Wykazy Nieruchomości
Prezydent m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wywieszane są do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Z dnia 31 stycznia 2020

Wykaz nr 5/2020
ul. Traktorzystów 1

Wprowadził(a): mchmiel
14:16 31 stycznia 2020


Wykaz nr 6/2020
ul. Traktorzystów 1

Wprowadził(a): mchmiel
14:16 31 stycznia 2020 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!