Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 19 grudnia 2016 r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Informacja Zarządu na temat dalszych rozwiązań w sprawie odrzuconego projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursus w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie polegającego na zmianie siedziby szkoły z ul. Dzieci Warszawy 42 na ul. Konińską 2..
3.Dyskusja i wolne wnioski..
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 102, godz. 18:30

Porządek obrad komisji w dniu 15 grudnia 2016 r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Informacja Zarządu na temat dalszych rozwiązań w sprawie odrzuconego projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursus w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie polegającego na zmianie siedziby szkoły z ul. Dzieci Warszawy 42 na ul. Konińską 2.
3.Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:00

Porządek obrad komisji w dniu 7 grudnia 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 12 października 2016r.
3. Omówienie spraw związanych z reformą oświaty.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 6 grudnia 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu „Warszawskie Centra Lokalne” w rejonie osiedla „Niedźwiadek”.
3. Przedstawienie raportu z przeprowadzonych ankiet dotyczących sposobu ogrzewania w domach jednorodzinnych w ramach projektu „Ekologiczny Ursus - Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w Ursusie”, który realizowany jest ze środków budżetu partycypacyjnego przyznanych na rok 2016.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 18:00

Porządek obrad komisji w dniu 7 listopada 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 12 października 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie dokumentacji projektowej obiektów oświatowych zaplanowanych do realizacji w Dzielnicy Ursus.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017r.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 14 września 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!