Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 11 grudnia 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 15.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 20 listopada 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 10/2019 z dnia 15 października 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 15 października 2019 r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr 9/2019 z dnia 18 września 2019 roku.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok, będącego przedmiotem działania Komisji.
4.Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 5.Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6.Dyskusja i wolne wnioski.

W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 18 września 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 8/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 21 sierpnia 2019 roku.
3. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 – prezentacja gabinetu stomatologicznego.
4. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42.
5. Omówienie spraw związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.
6. Podsumowanie projektu „Lato w mieście”.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
W Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 21 sierpnia 2019 r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr 7/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 10 lipca 2019 roku.
3.Bieżące informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
4.Bieżące informacje na temat Akcji „Lato w mieście”.
5.Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6.Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7.Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 10 lipca 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Prezentacja projektu budowy przedszkola przy Hennela.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 24 czerwca 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 8 maja 2019 roku.
3. Omówienie naboru do Przedszkoli Publicznych.
4. Informacja o dyżurach w przedszkolach.
5. Program „Lato w mieście”.
6. Informacja o wynikach egzaminów 8 – klasistów i gimnazjalistów.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
9.Dyskusja i wolne wnioski

W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!