Zamówienia
Zamówienie nr : WIR/2/20202020-02-25
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) remontu pomieszczeń poradni b) wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, mieszczącej się przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2020-02-18 09:43:00
więcej
Zamówienie nr : WIR/1/20202020-02-25
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Wykonanie: a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ''Remont oświetlenia ulicznego ul. Keniga w Warszawie'' b) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ''Remont oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby w Warszawie''.
Wprowadził: WIR
Opublikowano: 2020-02-18 08:46:57
więcej
Zamówienie nr : WSZ/6/20202020-02-24
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus programu zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w formie profilaktycznych warsztatów muzyczno-wokalnych
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2020-02-17 15:35:10
więcej
Zamówienie nr : WKU/13/20202020-02-28
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Koncerty Jazzowe
Wprowadził: WKU
Opublikowano: 2020-02-14 13:59:04
więcej
Zamówienie nr : WKU/12/20202020-02-20
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Bajki plenerowe
Wprowadził: WKU
Opublikowano: 2020-02-14 13:52:45
więcej
Zamówienie nr : WOŚ/43/20202020-02-20
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne podczyszczalni wód opadowych na Kanale Konotopa przy ulicy Zaczarowanej Dorożki w Warszawie oraz przepompowni wód opadowych przy ul. Bohaterów Warszawy 2
Wprowadził: WOS
Opublikowano: 2020-02-14 13:29:55
więcej
Zamówienie nr : WSZ/5/20202020-02-18
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Ewaluacja zakończonego zadania zleconego konsorcjum złożonemu z organizacji pozarządowych „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
Wprowadził: WSZ
Opublikowano: 2020-02-13 11:56:52
więcej
Zamówienie nr : WGN/7/20202020-02-21
Rodzaj: Usługi
Tytuł: Sporządzenie operatów szacunkowych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe do realizacji przedmiotu zamówienia, w celu prawidłowego zarządzania nieruchomościami przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Wprowadził: WGN
Opublikowano: 2020-02-13 09:10:27
więcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!