Zarząd Dzielnicy Ursus
 brak foto

Burmistrz

Bogdan Olesiński

 • wybrany(a) dnia: 21 listopada 2018 r.
tel.: +48 22 4436060
Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
  e-mail: ursus.sekretariat@um.warszawa.pl

bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus (WAB)
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Ursus (WBK)
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus (WGN)
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus (WIR)
 • Wydział Kadr dla Dzielnicy Ursus (WKD)
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy Ursus (WKS)
 • Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ursus (WOD)
 • Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus (WSR)
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy Ursus (WPR)
 • Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Ursus (ZOR)
oraz koordynuje współpracę z:
 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus


Bogdan Olesiński, ur. 14 sierpnia 1962 r. w Pruszkowie. Z wykształcenia inżynier budowlany, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania, ukończył kurs rzeczoznawców wyceny nieruchomości. Absolwent studium podyplomowego dla kadry kierowniczej Akademii im. L. Koźmińskiego oraz studiów doktoranckich z zarzadzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej.
Działalność zawodowa: W latach 1982-87 - kierownik rejonu w GAM-4. W roku 1986 zdobył uprawnienia budowlane. W ramach Spółdzielni Rzemieślniczej „Ochota” prowadził działalność gospodarczą (1987-92), a w latach 1991-1992 członek Rady Nadzorczej Spółdzielni. Szef regionu w Baumit Hopfinger i Baumit Polska Sp. z o.o.
Radny Gminy Michałowice, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (2006-2010), a w latach 2010-2018 Burmistrz Dzielnicy Mokotów. Od 21 listopada 2018 r. ponownie pełni funkcję Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Członek Platformy Obywatelskiej Koła Ursus od 2004 roku.
Udziela się w wielu organizacjach pozarządowych m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Współzałożyciel Towarzystwa Edukacji Alternatywnej.
W 2011 r. został uhonorowany przez sekretarza Rady Ochrony Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Pasjonat sportu, teatru oraz literatury.


Przyjmuje mieszkańców w godz. od 11:00 do 13:00, w poniedziałki, pok. 200 przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie Zarządu.
- e-mail: sekretariat.udursus@um.warszawa.pl
- numer telefonu: +48 22 4436060.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. brak foto

Zastępca Burmistrza

Wiesław Krzemień

 • wybrany(a) dnia: 21 listopada 2018 r.
tel.: +48 22 4436060
Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
  e-mail: ursus.sekretariat@um.warszawa.pl

bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursus (WAG)
 • Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursus (WKU)
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus (WOM)
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus (WOŚ)
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus (WOW)
 • Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursus (WZP)
oraz koordynuje współpracę z:
 • Delegaturą Biura Administracji i Spaw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • placówkami oświaty i wychowania położonymi na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i niezaliczanymi uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym


urodził się 21 września 1956 roku w Olkuszu. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Bukownie, w którym mieszkał od urodzenia. Z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechniki Opolskiej), którą ukończył w 1982 roku. Z samorządem związany od 1993 roku. Sześciokrotnie wybierany radnym gminy, a następnie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo samorządowe. Posiada licencję zarządcy nieruchomości. W swojej pracy zawodowej piastował wiele stanowisk kierowniczych. W latach 2002-2010 dwukrotnie wybrany na stanowisko Zastępcy Burmistrza, a w kadencji 2010-2014 Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zaangażowany społecznik, w latach 1993-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkoły i Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 16, a następnie w Gimnazjum nr 132. W tym czasie pracował także w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Niedźwiadek". Żonaty, trzy córki, trzech wnuków. Zainteresowania: sport (pasjonat F1), turystyka oraz pomoc potrzebującym.


Przyjmuje mieszkańców w godz. od 14:00 do 16:00, w poniedziałki, pok. 200 przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie Zarządu.
- e-mail: sekretariat.udursus@um.warszawa.pl
- numer telefonu: +48 22 4436060.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. brak foto

Zastępca Burmistrza

Kazimierz Sternik

 • wybrany(a) dnia: 21 listopada 2018 r.
tel.: +48 22 4436060
Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
  e-mail: ursus.sekretariat@um.warszawa.pl

bezpośrednio nadzoruje:

 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursus (WIN)
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus (WSZ)
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursus (WZL)
 • Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursus (ZDG)
 • Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus (ZFE)
oraz koordynuje współpracę z:
 • Biblioteką Publiczną im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • Ośrodkiem Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • Środowiskowym Domem Samopopomocy "Słoneczny Dom" w Warszawie


urodził się 12 listopada 1960 roku w Pruszkowie. Mieszkaniec Ursusa, z wykształcenia nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie również zdobył tytuł zawodowy menadżera sportu, na podyplomowych studiach o kierunku: Organizacja i Zarządzanie w Kulturze Fizycznej. W latach 1990-1999 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ursusie. Przez dwie kadencje, w latach 2002-2010 był radnym Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Od 2000 do 2014 roku pełnił funkcję dyrektora Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „Akro-Bad”. Przez dwa lata był wiceprezesem Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci, pasjonat pracy z młodzieżą, wychowawca wielu medalistów, Mistrzostw Polski, Europy i Świata w akrobatyce sportowej, pracuje w Ursusie od 30 lat. Interesuje się sportem i turystyką.


Przyjmuje mieszkańców w godz. od 14:00 do 16:00, w poniedziałki, pok. 200 przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie Zarządu.
- e-mail: sekretariat.udursus@um.warszawa.pl
- numer telefonu: +48 22 4436060..
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!