Z prac Zarządu
Informacja za okres: lutydrukuj wyślij pocztą

W lutym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał. Dotyczyły one m.in. budowy kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich, EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego oraz rozbiórki budynku stołówki - etap I oraz budowy Centrum Edukacyjno - Kulturalnego przy Placu Czerwca 1976 r. - etap II.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2018 r., które dotyczyły zwiększenia wydatków o 5.715.785 zł m.in. na: budowę kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich prowadzącego do rowu realizację projektu I edycji Budżetu Partycypacyjnego 2015 r. pn.: "Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus" o 101.649 zł, utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego o 8.610 zł z przeznaczeniem na tablice informacyjne, dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z wdrożeniem ujednoliconego systemu wynagradzania - 542.842 zł.

Jednocześnie w ramach budżetu na 2018 r. przesunięto środki na realizację remontów oraz zadań z zakresu kultury i rekreacji, m.in. na zorganizowanie strefy zabaw dla dzieci w okresie wakacyjnym - 82.589 zł, dotację dla Ośrodka Kultury "Arsus" -10.000 zł, realizację projektu "Oswoić nieznane" -10.000 zł, remont tarasu w budynku przy ul. W. Slawka 2 oraz na wymianę okien w budynku przy ul. Rakietników 28 -120.000 zł, festiwal pieśni i piosenek legionowych i na wystawy niepodległościowe według scenariusza Domu Spotkań z Historią - 40.000 zł, profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym -63.728 zł, bieg uliczny "Ursus biega" - 40.000 zł, Piknik Niepodległościowy i inscenizację walk historycznych - 100.000 zł oraz na iluminację budynku ratusza Urzędu Dzielnicy Ursus w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę.

Na lutowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 17 uchwałach, które dotyczyły m.in. odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, wyrażenia zgody na przekazanie pomieszczeń w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 w Warszawie do dalszego użytkowania przez Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” i zawarcie kolejnej umowy użyczenia, na okres 3 lat, skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz przeznaczenia do najmu w trybie poza konkursem ofert, garażu wolnostojącego.

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl .
  
Informacja za okres: styczeńdrukuj wyślij pocztą

W styczniu odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których przyjęto szereg istotnych dla funkcjonowania dzielnicy uchwał, a dotyczyły one m.in. inwestycji w następujących obszarach: budowa mieszkań komunalnych, budowa przedszkola przy ul. Balbinki, żłobka przy ul. Henryka Pobożnego oraz modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki.

Zarząd Dzielnicy skierował pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekty uchwał ws. zaopiniowania zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2018 r., które dotyczyły zwiększenie wydatków m.in.: na prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni osiedlowej (kwota 55.000 zł); na remonty lokali mieszkalnych (32.168,08 zł).

Jednocześnie w budżecie na 2018 r. zwiększono środki w następujących zadaniach: modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki (o 482.134 zł); budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby (wzrost o 5.761.091 zł do 14.761.091 zł), rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 (zwiększenie o 343.171 zł do 3.425.636 zł), budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy (zwiększenie o 189 548 zł do 3.159.996. zł), budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego (zwiększenie o 100.145 zł do 5 878 238 zł). Powyższe zmiany zostały także wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy.

Równocześnie Zarząd zwiększył w tym roku środki finansowe m.in. na: zakup niezbędnego wyposażenia do muszli koncertowej w Parku Czechowickim (10.000 zł); remonty w szkołach podstawowych (400.000 zł) w przedszkolach (300.000 zł) oraz w liceach ogólnokształcących (100.000 zł), na prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (32.982 zł); na prowadzenie publicznych szkół podstawowych (395.838 zł), prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (33.863 zł); na projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów UE (1.044.963 zł) oraz na wynajem lokalu dla Związku Nauczycielstwa Polskiego (2.060 zł).

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dokonał zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2018-2045 przeznaczając m. in inicjatywy wspólnotowe w ramach programów UE ( w 2018 r. zaplanowano- 1.101.533 zł; w 2019 r. – 668.592 zł).

Zarząd Dzielnicy rozstrzygnął dwa konkursy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku. Następujące podmioty otrzymały dotacje: UTS "AKRO-BAD", UKS Judo Panda, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, UKS ISKRA Warszawa, UKS "SKALAR", UKS "Czternastka", Stowarzyszenie Brzask, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, UKS 4 Ursus, KS Ursus, Be A Star Footbal Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, UKS SAMEJUDO. Łączna kwota wszystkich dotacji wynosiła 1.080.000 zł.

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wprowadził zmiany do uchwały z 16 marca 2017 r. ws. dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, które polegają na włączeniu do sieci publicznych szkół podstawowych nowo utworzonej SP nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42. Placówka rozpocznie swoją działalność 1 września. W wyniku zmiany obwodów budynki szkół będą efektywniej wykorzystane, ponieważ w określaniu nowych obwodów uwzględniono aktualną demografię Dzielnicy. Obecnie w Ursusie znajduje się 7 szkół podstawowych. Łącznie w szkołach podstawowych jest 5118 uczniów w 219 oddziałach.

Na styczniowych posiedzeniach Zarząd Dzielnicy Ursus zajął się także sprawami lokalowymi. Znalazło to odzwierciedlenie w 24 uchwałach, które dotyczyły m.in. skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego , odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat. Jednocześnie na koniec kwartału Zarząd Dzielnicy Ursus uzupełnił listy osób zakwalifikowanych w Dzielnicy Ursus do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (bez wyroków eksmisyjnych).

Treść uchwał dostępna jest na stronie bip.um.warszawa.pl.
  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!