Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 23 czerwca 2020 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 4/2020 z dnia 27 maja 2020r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
w trybie zdalnym, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 27 maja 2020 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zagrożonego brakiem dochodów w okresie pandemii.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
w trybie zdalnym, godz. 18:00

Porządek obrad komisji w dniu 18 maja 2020 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie dwóch protokołów z posiedzenia komisji z dnia 25 lutego 2020r. oraz z dnia 10 marca 2020r.
3. Zasady funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami i opłaty z tego tytułu ponoszone przez mieszkańców.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
w trybie zdalnym, godz. 18:00

Porządek obrad komisji w dniu 10 marca 2020 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w zakresie działania komisji.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 25 lutego 2020 r.
Porządek obrad komisji w dniu 25 lutego 2020r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 21 stycznia 2020 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 12/2019 z dnia 10 grudnia 2019r.
3. Plan uroczystości patriotycznych i imprez kulturalnych na 2020r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019r.
6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 19 listopada 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 10/2019 z dnia 16 października 2019r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Działania zmierzające do podjęcia budowy Centrum Kultury w Ursusie.
5. Budowa muszli koncertowej w Parku Hassów.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!