Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 28 w dniu 12 listopada 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 26/XXVI/2020 z dnia 24 września 2020 roku z XXVI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 143.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 144.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 145.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 146 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 147 – wprowadzono na sesji.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, godz. 18.00
Porządek sesji 27 w dniu 15 października 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 135.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 136.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 137.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 139 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 140 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 141 – wprowadzono na sesji.
9.Projekt stanowiska w sprawie opracowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej – cz. II – druk nr 138– zdjęto z porządku obrad.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
W trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 26 w dniu 24 września 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 25/XXV/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku z XXV Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 129.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk nr 130.
6. Projekt stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla narodu białoruskiego – druk nr 131.
7. Projekt stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego – druk nr 132.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
W trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 25 w dniu 27 sierpnia 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 23/XXIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku z XXIII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz nr 24/XXIV/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku z XXIV Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 124.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 125.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 126.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 126 - wprowadzono na sesji.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
W trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 24 w dniu 9 lipca 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 122 – wprowadzono na sesji.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
5. Interpelacje.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie sesji.
W trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 23 w dniu 25 czerwca 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 22/XXII/2020 z dnia 27 maja 2020 roku z XXII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 117.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 118.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 120 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy – druk nr 119.
8. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018-2023 za rok 2019.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
W trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 22 w dniu 28 maja 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 21/XXI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku z XXI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 112.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 113.
6. Projekt stanowiska w sprawie zmniejszenia opłat i sposobu funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – druk nr 114.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
W trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 21 w dniu 30 kwietnia 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 20/XX/2020 z dnia 12 marca 2020 roku z XX Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 107.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 110 – wprowadzono na sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 108.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za rok 2019 – druk nr 109.
8. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
W trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 20 w dniu 12 marca 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok – druk nr 105.
4. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za rok 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 19 w dniu 27 lutego 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 18/XVIII/2020 z dnia 21 stycznia 2020r. z XVIII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 99.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 100.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 101.
7. Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej na rok 2020.
8. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na rok 2020.
9. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty na rok 2020.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
Porządek sesji 18 w dniu 23 stycznia 2020 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 16/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019r. z XVI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz nr 17/XVII/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. z XVII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – druk nr 88.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. Z. na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 89.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2020 – druk nr 90.
7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – druk nr 91.
8. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!