Informator - Bezpieczeństwo

Nie wszędzie polecisz dronem – Warszawa oznacza strefy ‘no drone...
Kampania ma uświadomić osobom latającym bezzałogowymi statkami powietrznymi o istnieniu stref z zakazem lotów dronami oraz zachęcić do sprawdzania czy lot w danym miejscu jest dozwolony.

Centrum stolicy jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla amatorów fotografii z powietrza. Przede wszystkim ze względu na nowoczesną architekturę oraz dużą liczbę ciekawych wydarzeń. Jednak nie wszędzie w mieście można latać dronami. Są strefy, w których obowiązują ograniczenia ze względu na ochronę, którą są objęte np. budynki instytucji rządowych, międzynarodowych czy też infrastruktura kluczowa dla funkcjonowania państwa oraz samego miasta. Niestety, wiele osób latających dronami nie zdaje sobie sprawy z istnienia wspomnianych ograniczeń. Chcemy, by identyfikacja tych stref była łatwiejsza, dlatego oznaczymy je tabliczkami Zakaz lotów dronem/No drone zone.

– Warszawa to nowoczesne miasto, które podąża w kierunku zrównoważonego rozwoju, otwarte na nowe technologie. W przestrzeni powietrznej stolicy są miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie można latać bezzałogowymi statkami podwietrznymi lub trzeba uzyskać zgodę na lot w danej strefie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i edukowanie użytkowników dronów. Powinni zdawać sobie sprawę, że dron może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Warto też, by wiedzieli, że istnieje prawo, regulujące loty dronami, którego należy przestrzegać – mówi Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy.

- Tą kampanią chcemy zwrócić szczególną uwagę na dwie strefy w Warszawie, które są objęte zakazem lotów. Pierwsza to obszar chroniony przez Służbę Ochrony Państwa, druga obejmuje miejsce, w którym znajduje się siedziba Frontex (europejska straż graniczna). Loty w tych strefach wymagają uzyskania zgody od zarządzającego. Wykonywanie lotów bez zgody podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat – mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Stolica jest pierwszym miastem w Polsce, w którym rusza kampania informacyjna na ten temat. Nie powinno to dziwić - według danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej najwięcej lotów dronami wykonywanych jest właśnie w Warszawie.

- We wrześniu tylko w strefie kontrolowanej warszawskiego lotniska odbyło się 1705 lotów dronów, które zostały zgłoszone przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych korzystających ze zintegrowanej z systemem PansaUTM aplikacji Droneradar. Warszawa nie jest tu wyjątkiem - liczba zgłoszonych lotów dronów we wszystkich strefach kontrolowanych lotnisk w Polsce wyniosła we wrześniu ponad 6 500, a liczba wszystkich lotów dronów w całym kraju - ponad 37 000. Te liczby robią wrażenie i wskazują, z jakim fenomenem mamy do czynienia – mówi Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Potrzebę przeprowadzenia akcji uświadamiającej istnienie stref, w których nie wolno latać dronem dostrzega również policja.

- Policjanci często spotykają się z problemem operatorów dronów wykonujących loty niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególną kategorię stanowią tu osoby latające bez stosownej zgody w strefach, w których wprowadzono ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo publiczne, a także w celu ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Naruszając taką strefę operatorzy narażają się na odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 212 ustawy Prawo lotnicze, zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dlatego tak ważne jest, aby przed uruchomieniem drona poświęcić kilka minut na sprawdzenie czy w danym miejscu nie ma takich ograniczeń. Mamy nadzieję, że kampania „Sprawdź czy możesz TU latać dronem” pomoże podnieść świadomość użytkowników dronów w tym zakresie i przyczyni się do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa – mówi nadkom. Adrian Słowikowski, Krajowy Koordynator ds Bezzałogowych Statków Powietrznych w Policji z Komendy Głównej.

W ramach kampanii przygotowano tabliczki informacyjne, plakaty oraz animacje, które będzie można zobaczyć na przystankach autobusowych oraz w komunikacji miejskiej w Warszawie. Szczegółowe zasady lotów w strefach są dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Do pobrania:
Plakat
Mapa
Opublikowano: środa 7 października 2020 / Wprowadził: lwi 
Komunikat w związku z koronawirusem w Polsce
Mycie rąk”4 marca potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce (pacjent w woj. lubuskim). Stołeczny ratusz zachęca do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

Za kwestie dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego odpowiada administracja rządowa. - Deklaruję gotowość współpracy ze służbami pana wojewody w działaniach, które będziemy musieli podjąć, gdy w Warszawie zostaną zdiagnozowani chorzy na koronawirusa – zapewnił po poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego prezydent Rafał Trzaskowski.

Warszawa oraz jednostki podległe miastu (np. szpitale) znają procedury i są zabezpieczone sprzętowo. Dyrektorom szkół przekazano zalecenia, jak należy zachować się w momencie podejrzenia zachorowania wśród uczniów lub kadry. ZTM zwrócił się do wszystkich operatorów komunikacji miejskiej o zwiększenie nadzoru nad służbami sprzątającymi oraz podjął decyzję o używaniu środków dezynfekcyjnych przy czyszczeniu powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej na bezpośredni kontakt - kasowniki, poręcze, przyciski.

Na monitorach w komunikacji miejskiej prezentowane są rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób chronić się przed wirusem oraz jak postępować, gdy istnieje podejrzenie zakażenia. Miasto rozpoczyna także akcję edukacyjno-informacyjną w WOM-ach, placówkach oświaty, kultury i sportu, pomocy społecznej i innych jednostkach miejskich poprzez zamieszczenie plakatów oraz informacji na ekranach (tam gdzie są one dostępne).

Zgodnie z informacją Wojewody mazowieckiego w dniu 4.03 przeprowadzone zostało ćwiczenie straży pożarnej w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej, którego celem było postawienie dodatkowej izby przyjęć. Ma ona ułatwić przyjmowanie osób z podejrzeniem zakażenia.

Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza na swojej stronie aktualne informacje o nowym koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji https://gis.gov.pl/
Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza także Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie https://www.pssewawa.pl/

Pliki do pobrania:
- plakat .pdf
- broszura .pdf
Opublikowano: czwartek 5 marca 2020 / Wprowadził: lwi 
Koronawirus SARS-CoV-2
Ulotka koronawirus”W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (wcześniej nazywanego 2019-nCoV), wywołującego chorobę COVID-19, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat wirusa na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

Epidemiologia zakażeń wirusem i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną namawiamy do bieżącego śledzenia aktualności na stronach poniższych instytucji.

Główny Inspektorat Sanitarny monitoruje sytuację epidemiologiczną i prowadzi bieżący monitoring osób przekraczających granicę Polski w porozumieniu z innymi służbami. Na swojej stronie na bieżąco publikuje informacje o nowym koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji.

https://gis.gov.pl/

Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie.

https://www.pssewawa.pl/

Na stronie Ministerstwa Zdrowia zostały zebrane i w przystępny sposób przedstawione informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dla osób podróżujących do określonych państw i regionów, zamieszcza ostrzeżenia i rekomendacje m.in. w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Państwowy Zakład Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zamieścił ikonografiki Światowej Organizacji Zdrowia, które krótko i obrazowo informują jak można ograniczyć ryzyko zakażenia się wirusem.

https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-...

Infografikiki - Jak uchronić się przed koronawirusem
Opublikowano: środa 4 marca 2020 / Wprowadził: lwi 
Czad atakuje głównie jesienno-zimową porą
W dniu 3 sierpnia w bibliotece przy ulicy Keniga 14 odbyło się spotkanie seniorów z Ursusa z Policjantami oraz przedstawicielem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Miało ono na celu zapoznanie uczestników z potencjalnymi zagrożeniami oraz sposobami reagowania w trudnych sytuacjach. W związku z dużą liczbą przypadków wyłudzeń pieniędzy od osób starszych w Warszawie, temu zagadnieniu poświęcono najwięcej uwagi. Ponadto przypomniano obowiązujące zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych. Kolejnym omawianym tematem było bezpieczeństwo leków w domowej apteczce. Policjanci przypominali, aby leki były przechowywane z dala od wnuków. Z uwagi na panującą aurę przedstawiciel Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus wskazał na sposoby postępowania podczas upałów.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, z którymi zetknęli się uczestnicy spotkania lub które przytrafiły się w ich środowisku. Wykłady tematyczne przeplatane były dyskusją w przedmiotowych tematach. Ponadto uczestnicy zostali poproszeni o dzielenie się pozyskaną wiedzą wśród swoich znajomych. Na zakończenie rozdano wszystkim obecnym ulotki dotyczące zagrożeń "Na wnuczka", sposobu postępowania w przypadku kradzieży bądź zagubienia dokumentów oraz sposobów dbania o bezpieczeństwo leków w domowej apteczce. Ponadto seniorzy uczestniczący w spotkaniu otrzymali odblaski oraz pudełeczka do dziennego dawkowania leków oraz - jak na bibliotekę przystało: zakładki do książek z informacją dot. udzielania pierwszej pomocy wraz numerami alarmowymi.

W załączeniu: Ulotka zadbaj o bezpieczeństwo leków w przydomowej apteczce.pdf
Opublikowano: czwartek 15 listopada 2018 / Wprowadził: lwi 
Nowe syreny alarmowe
Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczął stołeczny ratusz w 2009 roku, został powiększony o 119 syren, 8 punktów pomiarowych i 4 czujniki pogodowe. Jest to jeden z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

Zainstalowany system to zespół urządzeń służących do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. Składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano na budynkach Urzędu Miasta, słupach oświetleniowych, tramwajowych, na większości szkół oraz innych obiektach użyteczności publicznej. System daje także możliwość emitowania komunikatów głosowych, wprowadzonych wcześniej w system lub wypowiadanych na żywo.

Budowa systemu została rozpoczęta w 2009 roku. W latach 2009-2012 zainstalowaliśmy 54 punkty alarmowania ze środków pochodzących z budżetu miasta. W latach 2017 -2018 rozbudowano go dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu zostało wybudowanych 119 punktów alarmowania. Dodatkowo, system został wyposażony w 8 punktów pomiarowych poziomu wody rzeczek i strumieni na Białołęce, Mokotowie, Wawrze, Wesołej i Wilanowie oraz w 4 zintegrowane czujniki pogody.

Jak brzmi sygnał ostrzegawczy?
Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły także trzyminutowy (informacje o sygnale mieszkańcy znajdą w ulotkach umieszczonych w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach oraz w spotach wyświetlanych w komunikacji miejskiej). W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego (trwającego 1 minutę). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu.

Inne sposoby komunikacji
System syren alarmowych jest uzupełniony alternatywnymi sposobami komunikacji z mieszkańcami. W tym celu wykorzystywany jest Regionalny System Ostrzegania – RSO oraz Warszawski System Powiadomień powiadomienia.um.warszawa.pl/start .

Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y. W przypadku poważnych zagrożeń dla mieszkańców komunikaty o zagrożeniach mogą być również publikowane w mediach oraz ogłaszane lokalnie z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony).

Wszystkie punkty alarmowania są w pełni zarządzane i kontrolowane z centrali systemowej zlokalizowanej w Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. Za obsługę systemu odpowiada Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.
Opublikowano: czwartek 27 września 2018 / Wprowadził: lwi 
Nie zostawiaj dziecka w aucie podczas upałów
Przyszło lato, a wraz z nim wysokie temperatury. Podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, zwłaszcza małych dzieci.
Istnieje kilka podstawowych zasad dbania o bezpieczeństwo najmłodszych w upalne dni, których należy bezwzględnie przestrzegać. Trzeba pamiętać o odpowiednie nawodnienie organizmu dziecka oraz zapewnić przewiewny i lekki ubiór. Należy też ograniczyć czas przebywania z dzieckiem na słońcu, szczególnie w godzinach 11-15. W ostatnim czasie coraz częstszą przyczyną niebezpiecznych i tragicznych sytuacji jest pozostawienie dziecka w rozgrzanym słońcem pojeździe.
Bez względu na powód nigdy nie zostawiaj dziecka w rozgrzanym samochodzie. Do najczęstszych objawów przegrzania organizmu należą:
- osłabienie i senność,
- ból głowy, zaburzenia widzenia,
- zaczerwienienie twarzy i pojawienie się potówek na ciele dziecka,
- nudności, wymioty, biegunka, drgawki, przyspieszona akcja serca,
- zaburzenia oddychania, utrata przytomności.
Nawet kilka minut w nagrzanym samochodzie może doprowadzić do tragedii.
Jeśli widzisz dziecko pozostawione w rozgrzanym samochodzie, nie czekaj na powrót jego rodziców lub opiekunów. Spróbuj otworzyć pojazd, nawet wybij szybę, by uratować zdrowie i życie dziecka. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i wezwij pomoc.

Opublikowano: wtorek 12 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
Czy wiesz, na który numer zadzwonić, gdy potrzebujesz pomocy lub szukasz informacji?
Z tą myślą Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przygotowało dla mieszkańców ulotkę pn. „Co zgłosić? Gdzie dzwonić?”, w której zawarte zostały numery telefonów do Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Miejskiego Centrum Kontaktu, Straży Miejskiej oraz numeru alarmowego 112.

Do każdego numeru telefonu przyporządkowano najważniejsze tematy spraw, z którymi mieszkańcy mogą dzwonić.

Ulotka będzie przekazywana mieszkańcom na spotkaniach Grup Osiedlowych w ramach programu pn. „Bezpieczne osiedle” realizowanego przez Delegatury Biura w dzielnicach m.st. Warszawy.

Do pobrania - ulotka PDF
Opublikowano: poniedziałek 14 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
Policja ostrzega seniorów przed oszustami
W ubiegłym tygodniu w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Ursusie gościem była komisarz Sabina Stepek z KRP III. Celem spotkania było przekazanie seniorom wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z kradzieżami, poruszaniem się po drogach oraz oszustwami na tzw. wnuczka, policjanta lub innego funkcjonariusza.

Na terenie Dzielnicy Ursus odbywają się akcje profilaktyczne mające na celu uchronienie starszych osób przed rozmaitymi zagrożeniami, w tym szczególnie w zakresie oszustw na tzw. wnuczka, policjanta lub innego funkcjonariusza, zagrożeń związanych z kradzieżami oraz bezpieczeństwem na drogach. W minionym tygodniu przedstawiciel Komendy Rejonowej Policji Warszawa III złożył wizytę w Domu Dziennego Pobytu przy ul. W. Sławka. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.
Celem spotkania było uczulenie starszych osób, szczególne mieszkających samotnie, że mogą stać się obiektem zainteresowania przestępców. Uczestnicy zostali zapoznani z metodami wykorzystywanymi przez przestępców. Wskazano również sposób, w jaki należy zachować się w sytuacji podejrzenia przypadku wyłudzenia pieniędzy. Ponadto wytłumaczono zasady postępowania w sytuacji zagubienia bądź też kradzieży dokumentów. Seniorzy wysłuchali wskazówek z dużą uwagą, ponadto zadawali pytania oraz zaangażowali się w dyskusję wspominając o sytuacjach, z którymi spotkali się wśród swoich znajomych.
Pod koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski wraz z instruktażem dotyczącym ich używania, a także ulotki ze sposobem postępowania w sytuacjach omawianych zagrożeń.
Opublikowano: poniedziałek 14 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
"Jestem sam w domu - nie otwieram nikomu!" - takie hasło poznawały dzieci z SP 11, SP 14 oraz przedszkola Nr 418 w JRG 16
Podczas spotkania przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" rozmawiali z dziećmi na temat zagrożeń. Podczas spotkania zostały omówione zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej w bezpośrednim otoczeniu. Uczniowie skorzystali z okazji przypomnienia numerów alarmowych oraz zostali też zapoznani z różnicami w umundurowaniu służb. Dzieci miały możliwość obejrzenia wozów strażackich.
Opublikowano: piątek 11 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
W Ursusie odbyła się kolejna edycja akcji edukacyjnej pn. „Bezpieczny Senior na drodze”
W dniu 12 kwietnia w Ośrodku Kultury „Arsus” podczas spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku został wygłoszony wykład dla Seniorów przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, podczas którego zostały omówione przepisy ruchu drogowego dotyczącego rowerzystów oraz pieszych. Zostały też przedstawione statystyki dotyczące wypadków na drogach z udziałem osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem statystyki dotyczącej wypadków śmiertelnych na przejściach dla pieszych. Jako główną przyczynę przedstawiono brak znajomości przepisów dotyczących korzystania z przejść dla pieszych.
W sobotę 14 kwietnia odbyła się druga część akcji edukacyjnej, podczas której Seniorzy mogli wziąć udział w konkursie w dwóch kategoriach: ROWERZYSTA i PIESZY. Dla uczestników Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zapewnili liczne nagrody.
Ze względu na fakt, iż była to kolejna edycja spotkań, Seniorzy przygotowali się wyjątkowo starannie do konkursu i zdaniem przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego osiągnęli bardzo dobre wyniki przy rozwiązywaniu okolicznościowego testu. Dla tych Seniorów, którzy przyszli z wnukami do lat 6 organizatorzy przygotowali nagrody dodatkowe tj. zestawy bajek ufundowane przez firmę Liwona. Tegorocznej imprezie sprzyjało wszystko: pogoda, wspaniałe nagrody, obecność funkcjonariuszy „drogówki” i egzaminatora WORD. Jedynie skromna grupa seniorów gotowych do sprawdzenia posiadanej wiedzy z zakresu kodeksu ruchu drogowego sprawiła organizatorom pewien niedosyt.
Stąd apel:
Seniorzy!
- bez Waszego udziału nie poprawimy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.

PRZYPOMINAMY:
Pieszy, przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Pieszy znajdujący się NA PRZEJŚCIU ma pierwszeństwo przed pojazdem. ZABRANIA SIĘ wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych (gwałtowne wejście na przejście pod nadjeżdżający samochód może być potraktowane jako wtargnięcie na jezdnię),
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Zapraszamy do galerii - „Bezpieczny Senior na drodze”
Opublikowano: środa 18 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki?
Jak przygotować pracowników do sytuacji w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki, ułatwić im przeprowadzenie właściwej oceny zagrożenia, a tym samym zminimalizować jego skutki?

Mając na uwadze zagrożenia związane z możliwością odebrania przesyłki mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne lub zagrożenie wybuchem, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy opracowało plakat instruktażowy „Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki”.

W 2017 roku służby miejskie odnotowały 20 zgłoszeń o wpływie podejrzanych przesyłek do różnych instytucji, w tym także Urzędu m.st. Warszawy, co zdezorganizowało ich funkcjonowanie w okresie kilku godzin (ewakuowano około 1800 osób, hospitalizowano 20 osób, dekontaminowano 46 osób).

Do pobrania - Plakat instruktażowy „Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki”
Opublikowano: czwartek 8 lutego 2018 / Wprowadził: rtr 
Prezydent Warszawy podziękowała operatorom numeru 112
>W dniu 11 lutego obchodzony jest w Europie Dzień Numeru Alarmowego. 112 stworzono po to, aby z każdego miejsca naszego kontynentu, przez całą dobę, móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie nasze lub innych.

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego numeru 112 przy ul. Młynarskiej 43/45 Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy podziękowała wyróżniającym się pracownikom za ich pracę i niestandardowe działania, które uratowały niejedno ludzkie życie.

- Codzienność operatorów numerów alarmowych to setki odebranych połączeń, czasami bardzo dramatycznych. Jednak każde z nich, jeśli dotyczy ratowania życia lub zdrowia, jest przez nich traktowane ze szczególną uwagą, ponieważ najmniejszy szczegół ma wpływ na dalszy sposób postępowania. Aby móc skutecznie udzielić pomocy osobom dzwoniącym na numer alarmowy 112, operatorzy bardzo często muszą wykazywać się kreatywnością i pomysłowością – mówi Prezydent Warszawy.

Od kilku lat stołeczny ratusz przypomina do czego służy numer 112. Powinniśmy go wykręcać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w sytuacji realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie.

- Aby pracować w CPR-e trzeba zdać trudny egzamin państwowy, być kreatywnym, ale mieć także dużą odporność psychiczną - podkreśla Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. – Operatorzy muszą umieć znaleźć w sobie odporność i dystans to tragedii ludzkiej, w jakiej często uczestniczą odbierając połączenie.

Jak ważne jest szybkie połącznie z numerem 112 pokazują przykłady z pracy uhonorowanych warszawskich operatorów, którzy pracują w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej: Pani Barbara odebrała telefon od osoby, która miała trudności z mówieniem i oddychaniem, i nie była w stanie powiedzieć, co się z nią dzieje i gdzie się znajduje. Dzięki kreatywnemu podejściu, przy wykorzystaniu własnej pomysłowości, p. Basia nawiązała dialog z tą osobą, która stukaniem w słuchawkę odpowiadała na pytania Basi i w ten sposób potwierdziła, jaka pomoc jest potrzebna oraz gdzie się znajduje. Pani Mirona pomogła młodej kobiecie, która poinformowała swoją rodzinę o zamiarze popełnienia samobójstwa. Sytuacja była o tyle trudna, że rodzina nie miała z nią kontaktu i nie była w stanie podać dokładnego adresu przebywania kobiety, a tylko wskazać orientacyjną okolicę. Doświadczenie i umiejętności p. Mirony w wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych, w oparciu o uzyskane informacje, pozwoliła jej powiadomić odpowiednie służby i przekazać im precyzyjne informacje, które pozwoliły na ustalenie miejsca pobytu młodej kobiety.

Pani Weronika udzieliła pomocy zdenerwowanej młodej matce, której niemowlę przestało oddychać. Opanowanie p. Weroniki poparte precyzyjnym instruktażem, uspokoiły matkę dziecka pozwalając na sprawne udzielenie pomocy niemowlęciu, które dzięki wdrożonemu postępowaniu zaczęło ponownie oddychać.

Pan Paweł udzielił pomocy starszej kobiecie w sytuacji zatrzymania krążenia i braku oddechu u jej męża oraz dwukrotnie pomógł w przypadku zadławienia się niemowlęcia i małego dziecka. W każdym z tych przypadków p. Paweł dostosowywał posiadaną wiedzę do zaistniałej sytuacji i udzielał instruktażu w sposób spokojny i pewny, co pozwoliło osobom, które się z nim kontaktowały na szczęśliwe rozwiązanie problemu. Pan Wojciech pomógł trójce dzieci, które zgubiły się w lesie. Sytuację komplikowały zapadające ciemności, panujący chłód oraz brak jakichkolwiek punktów orientacyjnych umożliwiających zlokalizowanie dzieci w lesie. Wojtek umiejętnie instruował dzieci, jak mają się zachowywać, jednocześnie wspierał je, gdyż zaczynały wpadać w panikę. Umiejętnie podtrzymywał rozmowę z dziećmi, a uzyskane od dzieci informacje na bieżąco przekazywał służbom, co umożliwiło szybkie odnalezienie zagubionych.

O numerze 112
W Polsce jest 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Znajdują się w każdym mieście wojewódzkim, a w województwie mazowieckim w Warszawie i dodatkowo w Radomiu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie jest jedynym w kraju ośrodkiem zorganizowanym poza strukturami MSWiA i prowadzonym przez samorząd. Warszawskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mieści się przy ul. Młynarskiej 43/45 i obsługuje połączenia alarmowe z terenu m.st. Warszawy. Zostało uruchomione 28 listopada 2013 roku.
Utworzone w kraju Centra Powiadamiania Ratunkowego tworzą system powiadamiania ratunkowego. Korzystają z systemu teleinformatycznego pozwalającego na wzajemną zastępowalność na wypadek awarii oraz mechanizmy wzajemnej obsługi zgłoszeń w przypadku incydentalnego pojawienia się znacznej ilości zgłoszeń w krótkim okresie czasu w jednym ośrodku. System informatyczny działający w centrach pozwala na identyfikację numeru telefonu zgłaszającego. System dodatkowo wyświetla dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany oraz prezentuje na mapie aktualną lokalizację telefonu. Pomaga to przy udzieleniu pomocy w sytuacji, gdy ktoś nie potrafi podać dokładnej lokalizacji miejsca, w którym się znajduje.

Podstawowym założeniem systemu jest jak najszybsze odebranie połączenia i powiadomienie o zgłaszanym zdarzeniu służb udzielających pomocy.
W 2017 roku 65 operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Młynarskiej przyjęło 1 063 438 połączeń, z czego 292 328 przekazało służbom - w największej części do policji (56%), w następnej kolejności do Pogotowia Ratunkowego (41%) i Straży Pożarnej (0,04%). Operatorzy przyjmują średnio około 2,9 tysiąca połączeń na dobę, najwięcej zgłoszeń wpływa między godz. 15 a 19. Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem wynosi 8 sekund.

Według danych krajowych, nadal największym problemem są połączenia bezzasadne. Z roku na rok jest ich trochę mniej, ale nadal stanowią prawie ¾ połączeń (w 2013 roku, kiedy CPR w Warszawie zaczęło funkcjonować, takich połączeń było 75%, w roku 2017 - 70%). Fałszywe połączenia to w większości pomyłki, zabawy dzieci telefonami, zapytania niezwiązane z pomocą medyczną, próby zamawiania usług (np. cateringowych) i przypadkowe uruchomienia telefonów. Połączenia te zajmują czas operatorów i blokują linię, która staje się niedostępna w sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia osoby potrzebującej pomocy.

Zapraszamy do galerii - Prezydent Warszawy podziękowała operatorom numeru 112
Opublikowano: czwartek 8 lutego 2018 / Wprowadził: rtr 
Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
W O.K. "ARSUS" odbyło się szkolenie dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie.

W dniu 14 grudnia w O.K. "ARSUS" odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie dotyczące bezpieczeństwa.
W pierwszej części doświadczony egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przedstawił i omówił prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym omówieniem zachowań mających wpływ na liczebność wypadków śmiertelnych na drogach oraz sposobach zapobiegania im. Podkreślił odpowiedzialność pieszego na drodze - jego widoczność oraz zasady bezpiecznego wchodzenia na jezdnię. Ponadto zwrócił uwagę na autorytet, jaki stanowią dziadkowie dla wnuków, podkreślając, że należy dawać dzieciom dobre wzorce.
W ramach drugiego wykładu podkomisarz prewencji – profilaktyk kryminalny z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Ochota pokazała Seniorom filmy dotyczące oszustw "na wnuczka" oraz przedstawiła zasady bezpiecznych zachowań chroniących seniorów przed oszustami.
Następnie Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus przedstawił i omówił prezentację o systemie ostrzegania i powiadamiania funkcjonującego w Mieście st. Warszawie, przedstawiając zasady samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie konfliktów zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych w zakresie adekwatnych sposobów zachowania się.
Spotkanie edukacyjne spotkało się z dużym zainteresowaniem Seniorów i zakończone zostało brawami. Uczestnicy wykładów po zakończeniu poszczególnych prezentacji mieli dużą potrzebę wymienienia się swoimi dotychczasowymi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami w zakresie omawianych tematów.
Na zakończenie Seniorzy z Ursusa otrzymali zakładki z przypomnieniem, aby "nie dać się oszukać osobom podającym się przez telefon za wnuczka, policjanta, gazownika, elektryka..." oraz z adresem strony internetowej www.bezpieczna.um.warszawa.pl . Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali odblaski i kamizelki odblaskowe.
Opublikowano: piątek 15 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie: http://www.dokumentyzastrzezone.pl"
Opublikowano: wtorek 12 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Afrykański pomór świń – informacje
W związku z wystąpieniem kolejnych przypadków zakażenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) u dzików w centralnej części województwa mazowieckiego oraz zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego prezentujemy materiał o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF.

Afrykański pomór świń jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Ulotka informacyjna .pdf
Opublikowano: wtorek 12 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
W dniu 30 listopada w O.K. "ARSUS" odbyło się szkolenie dla członków Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie dotyczące bezpieczeństwa. W pierwszej części strażacy z OSP w Ursusie pokazali filmy edukacyjne na temat zagrożenia pożarowego oraz zatrucia czadem. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna wraz z instruktażem o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem obecnych na sali seniorów.

Zapraszamy do galerii: Szkolenie dla Seniorów w zakresie bezpieczeństwa
Opublikowano: piątek 1 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 
Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny
Używanie odblasków zwiększa nasze bezpieczeństwo. Jest to szczególne istotne jesienią i zimą, gdy warunki atmosferyczne i szybko zapadający zmierzch ograniczają kierowcom widoczność.

Jesień i zima to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Jak wskazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków zdarza się właśnie o tej porze roku. Zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, mgła, porywisty wiatr, szybko zapadający zmierzch utrudniają dostrzeżenie pieszego poruszającego się po drodze.

Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania, parasole, kaptury ograniczają możliwość ich szybkiego zauważenia. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo pieszych zależy nie tylko zachowania kierowców, ale także od nich samych. Zgodnie z przepisami elementy odblaskowe obowiązani są używać piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl czy wózek.

Pieszy bez odblasków jest widoczny przez kierowcę z odległości tylko kilku, kilkunastu metrów. W przypadku używania odblasków ta odległość może wzrosnąć kilkukrotnie, nawet do 200 metrów. Używanie odblasków jest niezwykle istotnie nie tylko gdy jest ciemno, ale również podczas opadów deszczu. Ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne dla kierujących pojazdami.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w trosce o bezpieczeństwo, po raz kolejny przypomina o zaletach korzystania z odblasków. Na ekranach w komunikacji miejskiej będzie wyświetlany spot zachęcający do ich używania.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za brak elementu odblaskowego może być nałożony mandat karny w wysokości do 100 zł.

Do pobrania - Spot "Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny"
Opublikowano: poniedziałek 30 października 2017 / Wprowadził: lwi 
Ankieta o bezpieczeństwie Warszawy
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety poświęconej bezpieczeństwu w okolicy Państwa miejsca zamieszkania. Dzięki Państwa opinii będziemy mogli określić nowe kierunki działań, które przyczynią się do wzrostu komfortu życia w naszym mieście. https://cawi.um.warszawa.pl/Bezpieczne_osiedle.pg
Opublikowano: środa 27 września 2017 / Wprowadził: lwi 
Poradnik pożądanych zachowań
Poradnik pożądanych zachowań to syntetyczne informacje dla mieszkańców o sposobach przygotowania i zachowania się w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń (powódź, pożar, burza, zanieczyszczenie powietrza, akty terroru) oraz przygotowania do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie stanu zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Burza
- Jak przygotować się do zbliżającej się burzy.
- Poprawne zachowanie podczas burzy.
- Jak postępować podczas opadów gradu oraz występienia porywistego wiatru.
- Co należy zrobić po ustąpieniu burzy.

Pożar
- Jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru.
- Jak ograniczyć możliwości powstania pożaru w domu.

Powódź
- Jak przygotować się i postępować w sytuacji powodzi.
- Jak postępować po wystąpieniu powodzi.

Niebezpieczne oraz szkodliwe substancje
- Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi.
- Podział materiałów niebezpiecznych.
- Jak postępować w przypadku uwolnienia się do otoczenia substancji szkodliwych.

Smog
- Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekraczanie norm jakości powietrza.
- Środki ostrożności.
- Zalecenia oraz zakazy.

Zagrożenie atakiem terrorystycznym
- Co może wskazywać na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym.
- Sposób postępowania w przypadku potencjalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym.
- Jakie informacje należy przekazać, powiadamiając Policję o zdarzeniu.
- Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego z użyciem urządzeń wybuchowych.
- Jak postępować w przypadku znalezienia się w otoczeniu prowadzonej operacji antyterrorystycznej.

Grypa pandemiczna
- Jak chronić siebie i bliskich.
- Jak przygotować się na wypadek pandemii.
- Jak postępować w przypadku wystąpienia pandemii grypy.

Choroby zwierzęce/ ptasia grypa/ afrykański pomór świń
- W jaki sposób ludzie mogą się zarazić wirusem ptasiej grypy.
- Jakie działania należy podjąć przy stwierdzeniu ASF u świń.
- Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF.
- Co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze dzika.
- Postępowanie z zakażonymi/ padłymi zwierzętami.

Alarmowanie i ostrzeganie
- Sygnały alarmowe.
- Komunikaty ostrzegawcze.
- Postępowanie po usłyszeniu sygnałów alarmowych.

Jak przygotować się na ewentualne zagrożenie
- Plecak Bezpieczeństwa.
- Zapasy żywności.
- Listy kontrolne
Opublikowano: wtorek 25 lipca 2017 / Wprowadził: lwi 
Bezpieczeństwo Publiczne - ważne informacje.
Dane adresowe jednostek właściwych terytorialnie:

Zespół Delegatury Biura Bezpieczeństwa
i Zarzadzania Kryzysowego
w Dzielnicy Ursus
Pl. Czerwca 1976 r. nr 1.
02-495 Warszawa
tel.: (22) 443-60-96
fax: (22) 443-60-99.

Komisariat Policji Warszawa Ursus
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16
02-495 Warszawa
tel.: (22) 603-21-01, 603-21-05
fax: (22) 603-21-50

Straż Miejska
III Oddział Terenowy
ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa
Tel.: (22) 823-73-88
fax: (22) 883-40-48
e-mail: ot3@strazmiejska.waw.pl
link do strony internetowej:
www.strazmiejska.waw.pl/struktura/pion-prewencji/iii-oddzial-terenowy.html
Opublikowano: poniedziałek 26 września 2016 / Wprowadził: mka 
112 – numer, który ratuje życie
11 lutego (11.2) obchodzony jest w Europie jako Dzień Numeru Alarmowego 112. Stworzono go po to, aby z każdego miejsca naszego kontynentu przez całą dobę móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie nasze lub innych.

Do zapoznania się z pełną treścią artykułu zapraszamy na stronę m.st. Warszawy, do której przeniesie nas link do kliknięcia poniżej:
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/112-%E2%80%93-numer-kt%C3%B3ry-ratuje-%C5%BCycie
Opublikowano: czwartek 9 lutego 2017 / Wprowadził:  
Oznakuj swój rower
Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower! W Warszawie kolejny raz ruszyła akcja znakowania rowerów. Głównym celem projektu jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery. Działania pod nazwą "Oznakuj swój rower" prowadzone są przez właściwe terytorialnie jednostki Policji i Wydział Ruchu Drogowego KSP.
Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji.
Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, powodując zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:
 • rama roweru pod kierownicą,
 • ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
 • przedni widelec.
W rowerach o znacznej wartości materialnej zaleca się rozważenie możliwości oznakowania na prośbę właściciela dodatkowych elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.
Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:
 • dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
 • dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna - sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego właściciela).
Miejsce i termin znakowania rowerów dla mieszkańców dzielnicy Ursus:
 1. Komisariat Policji, ul. Sosnkowskiego 16, środy i czwartki
  Termin znakowania: środy i czwartki, w godz. 14:00 - 18.00,
  po uprzednim kontakcie telefonicznym tel.: (22) 603-21-59.
 2. Wydział Ruchu Drogowego KSP, ul. Karolkowa 46.
  Termin znakowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 14.00.
  po uprzednim kontakcie telefonicznym tel.: (22) 603-77-86 lub (22) 603-79-10.
Sporządzono na podstawie informacji Komendy Stołecznej Policji:
www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/37713,Oznakuj-swoj-rower-terminy-znakowania-rowerow.html
Szczegółowe informacje na ulotce - Ulotka do pobrania
Opublikowano: wtorek 28 marca 2017 / Wprowadził: mka 
Uwaga seniorzy


Opublikowano: wtorek 13 grudnia 2016 / Wprowadził: lwi 

Świadczenia osobiste i rzeczowe
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP przewiduje szczególny rodzaj obowiązku obywateli i przedsiębiorców spełniany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W dziale VII ustawy został zawarty katalog przepisów dotyczących świadczeń na rzecz obrony. Są one jedną z form realizacji powszechnego obowiązku obrony RP i stanowią integralną część systemowych rozwiązań obronnych. Dla samorządu terytorialnego szczególnie istotne są dwa rodzaje świadczeń – osobiste i rzeczowe. W obu przypadkach to wójt, burmistrz (prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji administracyjnej, w której określa rodzaj i zakres świadczenia, miejsce wykonania, czas trwania, przedmioty planowane do wykorzystania oraz podmiot na rzecz którego świadczenie będzie realizowane. Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa; zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków (może dot. wykorzystania narzędzi prostych, w stosunku do kurierów – wykorzystanie posiadanych środków transportowych.

Zakres wykorzystania:
- ćwiczenia wojskowe,
- ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
- ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony,
- dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Czas trwania:
- jednorazowo do dwunastu godzin,
- w odniesieniu do kurierów oraz osób dostarczających/obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych czterdzieści osiem godzin; z zastrzeżeniem, że nie częściej niż do trzech razy w roku. Świadczenia osobiste (obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie wojny polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Czas trwania:
- świadczenie nie może przekroczyć jednorazowo siedmiu dni. Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do użytkowania jednostkom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu na cele przygotowania obrony państwa. Obowiązek ten dotyczy bardzo szerokiego kręgu podmiotów – zarówno urzędów, instytucji państwowych, przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Świadczenia rzeczowe nakładane są w dwóch grupach: pierwsza dotyczy uzupełnienia etatowych potrzeb i stanów liczbowych wynikających z wojennych struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronności państwa; druga grupa dotyczy doraźnego używania przez Siły Zbrojne oraz inne jednostki organizacyjne. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie doraźnych potrzeb – oddanie nieruchomości lub rzeczy do używania przez następujące podmioty: Siły Zbrojne, Obronę Cywilną, państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania dla potrzeb obrony kraju, w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz organizacji rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

Czas trwania (jednorazowo):
- ćwiczenia obrony cywilnej i powszechnej samoobrony do 24 godzin (do 3 razy w roku),
- sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej SZ do 48 godzin (do 3 razy w roku),
- ćwiczenia wojskowe do 7 dni (raz w roku),
- rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska –bez ograniczeń czasowych. Świadczenia rzeczowe na uzupełnienie etatowych potrzeb – uzupełnienie potrzeb wynikających ze struktur SZ oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Czas trwania – do ustania potrzeb korzystania podmiotu uprawnionego (czas nieograniczony).

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (oraz inne należności).
Informacje oraz wzory dokumentów dotyczące uprawnień dla osób powołanych na ćwiczeniawojskowe lub do czynnej służby wojskowej (rekompensata utraconego wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych, uznanie za żołnierza samotnego bądź posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miasta ( www.um.warszawa.pl ), w zakładce - Załatw sprawę w urzędzie, Kategorie spraw urzędowych - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, sekcja - Sprawy obronne (link bezpośredni - www.um.warszawa.pl ), w zakładce - Załatw sprawę w urzędzie, Kategorie spraw urzędowych - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, sekcja - Sprawy obronne (link bezpośredni - https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/porzadek-i-bezpieczenstwo/sprawy-obronne )
Opublikowano: piątek 21 maja 2021 / Wprowadził: lwi 

Zarządzanie kryzysowe
Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy


link do strony: bezpieczna.um.warszawa.pl, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dot. zarządzania kryzysowego w Polsce i Warszawie:
https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe

do pobrania „Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń"
https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/-/poradnik-postepowania-w-sytuacjach-zagrozen-1

informacja o sygnałach alarmowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4850/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2013r.: bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2013/sierpien/4850_2013.htm
Tabela sygnałów alarmowych:
Do pobrania tutaj.
Opublikowano: piątek 21 maja 2021 / Wprowadził: mka 

Dzielnicowi
http://ochota.policja.waw.pl
Opublikowano: piątek 1 lipca 2016 / Wprowadził: rtr 

Ursus – bezpieczna dzielnica

Na terenie Warszawy od trzynastu lat realizowany jest przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy program „Bezpieczne osiedle”.
W myśl porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy i Komendantem Stołecznym Policji w poszczególnych dzielnicach Warszawy tworzone były tzw. „Grupy Osiedlowe” (GO) w skład, których wchodzili przedstawiciele lokalnych społeczności, właściwi terenowo dzielnicowy, inspektor do spraw terenu Straży Miejskiej oraz pracownicy Delegatury BBiZK. Przedmiotem działań GO jest zbieranie informacji o niedostatkach w infrastrukturze miejskiej mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa, określanie miejsc niebezpiecznych (miejsca gromadzenia się agresywnej młodzieży, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, narkomanii, itp.). GO interesuje się także problemami dotyczącymi ruchu drogowego. Na podstawie zebranych informacji formułowane są pisemne wnioski do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub innych instytucji. Większość pisemnie lub ustnie zgłaszanych wniosków o podjęcie stosownych działań jest uwzględniana przez adresatów.
Zebrane przez GO informacje uzupełnione o dane statystyczne policji i straży miejskiej (związanych tematycznie z programem „Bezpieczne osiedle”) są podstawą do przeprowadzania okresowej analizy bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.

Otrzymane dane liczbowe z KRP III wskazują na ok. 1,8 % wzrost, w  odniesieniu do roku 2019, ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych na terenie dzielnicy (odnotowano przestępstw 913 w 2016 r., 772 w roku 2017 r., 726 w 2018 r., 782 w 2019 r. i 796 w roku 2020). Jest to nieznaczny wzrost. Liczby te pozostają od kilku lat na podobnym poziomie. Na uwagę zasługuje ogólna liczba przestępstw w wybranych kategoriach, która jest  wyższa wobec wcześniejszego roku o 46 zdarzenia co stanowi wzrost o 13.4 % ( 507 w 2016 r., 430 w 2017r., 347 w 2018 r., 344 w 2019r. oraz 390 w roku 2020). Znacznie wzrosła liczba kradzionych samochodów z 25 w roku 2019 do 43 w roku 2020.

Nastąpił znaczny, bo o ok. 12,7 % wzrost liczby wykroczeń w wybranych kategoriach. W 2018 roku odnotowano 3289 wykroczenia, w 2019 było ich  4036 natomiast w 2020 już 4550. Jest to kolejny rok wzrostów liczby wykroczeń. Tendencja wzrostowa ma charakter stały. Wciąż najwięcej było, bo ok. 46,6 % ogólnej liczby wykroczeń w kategorii „naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości” (w roku 2019 ok. 60 %), ok. 17,2 % w kategorii „naruszenie porządku publicznego” ( w roku 2019 - 12%) oraz ok. 28 % w kategorii „zaśmiecenie miejsc publicznych”, co pozostaje na tym samym poziomie jak w roku 2019. Cieszy niewielka liczba wykroczeń związanych z uszkodzeniem mienia 45 odnotowanych zdarzeń (44 w roku 2019).*

* - na podstawie danych statystycznych otrzymanych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

 Ze względu na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 spotkania w ramach Programu zostały zawieszone do odwołania.


Zajęcia na terenie „Miasteczka Ruchu Drogowego” w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko na drodze”

Spotkanie w JRG 16 z dziećmi w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy”

Dzielnicowa Olimpiada „Bezpiecznie na drodze” dla dzieci klas II-gich szkół podstawowych


Zespól Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus
Opublikowano: poniedziałek 24 maja 2021 / Wprowadził: lwi 

Apel do osób starszych
Nie bądźmy łatwowierni, nie dajmy się oszukać!

Policjanci z Ochoty, Włoch i Ursusa otrzymują kolejne zgłoszenia o oszustwach metodą „na krewniaka”. Ofiarami tych przestępstw są osoby starsze, bardzo często samotne. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Najczęściej oszuści wybierają osoby w podeszłym wieku. Przestępca dzwoni i przedstawia się za członka rodziny np. za wnuczka lub krewnego. Prowadzi rozmowę telefoniczną tak, aby osoba starsza uwierzyła, że rozmawia z kuzynem, a także w zmyśloną przez niego historię. W trakcie rozmowy prosi o pożyczkę pieniędzy np. na okazyjny zakup samochodu lub mieszkania. Kiedy starsza osoba zgodzi się na udzielenie pożyczki, oszust podający się za wnuczka dzwoni po raz kolejny. Jednocześnie zaznacza, że ze względu na zaistniałą sytuację losową, nie będzie mógł osobiście odebrać pieniędzy. Wysyła swoją koleżankę lub kolegę, przy tym dokładnie opisuje ich wygląd. Podstawiona osoba, współsprawca oszustwa, odwiedza ofiarę w domu lub spotyka się z nią w ustalonym miejscu. Osoba pokrzywdzona, przekonana, że ma przed sobą znajomego opisanego wcześniej w rozmowie telefonicznej, przekazuje pieniądze. Okradzione osoby orientują się, że padły ofiarą złodziei w momencie, kiedy telefonują do prawdziwego wnuczka, aby zapytać, czy pieniądze dotarły.

W celu uniknięcia przykrych sytuacji policjanci z KRP Warszawa III radzą:

 • sprawdzić osobę, która dzwoni i podaje się za członka rodziny (potwierdzić jej dane u najbliższej rodziny, na którą się powołuje)
 • nie otwierać drzwi i nie wydawać pieniędzy osobom obcym, które przychodzą w imieniu wnuczka lub krewnego
 • potwierdzać zawsze wizyty pracowników administracji, gazowni czy zakładów remontowo–budowlanych,
 • nie ufać osobom, które informują o podwyżce emerytury lub wygranej na loterii. Takie informacje wysyłane są listownie.
Pamiętaj, każda z tych osób może okazać się niebezpiecznym przestępcą.

W przypadku uzasadnionych obaw należy bezzwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod bezpłatne numery 997, 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji:

 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III (Ochota) ul. Opaczewska 8 tel.22 603 73 55, 22 603 7376
 • Komisariat Policji Warszawa Włochy ul. 17 Stycznia 57 tel. 22 603 68 22, 22 603 68 24
 • Komisariat Policji Warszawa Ursus ul. Sosnkowskiego 16 tel.22 603 69 65, 22 6626354

ulotka

Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził:  

Apel do osób starszych (2)
Bądź rozważny w każdej sytuacji. Unikaj wszelkiego rodzaju „okazji” i nie daj się oszukać!

Policjanci z Ochoty, Włoch i Ursusa otrzymują kolejne zgłoszenia o oszustwach, których ofiarami są osoby starsze. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści wybierają osoby po sześćdziesiątym roku życia, przedstawiają się za pracownika jednej z telewizji kablowych - okazują oczywiście podrobioną legitymację i identyfikator, a następnie oferują podpisanie umowy promocyjnej. Promocja ta polega na tym, że abonent, który ukończył 60 rok życia może jednorazowo wpłacić kwotę 500 zł i nie będzie już dożywotnio ponosił żadnych kosztów z tytułu posiadania telewizji kablowej. Dodatkowo dla osób, które nie posiadają przy sobie proponowanej kwoty 500 złotych jest możliwość rozłożenia jej na dwie raty po 250 zł, lecz wtedy odsetki wynoszą 60 zł. Rzekomy pracownik telewizji kablowej w sposób bardzo uprzejmy przekonuje, że forma ratalna jest po prostu nieopłacalna. Następnie, gdy osoba starsza da się przekonać, wtedy na miejscu sporządzana jest umowa i przestępca kwituje odbiór wpłaconych pieniędzy.

  W celu uniknięcia przykrych sytuacji policjanci z KRP Warszawa III radzą:
 • nie korzystać z promocyjnych ofert osób przypadkowych, które przychodzą do mieszkania lub „zaczepiają” na ulicy;
 • nigdy nie podpisywać dokumentów, co, do których nie ma pewności, że są prawdziwe. Poprosić, aby zainteresowana osoba przyszła w dniu, kiedy będzie ktoś z rodziny lub osoba znajoma. Jeśli pracownikowi - agentowi rzeczywiście zależy na umowie i jest uczciwy, to przyjdzie w umówionym terminie;
 • nie płacić żadnej zaliczki. Zazwyczaj operatorzy sieci telefonicznych czy telewizyjnych wszelkie opłaty zawierają w pierwszym przysłanym rachunku;
 • nie otwierać drzwi osobom nieznajomym.
Pamiętaj, każda z tych osób może okazać się niebezpiecznym przestępcą. W przypadku uzasadnionych obaw należy bezzwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod bezpłatne numery 997, 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji:
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III (Ochota) ul. Opaczewska 8 tel.22 603 73 55, 22 603 7376
 • Komisariat Policji Warszawa Włochy ul. 17 Stycznia 57 tel. 22 603 68 22, 22 603 68 24
 • Komisariat Policji Warszawa Ursus ul. Sosnkowskiego 16 tel.22 603 69 65, 22 6626354

ulotka

Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził: mka 

Okazja czyni złodzieja - telefony komórkowe
Często poprzez roztargnienie, nieuwagę, pośpiech stwarzamy sytuacje, podczas których złodziej nie musi się specjalnie „napracować”, aby stać się posiadaczem naszego telefonu komórkowego. Dlatego też, aby uniknąć przykrych zdarzeń zadbajmy o właściwe zabezpieczenie naszego mienia.
  POLICJA radzi:
 • unikaj noszenia telefonu komórkowego w torebce, plecaku, reklamówce, szczególnie podróżując środkami komunikacji miejskiej;
 • telefon komórkowy noś w przedniej kieszeni spodni lub w wewnętrznych kieszeniach kurtek, marynarek;
 • oddając ubranie do szatni zabierz z kieszeni wszystkie wartościowe rzeczy (klucze, dokumenty, telefon komórkowy);
 • nie użyczaj telefonu osobom nieznajomym, które proszą o skorzystanie z niego;
 • w miejscu publicznym (ulica, przystanek autobusowy) korzystaj dyskretnie ze swojego telefonu komórkowego – w ten sposób unikniesz nagłego wyrwania go z ręki;
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas wysiadania i wsiadania do autobusu, tramwaju;
 • nie noś telefonu w widocznym miejscu, tj. na tzw. smyczy (łatwo jest ją zerwać, a przy okazji może zagrozić to Twojemu zdrowiu i życiu);
 • nie pozostawiaj telefonu komórkowego bez nadzoru: np. w samochodzie, w restauracji na stoliku, w sklepie na ladzie - płacąc za zakupiony towar;
Pamiętaj, kupując telefon komórkowy zapisz sobie jego markę, typ oraz nr IMEI (indywidualny kod aparatu komórkowego), numer ten możesz sprawdzić wybierając na klawiaturze swojego aparatu *#06#
Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził: mka 

Bądź ostrożny - zabezpiecz samochód!
Samochód oprócz mieszkania czy domu, to zazwyczaj jedna z najbardziej wartościowych rzeczy materialnych, jakie mamy. Często decydujemy się na jego posiadanie kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń, a jego utrata bywa bardzo bolesna i przykra dla właściciela. Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III (Ochota, Włochy, Ursus) przypominają:

Bądź ostrożny - zabezpiecz samochód!

 • zainstaluj system alarmowy, włączaj go, a drzwi pojazdu zamykaj za każdym razem, gdy go opuszczasz choćby na krótką chwilę;
 • stosuj immobilizery, ukryte wyłączniki instalacji zapłonowej;
 • za pośrednictwem odpowiednich firm oznakuj istotne elementy samochodu;
 • jeżeli nie masz możliwości pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, to bardzo uważnie wybieraj miejsce do jego zaparkowania. Powinien być to teren dobrze widoczny dla otoczenia i uczęszczany.
Parkując samochód nawet na krótką chwilę:
 • sprawdź czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta;
 • włącz alarm oraz pozostałe zabezpieczenia;
 • nie zostawiaj w samochodzie radioodtwarzacza, telefonu komórkowego, laptopa – nigdy nie wiesz czy nie byłeś wcześniej obserwowany;
 • bagaże tj. zakupy, torby, plecaki, nesesery, zabierz do domu, nie zostawiaj w bagażniku
 • nigdy nie zostawiaj w skrytkach kluczyków zapasowych oraz dokumentów pojazdu nawet, jeśli samochód stoi w garażu;
 • parkując na posesji czy w garażu nie otwieraj bramy pozostawiając samochód z kluczykami w stacyjce;
 • zabieranie samego panelu od radioodtwarzacza nie uchroni pojazdu przed włamaniem, złodziej może „zadowolić” się radioodtwarzaczem, a panel dopasuje później.
Pamiętajmy, że o bezpieczeństwie pojazdu decydujemy przede wszystkim my sami. Nie ma „złotego środka”, dzięki któremu moglibyśmy się ustrzec przed włamaniem do pojazdu lub jego kradzieżą, ale zawarte powyżej wskazówki mogą przypomnieć nam o właściwym, bezpiecznym zachowaniu tj. o rozwadze, ostrożności i przezorności.

ulotka

Opublikowano: środa 29 czerwca 2016 / Wprowadził: mka 

Lataj z głową - kampania informacyjna ULC
W związku z coraz większą popularnością bezzałogowych statków powietrznych oraz ich dostępnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przygotował kampanię informacyjną, mającą na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami.Zasady wykonywania lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Loty takie muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk, strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego, strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego oraz strefami R (Restricted Area – strefa ograniczeń), D (Danger Area – strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area – strefa zakazana).

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.

Należy również pamiętać, że na puszczanie lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera potrzebna jest zgoda instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

Więcej szczegółów na temat kampanii ULC na stronie: http://ulc.gov.pl/pl/uav/4002-lataj-z-glowa-kampania-informacyjna-ulc

Pliki do pobrania:
Ulotka kampanii informacyjnej ULC - Lataj z głową
Opublikowano: środa 20 lipca 2016 / Wprowadził: mka 

Uwaga na oszustów
W ostatnim czasie pojawiły się informacje od mieszkańców Warszawy o osobach podających się za pracowników firm energetycznych, telekomunikacyjnych, hydraulicznych, gazowniczych itp., które proponują zawarcie umów na dostawy energii elektrycznej, paliwa gazowego, usług telekomunikacyjnych czy też różnego rodzaju prac budowlanych. W rzeczywistości są to oszuści proponujący zawarcie niekorzystnych umów lub pobierające zaliczkę na poczet nie wykonanej jeszcze usługi.W związku z tymi sygnałami ostrzegamy przed pochopnym i nieprzemyślanym podejmowaniem decyzji.

Pamiętajmy:

 • uczciwy przedstawiciel handlowy zgodzi się zostawić nam warunki umowy do zapoznania się i zastanowienia przed podjęciem decyzji,
 • konsultujmy takie sprawy z rodziną, znajomymi,
 • poprośmy przedstawiciela o przybycie w dogodnym dla nas terminie.

W razie wątpliwości nie działajmy pod presją i nie podpisujmy jakichkolwiek dokumentów. Uchroni nas to przed przykrymi w skutkach konsekwencjami.

Wszystkie podejrzane sytuacje możemy zgłosić osobiście w najbliższej jednostce Policji albo telefonicznie pod numerem alarmowym 997.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej poradnikiem dla konsumentów, który może być dobrym uzupełnieniem informacji o osobach nakłaniających na zawarcie niekorzystnych umów.

Pliki do pobrania: Poradnik dla Konsumentów 60+ i nie tylko
Opublikowano: czwartek 28 lipca 2016 / Wprowadził: mka 

STOP pożarom traw!
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.
Pożary traw zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Są również bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. W ich wyniku ubiegłym roku zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych.

Co roku strażacy wzywani są do tysięcy tego typu zdarzeń. W całym 2016 r., na ponad 126 tys. pożarów, odnotowano 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami karnymi. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż¬nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa¬rów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sank¬cje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Opublikowano: wtorek 28 marca 2017 / Wprowadził: lwi 

Pierwsza pomoc
Opublikowano: poniedziałek 22 maja 2017 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!