Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 17 sierpnia 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30


Porządek obrad komisji w dniu 1 lipca 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Zarządu i wykonawcy na temat budowy przedszkola w Parku Achera – wizytacja obiektu.
3. Wstępna informacja na temat organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2016/2017.
4. Informacja na temat wyników sprawdzianu gimnazjalistów.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
przy obiekcie przedszkola w Parku Achera, ul. Walerego Sławka, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 20 czerwca 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie wyników sprawdzianu szóstoklasistów.
4. Omówienie programu „Lato w Mieście 2016”.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30


Porządek obrad komisji w dniu 11 maja 2016 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2016 z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 20 kwietnia 2016 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2016 z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Obejrzenie postępów prac budowlanych w filii Szkoły Podstawowej Nr 4.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W budynku szkolnym przy ul. Konińskiej 2 filii Szkoły Podstawowej Nr 4, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 16 marca 2016 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 2/2016 z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Podsumowanie programu „Zima w Mieście” 2015/2016.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 17 lutego 2016 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Plan organizacji oddziałów sześciolatków w Dzielnicy.
 4. Propozycje do planu pracy Komisji na 2016r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2015r.
 6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!