Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 29 stycznia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr 12/2017 z dnia 15 listopada 2017r. oraz 13/2017 z dnia 6 grudnia 2017r.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres od stycznia do grudnia 2017r.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2018 rok.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 6 grudnia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr 10/2017 z dnia 10 października 2017r. oraz 11/2017 z dnia 25 października 2017r.
3. Omówienie projektów dostosowania granic obwodów szkół podstawowych do nowej struktury wynikającej z oddania do użytkowania Szkoły Podstawowej nr 360 w roku szkolnym 2018 / 2019.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 15 listopada 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zwiedzanie bazy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418.
3. Przyjęcie protokołów nr 9/2017 z dnia 18 września 2017 oraz nr 10/2017 z dnia 10 października 2017r.
4. Omówienie projektów dostosowania granic obwodów szkół podstawowych do nowej struktury wynikającej z oddania do użytkowania Szkoły Podstawowej nr 360 w roku szkolnym 2018 / 2019.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 418, ul. J. M. Szancera 7, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 25 października 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Konsultacje społeczne na temat utworzenia Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy 42, w skład którego proponuje się aby weszła powołana szkoła podstawowa oraz LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego.
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego, ul. Walerego Sławka 9, godz. 18:00

Porządek obrad komisji w dniu 10 października 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów 5/2017 z 16 maja 2017 r. oraz 8/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok, będącego przedmiotem działania Komisji.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 18 września 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr 4/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r. oraz nr 7/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
3. Wstępne informacje na temat organizacji roku szkolnego 2017/2018.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 22 sierpnia 2017 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 7 czerwca 2017r.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!