Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 8 maja 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30


Porządek obrad komisji w dniu 4 kwietnia 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nr 2/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku oraz nr 3/2019 z dnia 6 marca 2019 roku.
3. Omówienie inwestycji i remontów w placówkach oświatowych przewidzianych na rok 2019.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 6 marca 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza projektowanych zmian statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy – wprowadzono na komisji.
4. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 20 lutego 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nr 1/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za okres od stycznia do grudnia 2018 roku.
4. Omówienie projektów uchwał przewidzianych w porządku sesji.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 24 stycznia 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr 9/2018 z dnia 12 września 2018r. oraz 10/2018 z dnia 17 września 2018r.
3. Omówienie programu „Zima w mieście”.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2019 rok.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 18:00

Porządek obrad komisji w dniu 17 września 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Zarządu w sprawie zaistniałej sytuacji w szkole podstawowej nr 4.
3. Zakończenie posiedzenia.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 18:00

Porządek obrad komisji w dniu 12 września 2018 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 8/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIX sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!