Komisje Rady Dzielnicy Ursus
 • Marianna Jaguścik      Przewodnicząca
 • Adam Chmielewski      Wiceprzewodniczący
 • Anna Kałużna
 • Dariusz Grylak
 • Dawid Kacprzyk
 • Grzegorz Puchalski
 • Jacek Lesiak
 • Krzysztof Cegiełka
 • Maciej Jakaczyński
 • Marek Mucha
 • Maria Miszkiewicz
 • Michał Osiński
 • Paweł Dilis
 • Piotr Adamus
 • Stanisław Jasiński
 • Urszula Bodych
 • Wanda Kopcińska
 • Łukasz Nejman

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

 • kultury fizycznej, rekreacji,
 • pomocy społecznej wraz z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki medycznej i prawnej,
 • ochrony zdrowia,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • opiniowania i wnioskowania w sprawach przedmiotu działania Komisji, a w szczególności w odniesieniu do załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy i jego zmian,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic, placów publicznych, parków, obiektów kultury, sportu i rekreacji.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!