Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 20 stycznia 2016 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2015 z ostatniego posiedzenia Komisji
 3. Omówienie Programu „Zima w Mieście” 2015-2016.
 4. Informacja dotycząca planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 14 grudnia 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie udziału szkół w zawodach w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży oraz zajęć sportowych w szkołach i wykorzystania bazy sportowej.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 17 listopada 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. „Od czego zależy sukces edukacyjny dziecka”- referuje dr Katarzyna Kamińska Dolata.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 13 października 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016r. w części dot. Dzielnicy Ursus – w zakresie działania Komisji.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 102, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 8 września 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 26 sierpnia 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń.
 3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 4. Omówienie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 6 lipca 2015 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników egzaminu gimnazjalnego w naszej dzielnicy.
 3. Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!