Interpelacje i Zapytania

Interpelacje Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018 – 2023.
Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Piotr Adamus
 • w sprawie naprawy „uskoku” wzdłuż ul. Rakietników 38 w okolicy ul. Opieńskiego jadąc w kierunku ul. Dzieci Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie mobilnego punktu pobrań SARS-CoV-2 przy ul. Sosnkowskiego 18 róg ul. 1-go Maja
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: piątek 27 listopada 2020 / Wprowadził: lwi 
Radna Urszula Bodych
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Krzysztof Cegiełka
 • w sprawie usunięcia gałęzi nad oświetlonym przejściem dla pieszych przy ulicy Sosnkowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 13 listopada 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Adam Chmielewski
 • w sprawie analizy sytuacji oraz poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego - Przejazdowa z ul. Leszczyńskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Orłów Piastowskich bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Pobożnego w kierunku SP nr 2
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poprawy (naprawy) stanu nawierzchni ul. Krzywoustego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania remontu ulicy Bony, polegającej na wybudowaniu odwodnienia
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej w okolicy szkoły Montessori na osiedlu Gołąbki – ul. Henryka Pobożnego, Orłów Piastowskich i Bony
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań w celu zagospodarowania (wybudowania) miejsc parkingowych dla samochodów przy stacji Warszawa Ursus Gołąbki
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie rozważenia wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej od ronda (skrzyżowanie z ul. Orląt Lwowskich / ul. H. Brodatego) do przejazdu kolejowego w granicy z Piastowem
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie wyjaśnienia stanu inwestycji – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego z ciągiem ulic Czerwona Droga i Posag 7 Panien
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań, w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych przy stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie ulicy Orłów Piastowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wystąpienia do GDDKiA o wydanie zgody na dysponowanie działkami 4/11 i 4/12 do wykonania inwestycji budowy ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej do granicy m.st. Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zamontowania ekranów dźwiękochłonnych na wiadukcie i nasypie trasy POW na wysokości cmentarza parafialnego Parafii Św. Jana i Ewangelisty
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań, w celu wykonania (dokończenia) inwestycji – budowa ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej do granicy miasta Warszawy z Gminą Piastów
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań, w celu wyjaśnienia statusu interpelacji dotyczącej wykonania inwestycji - budowa brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej
  interpelacja
Opublikowano: wtorek 22 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 
Radny Tomasz Dąbrowski
 • w sprawie udzielenia informacji, jakie prace będą prowadzone na ul. Legnickiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań związanych z naprawą nawierzchni lub remontem ul. Chmiela na całej jej długości
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań umożliwiających dojazd do nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha dla służb obsługujących np. wywóz nieczystości stałych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przeprowadzenia kontroli drzewostanu oraz uzupełnienie koszy na śmieci wzdłuż ulic gminnych na terenie osiedla Czechowice
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wyjaśnienia stanu inwestycji – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego z ciągiem ulic Czerwona Droga i Posag 7 Panien
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania integralnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic T. Kościuszki z ulicą K. Sosnkowskiego i T. Kościuszki z ulicą Bohaterów Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Sosnkowskiego na wysokości stadionu miejskiego
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: czwartek 22 kwietnia 2021 / Wprowadził: lwi 
Radny Dariusz Grylak
Opublikowano: poniedziałek 12 października 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Stanisław Jasiński
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia prac naprawczych w nawierzchni dróg oraz udzielenie informacji odnośnie wiaduktu nad torami bez dróg dojazdowych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie odmówienia mieszkańcowi dzielnicy przyjęcie zużytych tonerów od drukarki laserowej w punkcie odbioru elektryczności na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Miejskich z informacją o konieczności zmiany tablic informacyjnych, na których jest umieszczona nazwa ZPC Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie utrzymania parku przy ul. Wojciechowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Gierdziejewskiego, Czerwona Droga i Posag 7 Panien
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uchwały dotyczącej wsparcia OSP Ursus kwotą 15 000,00 zł
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy wiaty przystankowej w ul. Warszawskiej za rondem od strony Piastowa
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zapytania dotyczącego budowy wiaty przystankowej w ul. Warszawskiej za rondem od strony Piastowa
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie braku decyzji opłacenia podatku
  interpelacja
 • w sprawie budowy wiaty przystankowej w ul. Warszawskiej na przystanku Henryka Brodatego 01
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy wiaty przystankowej w ul. Warszawskiej na przystanku Henryka Brodatego 01
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie braku wystawionych decyzji podatkowych dla mieszkańców dzielnicy Ursus za rok 2020
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy wiaty przystankowej w ul. Warszawskiej na przystanku Henryka Brodatego 01
  interpelacja
Opublikowano: wtorek 13 lipca 2021 / Wprowadził: lwi 
Radny Maciej Jakaczyński
 • w sprawie zainstalowania wrzutomatów do książek w bibliotekach publicznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zapewnienia dostępności bibliotek publicznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie odizolowania od jezdni i zabezpieczenia trasy rowerowej na przedłużeniu ul. Gierdziejewskiego (na odcinku wiaduktu kolejowego)
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia przez Zarząd Dzielnicy Ursus działań zachęcających mieszkańców Ursusa do zakupów u lokalnych przedsiębiorców
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: czwartek 7 stycznia 2021 / Wprowadził: lwi 
Radny Dawid Kacprzyk
Opublikowano: poniedziałek 7 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 
Radna Anna Kałużna
Opublikowano: czwartek 25 czerwca 2020 / Wprowadził: lwi 
Radna Agnieszka Kołaczek
 • w sprawie uporządkowania i zagospodarowania terenu przy ul. Szomańskiego 11 i ul. Słupskiej wzdłuż Autostrady A2
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: poniedziałek 7 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 
Radna Wanda Kopcińska
 • w sprawie poprawy wyglądu pasażu przy ul. Zagłoby
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie organizacji koncertu w Parafii Matki Bożej Fatimskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy ławek w pasażu przy ul. Zagłoby oraz częstszych patroli Policji i Straży Miejskiej tegoż pasażu
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie zorganizowania inscenizacji przygotowanej przez Teatr A z Gliwic z okazji 35-lecia Parafii Matki Bożej Fatimskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia partoli Straży Miejskiej w okolicy przystanku dla wsiadających przy ul. Keniga w okolicach sklepu całodobowego alkoholowego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poparcia prośby o sfinansowanie koncertu z okazji 100-lecia urodzin papieża Jana Pawła II planowanym na miesiąc październik
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radna Anna Lewandowska
 • w sprawie terenów przy ul. Dzieci Warszawy 24
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie usprawnienia komunikacji z kompleksem oświatowym przy ul. Dzieci Warszawy 42 oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przywrócenia strefy zamieszkania na osiedlu Gawra po przebudowie ul. Henryka Brodatego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy chodnika oraz zwiększenia liczby miejsc postojowych na ul. Ryżowej, na odcinku od ul. Prystora do ul. Dzieci Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe przeznaczonych dla seniorów
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie utrzymania bezpieczeństwa na osiedlu Skorosze
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uciążliwości przystanku autobusowego Skorosze 01, zlokalizowanego na ul. Skoroszewskiej dla mieszkańców sąsiadujących bloków
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Skoroszewskiej z ul. J. Chełmońskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie modernizacji i połączenia ul. Tomcia Palucha z ul. Starodęby
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ronda na skrzyżowaniu ul. Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich w kierunku Piastowa
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poparcia budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 15
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszawskiej i ulicy W. Hermana (na wysokości Galerii Gawra)
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na ul. Ryżowej poprzez budowę progów zwalniających
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie rozważenia budowy sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul. Dzieci Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zalewania chodnika od strony ul. Cierlickiej, pod wiaduktem PKP, przy stacji Warszawa Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań, w celu wykonania (dokończenia) inwestycji – budowa ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej do granicy miasta Warszawy z Gminą Piastów
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie planowanych inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa w rejonie skrzyżowania ul. Gierdziejewskiego i ul. Posag 7 Panien
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie prawdopodobnej awarii kanalizacji ściekowej w rejonie skrzyżowania ulic Gierdziejewskiego, Traktorzystów oraz Balickiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania inwestycji - budowa brakującej części ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej - od istniejącej od 2019 roku ścieżki wzdłuż ww. ulicy, do granicy miasta Warszawy i dalej przez przejazd kolejowy, oraz połączenie jej z istniejącą ścieżką na terenie gminy Piastów
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie rozważenia zmian w zasadach udzielania dotacji do inwestycji w ramach warszawskiego programu antysmogowego poprzez uwzględnienie i objęcie tym programem pieców gazowych starej generacji
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie remontu przystanku kolejowego PKP Ursus Północny
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie szkodliwego i uciążliwego dymienia na osiedlu EBEJOT przy ul. Prystora 4
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie rozważenia współpracy z Gminą Michałowice w celu budowy chodnika na ul. Bodycha, odcinek od ul. Spisaka do ul. Regulskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie rozważenia przebudowy kładki pieszej nad linią kolejową w rejonie stacji PKP Warszawa Ursus, ze szczególnym uwzględnieniem podjazdów
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poparcia inicjatywy mieszkańców ulicy Żywieckiej, która mogłaby przyspieszyć budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację ulicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie braku oznakowania przejść dla pieszych oraz znaków pionowych na ulicach: T. Hennela, Quo Vadis, Herbu Oksza, część ul. Dyrekcyjnej
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 23 czerwca 2021 / Wprowadził: lwi 
Radny Kazimierz Markowski
 • w sprawie złożonych wniosków o wydanie warunków zabudowy na działce nr ew. 34/8 w obrębie 2-11-16 przy ul. Prystora / Al. Jerozolimskie
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: poniedziałek 2 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Maria Miszkiewicz
 • w sprawie przystąpienia do ogólnopolskiej akcji „Wymiana Ciepła”
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie mobilnego punktu pobrań Covid Drive Thru, zlokalizowanego przy przychodni ul. Sosnkowskiego 18 róg ul. 1-go Maja
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 1 grudnia 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Marek Mucha
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie nieprawidłowości związanych z nowo powstałym rondem na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich, Henryka Brodatego oraz Warszawskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie pozostawiania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, tj. na nasypie POW od strony ROD "PROMYK"
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie planów zagospodarowania terenu wokół hydroforni w pasie zieleni między stacja Orlen na ul. Orląt Lwowskich a nasypie POW
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie planów zagospodarowania terenów działkowych ROD "PROMYK" oraz na jakim etapie są prace związane z oddaniem w użytkowanie wieczyste terenów ROD "PROMYK"
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie demontażu nieużywanych torów kolejowych, które przebiegają w poprzek ul. Posag 7 Panien
  interpelacja
  Odpowiedź
 • w sprawie montażu chodnika przy ul. Warszawskiej na wysokości przystanku „Śmigielska”
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie oprzątnięcia nasypów Południowej Obwodnicy Warszawy w miejscu równoległym z ul. Orląt Lwowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie niedostatecznego oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 383
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie jakości wody ze studni oligoceńskich na terenie Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie możliwości dosadzenia drzew i wysokich krzewów wzdłuż ulicy Warszawskiej od strony osiedla Niedźwiadek
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie odrestaurowania (odnowienia) pomnika Jana Onufrego Zagłoby, który znajduje się w okolicy pasażu przy ul. Zagłoby, a także o przycięcie gałęzi drzew przy wspomnianym pomniku
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wnikliwej analizy sprzętu ujęcia wody oligoceńskiej, która mieści się na pasażu przy ul. Zagłoby i rozpatrzenie możliwości modernizacji tej studni
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie informacji, jakie są postępy prac zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu między blokami przy ul. Warszawskiej 39, 41, 43 i przy ul. Zagłoby 6 i 10
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie informacji, jakie są postępy prac zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu między blokami przy ul. Warszawskiej 39, 41, 43 i przy ul. Zagłoby 6 i 10
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zamkniętej (nieczynnej) studni oligoceńskiej na osiedlu Gołąbki
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wszczęcia działań prowadzących do naprawy nawierzchni między Szkołą Podstawową nr 11 przy ul. Keniga 20, a usytuowanymi naprzeciwko niej garażami
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie kradzieży kraty ściekowej przy ul. Opieńskiego przy wjeździe do posesji przy ul. Rakietników 25
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uchwały dotyczącej wsparcia OSP Ursus kwotą 15 000,00 zł
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Łukasz Nejman
Opublikowano: środa 3 marca 2021 / Wprowadził: lwi 
Radny Michał Osiński
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uchwały dotyczącej wsparcia OSP Ursus kwotą 15 000,00 zł
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie częściowo zapadniętej ulicy Tomcia Palucha na skrzyżowaniu z ulicą Kolorowa
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Dariusz Pastor
Opublikowano: wtorek 26 listopada 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Grzegorz Puchalski
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wniosku do ZTM o wyposażenie przystanku "Keniga 4" zlokalizowanego przy budynku ul. Wojciechowskiego 58 w wiatę przystankową
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej ul. Orłów Lwowskich na wysokości dworca PKP Ursus Niedźwiadek
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wezwania osoby wynajmującej grunt przy ul. Keniga, na którym umieszczony jest sklep z alkoholem całodobowy i lokal gastronomiczny do utrzymywania czystości na w/w terenie
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie planów zagospodarowania terenów działkowych ROD "PROMYK" oraz na jakim etapie są prace związane z oddaniem w użytkowanie wieczyste terenów ROD "PROMYK"
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wystąpienia do Biura Gospodarki Odpadami i przekazanie uwag mieszkańców do zasad segregacji i odbioru odpadów przez MPO Warszawa
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uchwały dotyczącej wsparcia OSP Ursus kwotą 15 000,00 zł
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o zmianę uchwalonych zasad w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wystąpienia do ZTM z wnioskiem, aby od 01.04.2020r. pozostała możliwość parkowania samochodów na parkingu P+R Ursus Niedźwiadek na piętrze 2, 3 i 4 przez całą dobę dla mieszkańców osiedla „Niedźwiadek”
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radna Aneta Wachnicka
 • w sprawie zorganizowania na wiosnę pikników / targów śniadaniowych w parkach po obu stronach Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie montażu tablic informujących o prędkości samochodów zbliżających się do przejścia dla pieszych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zamontowania słupków z łańcuchami w rejonie zlikwidowanego przejścia dla pieszych przy ulicy Skoroszewskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uporządkowania i zagospodarowania terenu przy ul. Tomcia Palucha (w okolicy budynku nr 14)
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie remontu fragmentu chodnika przy ul. Wapowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie ustalenia stanu prawnego działki przy ul. Kolorowej 15
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego przy ul. Zagłoby i ul. Keniga
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 

Zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018 – 2023.
Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Piotr Adamus
 • w sprawie wymalowanej ścieżki rowerowej na ul. Braterstwa Broni oraz likwidacji dwóch kwietników przy aptece na ulicy Bohaterów Warszawy 9
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie przekazywania wydawnictw książkowych wg. ustawy do bibliotek
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 4 lutego 2020 / Wprowadził: lwi 
Radna Urszula Bodych
Opublikowano: piątek 29 marca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Adam Chmielewski
 • w sprawie miejsc parkingowych przy nowo wybudowanym przedszkolu / budynku szkolnym Montessori przy ul. Królowej Bony
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie miejsc postojowych dla inwestycji Przedszkole Montessori przy ul. Bony
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie przekazania informacji na temat stanu inwestycji tj. remontów bazy sportowej szkół w Dzielnicy Ursus
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: czwartek 19 grudnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Tomasz Dąbrowski
 • w sprawie wysp spowalniających na ul. Prystora, ul. Poczty Gdańskiej oraz ul. Wojciechowskiego
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 16 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Dariusz Grylak
 • w sprawie wyznaczenia miejsca na terenie dzielnicy do składania odpadów
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zorganizowania na terenie Dzielnicy Ursus punktu odbioru odpadów nieselekcjonowanych na zasadach dotychczasowej zbiórki elektrośmieci
  zapytanie
  odpowiedź
 • ww sprawie skutków dla Dzielnicy Ursus, jakie będzie miała podpisana przez Prezydenta m.st. Warszawy „deklaracja LGBT+”
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie cieknącego dachu na stacji PKP Ursus Niedźwiadek”
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 3 marca 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Stanisław Jasiński
 • w sprawie przeglądu stanu technicznego dróg będących w Zarządzie Dzielnicy
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zdjęcia obrazów polskiej malarki ze ścian Biblioteki Publicznej na Gołąbkach
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie wcześniej zgłaszanego zapadnięcia się kostki brukowej przy studzience kanalizacyjnej między blokami przy ul. Wojciechowskiego 40 i 42
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zgłaszanego wcześniej ubytku w podłożu z pianki poliuretanowej na placu zabaw „Hasanka"
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zapewnienia sieci internetowej w budynkach użyteczności publicznej tj. szkołach
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie postawienia wiaty przy rondzie przed Południową Obwodnicą Warszawy w ulicy Warszawskiej, przed Piastowem
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Maciej Jakaczyński
 • w sprawie informacji czy i kiedy planowane są zmiany w zakresie trybu zawierania umowy z prowadzącym zajęcia TAICHI na terenie Domu Kultury „Kolorowa” na kolejny okres
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: piątek 29 marca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Dawid Kacprzyk
 • w sprawie informacji, które z boisk szkolnych w 2018r. były udostępnione dla mieszkańców poza godzinami pracy szkól w okresie wakacyjnym oraz poza wakacyjnym
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie jakie działania prowadzi m.st. Warszawa w ramach walki ze smogiem na terenie Warszawy oraz czy planowany jest montaż czujników jakości powietrza
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
Opublikowano: piątek 5 kwietnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Anna Lewandowska
 • w sprawie terenów przy stacji PKP Ursus Niedźwiadek i możliwości zwiększenia liczby miejsc parkingowych
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie przeznaczenia dodatkowych pieniędzy – 100 zł rocznie – dla każdego warszawskiego ucznia i kontynuacji wypłaty środków
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Marek Mucha
 • w sprawie negatywnego zaopiniowania przez ZDM ustawienia lustra drogowego przy ul. Warszawskiej w rejonie 41 i 43
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Zagłoby przy zjeździe z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie braku odpowiedzi na interpelacje z dnia 26.09.2019r. w sprawie planowanego szpitala jednego dnia na terenie dzielnicy
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: czwartek 30 kwietnia 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Łukasz Nejman
Opublikowano: poniedziałek 12 października 2020 / Wprowadził: lwi 
Radny Grzegorz Puchalski
 • w sprawie informacji w/s kosztów i zakresu prac wykonanych przy modernizacji ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Zagłoby
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za 2019r.
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie podania numerów działek, na których nie są wydzielone drogi i jest przeszkodą do wydania zaświadczenia o przekształceniu wieczystego użytkowania gruntów na własność
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie pisemnej interpretacji prawnej odnośnie czterech nieruchomości, w jakich nie można przekształcić prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Radna Aneta Wachnicka
Opublikowano: piątek 29 marca 2019 / Wprowadził: lwi 

Interpelacje i zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
Link - Interpelacje i zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
Opublikowano: poniedziałek 3 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!