Zamówienie nr WOŚ/20/2019

Numer zamówienia: WOŚ/20/2019

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tytuł: Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Treść: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. W-wy

Termin składania ofert: 2019-10-08 do godziny 16:00:00

Załączniki:

w formacie pdf zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (39.5 KB)
w formacie pdf Opis przedmiotu zamówienia.pdf (202.18 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie.pdf (184.32 KB)
w formacie pdf Formularz cenowy.pdf (138.55 KB)
MS Word Oferta.doc (29.5 KB)
MS Excel Załącznbik Nr 1 do oferty - Formularz cenowy.xls (42.5 KB)
w formacie pdf Projekt umowy.pdf (286.93 KB)
w formacie pdf Załącznik Nr 2 do umowy.pdf (150.4 KB)
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!