Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 24 czerwca 2020 r.
Porządek obrad komisji w dniu 24 czerwca 2020r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
w trybie zdalnym, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 25 maja 2020 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie dwóch protokołów z posiedzenia komisji z dnia 26 lutego 2020r. oraz z dnia 11 marca 2020r.
3. Informacja Zarządu o działalności placówek oświatowych w czasie pandemii.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W trybie zdalnym, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 11 marca 2020 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok - w ramach kompetencji komisji.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 26 lutego 2020 r.
Porządek obrad komisji w dniu 26 lutego 2020r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr 1/2020 z posiedzenia Komisji z dnia 22 stycznia 2020 roku.
3.Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4.Wstępne podsumowanie programu „Zima w mieście”.
5.Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6.Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 22 stycznia 2020 r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr 12/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 21 sierpnia 2019 roku.
3.Omówienie budżetu na 2020 rok w ramach kompetencji komisji.
4.Działalność gabinetu stomatologicznego w SP nr 382.
5.Omówienie programu „Zima w mieście”.
6.Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty na rok 2020.
7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty z roku 2019.
8.Sprawy wniesione przez Zarząd.
9.Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 11 grudnia 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 15.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 20 listopada 2019 r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 10/2019 z dnia 15 października 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!