Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 2 czerwca 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie wyników sprawdzianu.
 4. Problemy z naborami do przedszkoli niepublicznych.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 12 maja 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie planowanych remontów w placówkach oświatowych w Dzielnicy Ursus.
 4. Omówienie naboru do dzielnicowych placówek oświatowych.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 102, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 21 kwietnia 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
 3. Omówienie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 26 marca 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie naboru do przedszkoli i szkół dzielnicy Ursus na rok szkolny 2015/2016.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 4 marca 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2014r. będącego przedmiotem działania Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 2 lutego 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.
 3. Omówienie projektów uchwał skierowanych na IV sesję Rady Dzielnicy Ursus.
 4. Podsumowanie Programu „Zima w Mieście” 2015.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 12 stycznia 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie Programu „Zima w Mieście” 2014-2015.
 3. Omówienie założeń do Planu Pracy Komisji Oświaty na 2015r.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!