Zamówienia Archiwum
Zamówienie nr : WSZ/4/20202020-01-22
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Pełnienie dyżurów terapeuty uzależnień i przemocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, udzielania porad i konsultacji osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, w tym osobom doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy.
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2020-01-16 15:54:07
więcej
Zamówienie nr : WSZ/3/20202020-01-22
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Pełnienie dyżurów pielęgniarki - edukatora w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, udzielania porad i konsultacji prawnych osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, w tym osobom doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy.
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2020-01-16 15:51:15
więcej
Zamówienie nr : WSZ/2/20202020-01-22
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Pełnienie dyżurów prawnika w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, udzielania porad i konsultacji prawnych osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, w tym osobom doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy.
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2020-01-16 15:48:17
więcej
Zamówienie nr : WSZ/1/20202020-01-22
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Pełnienie dyżurów psychologa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, udzielania porad i konsultacji psychologicznych osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, w tym osobom doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy.
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2020-01-16 15:44:51
więcej
Zamówienie nr : WIN/8/20202020-01-23
Rodzaj: Usługi
Tytuł: 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi serwisu w zakresie konserwacji systemu kontroli dostępu (KD) opartego na centrali ROGER CPR32-NET. 2. Niniejsza Umowa obejmuje okres od 2 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020 roku.
Wprowadził: WIN
Opublikowano: 2020-01-16 14:04:24
więcej
Zamówienie nr : WIN/1/20202020-01-24
Rodzaj: Usługi
Tytuł: świadczenie usług przedłużonego serwisu pogwarancyjnego polegającego na: a) zapewnieniu dalszego i systematycznego dostosowywania przez LICENCJODAWCĘ programów w tym: GEO-MAP Net5 i GEO-RASTER do postępujących zmian ustawodawczych, b) aktualizacji i zapewnieniu funkcjonalności ww. programów wraz z rozwojem systemów operacyjnych.
Wprowadził: WIN
Opublikowano: 2020-01-16 13:40:11
więcej
Zamówienie nr : WKU/6/20202020-01-19
Rodzaj: Usługi
Tytuł: bal karnawałowy dla dzieci
Wprowadził: WKU
Opublikowano: 2020-01-16 12:48:59
więcej
Zamówienie nr : WAG/2/20202020-01-24
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Konserwacja instalacji c.o.i węzła cieplnego oraz serwis, przegląd i naprawę urządzeń wod.-kan., c.cw, przykanalików sanitarnych i deszczowych w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Wprowadził: WAG
Opublikowano: 2020-01-14 15:58:38
więcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!