Komisje Rady Dzielnicy Ursus

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

  • oświaty, w tym sprawy dot. szkół podstawowych, gimnazji, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
  • opiniowania i wnioskowania w sprawach przedmiotu działania Komisji, a w szczególności w odniesieniu do załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy i jego zmian,
  • opiniowanie uchwał w sprawie nazewnictwa placówek oświatowych,
  • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!