.2016 r. (wt.) w godz. 18:00- 20:00 w Domu Kultury „Kolorowa”, ul. gen. Sosnkowskiego 16
  Aby zachęcić Państwa do składania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego 2017, zapraszamy na maratony pisania wniosków organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursus.
  Mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowej pomocy pracowników urzędu m.in. przy wypełnianiu wniosków, sprawdzaniu własności gruntów i wycenie projektu.
  Spotkanie będzie też szansą by wymienić się spostrzeżeniami i zapoznać się z pomysłami innych wnioskodawców. Wspólnie sprawmy, aby pomysł stał się realnym zadaniem do wykonania.
  Opublikowano: środa 13 lipca 2016 / Wprowadził: mka 
  Spotkanie o priorytetach i potrzebach dzielnicy.
  Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się 7 grudnia 2015 r., o godzinie 18:00, w „DK Kolorowa”, przy ul. Gen. Sosnkowskiego 16 (sala na parterze).
  Dyskusje mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic mają na celu zwrócenie uwagi, w jakich obszarach są największe potrzeby na działania i jak pomysły mieszkańców na projekty do budżetu mogłyby być realizowane. Będzie można usłyszeć m.in. o planach inwestycyjnych na terenie dzielnicy oraz wymienić opinie i porozmawiać z przedstawicielami władz dzielnicy o innych działaniach aktualnie podejmowanych przez miasto. W spotkaniu wezmą udział: burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus oraz pracownicy Urzędu.
  Opublikowano: wtorek 1 grudnia 2015 / Wprowadził: mka 
  Zgłoś swój projekt do budżetu partycypacyjnego!
  Do 15 stycznia możesz zgłosić projekt, który poprawi Twoją okolicę! Projekty, na które w czerwcu zagłosuje najwięcej warszawiaków, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy i zrealizowane w kolejnym roku tj. 2017 roku.

  Poniżej przedstawiamy Państwu zasady uczestnictwa w tym procesie.

  Aby zgłosić projekt wystarczy:
  • – wypełnić formularz ON-LINE lub PAPIEROWY (Uwaga! formularz papierowy należy wydrukować, wypełnić i przynieść do urzędu dzielnicy Ursus- plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa, Kancelaria Urzędu-parter). Potrzebne dokumenty do wydrukowania znajdziesz TUTAJ
  • – do każdego formularza dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają projekt (tu możesz pobrać kartę poparcia)
  • – powinieneś też przygotować wstępny kosztorys projektu, poszukaj podpowiedzi w Ile kosztuje miasto?
  Projekty muszą być przypisane do jednego z dwóch obszarów terytorialnych dzielnicy URSUS:
  • Obszar 1: Ursus Południowy – 763 500 zł
  • Obszar 2: Ursus Północny – 763 500 zł
  • Łącznie: 1 527 000 zł
  Projekt musi spełniać kilka warunków:
  • – musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku czyli w 2017 r.;
  • – powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta;
  • – teren, na którym zlokalizowany jest projekt, powinien być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy;
  • – projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.);
  • – nie może być projektem częściowym, powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania); w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017;
  • – musi być zgodny ze strategiami i programami
   przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę;
  • – całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie dwóch obszarów terytorialnych (Ursus Północny- 763 500 zł i Ursus Południowy- 763 500 zł). Wszystkie złożone projekty zostaną poddane wstępnej weryfikacji, której dokonają urzędnicy. W przypadku braków w formularzu autor będzie miał 3 dni na wprowadzenie poprawek. Weryfikacja potrwa do 31 maja 2016 r.
  Jakie projekty mogę zgłosić?

  Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd. Masz wątpliwości?

  Przejrzyj NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. Jeśli nadal masz pytania, przyjdź na jeden z dyżurów konsultacyjnych, na których urzędnicy dzielnicowi pomogą Ci przygotować propozycję projektu. Terminy dyżurów będą znane niedługo. Możesz też napisać na adres twojbudzet@um.warszawa.pl lub do koordynatora dzielnicy Ursus na adres budzetpartycypacyjny2017@ursus.warszawa.pl

  Uwaga
  Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!
  Wybrane w głosowaniu mieszkańców projekty zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok i wtedy też rozpocznie się ich realizacja.
  Opublikowano: środa 25 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
  Pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego
  W środę, 7 października, członkowie Zespołu określili szczegółowe zasady przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. Kwota, która została przeznaczona na realizację BP w 2017 wynosi 1 527 000 zł, co stanowi 1,12% planowanego na przyszły rok budżetu Dzielnicy Ursus.
  W związku z tym, że kwota przekroczyła 1 milion zł Zespół podjął decyzję o podziale Dzielnicy na dwa obszary: Ursus Północny i Ursus Południowy. Kwota przypisana każdemu z nich wynosi po 763 500, 00 zł. Podjęto również decyzje o nie wprowadzaniu limitu kwoty na projekt. W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego zdecydowaną przewagą głosów stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego objęła Joanna Wiecińska (mieszkanka Dzielnicy Ursus). Wiceprzewodniczącym zespołu został wybrany Stanisław Wardziński (mieszkaniec Dzielnicy Ursus), a sekretarzem zespołu został wybrany Przemysław Omen (pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus).
  Członkowie zespołu wspólnie wypracowali projekt Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017. 8 października ukazało się zarządzenie nr 1400/2015 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017, którego załącznikiem jest Regulamin przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Mieście Stołecznym Warszawie. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
  Link do strony - Zarządzenie nr 1400/2015 z dnia 08-10-2015
  W dniu 21.10.2015 r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 300/2015 w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego oraz zasad jego przeprowadzania w Dzielnicy Ursus w 2017 r. Informujemy, iż w tym roku nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego w następującym zakresie:
  • projekt zgłaszany do budżetu partycypacyjnego może mieć do 3 autorów;
  • podczas publicznych dyskusji mieszkańców obowiązkowa będzie obecność autorów projektów;
  • w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej, projektodawca uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowną weryfikację tego projektu. Wynik ponownej weryfikacji ma charakter ostateczny.
  • na etapie głosowania nie ma możliwości oddania karty do głosowania w czyimś imieniu.
  Aby zagłosować trzeba będzie zgłosić się osobiście w Urzędzie Dzielnicy, bądź zagłosować przez internet. Prace nad BP 2017 rozpoczynamy już w połowie listopada tego roku.

  Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 w Warszawie:
  • Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach - do końca 10.2015 r.;
  • Zgłaszanie projektów- od 16.11.2015 r. do połowy 15.01.2016 r.;
  • Publiczne dyskusje mieszkańców- od 15.02.2016 r. do 06.03.2015 r. ;
  • Weryfikacja projektów- od połowy 14.03.2016 r. do końca 31.05.2016 r.;
  • Spotkania promocyjne- do 24.06.2016 r.;
  • Głosowanie- od 14.06 do 24.06.2016 r.;
  • Ogłoszenie wyników do 15.07.2016 r.
  Zapraszamy do udziału w budżecie partycypacyjnym 2017!

  Załączniki:
  1. Zarządzenie nr 1400/2015 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017;
  2. Regulamin przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w m.st. Warszawie;
  3. Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017.;
  4. Uchwała nr 300/2015 z dnia 21.10.2015r Zarządu Dzielnicy Ursus w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego oraz zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2017;
  5. Protokół ze spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego z dnia 07.10.2015 r.;
  6. Uchwała nr 281/2015 z dnia 30.09.2015r Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.
  Opublikowano: środa 25 listopada 2015 / Wprowadził: mka 
  III edycja budżetu partycypacyjnego
  Zaczynamy przygotowania do III edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Tym razem na realizację projektów Zarząd Dzielnicy przeznaczył 1,12 % prognozowanego budżetu Dzielnicy Ursus, co daje kwotę 1 527 000, 00 zł. Na spotkaniu 24 września br. wyłoniono członków dzielnicowego Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego. W jego skład weszli dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych, pięcioro mieszkańców, trzech radnych dzielnicy, pięciu urzędników wskazanych przez burmistrza, jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz jeden przedstawiciel Rady Seniorów. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Ursusie odbędzie się 7 października, o godzinie 18:30, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus (sala 205, plac Czerwca1976 r. nr 1). Obrady będą otwarte dla mieszkańców. Program spotkania obejmuje ustalenie regulaminu pracy zespołu, wybranie przewodniczącego oraz podjęcie decyzji o podzieleniu Dzielnicy na mniejsze regiony. Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy sami decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultury, zdrowia czy sportu. Jeśli od dawna myślicie o realizacji projektów, które będą służyły mieszkańcom Ursusa, to koniecznie wykorzystajcie możliwości, jakie daje Wam budżet partycypacyjny i zgłoście swój projekt.
  Więcej informacji na www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  Opublikowano: środa 25 listopada 2015 / Wprowadził: mka 

  Budżet partycypacyjny: 34 projekty w 2 lata
  W sierpniowym wydaniu „Dziennika Ursusa” przedstawiamy wszystkie 34 zwycięskie projekty budżetu partycypacyjnego, które zrealizowane zostaną w latach 2017-2018. Łącznie wydatki na ten cel wyniosą 3 148 358 zł. Najwięcej projektów związanych jest z infrastrukturą sportową i aktywną rekreacją. Wśród nich trzy nowoczesne place zabaw: SkatePark dla rolkarzy i 2 tory rowerowe „Pumptrack”, zmodernizowane zostaną 2 boiska szkolne, o cztery obiekty sportowe wzbogaci się OSiR Ursus, w tym plenerowy plac ćwiczeń i powietrzna ścieżka gimnastyczna. Druga grupa to projekty z dziedziny kultury i edukacji, w tym Poranki Muzyczne dla dzieci, Wypożyczalnia Zabawek Edukacyjnych, Audiobooki dla młodzieży, Bookcrossing oraz bezpłatne zajęcia Fitness. Na podkreślenie zasługują trzy projekty dotyczące lokalnej historii: „Izba Tożsamości Ursusa zaprasza: Śladami Historii po dzielnicy”, „Skarby Ursusa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy”, wreszcie przywracające pamięć ponad 100 lat fabryki Ursus nowoczesne odtworzenie ruchomego neonu w kształcie traktorów na dachu Urzędu naszej dzielnicy.

  Urszula Kierzkowska, burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:
  „Słowa podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczyli w głosowaniu. Serdecznie gratuluję autorom zwycięskich projektów. Aktywny udział w procesie budżetu partycypacyjnego dowodzi poczucia odpowiedzialności mieszkańców za swoje najbliższe otoczenie. Najbardziej cieszy, że realizowane projekty pozytywnie zmieniają naszą dzielnicę. Dlatego jako burmistrz i samorządowiec będę konsekwentnie zmierzać do umocnienia tej praktyki współudziału mieszkańców w dysponowaniu wydatkami dzielnicy i całego miasta. Musimy wspólnie w skali Warszawy dążyć do podniesienia rangi budżetu partycypacyjnego, do upowszechnienia udziału obywateli w tym procesie. Sprzyjać temu powinno na przykład wprowadzenie projektów ogólnomiejskich, w skali dwóch i więcej dzielnic, w obszarze infrastruktury czy ochrony środowiska. Trzeba rozważyć wzmocnienie potencjału realizacyjnego w dzielnicach i w Ratuszu, aby zwycięskie projekty mogły być sprawnie i w terminie urzeczywistniane.”

  Pełne info w linku: http://www.ursus.warszawa.pl/files/du/du_08-286_s.pdf
  Opublikowano: czwartek 31 sierpnia 2017 / Wprowadził: lwi 
  Wyniki głosowania bp2018
  Wyniki głosowania w Warszawie: w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie zrealizowanych będzie 881 projektów na łączną kwotę 60 026 583 zł. Do podziału było ponad 61 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 2782 projekty, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 808 projektów dotyczących 18 dzielnic. Głosowało 117 381 osób. Oto wyniki głosowania w Ursusie: MAMY 21 ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW, w tym: 11 w Ursusie Południowym i 10 w Ursusie Północnym, łączny koszt realizacji: 1 640 142,00 zł. Głosowało w naszej dzielnicy 3807 mieszkańców, więcej niż rok temu (wtedy 3370).

  Burmistrz dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska: „Słowa podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczyli w głosowaniu. Serdecznie gratuluję autorom zwycięskich projektów. Aktywny udział w procesie budżetu partycypacyjnego dowodzi poczucia odpowiedzialności mieszkańców za swoje najbliższe otoczenie, a najbardziej cieszy, że realizowane projekty pozytywnie zmieniają naszą dzielnicę”.

  W linkach oficjalne rezultaty:
  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/votingResult/taskList?regionId=568&taskGroupId=4
  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/votingResult/taskList?regionId=569&taskGroupId=4

  Oto lista wygranych projektów.
  Ursus Południowy: 11 projektów. Łączny koszt realizacji: 820 650,00 zł
  1. Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus (nr 494). 980 głosów.
  Przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicy Drzymały.
  2. Audiobooki dla młodzieży w 2 bibliotekach - Ursus Południowy (nr 1204). 807 głosów.
  Do Biblioteki na ul. Plutony Torpedy i do Biblioteki Skorosze zostaną zakupione zestawy 48 audiobooków dla młodzieży, szczególnie pomocne dla dyslektyków.
  3. Plenerowy plac do ćwiczeń (nr 2129). 772 głosy.
  Na terenie OSiR Ursus powstanie plac do ćwiczeń na świeżym powietrzu, na który każdy mieszkaniec niezależnie od wieku będzie mógł przyjść, poćwiczyć, poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną, miło i aktywnie spędzając czas ze znajomymi.
  4. Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny) (nr 359). 700 głosów.
  Dom Kultury „Kolorowa” zostanie zaopatrzony w ogólnodostępne urządzenia AED, co umożliwi podjęcie przez niewykwalifikowane osoby akcji reanimacyjnej i ratowania życia każdego, kto będzie znajdował się w pobliżu i potrzebował takiej pomocy, do czasu przyjazdu pogotowania ratunkowego.
  5. Powietrzna ścieżka gimnastyczna (nr 655). 699 głosów.
  Na stadionie OSiR powstanie powietrzna ścieżka gimnastyczna do prowadzenia zajęć sportowych, pokazów, zabaw gimnastycznych.
  6. Poprawa bezpieczeństwa drogowego w okolicach ulicy Skoroszewskiej (nr 882). 665 głosów.
  Poprawie bezpieczeństwa mieszkańców sprzyjać będzie montaż progu zwalniającego w ciągu ul. Skoroszewskiej oraz montaż dodatkowych latarni doświetlających przejścia dla pieszych, na skrzyżowaniach ulic Prystora, Skoroszewskiej i Sławoja Składkowskiego.
  7. ul. Sławka – nowe miejsca parkingowe (nr 1875). 615 głosów.
  Będzie 25 nowych, ogólnodostępnych miejsc parkingowych na jezdni ul. Sławka, w rejonie parku Achera.
  8. Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa" (nr 300). 613 głosów.
  Dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa" – zostanie zakupiony nowy, bezpieczny i energooszczędny piec do wypału ceramiki.
  9. Bezpłatne zajęcia Fitness "FIT TO NIE MIT" (nr 1183). 593 głosy.
  Dom Kultury „Kolorowa” zakupi niezbędne przyrządy do ćwiczeń i zorganizuje bezpłatne zajęcia Fitness "FIT TO NIE MIT”, dostępne dla wszystkich mieszkańców Ursusa.
  10. SkateparkUrsus (nr 1726). 535 głosów.
  W Ursusie na ul. Zapustnej, niedaleko kościoła, zostanie zbudowany duży skatepark, z szerokimi rozpędami, z urozmaiconym funboxem, minirampą, dwiema poręczami i grindboxem.
  11. Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci (nr 2573). 488 głosów.
  Zostaną zorganizowane bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, pod opieką wykwalifikowanych, wraz z wyposażeniem Sali (ul. Konińska 2).

  Ursus Północny: 10 projektów. Łączny koszt realizacji: 819 492,00 zł
  1. Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania (nr2506). 609 głosów.
  Zostanie wykonana konstrukcja zadaszenia wraz z instalacją ogrzewania boiska sportowego na terenie SP 11 ul. Keniga 20, co pozwoli na całoroczne, wielofunkcyjne użytkowanie obiektu.
  2. Boiska dla Warszawy - Warszawska 63 (nr262). 517 głosów.
  Boisko szkolne do piłki nożnej na ul. Warszawskiej 63 zostanie ogrodzone, zostaną także zamontowanie piłkochwyty.
  3. Audiobooki dla młodzieży w 2 bibliotekach - Ursus Północny (nr1199). 496 głosów.
  Do Biblioteki Niedźwiadek i Biblioteki Gołąbki zostaną zakupione zestawy 48 audiobooków dla młodzieży, szczególnie pomocne dla dyslektyków.
  4. Mała architektura sportowa (2529). 463 głosy.
  Projekt zakłada zakup i instalację stołów do gry w piłkarzyki, szachy oraz tenisa stołowego. Każdy ze stołów znajdzie miejsce w czterech lokalizacjach Ursusa Północnego. Konstrukcja stołów jest betonowa, co umożliwi trwałą instalację w miejscach zewnętrznych, rekreacyjnych, na wolnym powietrzu.
  5. Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny) (nr362). 437 głosów.
  Dom Kultury „Miś” zostanie zaopatrzony w ogólnodostępne urządzenia AED, co umożliwi podjęcie przez niewykwalifikowane osoby akcji reanimacyjnej i ratowania życia każdego, kto będzie znajdował się w pobliżu i potrzebował takiej pomocy, do czasu przyjazdu pogotowania ratunkowego.
  6. Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus (nr2591). 394 głosy.
  Zostaną odtworzone, po latach, 3 ruchome neony w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 nr 1. Sekwencyjnie rozświetlane koła kolejnych traktorów tworzyć będą wrażenie jadących po krawędzi dachu pojazdów.
  7. Wypożyczania Zabawek Edukacyjnych - Ursus Północny (nr1210). 344 głosy.
  Projekt zakłada kontynuację w 2018 r. "Wypożyczalni zabawek", w Bibliotece Publicznej w Ursusie: filie Niedźwiadek i Gołąbki.
  8. Izba Tożsamości Ursusa zaprasza: Śladami historii po dzielnicy (nr1418). 287 głosów.
  Projekt zakłada 6 wycieczek z przewodnikami po wartościowych pod względem historii i kultury przemysłowej lokalizacjach w północnej części Ursusa. Projekt realizowany będzie także w Ośrodku Kultury "ARSUS" w Izbie Tożsamości Ursusa. Dla wszystkich zostanie opracowany darmowy ogólnodostępny spacerownik, także do ściągnięcia w formie mobilnej aplikacji.
  9. Skarby Ursusa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy? (nr2082). 254 głosy.
  Spopularyzowana zostanie wśród społeczności lokalnej interaktywna gra terenowa geocaching, poprzez zorganizowanie serii praktycznych warsztatów na terenie dzielnicy. Gra polega na poszukiwaniu przy pomocy aplikacji zainstalowanej na smartfonie skrytek umieszczonych w ciekawych miejscach dzielnicy.
  10. Poprawa estetyki Niedźwiadka – wymiana biało-czerwonych słupków (nr1872). 231 głosów.
  Zostaną wymienione na bardziej eleganckie, czarne (ul. Warszawska, ul. Orląt Lwowskich, ul. Wojciechowskiego, ul. Zagłoby, ul. Keniga).

  Opublikowano: poniedziałek 17 lipca 2017 / Wprowadził: lwi 
  Ogłoszenie wyników głosowania
  Ogłoszenie wyników głosowania w Dzielnicy Ursus i w całej Warszawie odbędzie się w piątek 14.07.2017 w godz. 18:00-20:15 w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56).
  Serdecznie zapraszamy autorów projektów i wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
  Wydarzenie będzie transmitowane on-line.
  Opublikowano: czwartek 6 lipca 2017 / Wprowadził: lwi 
  Uwaga! Głosujemy na projekty tylko do piątku 30 czerwca włącznie
  Głosujemy na projekty tylko do 30 czerwca włącznie, internetowo do godziny 24:00.
  Przypominamy: mieszkańcy Ursusa głosują na projekty budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy, wybierając spośród 20 projektów w obszarze Ursus Północny lub spośród 32 projektów w obszarze Ursus Południowy. Obowiązuje zasada: jeden mieszkaniec oddaje jeden głos w jednym obszarze głosowania.
  Głosujemy:
  • przez internet, przez stronę https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome ; lub
  • papierowo, wypełniając kartę do głosowania, którą oddajemy do urny wyborczej w jednym z dwóch punktów stałych:
   1. w Urzędzie Dzielnicy Ursus – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.
   2. w „Acherówce”, ul. Walerego Sławka 2 (parter), w dni robocze, w godz. 15:00-18:00.


  Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska odwiedziła ostatnio stały punkt głosowania na projekty bp, usytuowany w „Acherówce”.
  Opublikowano: poniedziałek 26 czerwca 2017 / Wprowadził: lwi 
  Głosujemy na projekty do dnia 30 czerwca włącznie
  Mieszkańcy Ursusa głosują wybierając spośród 20 projektów w obszarze Ursus Północny lub spośród 32 projektów w obszarze Ursus Południowy. Głosujemy:
  • przez internet, przez stronę https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome ; lub
  • papierowo, wypełniając kartę do głosowania, którą oddajemy do urny wyborczej w jednym z dwóch punktów stałych:
   1. w Urzędzie Dzielnicy Ursus – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.
   2. W „Acherówce”, ul. Walerego Sławka 2 (parter), w dni robocze, w godz. 15:00-18:00.
  W sobotę 17/6/17, podczas DNI URSUSA 2017 w Parku Czechowickim, dużym zainteresowaniem cieszył się punkt czasowy do głosowania, urządzony w namiocie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Przez 4 godziny zdążyło oddać głos na projekty kilkudziesięciu mieszkańców.
  Święto mieszkańców Ursusa - w tym roku - zwieńczył wspaniały koncert Kamila Bednarka z zespołem, przyjęty entuzjastycznie przez niezwykle licznie przybyłych mieszkańców.  Foto: z archiwum Urzędu
  Opublikowano: poniedziałek 19 czerwca 2017 / Wprowadził: tpa 
  UWAGA. Od 14 do 30 czerwca br. głosujemy na projekty budżetu partycypacyjnego
  W dzielnicy Ursus głosujemy wybierając projekty w jednym z dwóch obszarów:
  w obszarze Ursus Północny z listy 20 projektów
  i w obszarze Ursus Południowy z listy 32 projektów.
  W skali Warszawy mieszkańcy wybierają spośród 1807 projektów, do wyboru we wszystkich dzielnicach i obszarach.
  W jaki sposób głosujemy?
  - przez internet: na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl – aby zagłosować musisz mieć dostęp do adresu e-mail. Na podany przez Ciebie adres e-mail przyjdzie link aktywacyjny, który umożliwi głosowanie. Z każdego adresu e-mail mogą oddać głos, w indywidualnym trybie, trzy osoby.
  - papierowo: wypełniając kartę do głosowania. Przyjdź do wyznaczonego punktu głosowania, otrzymasz tam kartę do głosowania. Przed oddaniem wypełnionej karty konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu tożsamości. Nie ma możliwości przyniesienia karty w imieniu innej osoby.
  Uwaga. Komplet informacji w linku: Informator głosowania w Budżecie Partycypacyjnym Ursus.
  Punkty do głosowania w Ursusie
  Na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyznaczone zostały następujące punkty do głosowania:
  1. Punkty stałe:
  1) Urząd Dzielnicy Ursus – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w dniach 14–30 czerwca 2017 r., w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.
  2) „ACHERÓWKA”, ul. Walerego Sławka 2 (parter)
  w dniach 14–30 czerwca 2017 r. w dni robocze, w godz. 15:00-18:00.
  2. Punkt czasowy: w namiocie wystawionym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na terenie Parku Czechowickiego, podczas wydarzenia: DNI URSUSA 2017, w dniu 17 czerwca 2017 r., w godz. 15:00-19:00.
  Pamiętaj, że możesz głosować tylko raz i tylko w jednym obszarze, w jednej dzielnicy.
  Wyniki głosowania
  Wyniki ogłosimy do 14 lipca 2017.
  Masz pytania?
  Jeśli masz wątpliwości i pytania, napisz na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl

  Do pobrania: Informator głosowania w Budżecie Partycypacyjnym.
  Opublikowano: poniedziałek 12 czerwca 2017 / Wprowadził: lwi 
  czas na promowanie projektów. Głosowanie mieszkańców: od 14 do 30 czerwca br.
  W sobotę 3 czerwca w godz. 16-20 w Parku Czechowickim, podczas wydarzenia Disco Ursus 2017, w zorganizowanej przez Urząd Dzielnicy promocji projektów wzięli udział autorzy 11 projektów, zachęcając mieszkańców do głosowania na swoje pomysły. Stoisko informacyjne budżetu partycypacyjnego cieszyło się znacznym zainteresowaniem, wielu uczestników imprezy skorzystało z dostępnych informacji o projektach dopuszczonych do głosowania. Na zdjęciu od prawej: Burmistrz Urszula Kierzkowska, która także odwiedziła nasze stoisko, oraz radna dzielnicy Ursus Maria Miszkiewicz, autorka kilku projektów w tej edycji budżetu.
  Przypominamy: głosowanie na projekty odbędzie się od 14 do 30 czerwca, z wykorzystaniem kart do głosowania. Głosować będziemy przez internet, albo papierowo.
  Instrukcja do głosowania krok po kroku: w następnym komunikacie za kilka dni.
  Karty do głosowania oraz specjalny Informator głosowania w budżecie partycypacyjnym: Ursus – udostępnimy przed dniem 14 czerwca br.
  Już teraz wyniki losowania kolejności pomysłów na listach w Ursusie i w całej Warszawie są dostępne na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/kolejno-pomys-w-na-listach-do-g-osowania
  Opublikowano: poniedziałek 5 czerwca 2017 / Wprowadził: tpa 
  Ogłaszamy wylosowaną kolejność projektów na kartach do głosowania
  Uwaga. Ogłaszamy wylosowaną kolejność projektów budżetu partycypacyjnego na kartach do głosowania w Ursusie, z podziałem na dwie karty, bo mamy w dzielnicy dwa obszary: Ursus Północny (od 1 do 20) i Ursus Południowy (od 1 do 32).
  Ursus projekty wylosowana kolejnosc.pdf
  Jednocześnie przypominamy, że już od dnia ogłoszenia listy projektów dopuszczonych do głosowania trwa promocja projektów.
  W ramach tej promocji w sobotę 3 czerwca br. w godz. 16-20 zapraszamy do Parku Czechowickiego, do udziału w zorganizowanej przez Urząd promocji projektów przez samych autorów, która nastąpi podczas wydarzenia Disco Ursus 2017. Namiot Urzędu Dzielnicy Ursus, odpowiednio oznakowany, zostanie postawiony w Parku Czechowickim, w alejce przy stawie od strony górki. Urząd Dzielnicy udostępnia to miejsce do spotkań promocyjnych autorów projektów z mieszkańcami z mieszkańcami, jako punkt orientacyjny. Z natury rzeczy sama promocja będzie miała miejsce wokół namiotu, na terenie ogólnodostępnym. Autorzy prowadzić będą akcję informacyjną i promować swoje projekty we własnym zakresie, z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie materiałów promocyjnych.
  Przypominamy, że głosowanie na projekty budżetu w Ursusie odbędzie się, jak w całej Warszawie, w dniach od 14 do 30 czerwca br.
  Opublikowano: piątek 2 czerwca 2017 / Wprowadził: tpa 
  Ostateczne wyniki weryfikacji projektów IV edycji
  Informujemy, że dwa projekty: nr 1478 oraz nr 2529, w obszarze: Ursus Północny, zostały ostatecznie zweryfikowane pozytywnie i uzyskały status: Dopuszczony do głosowania.
  Lista projektów budżetu partycypacyjnego 2018 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w dniach od 14 do 30 czerwca br., obejmuje:
  • 20 projektów w obszarze Ursus Północny;
  • 32 projekty w obszarze: Ursus Południowy.

  Te dwie listy przedstawiamy w linku do pobrania:
  - Obszar Ursus Północny
  - Obszar Ursus Południowy

  Zgodnie z regulaminem, kolejność projektów na listach do głosowania ustalona zostanie w drodze losowania dokonanego automatycznie przez ESOG do 1 czerwca br. O wynikach losowania poinformujemy w kolejnym komunikacie.
  Opublikowano: piątek 26 maja 2017 / Wprowadził: lwi 
  Rozpatrzenie odwołań od wyników weryfikacji projektów budżetu partycypacyjnego 2018
  Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus, na spotkaniu w dniu 15 maja 2017 r., w obecności Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy p. Wiesława Krzemienia, zgodnie z Regulaminem BP 2018 rozpatrzył w celu zaopiniowania 4 odwołania, jakie złożyli Autorzy projektów zweryfikowanych negatywnie na etapie weryfikacji szczegółowej.

  Po wnikliwej dyskusji, w wyniku głosowania, Zespół postanowił jednogłośnie przyjąć wobec odwołań następujące opinie:
  1. W sprawie projektu nr 1478 „Konsole do gier w Domach Kultury (Miś)” – opinia pozytywna. Zmiana statusu projektu na „Trwa weryfikacja”.
  2. W sprawie projektu nr 1586 „100 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców Ursusa + dostęp aplikacji rozbudowującej słownictwo” – opinia negatywna. Status projektu pozostaje bez zmian.
  3. W sprawie projektu nr 1587 „Bezpłatne zdjęcia dokumentowe i pamiątkowe w Urzędzie Dzielnicy Ursus” – opinia negatywna. Status projektu pozostaje bez zmian.
  4. W sprawie projektu nr 2529 „Mała Architektura Sportowa” – opinia pozytywna. Zmiana statusu projektu na „Trwa weryfikacja”.
  Ponowna weryfikacja projektu nr 1478 oraz projektu nr 2529 trwać będzie do dnia 25 maja 2017 r. Ogłoszenie ostatecznych wyników weryfikacji nastąpi w piątek 26 maja 2017 r.
  W imieniu Przewodniczącej Zespołu p. Arety Wasilewskiej-Gregorowicz - komunikat przekazał Sekretarz Zespołu Jerzy Lipka-Wołowski.
  Opublikowano: czwartek 18 maja 2017 / Wprowadził: lwi 
  Wyniki weryfikacji szczegółowej projektów budżetu partycypacyjnego 2018
  Zakończyliśmy weryfikację szczegółową projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok w Dzielnicy Ursus. Do głosowania dopuszczonych zostało 50 projektów, w tym 32 projekty w obszarze Ursus Południowy i 18 projektów w obszarze Ursus Północny.
  Negatywnie w dzielnicy Ursus zweryfikowano 12 projektów. Ich autorzy mogą odwołać się od decyzji. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należy złożyć, zgodnie z Regulaminem, do burmistrza Dzielnicy do 11 maja 2017 r. Będzie on rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności Burmistrza Dzielnicy i pracownika Wydziału, który dokonał weryfikacji.
  Lista wszystkich 62 projektów do pobrania: plik PDF.
  Ostateczna lista wszystkich projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, zostanie opublikowana do dnia 1 czerwca 2017 r.
  Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach od 14 do 30 czerwca 2017 r.
  To będzie bardzo ważny czas, w którym mieszkańcy zdecydują jakie pomysły zostaną zrealizowane, jak zmieni się najbliższe otoczenie oraz jak zostaną rozdysponowane środki z budżetu Dzielnicy. Przypominamy, że udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy – nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim.
  Pełne info na stronie:
  http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  Opublikowano: wtorek 9 maja 2017 / Wprowadził: lwi 
  Co dalej w IV edycji budżetu partycypacyjnego?
  Za nami ostatnie w dzielnicy Ursus Spotkanie dyskusyjne z udziałem autorów projektów, urzędników, przedstawicieli dzielnicowego zespołu ds. bp i mieszkańców. W środę 15 marca w D.K. „Miś” zostało przedstawionych 13 projektów z obszaru Ursus Północny, tym razem z dziedziny kultury, ochrony środowiska, spraw administracyjno-gospodarczych i komunikacji społecznej. Uczestnicząca w Spotkaniu burmistrz dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska wysoko oceniła aktywność i pomysłowość autorów projektów, podkreślając pełne zaangażowanie Zarządu i Urzędu Dzielnicy w realizację procesu budżetu partycypacyjnego z udziałem mieszkańców, zgodnie z przyjętymi zasadami.
  Co dalej? W trwającej fazie procedury weryfikacyjnej pozostały 64 projekty, w tym 38 projektów w obszarze Ursus Południowy. Do 21 marca autorom przysługuje prawo autorskiej zmiany projektów. Następnie, w dialogu z autorami, trwać będzie weryfikacja szczegółowa projektów przez wydziały merytoryczne Urzędu Dzielnicy i jednostki Miasta. W rezultacie, w dniu 14 kwietnia powstaną gotowe listy zweryfikowanych projektów wraz z kartami weryfikacji. Do 8 maja nastąpi weryfikacja końcowa, z możliwością odwołania się autorów, na co będą mieli czas do 11 maja. Na tej podstawie 26 maja zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów, a od 14 do 30 czerwca br. odbędzie się głosowanie mieszkańców.

  Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  Opublikowano: piątek 17 marca 2017 / Wprowadził: jab 
  Prezentacja 13 projektów budżetu partycypacyjnego dla Ursusa Północnego
  Zestaw 13 projektów budżetu partycypacyjnego dla obszaru: Ursus Północny został zaprezentowany podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek 13 marca br. w D.K. "Miś". Tym razem dominowała tematyka infrastruktury, sportu i rekreacji oraz edukacji. Autorzy zapoznali się z opiniami weryfikacyjnymi, przedstawionymi przez pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus. Kilka projektów zostało wstępnie ocenionych przez Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy. Uczestniczący w spotkaniu zastępca burmistrza Wiesław Krzemień podkreślił znaczenie tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego dla zwiększenia aktywności mieszkańców w procesie współdecydowania o wydatkowaniu środków finansowych.
  Drugie i ostatnie Spotkanie dyskusyjne dla obszaru Ursus Północny odbędzie się 15 marca, również w Domu Kultury „Miś”, w godz. 17:00-20:00
  Opublikowano: środa 15 marca 2017 / Wprowadził: tpa 
  Drugie spotkanie dyskusyjne - Budżet Partycypacyjny 2018
  Za nami drugie spotkanie dyskusyjne tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego dla obszaru Ursus Południe odbyło się w dniu 10 marca br. w D.K. "Kolorowa". Autorzy zaprezentowali kolejne 20 projektów.

  W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Wydziałów: Infrastruktury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Środowiska oraz Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Dzielnicy Ursus, którzy przedstawili wstępne wyniki weryfikacji projektów. W Spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, który podkreślił wielkie znaczenie budżetu partycypacyjnego dla aktywizacji mieszkańców na rzecz współdecydowania o projektach inwestycyjnych, służących realizacji oczekiwań ursuskiej społeczności.

  Zapraszamy do udziału w kolejnych dwóch spotkaniach dyskusyjnych dla obszaru Ursus Północny, które odbędą się 13 marca (poniedziałek) i 15 marca (środa) w Domu Kultury „Miś” w godz. 17-20.
  Opublikowano: poniedziałek 13 marca 2017 / Wprowadził: rtr 
  Spotkania dyskusyjne z autorami projektów IV edycji Budżetu Partycypacyjnego.
  Zapraszamy na cztery spotkania w Dzielnicy Ursus, podczas których autorzy projektów będą prezentować swoje pomysły, a pracownicy urzędu i członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odpowiedzą na wszelkie pytania i wyjaśnią wątpliwości związane z dalszym procedowaniem zgłoszonych projektów. Spotkania będą okazją do wymiany opinii mieszkańców oraz szansą na dopracowanie projektów i przygotowanie ich do etapu weryfikacji.
  Terminy spotkań:

  3.03 oraz 10.03 w D.K. „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, w godz. 17:00-20:00, I pietro-pok.133 (obszar: Ursus Południowy)
  13.03 oraz 15.03. w D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 14, w godz. 17:00-20:00 (obszar: Ursus Północny)
  Opublikowano: poniedziałek 27 lutego 2017 / Wprowadził: tpa 
  Znamy już 82 projekty budżetu partycypacyjnego 2018
  82 projekty złożone w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego przez mieszkańców Warszawy zostaną teraz poddane wstępnej weryfikacji szczegółowej przez wydziały merytoryczne oraz jednostki miejskie.

  Sugestie urzędników dot. naniesienia zmian w projektach zostaną przedstawione autorom projektów na zbliżających się spotkaniach dyskusyjnych, które trwać będą od 01.03 do 13.03. br.

  Na spotkania zapraszamy wszystkich mieszkańców, ponieważ będzie to okazja do wymiany opinii i szansa na dopracowane projektów.

  O terminach spotkań poinformujemy w późniejszym terminie.

  Projekty dostępne są na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/region/567
  Opublikowano: czwartek 4 maja 2017 / Wprowadził: jab 
  Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
  W poniedziałek, 14 listopada, członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego rozpoczęli pracę nad IV edycją Budżetu Partycypacyjnego. Zespół określił szczegółowe zasady przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. Kwota, która została przeznaczona na realizację BP w 2018 wynosi 1 655 677 zł, co stanowi 1% planowanego na rok 2018 budżetu Dzielnicy Ursus.

  W tym roku, tak jak w ubiegłym, członkowie zespołu podjęli decyzje o podziale dzielnicy na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny i Ursus Południowy. Kwota przypisana każdemu z nich wynosi po 827 838,5 zł. Podjęto również decyzje o nie wprowadzaniu limitu kwoty na projekt. W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego jednogłośnie stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego objęła Areta Wasilewska-Gregorowicz (mieszkanka Dzielnicy Ursus). Wiceprzewodniczącym Zespołu został wybrany Mikołaj Wojciechowski (mieszkaniec Dzielnicy Ursus), a sekretarzem Zespołu została wybrana Iwona Jabłonowska (pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus).Członkowie Zespołu wspólnie wypracowali projekt Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. 5 października ukazało się zarządzenie nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, którego załącznikiem jest Regulamin przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w m.st. Warszawie. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: Link do strony - Zarządzenie nr 1500/2016 z dnia 05-10-2016.

  W dniu 12.10.2016 r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 656/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. Informujemy, iż w tym roku nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji Budżetu Partycypacyjnego w następującym zakresie:

  • Wydłużenie etapu głosowania;
  • Definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali ją do 23 listopada br. Na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów;
  • Zrezygnowanie z podawania nr PESEL na listach poparcia projektu;
  • Włączenie etapu dyskusji o projektach do etapu weryfikacji;
  • Konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu w przypadku składania projektu elektronicznie do dnia ogłoszenia wyników głosowania;
  • Zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji. Autor projektu lub jego przedstawiciel prezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy.
  • Próg 10% głosów w trakcie głosowania. Konieczność uzyskania przez projekty przynajmniej 10 % głosów ważnych oddanych w danym obszarze terytorialnym. Nawet jeżeli pozostaną środki finansowe, które pozwoliłyby na jego realizację.

  Poniżej przedstawiamy harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w Warszawie:

  • Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach - do 23.11.2016r.;
  • Zgłaszanie projektów- od 01.12.2016r. do 23.01.2017r.;
  • Weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców- od 24.01.2017r. do 08.05.2017r.;
  • Odwołania i ponowna weryfikacja- od 08.05.2017r. do 26.05.2017r.;
  • Spotkania promocyjne - od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.;
  • Głosowanie - od 16.06.2017r. do 30.06.2017r.;
  • Ogłoszenie wyników do 15.07.2017r.

  Zapraszamy do udziału w Budżecie Partycypacyjnym 2018!

  Uchwała nr 734/2016 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23.11.2016 r.
  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 734/2016 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23.11.2016 r.
  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 734/2016 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23.11.2016 r.
  Załącznik nr 3 do Uchwały nr 734/2016 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23.11.2016 r.
  Uzasadnienie do Uchwały nr 734/2016 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23.11.2016 r.
  Protokół ze spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego z dnia 14.11.2016 r.
  Protokół ze spotkania w dniu 27 kwietnia 2017 r. Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  Opublikowano: czwartek 4 maja 2017 / Wprowadził: jab 
  Ruszyła nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego
  Już po raz czwarty mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu części środków finansowych dzielnicy. Tym razem na realizację projektów Zarząd Dzielnicy przeznaczył 1% prognozowanego budżetu Dzielnicy Ursus, co daje kwotę 1 655 677, 00 zł. Spotkanie otworzyła burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, która zachęciła mieszkańców do aktywnego udziału w kolejnej edycji.
  Dzięki możliwości składania projektów, dyskusji nad nimi, a następnie oddaniu na nie głosu, stajemy się autorami wielu ciekawych pomysłów.
  6 października br. w Domu Kultury „Kolorowa” odbyło się pierwsze spotkanie w nowej edycji budżetu. Wyłoniono członków dzielnicowego zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego. W jego skład weszło, sześcioro mieszkańców, trzech radnych dzielnicy, pięciu urzędników wskazanych przez burmistrza, jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz jeden przedstawiciel Rady Seniorów. Do 23 listopada powołany Zespół ustali regulamin prac zespołu oraz podejmie decyzję o podzieleniu Dzielnicy na mniejsze obszary. Obrady będą otwarte dla mieszkańców.
  Projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultury, zdrowia czy sportu. Jeśli od dawna myślicie o realizacji projektów, które będą służyły mieszkańcom Ursusa, to koniecznie wykorzystajcie możliwości, jakie daje budżet partycypacyjny i zgłoście swój projekt. Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

  Harmonogram IV edycji.

  Uchwała nr 656/2016 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dnia 12.10.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018
  Uchwała 937/2017 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  Opublikowano: czwartek 4 maja 2017 / Wprowadził: jab 

  Jaki budżet partycypacyjny w Warszawie? II etap konsultacji społecznych
  Trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad nowej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2020. Dotychczas odbyło się pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Każda z nich podlegała ewaluacji. Na podstawie zebranych uwag co roku wprowadzane były zmiany w Regulaminie. Przebieg kolejnej edycji musi zostać dostosowany do wymagań Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Aby jak najlepiej przygotować nowe zasady budżetu partycypacyjnego, z uwzględnieniem opinii mieszkańców, dotychczasowych doświadczeń i nowych wymagań Ustawy, Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowało konsultacje społeczne.

  Obecnie konsultowane są projekty: uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu obywatelskiego oraz zarządzenia, wraz z nowym regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego.

  Zapraszamy do dyskusji, do wspólnej pracy nad definicją ogólnodostępności projektów, która będzie obowiązywać w całym mieście oraz do przesyłania opinii mailem. Adres: twojbudzet@um.warszawa.pl

  Konsultacje społeczne trwają do 20 listopada 2018.

  Spotkanie
  19 listopada (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów

  Warsztat o definicji ogólnodostępności
  14 listopada (środa) o godzinie 18:00. Zapisz się: twojbudzet@um.warszawa.pl , tel. 22 443 34 71

  Punkty konsultacyjne
  8 listopada (czwartek) godz. 17:00-19:00 w Bibliotece Publicznej, ul. J. Meissnera 5
  13 listopada (wtorek) godz. 17:00-19:00 w Miejscu Aktywności Lokalnej, ul. Grójecka 109
  17 listopada (sobota) godz. 11:00-14:00 w Służewskim Domu Kultury, ul. J. S. Bacha 15
  20 listopada (wtorek) godz. 14:00-18:00 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25 B

  Pełna informacja: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/bp

  Opis modelu nowej edycji – plik PDF
  Projekt nowego Regulaminu – plik PDF
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy – plik PDF
  Opublikowano: środa 7 listopada 2018 / Wprowadził: lwi 
  Trwa realizacja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w Ursusie
  Konkretnie: w Szkole Podstawowej Nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie, w ramach projektu „Szkolne budżety partycypacyjne” finansowanego ze środków m.st. Warszawy i realizowanego wspólnie przez Fundację Pole Dialogu i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
  SP Nr 382 to jedna z ośmiu szkół w stolicy, w której jest aktualnie realizowany Szkolny Budżet Partycypacyjny. Cała akcja potrwa do 15 grudnia br., projekty można składać między 12 a 16 listopada 2018r. Środki na realizację projektów wybranych w ramach Szkolnego Budżetu pochodzą z budżetu m.st. Warszawy i wynoszą 4000 zł.
  Szkolnym Budżetem zarządza zespół roboczy złożony z przedstawicieli dyrekcji szkoły, nauczycieli, rady rodziców i uczniów. Zespołowi roboczemu przewodzą koordynatorki Szkolnego Budżetu, które poza organizacją pracy zespołu roboczego czuwają również nad przebiegiem Szkolnego Budżetu oraz wspierają w pisaniu i promowaniu projektów do Szkolnego Budżetu.
  Realizowane mogą być projekty o charakterze inwestycji (np. remont, prace ogrodowe) lub zakupu (np. książek, zabawek). Nie będą realizowane projekty o charakterze wydarzeń (np. warsztaty, dyskoteka). Projekty muszą być zgodne z prawem i statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogą naruszać planów szkoły. Projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla społeczności szkolnej, czyli być dostępne dla uczniów co najmniej jednego etapu edukacyjnego (klasy 1-3 lub 4-6). Projekty mogą składać: uczniowie szkoły, rodzice lub opiekunowie prawni pod warunkiem, że składają projekt razem z uczniami szkoły, nauczyciele, dyrekcja szkoły, pozostali pracownicy szkoły.
  Natomiast w głosowaniu na projekty uczestniczyć będą mogli: uczniowie szkoły, nauczyciele, dyrekcja szkoły, pozostali pracownicy szkoły. Głosować można tylko raz i tylko na jeden projekt.
  Pełne info dla zainteresowanych jest dostępne na stronie: http://sp382.warszawa.pl
  Opublikowano: wtorek 30 października 2018 / Wprowadził: lwi 
  Znamy wyniki głosowania na projekty bp2019 w Ursusie
  W naszej dzielnicy mamy 14 zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego, które zostaną zrealizowane w roku 2019: 4 w Ursusie Północnym i 10 w Ursusie Południowym, na łączną kwotę 1 milion 691 tys. 299 zł. Głosowało 3436 mieszkańców (58 na 1000 mieszkańców, to jest 7 miejsce w Warszawie). Dziękujemy wszystkim głosującym, gratulujemy autorom zwycięskich projektów!

  W obszarze Ursus Północny bezapelacyjnie wygrała „Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa” (360 tys. zł – na terenie skweru u zbiegu ulic Orląt Lwowskich i Wojciechowskiego); zwycięski projekt nr 2 to „Wymiana nawierzchni na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II” (479 tys. zł), wygrały także 2 projekty ważne dla mieszkańców korzystających z Biblioteki Publicznej w Ursusie: „Komputer dla Biblioteki filia Gołabki” (2,5 tys. zł) oraz „Warsztaty robienia biżuterii w bibliotekach w Dzielnicy Ursus” (2,6 tys zł).

  W obszarze Ursus Południowy zdecydowanie najwięcej, bo 972 głosy, zdobył projekt: „Bezpieczne dojście na basen i Orlik przy OSiR Ursus ul. Sosnkowskiego”, (146 tys. zł - remont chodnika, odgrodzenie chodnika, położenie progów zwalniających przy pasach i doświetlenie przejścia dla pieszych przy wejściu do OSIR Ursus); zwycięski projekt nr 2 to „Bezpieczna droga do szkoły na osiedlu Skorosze” (103 tys. zł - doświetlenie przejścia dla pieszych oraz montaż kocich oczek na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha z ul. Chełmońskiego, montaż kocich oczek na skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej i Chełmońskiego oraz skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej z Prystora). Najwyżej zabudżetowany (435,4 tys. zł) zwycięski projekt to „Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej”. Wygrały także 3 projekty dla bibliotek: „Zakup gier planszowych i nowości wydawniczych dla bibliotek w Ursusie” (32 tys. zł), „Warsztaty robienia biżuterii w bibliotekach w Dzielnicy Ursus” (2,6 tys zł) i „Warsztaty z grafiki dla młodzieży w bibliotece” (13,3 tys zł). Pozostałe 4 projekty, które w wyniku głosowania mieszkańców zostaną zrealizowane w roku 2019 to: „Samoobrona dla mieszkanek Ursusa – kurs samoobrony dla kobiet’ (22,3 tys. zł), „Kulturalne Podwórka” (13,2 tys. zł), „Zieleń na Walerego Sławka 3/5” (57 tys. zł) oraz „Bajkowe lato w Ośrodku Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus” (21,5 tys. zł).

  Komplet wyników głosowania w Ursusie Północnym w linku:
  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/votingResult/taskList?regionId=825&taskGroupId=5

  Komplet wyników głosowania w Ursusie Południowym w linku:
  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/votingResult/taskList?regionId=826&taskGroupId=5
  Opublikowano: piątek 13 lipca 2018 / Wprowadził: lwi 
  Punkty do głosowania bp2019 w Ursusie
  Zarząd Dzielnicy Ursus przyjął uchwałę w sprawie lokalizacji punktów do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2019 na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Zarząd postanowił, że na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wyznaczone zostały następujące punkty do głosowania:
  1. Punkty stałe:
  1) Urząd Dzielnicy Ursus – Wydział Obsługi Mieszkańców, pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w dniach 15–30 czerwca 2018 r. (dni robocze);
  2) Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK "Torpedy" 47 w dniach 16, 18–23 oraz 25–29 czerwca 2018 r.
  2. Punkt czasowy: w namiocie wystawionym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na terenie Parku Czechowickiego, podczas wydarzenia: XXIV DNI URSUSA, w dniu 16 czerwca 2018 r.

  Uchwała nr 1336/2018 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - plik .pdf

  Opublikowano: wtorek 12 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
  Znamy kolejność projektów bp na kartach do głosowania
  W dniu 1 czerwca została wylosowana w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy kolejność projektów budżetu partycypacyjnego na kartach do głosowania. Autorzy projektów w Ursusie poznali wyniki losowania już w piątek, za pośrednictwem koordynatora. Kolejność wszystkich projektów we wszystkich obszarach we wszystkich dzielnicach Warszawy – jest dostępna od dziś na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

  W linkach dwa zestawienia dotyczące dwóch obszarów do głosowania w Dzielnicy Ursus:
  - kolejność projektów na karcie do głosowania w obszarze: Ursus Północny - plik pdf
  - kolejność projektów na karcie do głosowania w obszarze: Ursus Południowy - plik pdf
  Opublikowano: piątek 1 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
  52 projekty bp2019 dopuszczone do głosowania w Ursusie
  Informujemy, że procedura odwoławcza od negatywnej weryfikacji szczegółowej projektów została dziś zakończona. Projekt nr 1727 „Wybieg dla psów na Niedźwiadku ‘Pieska Świat’ ” – został ponownie zweryfikowany negatywnie, wobec odmowy ZDM na wykorzystanie wskazanej w odwołaniu ewent. nowej jego lokalizacji. Ostateczna liczba projektów dopuszczonych do głosowania mieszkańców wynosi 52, w tym 26 w obszarze: Ursus Północny i 26 w obszarze: Ursus Południowy. Kolejność projektów na listach do głosowania – zostanie ogłoszona w dniu 1 czerwca, po zakończeniu losowania które przeprowadzi Centrum Komunikacji Społecznej. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 15-30 czerwca.

  Link do projektów bp2019 w Ursusie Północnym:
  https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BrowsPerPage%5D=&TaskProposeSearch%5BtaskGroupId%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5BmainRegionIds%5D%5B%5D=11&TaskProposeSearch%5BregionIds%5D%5B%5D=825&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&user=&taskGroupId=5&oldTaskGroup=%5B%225%22%5D&TaskProposeSearch_page=

  Link do projektów bp2019 w Ursusie Południowym:
  https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BrowsPerPage%5D=&TaskProposeSearch%5BtaskGroupId%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5BmainRegionIds%5D%5B%5D=11&TaskProposeSearch%5BregionIds%5D%5B%5D=826&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&user=&taskGroupId=5&oldTaskGroup=%5B%225%22%5D&TaskProposeSearch_page=
  Opublikowano: piątek 25 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
  Projekt tężni solankowej – dopuszczony do głosowania
  Jest pozytywny wynik ponownej weryfikacji projektu nr 1278: "Tężnia solankowa dla osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego", z lokalizacją na terenie skweru u zbiegu ulic Orląt Lwowskich i Wojciechowskiego. Tym samym aktualna lista projektów dopuszczonych do głosowania w V edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus obejmuje w sumie 52 projekty, po 26 projektów w obu obszarach: Ursus Północny oraz Ursus Południowy.
  Czekamy jeszcze na decyzję w sprawie ponownej weryfikacji projektu nr 1727. Ostateczne wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone najpóźniej 25 maja. Kolejność projektów na listach do głosowania zostanie ustalona poprzez losowanie najpóźniej do 1 czerwca.
  Zwycięskie projekty bp2019 zostaną wybrane przez mieszkańców w ogólnodostępnym głosowaniu, które odbędzie się w dniach 15–30 czerwca br. Każdy będzie mógł zagłosować na projekty w jednym z obszarów – przez Internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl – albo papierowo, wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania, w urzędzie dzielnicy lub w jednym z punktów do głosowania.
  Pełna informacja o projektach bp2019 dopuszczonych do głosowania mieszkańców jest dostępna na stronie:
  https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BrowsPerPage%5D=&TaskProposeSearch%5BtaskGroupId%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5BmainRegionIds%5D%5B%5D=11&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&user=&taskGroupId=&oldTaskGroup=%5B%225%22%5D&TaskProposeSearch_page=
  Opublikowano: poniedziałek 21 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
  Pozytywna opinia Zespołu ws. ponownej weryfikacji 2 projektów
  Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r. Zespół dzielnicowy ds. bp2019 - z udziałem Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesława Krzemienia - pozytywnie zaopiniował złożone przez autorów dwa Wnioski w sprawie ponownej weryfikacji negatywnie zweryfikowanych projektów: nr 1727 i nr 1278 w obszarze: Ursus Północny.

  Protokół z tego posiedzenia dostępny - w linku - PDF

  Link do galerii- Posiedzenie Zespołu ds. bp2019 15 maja 2018 r.
  Opublikowano: piątek 18 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
  Ponowna weryfikacja niektórych projektów
  Zapraszamy na kolejne posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na 2019 rok w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, które odbędzie się we wtorek 15 maja 2018 r. o godz. 18.30 w budynku Urzędu Dzielnicy przy pl. Czerwca 1976 nr 1 w sali nr 100 (I. piętro). Spotkania Zespołu są otwarte dla mieszkańców. Na tym spotkaniu Zespół będzie opiniował złożone przez projektodawców wnioski o ponowną weryfikację ich projektów. Ponowna weryfikacja możliwa będzie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu – wynik ponownej weryfikacji będzie ostateczny i zostanie ogłoszony najpóźniej 25 maja.
  Opublikowano: poniedziałek 14 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
  Znamy listę projektów budżetu partycypacyjnego na 2019 r., na które będzie można głosować w Ursusie
  W tym roku w Dzielnicy Ursus zgłoszonych zostało 69 projektów do budżetu partycypacyjnego, z czego 2 nie przeszły weryfikacji ogólnej z powodu nieusunięcia w terminie braków formalnych, a 6 zostało wycofanych przez autorów. Weryfikacji szczegółowej zostało poddanych 61 projektów, z czego 51 oceniono pozytywnie, a 10 negatywnie. Aktualne listy dopuszczonych do głosowania obejmują: 25 projektów w obszarze: Ursus Północny i 26 projektów w obszarze: Ursus Południowy.

  Nie jest to ostateczna liczba projektów, na które będzie można głosować w dniach od 15 do 30 czerwca, ponieważ do soboty 12 maja projektodawcy mogą złożyć odwołania. Wszystkie wnioski o ponowną weryfikację zostaną przekazane do zaopiniowania dzielnicowemu zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego. Ostateczne wyniki weryfikacji będą znane najpóźniej 25 maja.

  W linkach:
  - Lista projektów bp2019 dopuszczonych do głosowania: obszar Ursus Północny
  - Lista projektów bp2019 dopuszczonych do głosowania: obszar Ursus Południowy
  Opublikowano: środa 9 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
  Zespół dzielnicowy ds. bp2019 zaopiniował wyniki weryfikacji projektów
  Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. – dzielnicowy Zespół ds. bp2019 ocenił i zaopiniował wyniki weryfikacji 61 projektów, zawarte w kartach weryfikacji B-2, wypełnionych przez wydziały i jednostki weryfikujące. Opinie Zespołu, w tym w zakresie spełnienia przez każdy z projektów kryterium ogólnodostępności obowiązującego w dzielnicy, zostały wpisane do kart weryfikacji C. Skany wszystkich kart weryfikacji B-2 oraz kart weryfikacji C zostały wgrane do systemu ESOG i są dostępne na stronie:
  https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BrowsPerPage%5D=&TaskProposeSearch%5BtaskGroupId%5D%5B%5D=5&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=4&TaskProposeSearch%5BmainRegionIds%5D%5B%5D=11&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&user=&taskGroupId=5&oldTaskGroup=%5B%225%22%5D&TaskProposeSearch_page=
  Zgodnie z regulaminem tej edycji budżetu partycypacyjnego – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów nastąpi w dniu 8 maja br.
  Opublikowano: piątek 20 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
  Zebranie Zespołu ds. BP2019: kluczowa faza weryfikacji projektów
  We wtorek 17 kwietnia br. w sali 102 od godz. 18:30 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus odbędzie się otwarte posiedzenie Zespołu dzielnicowego ds. budżetu partycypacyjnego. Zgodnie z regulaminem – Zespół zapozna się z wynikami weryfikacji szczegółowej (karty B-2) wszystkich 61 projektów bp w obu obszarach: Ursus Północny i Ursus Południowy, aby zaakceptować wynik weryfikacji lub uchwalić wniosek o ponowną weryfikację szczegółową wraz z propozycją zakresu ponownej weryfikacji.
  Następnie Zespół oceni ogólnodostępność projektów i zaproponuje ewentualne zmiany, dzięki którym projekt będzie spełniał obowiązującą w Ursusie definicję ogólnodostępności. Na podstawie tych opinii – do dnia 27 kwietnia br. nastąpi ponowna ewentualna weryfikacja projektów wraz z kontaktem z projektodawcą w celu omówienia zmian. Autor będzie miał 2 dni robocze na odniesienie się do przekazanej informacji.
  W kolejnym etapie, do dnia 2 maja – autorzy odniosą się do wyników weryfikacji dot. ogólnodostępności i zakresu zmian wprowadzonych w trakcie ponownej weryfikacji. Następnie do dnia 7 maja do godz. 10:00 – wydziały i jednostki weryfikujące przekażą koordynatorom listy ponownie zweryfikowanych projektów.
  Opublikowano: piątek 13 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
  Spotkania z autorami projektów bp2019 w Ursusie
  Za nami 4 otwarte Spotkania dyskusyjne z autorami projektów w Dzielnicy Ursus w ramach V edycji BP 2019. Urzędnicy weryfikujący przygotowali Karty weryfikacji B-1 dla wszystkich 67 prawidłowo zgłoszonych projektów. Najwięcej, bo aż 26 z nich jest weryfikowanych przez Wydział Kultury, po 11 projektów weryfikują Wydziały: Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury, 6 projektów - Wydział Oświaty i Wychowania oraz 5 projektów - Zespół Sportu i Rekreacji. Jeden projekt został skierowany do weryfikacji przez Ośrodek Opieki Społecznej (organizacja cyklu cotygodniowych bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i dorosłych w OPS przy ul. Prawniczej 54). Zarząd Dróg Miejskich jest weryfikatorem 6 projektów, w tym projektu wyremontowania 450 mb chodnika na ul. Władysława Jagiełły (strona południowa, numery nieparzyste na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Siłaczki), projektu „Bezpieczne dojście na basen i Orlik przy OSiR Ursus na ul. Sosnkowskiego” oraz projektu instalacji tablic i punktów informacji miejskiej wraz z mapami na osiedlu Niedźwiadek.
  Przekazany do weryfikacji przez Zarząd Transportu Miejskiego projekt „Wygodniej na przystankach autobusowych”, zakładający konserwację lub naprawę ławek na przystankach w 8 lokalizacjach Ursusa Północnego – został wycofany kiedy okazało się, że te przystanki zostaną zmodernizowane przez ZTM jeszcze w tym roku. Wycofany został także projekt „Pierwsza stacja rowerów Veturilo na Gołąbkach”, z tych samych formalno-prawnych względów nie ma szans na pozytywną weryfikację projekt innej autorki „Stacja Veturilo - Warszawski Rower Publiczny przy stacji PKP „Gołąbki”. Autorzy 3 projektów nie przybyli na spotkania – co oznacza wycofanie tych projektów: „Pij Warszawo – w Ursusie Północnym”, „Mural w Ursusie” oraz „Wykłady dla mieszkańców Dzielnicy Ursus i m.st. Warszawy”.
  W rezultacie w procesie weryfikacji pozostaje 61 projektów. Teraz – na podstawie zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez urzędników – autorzy mają do 21 marca czas na wprowadzenie zmian do swych projektów. Uwaga: z czterech projektów zgłoszonych w obszarze Ursus Północny powinny powstać dwa, wobec konieczności ich ponownego zdefiniowania – doszło do zderzenia ze sobą dwóch różnych koncepcji ponownego zagospodarowania pasażu przy ul. Zagłoby (projekty nr 1278 i 1835), a także mamy dwa konkurencyjne pomysły na zbudowanie nowego placu zabaw przy ul. Rakuszanki (projekty nr 1046 i 1299).

  Zapraszamy do galerii:
  - Spotkania dyskusyjne z autorami projektow bp2019 - 1 marca 2018
  - Spotkania dyskusyjne z autorami projektow bp2019 - 6 marca 2018
  Opublikowano: poniedziałek 12 marca 2018 / Wprowadził: lwi 
  Spotkania Dyskusyjne w Ursusie
  Za nami 2 Spotkania z autorami projektów bp2019 w obszarze: Ursus Południowy.
  We wtorek 27 lutego br., z udziałem zastępców burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika, zaprezentowany został zestaw 16 nowych projektów, weryfikowanych przez urzędników WOŚ, ZDM, WIR, WOW i ZSR. Natomiast w środę 28 lutego odbyło się drugie Spotkanie dyskusyjne , podczas którego autorzy przedstawili 15 nowych projektów weryfikowanych przez Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Ursus oraz 1 projekt skierowany do weryfikacji przez Ośrodek Opieki Społecznej (organizacja cyklu cotygodniowych bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i dorosłych w OPS przy ul. Prawniczej 54).

  Zapraszamy do galerii:
  - Spotkania dyskusyjne z autorami projektow bp2019 - 27 luty 2018
  - Spotkania dyskusyjne z autorami projektow bp2019 - 28 luty 2018
  Opublikowano: czwartek 1 marca 2018 / Wprowadził: lwi 
  Zebranie Zespołu ds. BP2019
  W środę 21 lutego br. Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus zapoznał się i wstępnie ocenił 67 prawidłowo zgłoszonych i przekazanych do Weryfikacji szczegółowej 67 projektów BP2019, także w zakresie zgodności zdefiniowanych przez autorów zasad ogólnodostępności projektów z obowiązującymi kryteriami. Po intensywnej dyskusji - wobec kilkunastu projektów zgłoszone zostały konkretne uwagi, zastrzeżenia i propozycje, które zostaną przez członków Zespołu przekazane autorom podczas czterech Spotkań Dyskusyjnych w Dzielnicy Ursus (27 i 28 lutego godz. 17:30-20:00 w DK „Kolorowa” dla projektów z obszaru Ursus Południowy oraz 1 i 6 marca godz. 17:30-19:30 w OK „Arsus” dla projektów z obszaru Ursus Północny).

  Zapraszamy do galerii: Zebranie Zespołu ds. BP2019
  Opublikowano: piątek 23 lutego 2018 / Wprowadził: lwi 
  Spotkania Dyskusyjne w Ursusie
  Trwa proces weryfikacji szczegółowej 67 projektów BP2019 w Ursusie. Urzędnicy sprawdzają m.in.: zgodność projektów z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji, możliwość realizacji w ciągu roku 2019, zgodność z kompetencjami miasta (dzielnic lub jednostek) oraz ze strategiami i programami miasta, oszacowany koszt realizacji pomysłu oraz zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.
  Pierwszy etap weryfikacji szczegółowej zostanie zwieńczony Spotkaniami Dyskusyjnymi z obowiązkowym udziałem autorów, w obecności przedstawicieli Zarządu Dzielnicy, urzędników weryfikujących, członków dzielnicowego Zespołu ds. BP2019, aktywnych mieszkańców. Podczas spotkań autorzy zaprezentują projekty, weryfikatorzy przedstawią autorom na piśmie wstępne wyniki weryfikacji projektów i sugestie zmian (Karta Weryfikacji B-1), odbędzie się dyskusja. Zgodnie z Regulaminem – w wyniku tych Spotkań, dyskusji i dialogu autorzy mogli zmienić/zmodyfikować swoje projekty w systemie ESOG do dnia 21 marca, za pośrednictwem pracownika Urzędu Dzielnicy (urzędnika który złożył podpis na Karcie Weryfikacji B-1, albo koordynatora dzielnicowego).

  Terminarz:
  27 lutego (wtorek) i 28 lutego (środa) – godz. 17:30-20:00
  w DK „Kolorowa”, Sala Imprez, ul. K. Sosnkowskiego 16
  (obszar: Ursus Południowy)
  oraz
  1 marca (czwartek) i 6 marca (wtorek) – godz. 17:30-19:30
  w OK „Arsus”, Sala Kameralna, ul. Traktorzystów 14
  (obszar Ursus Północny)
  Na każdym z 4 spotkań – przedyskutowanych zostanie od 15 do 18 projektów.

  Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w Spotkaniach.

  W linkach pliki z zestawieniami projektów, które będą omawiane na kolejnych Spotkaniach.

  - Spotkanie 27 lutego 2018 - Ursus Południowy - plik .pdf
  - Spotkanie 28 lutego 2018 - Ursus Południowy - plik .pdf
  - Spotkanie 01 marca 2018 - Ursus Północny - plik .pdf
  - Spotkanie 06 marca 2018 - Ursus Północny - plik .pdf

  Pełne info o projektach oraz ewent. uwagi i pytania do autorów zgłoszone na Forum dostępne są na stronie: https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?taskGroupId=5
  Opublikowano: piątek 16 lutego 2018 / Wprowadził: lwi 
  Ruszyła weryfikacja szczegółowa projektów BP2019
  Pierwszym etapem weryfikacji szczegółowej jest zebranie społecznego, Zespołu ds. BP2019 w Dzielnicy Ursus, które odbędzie się 21 lutego (środa) w godz. 18-20. w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, sala nr 100 I. p.
  Zespół wstępnie oceni 67 projektów, prawidłowo zgłoszonych, w celu przekazania ewent. sugestii Wydziałom/Jednostkom weryfikującym, a także wstępnie zaopiniuje zgodność podanych przez autorów zasad ogólnodostępności tych projektów z obowiązującymi kryteriami.
  Zebranie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
  Zapraszamy
  Wszystkie projekty są dostępne elektronicznie na stronie: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty

  Opublikowano: piątek 16 lutego 2018 / Wprowadził: lwi 
  W Ursusie 69 projektów w edycji BP2019
  W Ursusie w V edycji budżetu partycypacyjnego zgłoszonych zostało 69 projektów, w podziale na dwa lokalne obszary: 35 w Ursusie Północnym oraz 34 w Ursusie Południowym, poniżej w linkach do pobrania zestawienia tabularyczne tych projektów. Tymczasem w całej Warszawie zgłoszono w sumie 2433 projekty, najwięcej na Ursynowie: 273.
  Zgodnie z harmonogramem 5 lutego br. minął czas Weryfikacji ogólnej – w jej wyniku dwa projekty w Ursusie Południowym zostały zweryfikowane negatywnie, wobec niedostarczenia przez autorów wymaganej liczby podpisów osób popierających, pomimo mailowych i telefonicznych wezwań koordynatora.
  Natomiast proces Weryfikacji szczegółowej 67 projektów rozpocznie się wraz z zatwierdzeniem w środę 7 lutego przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wydziałów i jednostek odpowiedzialnych.
  Wszystkie projekty są już dostępne elektronicznie, można także uczestniczyć w specjalnym Forum mieszkańców na stronie: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt

  Do pobrania:
  - zgłoszone projekty Ursus Północny - plik .pdf
  - zgłoszone projekty Ursus POłudniowy - plik .pdf

  Opublikowano: poniedziałek 5 lutego 2018 / Wprowadził: lwi 
  Dyżur konsultacyjny bp w piątek 19 stycznia br.
  Zapraszamy na ostatni już w tej edycji Dyżur konsultacyjny ws. projektów budżetu partycypacyjnego - w piątek 19/01/18 w godz. 16:00-19:00, w budynku Urzędu, pl. Czerwca 1976 nr 1, sala WOM na parterze. Uczestniczyć będą i fachowej porady wszystkim zainteresowanym autorom projektów udzielą pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus, z wydziałów: WIR, WOŚ, WKU, ZSiR i WOiW, a także przedstawiciele społecznego, dzielnicowego Zespołu ds. bp.

  W albumie poniżej fotorelacja: 3-godzinny dzielnicowy maraton pisania projektów budżetu partycypacyjnego w Ursusie, który odbył się we wtorek 16/01/18, został zdominowany przez robocze rozmowy, ustalenia i uzgodnienia dot. kilkunastu autorskich projektów, przed ich internetowym zgłoszeniem - galeria.
  Opublikowano: środa 17 stycznia 2018 / Wprowadził: lwi 
  Maratony pisania projektów bp
  Masz pomysł na korzystną zmianę w swojej okolicy, a nie wiesz, jak napisać projekt? Nic straconego. Naucz się pisać projekty budżetu partycypacyjnego.
  Weź udział w ogólnomiejskim maratonie pisania projektów: w niedzielę 14 stycznia w godz. 11-16 w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56. Obecni będą przedstawiciele urzędów dzielnic – w tym Urzędu Dzielnicy Ursus – m.in. wydziałów infrastruktury, ochrony środowiska i jednostek miejskich.
  Albo – przyjdź we wtorek 16 stycznia w godz. 16-19 do Urzędu Dzielnicy Ursus, sala WOM na parterze, aby uczestniczyć w dzielnicowym maratonie pisania projektów. Pełne info o wszystkich maratonach w obrazku:
  Opublikowano: piątek 12 stycznia 2018 / Wprowadził: lwi 
  Projekty bp zgłaszamy od 1 grudnia do 22 stycznia
  Przypominamy, że tylko do poniedziałku 22 stycznia br. włącznie – jest czas na zgłaszanie nowych projektów w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego w Ursusie i całej Warszawie.
  Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz. Można to zrobić przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej. W tym ostatnim przypadku dokument – wraz z wszystkimi załącznikami – należy przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa) z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu.
  Uwaga. W najbliższych dniach odbędą się maratony pisania projektów: ogólnomiejski i nasz dzielnicowy w Ursusie oraz dwa dyżury konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
  Celem tych wydarzeń jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi - autorowi nowego projektu budżetu partycypacyjnego - pomocy w oczekiwanym zakresie, zarówno w samym wypełnieniu formularza, jak i we wszystkich kwestiach merytorycznych dotyczących np. rozwiązań organizacyjnych, technicznych, realizacyjnych lub oszacowania kosztów urzeczywistnienia konkretnego projektu.
  Zapraszamy do skorzystania wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
  Terminy spotkań:
  - OGÓLNOMIEJSKI MARATON PISANIA PROJEKTÓW odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. (niedziela) w godz. 11:00-16:00, w Centrum Kreatywności Targowa ul. Targowej 56.
  Organizatorem jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, tematyczny, obszarowy, instruktażowy.
  – Dwa DYŻURY KONSULTACYJNE dostępne dla każdego zainteresowanego mieszkańca, z udziałem pracowników wydziałów WIR, WOŚ, WKU, ZSiR i WOiW - odbędą się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, w sali WOM na parterze:
  - w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00, oraz
  - w piątek 19 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00.
  – DZIELNICOWY MARATON PISANIA PROJEKTÓW odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, w sali WOM na parterze.
  Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie instruktażowym, w formie warsztatowej - z udziałem pracowników wydziałów WIR, WOŚ, WKU, ZSiR i WOiW naszego Urzędu.
  Opublikowano: środa 10 stycznia 2018 / Wprowadził: lwi 
  Projekty bp zgłaszamy od 1 grudnia do 22 stycznia
  Przypominamy, że termin zgłaszania projektów w V edycji budżetu partycypacyjnego w Ursusie i całej Warszawie upływa z dniem 22 stycznia 2018 r. Pamiętajmy, że projekty mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy lub jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich czy Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.
  Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz. Można to zrobić przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl . Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej, który należy – wraz z wszystkimi załącznikami – przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu. Każdy autor projektu może otrzymać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych lub oszacowania kosztów realizacji. Pracownicy urzędu są dostępni telefonicznie i mailowo w godzinach pracy. Zapraszamy także do urzędu dzielnicy Ursus na:
  - dyżury konsultacyjne w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00 i w piątek 19 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00,
  - maraton pisania projektów we wtorek 16 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00.

  Jak wypełnić formularz zgłoszenia?
  1. Wpisz swoje dane kontaktowe.
  2. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała jego istotę, będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania ta nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
  3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój projekt.
  4. W Ursusie musi to być projekt lokalny, odpowiadający na potrzeby mieszkańców tego konkretnego obszaru.
  5. Określ jego lokalizację. Projekty powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. Wtedy do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
  6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój projekt.
  7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji projektu.
  8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój projekt i z jakich działań będzie się składał.
  9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego projektu. Napisz, dlaczego jest wart zrealizować i jakie ma znaczenie dla dzielnicy i społeczności.
  10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładu cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Podaj szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy i jednostek miejskich.
  11. W Ursusie koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 500 000 zł.
  12. Oszacuj i podaj koszt utrzymania projektu w kolejnym roku. Te koszty będzie dodatkowo ponosiło Miasto.
  13. Dołącz listę poparcia. O projekcie porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Zbierz na specjalnym formularzu poparcia 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego projektu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru: Ursus Północny lub Ursus Południowy. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
  14. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój projekt.
  15. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.
  16. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub z maksymalnie 2 osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie 1 osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu.
  17. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie skończyłaś(eś) jeszcze 18 lat. Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz – do pobrania ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).
  18. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, jeśli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL - ale mieszkasz w Warszawie. Wystarczy, że dopełnisz formalności w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy.
  19. Uzupełnienie formularza. Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój projekt został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, czy został wypełniony poprawnie i czy dokumentacja jest kompletna. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów - pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą, poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu trzech dni roboczych. Ale jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany.
  20. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.
  Opublikowano: wtorek 12 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
  Spotkanie otwarcia bp2019 w Ursusie
  Wystartowała oficjalnie V edycja budżetu partycypacyjnego w Ursusie. Podczas Spotkania otwarcia 30 listopada 2017 r. w Domu Kultury „Kolorowa”, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska i Zastępca Burmistrza Kazimierz Sternik przedstawili plany oraz zadania inwestycyjne dzielnicy na rok 2018 i kolejne lata, odpowiadając na wiele pytań. Koordynator dzielnicowy bp podsumował stan realizacji projektów z ostatnich edycji oraz przedstawił zasady, harmonogram i regulaminowe reguły nowej edycji bp. Obecni byli, uczestnicząc w dyskusji, radni Dzielnicy Ursus: Jolanta Dąbek, Tomasz Dąbrowski, Anna Lewandowska, Maria Miszkiewicz, Ryszard Rogal i Aneta Wachnicka; członkowie społecznego dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego; liczne grono autorów zwycięskich projektów IV edycji bp; pracownicy Urzędu Dzielnicy.

  Przypominamy: nowe projekty zgłaszamy już od dzisiaj, od 1 grudnia 2017 r., do dnia 22 stycznia 2018 r.
  Więcej informacji jak poprawnie zgłosić projekt w linku: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

  Zapraszamy do galerii: Spotkanie otwarcia bp2019 w Ursusie
  Opublikowano: piątek 1 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
  Spotkanie otwarcia V edycji bp w Ursusie
  W czwartek 30 listopada o godzinie 18:00 w całej Warszawie odbędą się oficjalne Spotkania otwarcia: startuje piąta edycja budżetu partycypacyjnego(!)
  W Ursusie zapraszamy do Domu Kultury „Kolorowa”, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, sala nr 133 (I piętro). Na spotkaniu - z udziałem przedstawiciela Zarządu Dzielnicy, w obecności dzielnicowego Zespołu ds. bp2019, z udziałem wielu autorów projektów bp i aktywnych mieszkańców - przedstawimy zasady nowej edycji budżetu partycypacyjnego; omówimy i przedyskutujemy plany oraz zadania inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata; podsumujemy stan realizacji projektów z ostatnich edycji bp; omówimy i przedyskutujemy jak napisać aby skutecznie zgłosić nowe projekty, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
  Przypominamy: w tej edycji zgłaszanie projektów już od 1 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.
  Opublikowano: środa 22 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
  Nowa Uchwała Zarządu Dzielnicy w sprawie bp2019
  W środę 15 listopada br. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 1146/2017 w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego oraz zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019. Zarząd Dzielnicy przeznaczył na realizację bp2019 środki finansowe w wysokości 1 700 000 zł, wprowadził podział Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny i Ursus Południowy z równym podziałem kwoty ogólnej w wysokości 850 000 zł. Zgłoszone projekty powinny być zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny do dysponowania i znajdować się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uwaga: ustalony został górny limit wartości jednego projektu w każdym obszarze w wysokości 500 000 zł. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy ustalił nowe definicje ogólnodostępności projektów, dla projektów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, a także ustalił Regulamin prac Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Pełny tekst Uchwały nr 1146/2017 z załącznikami do pobrania - plik PDF
  Opublikowano: czwartek 16 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
  Protokół z posiedzenia Zespołu ds. bp dla Dzielnicy Ursus
  Publikujemy Protokół z posiedzenia Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus w dniu 8 listopada br., podpisany przez Przewodniczącą Zespołu Agatę Rogalską-Piechota.

  Protokół do pobrania - plik PDF
  Opublikowano: środa 15 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
  Ważne decyzje dzielnicowego Zespołu ds. bp 2019
  Drugie posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus było bardzo pracowite. W obradach w środę 8 listopada, prowadzonych przez przewodniczącą Zespołu p. Agatę Rogalską-Piechota, uczestniczyło 13 spośród 16 członków Zespołu. Po dyskusji, jednomyślnie przyjęliśmy Regulamin prac Zespołu. Wiceprzewodniczącymi Zespołu wybrani zostali pp. Wojciech Golicz i Zbigniew Żak, przedstawiciele mieszkańców dzielnicy. W rezultacie wyczerpującej, ożywionej i twórczej dyskusji – Zespół uchwalił, w trybie rekomendacji dla Zarządu Dzielnicy:
  – nową definicję ogólnodostępności dla projektów na rok 2019 (jednomyślnie);
  – podział dzielnicy – jak w poprzedniej edycji - na 2 obszary: Ursus Północny i Południowy (większością głosów);
  – równy podział ogólnej kwoty na projekty w tej edycji w wys. 1, 7 mln zł, pomiędzy 2 obszary, w wys. po 850 tys. zł (jednomyślnie);
  – wprowadzenie dopuszczalnego górnego limitu wartości jednego projektu, w kwocie 500 000 zł w (większością głosów).
  Protokół z posiedzenia zostanie opublikowany na stronie Urzędu w terminie do 7 dni.

  Zapraszamy do galerii: Ważne decyzje dzielnicowego Zespołu ds. bp 2019
  Opublikowano: czwartek 9 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
  Zwiększony skład Zespołu ds. bp dla Dzielnicy Ursus
  Zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania w procesie realizacji aktualnej edycji bp2019, w dniu 6 listopada 2017 r. odbyło się dodatkowe, otwarte Spotkanie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu dzielnicy Ursus do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  W wyniku Spotkania do składu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019 dołączył jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: p. Piotr Pełka – reprezentujący Stowarzyszenie „Ursus Civitas”, który złożył na piśmie wymagane Oświadczenia.

  Do pobrania:
  Uchwała nr 1135/2017 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dn. 08.11.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019.
  Opublikowano: środa 8 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
  Pierwsze posiedzenie dzielnicowego Zespołu ds. bp2019
  W dniu 26 października 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W pierwszej części obrad uczestniczyli zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. W posiedzeniu wzięła udział członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy, mieszkanka Ursusa p. Areta Wasilewska-Gregorowicz. Podczas zajęć warsztatowych, które prowadził przedstawiciel Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ekspert Karol Majkowski, przedstawione i wnikliwie omówione zostały: idea, misja i cele budżetu partycypacyjnego; regulamin i zasady budżetu partycypacyjnego na rok 2019, w tym zmiany w stosunku do poprzedniej edycji oraz zadania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w całym procesie realizacji edycji bp2019. Zespół dokonał wyboru Przewodniczącego Zespołu. Jednomyślnie Przewodniczącą Zespołu została wybrana przedstawicielka mieszkańców dzielnicy, radca prawny Agata Rogalska-Piechota. Zespół dokonał wyboru Sekretarza Zespołu. Jednomyślnie Sekretarzem Zespołu został wybrany koordynator dzielnicowy Jerzy Lipka-Wołowski. Protokół z posiedzenia do pobrania: - plik .pdf
  Zapraszamy do galerii Pierwsze posiedzenie dzielnicowego Zespołu ds. bp2019
  Opublikowano: czwartek 26 października 2017 / Wprowadził: lwi 
  Jest Zespół ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus
  W dniu 25 października 2017 r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 1114/2017 w sprawie powołania społecznego ciała doradczego: Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019.
  Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w czwartek 26 października br. Do zadań zespołu należy: wykonywanie zadań określonych w Regulaminie na dany rok; monitorowanie oraz wspieranie przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy; promowanie działań podejmowanych w ramach przeprowadzania budżetu partycypacyjnego; opracowanie rekomendacji dotyczących szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Plik z tekstem Uchwały do pobrania - plik .pdf
  A oto obowiązujący harmonogram BP na rok 2019:
  - Określenie szczegółowych zasad funkcjonowania dzielnicowych Zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do 23 listopada 2017 roku.
  - Spotkania otwarcia w każdej dzielnicy – w dniu 30 listopada 2017 roku godz. 18:00.
  - Zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku.
  - Weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku.
  - Spotkania dyskusyjne – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku.
  - Odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 do 25 maja 2018 roku.
  - Spotkania promocyjne projektów – od 1 do 30 czerwca 2018 roku.
  - Głosowanie mieszkańców na projekty – od 15 do 30 czerwca 2018 roku.
  - Ogłoszenie listy zwycięskich projektów do realizacji – do 13 lipca 2018.
  - Ewaluacja procesu – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego, jednak nie później niż do 10 grudnia 2018 roku.
  Informujemy wszystkich uczestników procesu, że w tej edycji wprowadzono istotne zmiany realizacyjne:
  – członkowie dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego nie mogą zgłaszać projektów;
  – mamy bardziej przyjazne papierowe formularze: formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól;
  – jest zakaz wskazywania wykonawcy projektu oraz trybu jego wyłonienia;
  – są zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów: na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym);
  – jest możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu: projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców; z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu;
  – wprowadzanie zmian przez autorów tylko wspólnie z pracownikami urzędu: na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu; nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów;
  – jest wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu: realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób spośród tych, które oddały ważny głos w danym obszarze.

  Aktualne info dostępne na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  Opublikowano: środa 25 października 2017 / Wprowadził: lwi 
  Startuje dzielnicowy Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego BP2019
  Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus BP2019 odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. o godz. 18:00 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus w sali nr 100 (I. p.). Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
  Zespół zostanie formalnie powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w środę 25 października. Posiedzenie będzie prowadzone przez przedstawiciela Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. W pierwszej części spotkanie przyjmie formę zajęć warsztatowych. Zakres tematyczny warsztatów:
  - zapoznanie się członków zespołu,
  - współpraca w grupie,
  - idea, misja i cele budżetu partycypacyjnego,
  - regulamin i zasady budżetu partycypacyjnego na 2019 rok, w tym zmiany w stosunku do poprzedniej edycji,
  - zadania zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.
  W drugiej części spotkania Zespół dokona wyboru przewodniczącego Zespołu i sekretarza Zespołu oraz uzgodni realizację zadań Zespołu i porządek obrad drugiego posiedzenia, które odbędzie się w okresie do 16 listopada br.
  Jednocześnie informujemy, że w wyniku spotkania ws. naboru do Zespołu, które odbyło się 17 października br., w składzie Zespołu jest pięcioro mieszkańców naszej dzielnicy. Natomiast nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu nastąpi podczas dodatkowego otwartego spotkania, które odbędzie się prawdopodobnie 6 listopada br. (termin i miejsce ogłosimy w przyszłym tygodniu).
  Aktualny, proponowany w projekcie uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus, skład dzielnicowego Zespołu przedstawia się następująco: p. Wojciech Golicz – mieszkaniec Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Feliks Gregorowicz – mieszkaniec Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Małgorzata Kulma – mieszkanka Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Agata Rogalska-Piechota – mieszkanka Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Zbigniew Żak – mieszkaniec Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Aneta Wachnicka – radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Platforma Obywatelska; p. Tomasz Dąbrowski – radny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie; p. Ryszard Rogal – radny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość; p. Paweł Smereczyński – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Mateusz Onyszczuk – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Magdalena Czapska-Szymul – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Dorota Dolina – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Aleksandra Magierecka – pracownik Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Norbert Pyza – pracownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Jerzy Lipka-Wołowski – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Więcej info: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zasady-v-edycji-bud-etu-partycypacyjnego  Galeria - Startuje dzielnicowy Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego BP2019
  Opublikowano: wtorek 24 października 2017 / Wprowadził: lwi 
  Regulamin Budżetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
  Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem bp2019.
  Regulamin Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie na rok 2019 określa załącznik do Zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019.
  Zarządzenie 1660/2017 - do pobrania
  Regulamin bp2019 - do pobrania

  W tej edycji realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje 10 etapów, w następujących terminach:
  1) akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego;
  2) określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – do 23 listopada 2017 roku;
  3) spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku;
  4) zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku;
  5) weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku;
  6) odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku;
  7) spotkania promocyjne projektów – od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 roku;
  8) głosowanie mieszkańców na projekty – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku;
  9) ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 13 lipca 2018 roku;
  10) ewaluacja – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego, jednak nie później niż do 10 grudnia 2018 roku.

  Uwaga. Już dziś zapowiadamy, że zgodnie z nowym Regulaminem: w dniu 30 listopada o godz. 18:00 w Dzielnicy Ursus odbędzie się skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy Spotkanie Otwarcia bp2019. Takie spotkania odbędą się jednocześnie we wszystkich dzielnicach Warszawy. Spotkania Otwarcia mają na celu wyjaśnienie mieszkańcom podstawowych zasad funkcjonowania dzielnic, w tym omówienie planów inwestycyjnych na najbliższe lata oraz wyjaśnienie zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego. Celem spotkania jest również zachęcanie do zgłaszania projektów uwzględniających potrzeby rozwojowe dzielnic oraz poinformowanie o innych niż budżet partycypacyjny metodach realizacji zadań istotnych dla mieszkańców.

  Więcej informacji: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  Opublikowano: czwartek 19 października 2017 / Wprowadził: lwi 
  Nowelizacja zarządzenia nr 1299/2015 Prezydenta m.st. Warszawy
  Informujemy o zarządzeniu nr 1647/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
  http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2017&Miesiac=10

  Jednocześnie przypominamy:
  Aby zgłosić się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus - jako działacz organizacji pozarządowej lub mieszkaniec Ursusa - należy przyjść na OTWARTE SPOTKANIE w dniu 19 października br. godz. 18:00 do Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, I. piętro, sala nr 100. Uczestnicy wezmą udział w dwóch spotkaniach roboczych:
  - SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Reprezentant organizacji pozarządowej ubiegający się o miejsce w Zespole składa Oświadczenie potwierdzające, że kwestia reprezentowania przez niego organizacji została uzgodniona z jej władzami. Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród obecnych wylosowanych zostanie 5 przedstawicieli, którzy wejdą w skład Zespołu. Uwaga: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest równocześnie pracownikiem Urzędu Dzielnicy, radnym m.st. Warszawy, radnym Dzielnicy, członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy lub członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów.
  - SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW
  Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.
  Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu.
  Osoba, która chce reprezentować mieszkańców, nie może być równocześnie pracownikiem Urzędu Dzielnicy, radnym m.st. Warszawy, radnym Dzielnicy, członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy lub członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów oraz nie może być związana z żadną organizacją pozarządową, znajdującą się na liście rankingowej organizacji ubiegających się o miejsce w tym Zespole.
  Uwaga! Członkowie Zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr 1299/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 15 września 2015 r. - do pobrania - plik .pdf

  Więcej informacji: www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  Opublikowano: wtorek 17 października 2017 / Wprowadził: lwi 
  Startuje nowa edycja bp2019 - Nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Ursus
  Jesteś działaczem organizacji pozarządowej? Jesteś mieszkańcem Ursusa?
  Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy?
  Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Ursusie!

  Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu Ursusa: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swoje głosy. Zespół będzie wykonywał zadania określone w regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie w edycji 2019 oraz będzie wypracowywał zasady, monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w naszej dzielnicy.

  W skład zespołu wejdzie:
  - 6 mieszkańców,
  - 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  - 5 urzędników wskazanych przez burmistrza,
  - radni dzielnicowi:
  - po jednym przedstawicielu z każdego klubu w Radzie Dzielnicy, wyznaczonym przez klub,
  - 1 przedstawiciel radnych nieprzynależnych do żadnego z klubów działających w Radzie Dzielnicy,
  - 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy, wyznaczony przez nią ze swego grona,
  --1 przedstawiciel Dzielnicowej Rady Seniorów, wyznaczony przez nią ze swego grona.

  Prace zespołu potrwają od końca października 2017 roku do najpóźniej połowy września 2018 roku.

  Aby zgłosić się do Zespołu - jako działacz organizacji pozarządowej lub mieszkaniec Ursusa - należy przyjść na OTWARTE SPOTKANIE w dniu 19 października br. godz. 18:00 do Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, I. piętro, sala nr 100. Uczestnicy wezmą udział w dwóch spotkaniach roboczych:

  - SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Reprezentant organizacji pozarządowej ubiegający się o miejsce w Zespole składa Oświadczenie potwierdzające, że kwestia reprezentowania przez niego organizacji została uzgodniona z jej władzami. Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą oni spośród siebie poprzez głosowanie 5 przedstawicieli. Uwaga: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest równocześnie pracownikiem Urzędu Dzielnicy, radnym m.st. Warszawy, radnym Dzielnicy, członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy lub członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów.

  - SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW
  Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób. Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoba, która chce reprezentować mieszkańców, nie może być równocześnie pracownikiem Urzędu Dzielnicy, radnym m.st. Warszawy, radnym Dzielnicy, członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy lub członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów oraz nie może być związana z żadną organizacją pozarządową, znajdującą się na liście rankingowej organizacji ubiegających się o miejsce w tym Zespole. Uwaga! Członkowie Zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

  Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1299/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 15 września 2015 r. (tekst ujednolicony).

  Więcej informacji: www.twojbudzet.um.warszawa.pl , www.ursus.warszawa.pl
  Opublikowano: środa 11 października 2017 / Wprowadził: lwi 

  Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego
  Na projekty budżetu obywatelskiego możecie Państwo głosować od 6 do 23 września:

  Karta do głosowania dostępna jest tutaj - plik .pdf
  Opublikowano: piątek 6 września 2019 / Wprowadził: lwi 
  Wyniki oceny budżetu obywatelskiego
  Wyniki oceny budżetu obywatelskiego są dostępne na stronie

  Odwołanie od negatywnej oceny (ze wskazaniem zastrzeżeń do oceny projektu oraz ich uzasadnieniem) można złożyć elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl w strefie użytkownika lub papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim).

  Odwołanie należy złożyć pomiędzy 9 a 13 sierpnia 2019 r.

  Informacja o wyniku ponownej oceny przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 26 sierpnia 2019 roku. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.
  Opublikowano: czwartek 8 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 
  Trwa ocena merytoryczna projektów budżetu obywatelskiego
  Zakończył się etap zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego. W Ursusie zgłoszono 48 pomysłów dzielnicowych. Najwięcej jest projektów z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska i kultury. Mieszkańcy zgłosili również projekty z zakresu oświaty i sportu. Wszystkie projekty przeszły pomyślnie weryfikację formalną, która polegała za sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia wniosku. Aktualnie projekty są oceniane pod względem merytorycznym. Sprawdzany jest miedzy innymi koszt pomysłów, możliwość ich realizacji na danym terenie, zgodność z aktami prawa itd. Ocena potrwa do 8 sierpnia, kiedy to nastąpi ogłoszenie wyników oceny.
  Wszystkie projekty można zobaczyć na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?regional=1
  Opublikowano: wtorek 25 czerwca 2019 / Wprowadził: lwi 
  Maraton Pisania Projektów do Budżetu Obywatelskiego
  W najbliższą środę (29 maja) odbędzie się Maraton Pisania Projektów do Budżetu Obywatelskiego (Urząd Dzielnicy Ursus, sala 100 na I piętrze).
  Na spotkaniu pracownicy urzędu doradzą i wesprą w napisaniu dobrych projektów z każdej dziedziny: infrastruktura, ochrona środowiska, sport, kultura, sprawy społeczne, edukacja. Masz pomysł na projekt, ale potrzebujesz wsparcia? Przyjdź koniecznie! Zrobimy to razem!
  Opublikowano: piątek 24 maja 2019 / Wprowadził: mgo 
  Formularze – składanie projektów
  Formularz składania projektów do budżetu obywatelskiego (pdf)
  Formularz składania projektów do budżetu obywatelskiego (doc)
  Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego (pdf)
  Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego (doc)
  Zgoda autora na wykorzystanie utworu (pdf)
  Zgoda autora na wykorzystanie utworu (doc)
  Opublikowano: poniedziałek 20 maja 2019 / Wprowadził: lwi 
  Spotkanie Otwarcia Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Ursus
  Zapraszamy na Spotkanie Otwarcia Budżetu Obywatelskiego 2020 w Dzielnicy Ursus. Opowiemy o zasadach kolejnej edycji, jak również przedstawimy harmonogram. Dodatkowo zaprezentujemy plany inwestycyjne na bieżący i 2020 rok. Odpowiemy także na wszystkie pytania związane z budżetem obywatelskim.

  Spotkanie odbędzie się 20 maja w Urzędzie Dzielnicy Ursus o godzinie 18.00 w sali nr 100 na I piętrze.
  Opublikowano: środa 15 maja 2019 / Wprowadził: lwi 

  Wyniki głosowania budżetu obywatelskiego 2021
  Poznaliśmy wyniki głosowania budżetu obywatelskiego 2021. Tabela z wynikami dostępna jest tutaj. Zwycięskie projekty zaznaczone są kolorem zielonym.
  Opisy projektów można poczytać na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/
  Opublikowano: środa 30 września 2020 / Wprowadził: lwi 
  Głosowanie w budżecie obywatelskim 2021
  Od 1 do 15 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Możemy zagłosować na maksymalnie 15 projektów dzielnicowych i 10 projektów ogólnomiejskich. Są dwa sposoby głosowania:
  - internetowo poprzez stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl
  - papierowo w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
  Aby zagłosować w budżecie obywatelskim nie trzeba umawiać się na wizytę w urzędzie.
  Karta do głosowania papierowo do pobrania jest tutaj.
  Opublikowano: poniedziałek 31 sierpnia 2020 / Wprowadził: lwi 
  Numery projektów na liście do głosowania budżetu obywatelskiego
  W budżecie obywatelskim dzielnicy Ursus do głosowania zostało dopuszczonych 65 projektów. Od 1 do 15 września odbędzie się głosowanie. System wylosował numery na liście do głosowania. Pełną listę projektów można zobaczyć tutaj:
  https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/pomysly_poddane_pod_glosowanie_w_dzielnicy_ursus_bo2021.pdf
  Opublikowano: poniedziałek 24 sierpnia 2020 / Wprowadził: lwi 
  Opublikowaliśmy wyniki oceny budżetu obywatelskiego 2021

  Opublikowaliśmy wyniki oceny zgłoszonych projektów. W Dzielnicy Ursus pozytywną ocenę otrzymały 64 projekty ❗️

  Jeśli Wasz projekt oceniliśmy negatywnie, możecie się jeszcze odwołać. Na Wasze odwołania czekamy do 30 czerwca.

  Ostateczne wyniki oceny i listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 14 sierpnia.

  Link do wyników oceny w Ursusie:

  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BmainRegionIds%5D%5B%5D=11&user=&local=&regional=1&taskGroupId=&oldTaskGroup=null&TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D =

  Opublikowano: środa 24 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 
  Zmiana harmonogramu budżetu obywatelskiego
  W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, a co za tym idzie, z powodu znacznie utrudnionej możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny zgłoszonych projektów oraz organizacji głosowania w sposób bezpieczny dla mieszkańców, zaktualizowany został harmonogram bieżącej edycji budżetu obywatelskiego. Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca br. Odwołania będzie można składać w dn. 24 - 30 czerwca. Ostateczne wyniki oceny projektów poznamy 14 sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dn. 1 - 15 września., a listę zwycięskich projektów ogłosimy 30 września.
  Opublikowano: piątek 24 kwietnia 2020 / Wprowadził: lwi 
  Formy wsparcia dla mieszkańców
  Maraton pisania projektów:
  8 stycznia 2020 (środa), godz. 18:00-20:00, Urząd Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, sala 100, I piętro.

  Podczas maratonu będzie możliwość konsultacji projektów z zakresu:
  infrastruktury, ochrony środowiska, oświaty, sportu, kultury.

  Dyżur konsultacyjny:
  15 stycznia 2020 (środa), godz. 18.00-20.00, Urząd Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, sala 102, I piętro.

  Podczas dyżuru będzie możliwość konsultacji projektów z zakresu:
  infrastruktury, ochrony środowiska, oświaty, sportu, kultury.
  Opublikowano: piątek 20 grudnia 2019 / Wprowadził: lwi 
  Dyżury telefoniczno-mailowe pracowników urzędu
  Projekty budżetu obywatelskiego można konsultować mailowo i telefonicznie. Dyżury pracowników:

  Wydział Infrastruktury –
  projekty drogowe - wtorki 10:00-12:00
  Dorota Dolina, ddolina@um.warszawa.pl, tel. 22 443-61-95
  projekty kubaturowe- czwartki 10.00-12.00
  Michał Salak, msalak@um.warszawa.pl, tel. 22 443-61-52

  Wydział Ochrony Środowiska – wtorki 10:00-12:00
  Magdalena Czapska-Szymul, mczapska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-61-56

  Wydział Oświaty i Wychowania – poniedziałki 8.00-12.00
  Barbara Dudzińska, bdudzinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-60-48

  Wydział Sportu i Rekreacji – wtorki 10.00-14.00
  Grzegorz Wyszomierski, gwyszomierski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-61-73

  Wydział Kultury – poniedziałki 10.00 – 14.00
  Katarzyna Świtalska, kswitalska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-61-43
  Elżbieta Kowalewska, e.kowalewska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-60-64
  Opublikowano: środa 18 grudnia 2019 / Wprowadził: lwi 
  Formularze - składanie projektów
  Formularz składania projektów do budżetu obywatelskiego (pdf)
  Formularz składania projektów do budżetu obywatelskiego (doc)
  Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego (pdf)
  Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego (doc)
  Zgoda autora na wykorzystanie utworu (pdf)
  Zgoda autora na wykorzystanie utworu (doc)
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)
  Opublikowano: wtorek 3 grudnia 2019 / Wprowadził: lwi 
  Rusza 7 edycja budżetu obywatelskiego!
  Zapraszamy na Spotkanie Otwarcia Budżetu Obywatelskiego, które odbędzie się 3 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursus, sala 100, II piętro.
  Na spotkaniu dowiesz się o:
  - zasadach i harmonogramie budżetu obywatelskiego
  - stanie realizacji projektów z poprzednich edycji
  - zadaniach planowanych przez dzielnicę na 2020 rok

  Zachęcamy do udziału!
  Opublikowano: czwartek 21 listopada 2019 / Wprowadził: mgo 

  Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim

  Ruszyło głosowanie mieszkańców na projekty budżetu obywatelskiego. Głosować możemy do 30 czerwca. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane przez urząd w 2022 roku. Zagłosować można na dwa sposoby – internetowo bądź papierowo. W przypadku  głosowania on-line wystarczy zalogować się na stronie bo.um.warszawa.pl i wybrać projekty, które nam odpowiadają. Można wybrać maksymalnie 15 projektów dzielnicowych oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. W przypadku głosowania papierowego można oddać głos w specjalnie zorganizowanym punkcie w urzędzie dzielnicy Ursus. Procedura polega na zaznaczeniu projektów na papierowej karcie do głosowania. Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania są dostępne w urzędzie dzielnicy oraz do wydrukowania na stronie https://twojbudzet.um.warszawa.pl/formularze-dokumenty-materialy-do-pobrania. Wyniki głosowania mieszkańców i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 15 lipca.

  Opublikowano: środa 16 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 
  Już niebawem rusza głosowanie w budżecie obywatelskim

  W wyniku oceny 75 projektów zostało dopuszczonych do głosowania, Głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 15 do 30 czerwca. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane przez urząd w 2022 roku.

  Zagłosować będzie można na dwa sposoby – internetowo bądź papierowo. W przypadku  głosowania on-line wystarczy zalogować się na stronie bo.um.warszawa.pl i wybrać projekty, które nam odpowiadają. Można wybrać maksymalnie 15 projektów dzielnicowych oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. W przypadku głosowania papierowego będzie można oddać głos w specjalnie zorganizowanym punkcie w urzędzie dzielnicy Ursus. Procedura polega na zaznaczeniu projektów na papierowej karcie do głosowania. Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędzie dzielnicy oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania. Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego, w terminie  do 18 czerwca 2021 r.

  Urząd Dzielnicy Ursus organizuje punkt promocji budżetu obywatelskiego na Pikniku Czerwiec 76’, który odbędzie się 20 czerwca w godzinach od 14.00 do 22.00. W ramach punktu autorzy będą mogli promować swoje projekty, zostawić ulotki, przykleić plakat.

  Wyniki głosowania mieszkańców i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 15 lipca.

  Opublikowano: piątek 11 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 
  Kolejność projektów budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania

  Została wylosowana przez system kolejność projektów budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania. Kolejność można sprawdzić pod linkiem: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/kolejnosc-projektow-na-listach-do-glosowania-8-edycja?fbclid=IwAR12A3VdjA_FmeleDaj-rqhCo43qLkAJL366R2h2eLiHXsGFvQiUnce3-Fw

  Opublikowano: środa 2 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 
  Formularze, dokumenty - materiały do pobrania
  Formularz zgłoszeniowy budżetu obywatelskiego, lista poparcia i zgoda autora utworu są dostępne do pobrania na stronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/formularze-dokumenty-materialy-do-pobrania
  Opublikowano: poniedziałek 30 listopada 2020 / Wprowadził: lwi 
  Dyżury telefoniczne i mailowe w sprawie projektów budżetu obywatelskiego

  Wydział Infrastruktury

  Dorota Dolina (drogowe)
  - środa, 12.00-13.00 (2.12, 16.12, 30.12, 13.01, 20.01) 
  ddolina@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-95

  Michał Salak (kubaturowe)
  - wtorek, 9.00-10.00 (8.12, 22.12, 5.01, 25.01)
  msalak@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-52

  Wydział Ochrony Środowiska

  Magdalena Czapska-Szymul
  - piątek, 12.00-13.00 (4.12, 18.12, 8.01, 22.01)
  mczapska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-56

  Wydział Kultury
  Elżbieta Kowalewska
  - środa, 13.00-14.00 (3.12, 9.12, 23.12, 30.12, 13.01, 20.01)
  e.kowalewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-64

  Wydział Sportu i Rekreacji
  Grzegorz Wyszomierski
  - poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 18.01, 25.01)
  gwyszomierski@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-73

  Wydział Oświaty i Wychowania
  Barbara Dudzińska
  - poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 25.01)
  BDudzinska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-48

  Koordynator budżetu obywatelskiego
  Piotr Pełka
  - poniedziałek 16.00 – 17.00 (grudzień)
  - poniedziałek 16.00 – 18.00 (do 25 stycznia)
  ppelka@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-13

  Opublikowano: piątek 27 listopada 2020 / Wprowadził: lwi 
  Spotkanie otwarcia on-line budżetu obywatelskiego w dzielnicy Ursus

  Spotkanie otwarcia budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnicowym odbędzie się 1 grudnia o godz. 18:30 i potrwa do 20:00. . Spotkanie odbędzie się w programie ZOOM. Link do strony zoom: https://zoom.us/

  Poziom ogólnomiejski, początek godz. 17:00

  https://us02web.zoom.us/j/83320736958?pwd=cUJNUmZmUUh5QTdITHVSMTB5UEdUUT09 

  Meeting ID: 833 2073 6958

  Passcode: 170023

   

  Poziom dzielnicowy, początek godz. 18:30

  https://us02web.zoom.us/j/84683696392?pwd=azBXM09oR0JyRGhSbTBXWWloNUt2QT09 

  Meeting ID: 846 8369 6392

  Passcode: 251508

   

  Przebieg:

  18:30-18:35 - przywitanie

  18:35-18:55 - prezentacja

  • idea budżetu obywatelskiego (BO)
  • kto może wziąć w nim udział
  • kwoty i limity na BO w każdej dzielnicy
  • harmonogram
  • jak złożyć projekt dzielnicowy
  • krótka informacja o każdym etapie (składanie projektów, ocena, głosowanie)

  18:55-19:10 - czas na pytania mieszkańców do części ogólnej

  19:10-19:15 - podział na 18 pokoi dzielnicowych

  19:15 - 19:30 - prezentacja każdej dzielnicy w pokoju:

  • wsparcie dla mieszkańców (dyżury itp.)
  • plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata
  • budżet dzielnicy
  • inne

  19:30-19:50 - pytania mieszkańców

  19:50 - powrót do wspólnego pokoju, podsumowanie

  20:00 - zakończenie spotkania

  Opublikowano: czwartek 26 listopada 2020 / Wprowadził: lwi 

   
  © Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zgłoś problem!