Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 20 sierpnia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, przyjęcie protokołu nr 7/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku.
3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
4.Sprawy wniesione przez Zarząd.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 3 lipca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/2018 z dnia 7 maja 2018 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVII Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Akcja Lato w Mieście.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 13 czerwca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/2018 z 25 kwietnia 2018 roku.
3. Wizja rozwoju Zespołu Szkół nr 42 i LVI Liceum Ogólnokształcącego.
4. Przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 360 do nowego roku szkolnego.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
w LVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dzieci Warszawy 42, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 7 maja 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wizja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 14.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Szkole Podstawowej nr 14, ul. Sosnkowskiego 10, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 25 kwietnia 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 z 8 marca 2018 roku.
3. Zaopiniowanie uchwał Rad Pedagogicznych w sprawie zmiany patronów szkół: Szkoły Podstawowej nr 11 i LVI Liceum Ogólnokształcącego.
4. Organizacja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 360.
5. Wyniki pierwszej rekrutacji do przedszkoli w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Wizja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 383.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
W Szkole Podstawowej nr 383, ul. Warszawska 63, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 8 marca 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2017 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 12 lutego 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Podsumowanie akcji „Zima w Mieście 2018”.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!