Komisje Rady Dzielnicy Ursus
 • Wanda Kopcińska      Przewodnicząca
 • Aneta Wachnicka      Wiceprzewodnicząca
 • Adam Chmielewski
 • Anna Kałużna
 • Anna Lewandowska
 • Dawid Kacprzyk
 • Kazimierz Markowski
 • Krzysztof Cegiełka
 • Maciej Jakaczyński
 • Marek Mucha
 • Marianna Jaguścik
 • Urszula Bodych

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

 • oświaty, w tym sprawy dot. szkół podstawowych, gimnazji, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
 • opiniowania i wnioskowania w sprawach przedmiotu działania Komisji, a w szczególności w odniesieniu do załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy i jego zmian,
 • opiniowanie uchwał w sprawie nazewnictwa placówek oświatowych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!