Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 3 lipca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 31 stycznia 2016 r. oraz protokołu nr 4/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 19 kwietnia 2017r.
3. Analiza problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego w Dzielnicy Ursus.
4. Omówienie osiągnięć uczniów ursuskich szkół.
5. Omówienie zaplanowanych remontów w placówkach oświatowych.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 7 czerwca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Warszawski program „Lato w mieście”.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 16 maja 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów: ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 4 stycznia 2017 r. oraz ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 1 marca 2017r.
3. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 przy ul. Dzieci Warszawy 42, o godz. 17.30.

Porządek obrad komisji w dniu 18 kwietnia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Oświaty: protokołu nr 11/2016 z dnia 07 listopada 2016 r., protokołu nr 13 z dnia 07 grudnia 2016 r. oraz protokołu nr 15 z dnia 19 grudnia 2016 r.
3. Sprawy związane z organizacją roku szkolnego 2017/2018 w odniesieniu do reformy oświaty.
4. Koncepcja pracy szkół w nowym roku szkolnym pod kątem rozwijania uzdolnień uczniów – dyrektorzy szkół.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, I piętro, o godz. 17:30.

Porządek obrad komisji w dniu 1 marca 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji Oświaty nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016r., nr 12/2016 z dnia 6 grudnia 2016r., nr 15/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. oraz Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych nr 13/2016 z dnia 6 grudnia 2016r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Informacja dotycząca wdrażania reformy oświaty w dzielnicy.
5. Omówienie planu uroczystości patriotycznych i imprez kulturalnych na 2017r.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:00


Porządek obrad komisji w dniu 31 stycznia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 15 grudnia 2016 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Omówienie programu „Zima w mieście”.
5. Sprawy bieżące związane z reformą edukacji.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 4 stycznia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 102, godz. 17:00

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!