Zamówienia Archiwum
Zamówienie nr : WKU/12/20202020-02-20
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Bajki plenerowe
Wprowadził: WKU
Opublikowano: 2020-02-14 13:52:45
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/43/20202020-02-20
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne podczyszczalni wód opadowych na Kanale Konotopa przy ulicy Zaczarowanej Dorożki w Warszawie oraz przepompowni wód opadowych przy ul. Bohaterów Warszawy 2
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2020-02-14 13:29:55
więcej
Zamówienie nr : WSZ/5/20202020-02-18
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Ewaluacja zakończonego zadania zleconego konsorcjum złożonemu z organizacji pozarządowych „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2020-02-13 11:56:52
więcej
Zamówienie nr : WSR/8/20202020-02-16
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Organizacja i przeprowadzenie zajęć gimnastyki ogólnousprawniającej dla mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził: WSR
Opublikowano: 2020-02-13 10:33:01
więcej
Zamówienie nr : WKU/11/20202020-02-17
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Bitwa Warszawska-koncert dla dzieci
Wprowadził: WKU
Opublikowano: 2020-02-11 15:30:02
więcej
Zamówienie nr : WKU/10/20202020-02-17
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Cykl dziewięciu plenerowych imprez artystycznych na terenie Parku Hassów
Wprowadził: WKU
Opublikowano: 2020-02-11 15:21:28
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/42/20202020-02-13
Rodzaj: Roboty budowlane
Tytuł: Remonty i konserwacje elementów małej architektury miejskiej znajdującej się na terenach zieleni miejskiej
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2020-02-10 14:44:19
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/41/20202020-02-18
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2020-02-10 13:50:10
więcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!